Agenda 3:16
Radio 316
Runenils
Runenils sier: Jesus elsker deg
Skriv i megafonen

Forum >> Religion og tro >> Debatt


Anonym

Allah er ikke den samme som Bibelens Gud

Dette har dessverre vist seg veldig vanskelig å lære for en del forkynnere og andre.

For å klarne opp litt kort. Allah er bare en forkortelse av det gamle arabiske navnet Al-ilah. Al-ilah var det arabiske navnet på måneguden.  Den samme måneguden som babylonerne kalte Sin og Egypterne kalte Isis.
Denne måneguden hadde tre døtre: Al-lat, Al-uzza og Manat. (Jf. f.eks Sinballat(Måneguden gir liv) i Nehemiahs bok).  Faktisk foreskriver Koranen tilbedelse av disse også (Surah 53:19-20 : Har dere glemt Al-lat, Al-uzza ,Manat og de andre gudinnene. Disse må også tilbes... ) 

Vel nok om det.  Problemet er bare det at enkelte forkynnere og andre går rundt og snakker om at vi tilber samme gud osv. , og at Allah har en sønn, Jesus.

Det blir mildt sagt veldig feil, det står jo også gang på gang i koranen at Allah har ingen sønn og at det er den værste blasfemi å si at Allah har en sønn.  Jeg er helt enig, Allah har ingen sønn, men han er heller ikke Gud. Yahve derimot(Bibelens Gud) har en sønn ved navn Yahshua (Jesus).

Forøvrig er alle kristne ex-muslimer jeg har hørt enige i dette. De sluttet også fullstendig å bruke Allah som navnet på Gud når de ble kristne. 


Viser side 1 av 22 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste
Anonym
TAKK FOR DEN OPPKLARINGEN. JEG HAR FAKTISK OGSÅ TRODD AT DET ER BARE EN GUD OG AT DET OGSÅ ER FAR TIL JESUS.MEN JEG FORSTÅR AT DETTE MÅ VÆRE FEIL, FOR DA MÅTTE JO ALLE MUSLIMER OGSÅ TILBE JESUS, OG DET GJØR DE IKKE !
Åpne profilen til ester
Nei, Allah er ikke vår Gud som tror på Jesus. Etter min mening så finnes det bare to Guder/makter i verden. Vi har en god makt, og en vond makt.Gud og Satan. Kjært barn har mange navn..så Allah= Satan.
Anonym
Jo, helt enig.  Jeg tror det jeg også egentlig. Når man ser på allahs titler i Koranen og Hadith så passer det PERFEKT med de titlene Bibelen gir på Satan. 

Allah den stolteste, Allah den som forårsaker død og lidelse, Allah den store forfører...... m.m

Dette er positive(!) titler i Koranen og Hadith.....
Anonym
Jeg er enig i alt dere har sagt, bortsett fra at du bommer litt på Isis Sam7. Isis var en egyptisk "gudinne", hun var gift med Osiris, og hadde sønnen Horus. I eldgamle inskripsjoner var hun ofte avbildet med sønnen Horus på fanget mens hun diet, akkurat slik som katolikkene avbilder Maria med Jesusbarnet på fanget. Isis var "himmeldronningen", og ble også kalt Ishtar og Astarte av ulike folk, og romerne kalte henne Diana. Også endel "feministteologer" her til lands og andre steder flørter med med denne avgudsdyrkelsen ved å prøve å si at "Maria representerer den feminine delen av guddommen" eller lignende. Mariadyrkelse er ingenting annet enn en gjenopplivelse av den eldgamle dyrkelsen av himmeldronningen. Paulus advarer oss mot slik avgudsdyrkelse:

Galaterne 4,8 Den gang dere ikke kjente Gud, var dere slaver under de guder som i virkeligheten ikke er guder.  9 Men nå når dere kjenner Gud, ja, hva mer er, når dere er kjent av Gud, hvordan kan dere da igjen vende tilbake til disse svake og fattige grunnkreftene i verden? Vil dere trelle under dem igjen?

Ja, vil vi trelle under de falne englene igjen? Nei takk! Allah er ikke vår Gud, det er helt klart. Islams frukter er vold, død, kvinneundertrykking og elendighet overalt hvor den spres. Muslimenes gud er Satan, som de kaller Shaitan, men det ser de jo ikke selv. Men selve navnet Allah er nesten riktig, og jeg skal vise hvorfor. Jeg er ikke ekspert på hverken gammel eller moderne hebraisk, men litt har jeg plukket opp i årenes løp, bl.annet gudsnavnet.

Gud avslørte sitt egentlige navn for Moses når han spurte ham hva hvem han skulle si hadde sendt ham.  2. Mos. 3, 14
Da sa Gud til Moses: «Jeg er den jeg er. Slik skal du svare israelittene: ‘Jeg Er‘ har sendt meg til dere.»
Dette navnet var sannsynligvis "IEUE"/Yehweh, og betyr "han som ånder og ånder" eller "lever og lever", men det skal jeg ikke komme inn på her. 
 
Anonym
Før det kalte israelittene og andre som dyrket Gud Ham bare for "AL", som er kortversjonen, eller "ALEIM", flertallsvariant. I moderne hebraisk sier man "Elohim", kortform "El". Dette er strengt tatt ikke noe egenavn såvidt jeg vet, men ble brukt omtrent som vi bruker ordet "gud" i dag, altså et mer generelt ord for gud.

Det gamle hebraiske alfabetet var helt ulikt det moderne, som kalles det masoretiske alfabet i dag med vokaler tilsatt, og var noe jødene adopterte mens de var i fangenskapet i Babylon. Det gamle alfabetet var mye mer likt vårt eget latinske og også greske alfabet, som uten tvil er bygget på dette. Det ser man f.eks tydelig når en tar for seg de to bokstavene i "AL". Hver bokstav i alfabetet representerte et dyr eller en gjenstand, og hadde en primær, sekundær og av og til tertiær mening. Utgangspunktet for bokstaven A,a var et oksehode med horn, og ble kalt for ALE (moderne hebraisk aleph). Bokstaven L var en hyrdestav, og ble kalt LAM (moderne hebraisk lamed). Våre moderne tegn "A,a" og "L,l" er det ikke vanskelig å se at kommer herfra, fordi de ligner på et oksehode og en stav.  

Primærbetydningen til ALE (oksen) var "mektig, hersker, stor" etc., mens primærbetydningen til LAM var "hyrde". En hyrde, altså gjeter, er en som passer på flokken sin. AL betyr derfor noe sånt som "mektig hersker som passer på sin flokk" el.

Arabisk er også et såkalt semittisk språk akkurat som hebraisk, og de har bevart det generelle gudenavnet til og med enda bedre enn moderne hebraisk, fordi "Allah" er mer likt "Al(eim)" enn "El(ohim)".

Men som sagt, det betyr ikke at muslimene dyrker den ene og sanne Gud. Det er klart at Satan liker å kalle seg gud.
Anonym
Ja, akkurat det var en glipp tydeligvis. Jeg mente egentlig å si at Isis var kjent som månegudens hustru i Egypt. Litt slurvete det ja.

Anonym
Men akkurat hva måneguden ble kalt i Egypt på den tiden  er for så vidt totalt uvesentlig i denne sammenheng da.


Anonym
Vel, nå er jo Elohim et nokså upersonlig navn for Gud på hebraisk. 

Og at Allah på en måte er en spesiell skrivemåte for Elohim det er det mange lærde som argumenterer sterkt imot . I følge flere jeg har hørt er det argumentet veldig "far fetched", men vi trenger jo ikke krangle om det da.
Jeg tror vi er enige i det viktigste her. Som du sier så spiller det jo ikke noe særlig rolle egentlig hva man kaller seg selv. Det er befalingene denne guden kommer med som er det aller mest alvorlige her.

En annen ting som ikke ble nevnt er at Muhammed ødela alle de 359 andre gudommene i Mekka, og beholdt altså denne Allah (tidl. Al-ilah) .
Det er jo masse andre ting som kan nevnes om alle de sykt sjokkerende tingene islam lærer, men det trenger jeg ikke gå inn på nå. Da er det nok mange som sover dårlig i natt, for å si det sånn...

Walid Shoebat(kristen ex-muslim) f.eks er veldig bra på dette emnet. Spesielt i forhold til det islamske synet på endetiden kontra det bibelske.

Se f.eks http://www.youtube.com/watch?v=lW-5VrK3CVI
Anonym
Jeg tror at ved Jesu annet komme vil Jesus forene jødedom, islam og kristendom til en felles religion. Vi vil få "Det Nyeste Testamentet". Kun da kan det bli fred i verden. Nesten alle konflikter i verden idag skjer i områder med voksende islamisering. Når disse tre religionene samarbeider og Jerusalem blir verdens hovedstad, vil det føre til fred og vekkelse. Har ikke hørt noen andre som har hevdet dette. Har noen synspunkter?
Anonym
Ved Jesu annet komme stiger han ned på Oljeberget etter at hele nasjonen Israel har påkalt og ropt på Hans navn. De er i ferd med å gå under i en krig (hele verden skal reise seg mot dem). De skal se opp til Han de har gjennomstunget sier Bibelen. Jeg vil sterkt oppfordre til å lytte til Arvid Bensten, Israelsekspert  med klar tanke, og varmt hjerte,  og dessuten artig og fengene å lytte til. Hele 9 gratisseminarer ligger ute på internett. Sjekk denne linken http://www.sannhetensord.no/site/index.php?option=com_biblestudy&view=serieslist&Itemid=67

Lytt og kos dere, Shalom! Det er bare Jesus som skaper SHALOM.

Livar63

Viser side 1 av 22 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste