Her kan du skrive en melding som vil vises for alle på KristenDate.no.
Skriv Skriv her Skriv i megafonen

Forum > Religion og tro > Debatt

compaq
Opprettet 07.07.2024 av compaq, mann, 68 år, Aust-Agder.
Bibelen
Bibelens voktere først jødene og deretter de kristne ble ikke utryddet og bibelen ble bevart. Det ble imidlertid også rettet en annen alvorlig trussel mot Bibelen. Avskriveren måtte for eksempel bruke en garantert ekte avskrift som orginaltekst og fikk ikke lov til å skrive noe etter hukommelsen.

Hvorfor inneholder Bibelen slike beretninger om mennesker som har fulgt en urett handlemåte. Fordi vi kan lære noe verdifullt av dem. Apostelen Paulus sa at disse eksempeler ble nedskrevet til advarsel for oss. De innprenter i vårt sinn betydningen av de høye moralnormer som blir tydelig uttrykt andre steder i Bibelen. Forbyr ikke Bibelen slike ting som mord, ekteskapsbrudd, tyveri og det å si falskt vitnesbyrd mot sin neste.

For eksempel som skjedde i fortiden israelitter. Bibelen forteller hvordan ulydige israelitter kritiserte Guds handlemåte og sa: Jehovas vei er ikke rett. Jehova Gud svarte: Er ikke mine veier rette, Israels hus. er det ikke deres veier som ikke er rette. Vend om fra alle deres overtredesler og la ikke noe vise seg å være en anstøtsstein som forsårsaker villfarelse for dere folk. ( Es 18:29-30)

Hvis vi erkjenner at vi idag ikke er bedre skikket til å dømme Gud enn dise israelittene var, da kan vi undersøke Bibelen og ha håp om å bli virkelig opplyst. For å vise hva vi kan lære.

Svar på innlegg

compaq
#1. Postet 08.07.2024 av compaq
Hvorfor sa så Jehova: Før meg er ingen Gud blitt dannet. ( Es 43:10) Han sa det fordi de avgudsdyrkende hedningefolkene eller nasjonene i verden hadde dannet eller skapt sine egne falske guder, men de hadde ikke skapt Jehova som Gud. Før Jehova var ikke en eneste av deres falske guder blitt dannet. Jehova, jordens og jordboernes skaper, var til før noen av nasjonene ble til. Før Jehova hadde de avgudsdyrkende nasjonene derfor ikke dannet noen gud.

Men ikke nok med det. Jehova sier videre: Etter meg skal det ingen komme. Ettersom jehova Gud er fra evighet til evighet, vil han aldri forlate skueplassen. De avgudsdyrkende nasjoner vil derimot ikke bestå til evig tid, de vil forlate den jordiske skueplass under den største trengsel som verden noen gang har opplevd, en trengsel som nå er nær forestående, mens den evige Jehova vil bli til evig tid. Nasjonene vil således ikke være her etter Jehova, men han vil være til etter dem. Det vil derfor være umulig for de avgudsfyrkende nasjoner å fortsette å lage sine falske guder etter Jehova. De guder de har laget, vil gå til grunne sammen med dem. ( Es 2:18-21) Men Jehova, profetetienes sanne Gud, lever til evig tid. Også hans trofaste vitner vil leve evig slik at de alltid kan vitne om at Jehova er Gud.

Mange av fortidens nasjoner, Babylon, Assyria, Medo-Persia, Edom ( idume`a) Moab, Ammon og andre er for lengst borte og de guder de laget, gikk til grunne sammen med dem. Med tanke på disse nasjonale gudene kan Jehova Gud si: Etter meg skal det ingen komme. Jeg, Jeg er Jehova og foruten er det ingen frelser. ( Es 43:10-11)
Nerdinnen
#2. Postet 08.07.2024 av Nerdinnen
Hvorfor kaller du Gud Jehova og ikke Herren, Adonai, Yahweh eller et av de andre navnene? Er du av Jehovas vitne?
compaq
#3. Postet 09.07.2024 av compaq
Egypt må i sannhet ha mistet anseelse som den tids ledende militærmakt. Da nyheten om katastrofen nådde de egyptere som var blitt tilbake i landet, burde de ha erkjent at Jehova, den Gud som deres tidligere slaver tilba, var den eneste levende og sanne Gud og de utfridde israelittene kunne i denne seirens time fullt ut forstå det deres Gud hadde sagt til Moses med tanke på dem: Jeg vi ta eder til mitt folk og jeg vil være eders Gud og sa I skal kjenne at jeg er Jehova eders Gud, han som fører eder ut av Egypterens tunge byrder. ( 2.Mos 6:7)

Nå kunne de forstå betydningen av Guds navn i langt høyere grad enn deres forfedre noen gang hadde gjort, slik som Jehova også hadde sagt til Moses: Jeg er Herren. Jeg viste meg for Abraham, Isak og Jakob som Gud den allmektige. Men jeg ga meg ikke til kjenne for dem ved mitt navn, Jehova. ( 2.Mos 6:2-3) Hans eget folk måtte lære ham å kjenne.

Nå måtte disse utfridde israelitter tjene som vitner overfor sine etterkommere. De var blitt forpliktet til å tjene som Jehovas vitner overfor sine etterkommere, akkurat som Jehova hadde sagt til Moses før han slo Egypt med den åttende plagen, gresshoppeplagen: Gå inn til Farao: For det er jeg som har forherdet hans hjerte og hans tjeneres hjerte, for at jeg kan gjøre disse mine tegn midt i blant dem og for at du skal fortelle din sønn og din sønnesønn hva jeg har gjort egypterne og hva tegn jeg har gjort i blant dem, så I skal kjenne at jeg er Jehova. (2.Mos 10:1)

Nå kunne han med rette si til dette folk det samme som han sa til dem gjennom sin profet Esaias cirka 800 år senere. Es 43:1-12: Og nå, så sier Jehova, som skapte deg Jakob og som dannet deg, Israel: Frykt ikke. Jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er min. Når du går gjennom vann, så er jeg med deg og gjennom elver, så skal de ikke overskylle deg, når du går gjennom ild, skal du ikke svies og luen skal ikke brenne deg for jeg er Jehova din Gud, Israels hellige, din frelser, I er mine vitner sier Jehova og mine tjener som jeg har utvalgt for at I skal kjenne og tro på meg og forstå at jeg er Gud før meg er ingen gud blitt til og etter meg er det ingen komme. Jeg, jeg er Jehova og foruten meg er det ingen frelser. Jeg har forkynt det og frelst, jeg har kunngjort det og der var ingen fremmed gud blant eder. I er mine vitner sier Jehova og jeg er Gud.

Det utfridde Israels folk måtte nå gå gjennom den glødende ørkenen for å komme til det lovte land. Denne ørkenen var ikke et land som fløt med melk og honning, slik som det lovte land skulle være og derfor måtte de som tilhørte dette folk av Jehovas vitner, lære Jehova å kjenne som en som kunne sørge for dem hele veien mens de var på vandring. Tenk på det- det skulle skaffes til veie mat og vann til flere millioner mennesker og deres husdyr ute i Sinai ørken. Cirka en måned etter at de hadde forlatt Egypt og de hadde begynt å knurre på grunn av maten, erklærte Jehova at han ikke ville la dette bringe vanære over hans navn. Han sa til Moses: Jeg har hørt hvorledes Israels barn mnurrer, tal til dem og si: I mellom de to aftenstunder skal I få kjøtt å ete og i morgen skal I mettes med brød og I skal kjenne at jeg er Jehova eders Gud.

De lærte ham å kjenne som sin forsørger og opprettholder da han om aftenen sendte en rikelig mengde vakler og om morgenen den mirakuløse manna. ( 2.Mos 16:1-18) I alle de 40 årene de vandret mot det lovte land som fløt med melk og honning, ga Jehova dem regelmessig den livsoppholdende mannaen. Det var ikke vanlig brød.
compaq
#4. Postet 10.07.2024 av compaq
JHVH - Guds navn, fire konsonantene

Det finnes ikke noe menneske i vår tid som kan si med sikkerhet hvordan Guds navn ble uttalt på hebraisk. Hvorfor ikke. Bibelens hebraiske språk ble opprinnelig skrevet bare med konsonanter uten vokaler.

Men den tiden fikk jødene den overtroiske ide at det var galt å si Guds personlige navn høyt og så brukte de andre uttrykk i stedet for det. Flere hundre år senere utarbeidet lærde jøder et punktsystem som de brukte for å angi hvilke vokaler som skulle brukes når en leste gammelhebraisk men de satte inn voklaene for erstatningene sammen med de fire konsonantene som stod for Guds navn. På denne måten gikk den opprinnelige uttalen av Guds navn tapt.

Mange forskere foretrekker stavemåten Jahve men den er usikker og forskerne er ikke enige. Jehova er på den annen side den navneformen som er best kjent for den har vært brukt i århundrer.
Andor
#5. Postet 10.07.2024 av Andor
Dødehavsrullene sier litt om dette.

https://www.dagen.no/nyheter/2-000-ar-gammel-bibeltekst-funnet-i-israel-viktigste-funn-siden-dodehavsrullene/
AndersW
#6. Postet 10.07.2024 av AndersW
JHVH - Guds navn, fire konsonantene

Det finnes ikke noe menneske i vår tid som kan si med sikkerhet hvordan Guds navn ble uttalt på hebraisk. Hvorfor ikke. Bibelens hebraiske språk ble opprinnelig skrevet bare med konsonanter uten vokaler.

Men den tiden fikk jødene den overtroiske ide at det var galt å si Guds personlige navn høyt og så brukte de andre uttrykk i stedet for det. Flere hundre år senere utarbeidet lærde jøder et punktsystem som de brukte for å angi hvilke vokaler som skulle brukes når en leste gammelhebraisk men de satte inn voklaene for erstatningene sammen med de fire konsonantene som stod for Guds navn. På denne måten gikk den opprinnelige uttalen av Guds navn tapt.

Mange forskere foretrekker stavemåten Jahve men den er usikker og forskerne er ikke enige. Jehova er på den annen side den navneformen som er best kjent for den har vært brukt i århundrer.
Nei, de kristne har i to tusen år sagt og sunget hallelujah, som på norsk blir lovpris jah dvs. lovpris Jahve.

https://en.wikipedia.org/wiki/Hallelujah
compaq
#7. Postet 10.07.2024 av compaq
Wikipedia står det Guds navn Jehova i en romersk-katolsk ved navn st.Martinskirche Olten i Sveits.
Her kan du skrive en melding som vil vises for alle på KristenDate.no.
Skriv Skriv her Skriv i megafonen
annonseRadio 3:16