Her kan du skrive en melding som vil vises for alle på KristenDate.no.
Skriv Skriv her Skriv i megafonen

Forum > Religion og tro > Debatt

LS82
Opprettet 04.07.2024 av LS82, mann, 42 år, Akershus.
Hvordan ble islam utbredt i 1400 år?
Det er skrevet mange grundige bøker om hvordan koranen og hadith klart pålegger Allahs etterfølgere å drepe alle ikke-muslimer som ikke vil konvertere(surah 8:12, 9:5, 47:4-6 ++), og ta over verden ved sverdet. Det er totalt 109 slike vers i koranen og ca. 25 000 slike vers i hadith. Dette ser vi også at ble levd ut til fulle i Muhammeds liv, men det er interessant å se hvordan det ble levd ut i resten av islams historie av Muhammeds etterfølgere.
En av flere som svært grundig har dokumentert dette er Raymond Ibrahim i sin bok “Sword and scimitar”. Der bruker han både kristne og muslimske førstehåndskilder(Ibrahim snakker også flytende arabisk) og de muslimske kildene er faktisk til dels enda verre enn de kristne. Forskjellen er bare at der skrytes det av de djevelske handlingene.
Hvert eneste land de islamiserte, fra Midtøsten til Nord-Afrika,Sør-Europa,India m.m. ble tatt med de mest uhyrlige metoder som egentlig får både IS og Hamas til å virke betydelig mindre ille. Vanlig prosedyre var massive angrep,på mange ganger intetanende folkeslag, der mennene ble bestialsk drept og halshugd(og ofte grusomt torturert) og et stort antall av kvinnene og barna tatt av gårde som sexslaver, akkompaniert med de kjente “Allahuakbar” ropene og “Allah har behag i at vi slakter kuffarene(ikke-muslimene) og tar kvinnene og barna deres som slaver!” etc.. Barna de tok ble også strengt oppdratt i jihad og ble senere noen av de verste og empatiløse krigerne verden har sett, kjent bl.a som janitsjarer og mamelukker.
Eksemplene er utallige, men det kan være greit å ta med et lite knippe av disse uhyrlighetene som fant sted. Under den uprovoserte muslimske plyndringen av Amorium i 838,en eldgammel kristen by i Anatolia, ble halve byens innbyggere på 70 000 massakrert eller brent levende mens den andre halvdelen ble gjort til slaver. Men siden det var et så stort overskudd på slaver slaktet kalifen Mu'tasim fire tusen mannlige slaver på stedet.
Da araberne tok Salerno, med de massakrene som det innebar, satt den muslimske sjefen for hæren opp sofaen sin på nattverdsbenken i hovedkirken,og på alteret voldtok de hver natt en kristen jomfru, for det meste nonner. -Gibbon, Ibrahim et.al.
Skjending av kors, krusifiks og lignende, i tillegg til ødeleggelse av kirker var også standard, men ofte ble de også omgjort til moskeer. Slavehandelen var enorm og det er anslått at 10 til 15 millioner hvite slaver ble tatt (bare fra Europa) til Nord-Afrika og Midtøsten. Araberne og senere tyrkerne var spesielt interessert i blonde kvinner til haremene sine.-Milton et.al. Husk at dette var kvinner som først hadde fått foreldre eller ektemenn brutalt massakrert.
Samtidig fortsatte vikingene, motivert av arabisk gull, med sine raid i Nord-Europa på jakt etter slaver. Den anerkjente historikeren Emmet Scott går så langt som å si at det var kalifatets konstante begjær etter hvite slaver og sex-slaver som bragte fram vikingenes herjetokter i utgangspunktet. M.A Kahn skriver mye av det samme.Se også Gilles Miltons “White Gold”.
I 809 og igjen i 813 ble kirker, klostre o.l. angrepet i og rundt Jerusalem. Kristne av begge kjønn ble gruppevoldtatt og massakrert i hopetall.
Ibn Rushd al-Jadd(d.1126),en prominent jurist i Andalucia, sa at “ alle gullkorsene må brytes i stykker og ødelegges før de kan distribueres videre” og “når det gjelder de kristnes hellige bøker(Biblene) må de destrueres, med mindre hvert eneste ord kan viskes ut så man kan selge de blanke bøkene”. fortsetter under.

Svar på innlegg

LS82
#1. Postet 04.07.2024 av LS82

Tarek, som erobret mye av Spania, fristet stadig krigerne sine med at de ville få så mange blonde og rødhårede jenter som sexlaver de bare måtte måtte ønske seg. I bytte mot fred måtte de kristne i nordområdene ofte betale årlige skatter, ikke med penger, hester e.l., men med hundrevis av spesielt attraktive unge jomfruer,som skulle bli ornamenter i de ulike haremene. Fernandez-Morera, et. al. Historiene som skildres av både arabiske og senere tyrkiske generaler og soldater som kommer og henter jenter og gutter ut av hjemmene sine, med foreldre som står og gråter,er mildt sagt hjerteskjærende. -Ibrahim. Muslimske kilder forteller at kalifen Abd al-Rahman III(929-961) en gang kastet seg over en av sine mange kristne sexslavinner og prøvde å kysse og bite henne i ansiktet. Jenta ble så støtt av dette at hun snudde ansiktet vekk. Dette provoserte kalifen så mye at han befalte evnukkene sine å brenne og ødelegge ansiktet hennes.. Til slutt ga han bøddelen sin Abu Imran ordre om å “ta denne horen og halshugg henne”. Som takk for dette ga han Imran halskjedet hennes og la til “Må Allah velsigne det for deg”. Når en 13 år gammel kristen slavegutt avslo hans gjentatte seksuelle tilnærmelser fikk han gutten sakte torturert og halshugd. Rahman hadde 3750 slaver og 6300 konkubiner.-Ibn Hazm et.al.
Pedofili og homofili var svært vanlig blant sultanene og kalifene,og dette er igjen bare et par eksempler av ekstremt mange.
Bestialitetene de kristne ble utsatt for i Spania, som i de andre landene rundt Middelhavet og andre steder, hadde ingen grenser. Myriader av folk ble massakrert, og prester gikk det mange ganger verst utover, det var bl.a. tilfeller av prester som ble sydd inn i griser og grillet. Og svært mange jenter ble voldtatt og sendt videre til harem i Nord-Afrika og Midtøsten. Tarek likte også å inngyte frykt i kristne soldater han hadde fanget ved å slakte og koke(!) kameratene deres framfor dem, for deretter å slippe løs enkelte av de gjenværende så de kunne fortelle om grusomhetene til de stedene som enda ikke hadde blitt islamisert, slik at de fortere mistet motet. I tråd med bl.a surah 8:12, selv om det der befales halshugning som metode for å spre frykt i hjertene på ikke-muslimene.
Timur Lenk var hærføreren som ledet islamiseringen av India som tok livet av anslagsvis 20 millioner i løpet av ganske kort tid.(Noen forskere mener tallet er nærmere 80 millioner). Han hadde mye av samme prosedyre, men var spesielt kjent for å etterlate seg enorme pyramider med avhogde hoder i alle byene og bygdene han kom til. Dette var det riktignok mange andre tyrkiske ledere som gjorde, både på Balkan og Lille-Asia, men Timur Lenk var den som gjorde det i høyest grad og var mest kjent for det.
Muhammed den 2. (r.1451-1481) minnet soldatene sine, rett før de brøt gjennom murene til Konstantinopel, at hvis de døde nå så ville de gå rett til Paradis og spise middag med “Profeten” i nærværet av kvinner, pene smågutter og jomfruer. -Sphrantzes, Ibrahim.(Dette var forøvrig en vanlig påminnelse i forkant av svært mange andre slag og beleiringer.)
fortsetter

LS82
#2. Postet 04.07.2024 av LS82


Man kan avslutte med et sitat av Khalid bin al-Walid(“Allahs sverd”): Det er verken sult eller fattigdom som har drevet oss fra vårt land(Arabia). Vi, arabere, er bloddrikkere og ingenting smaker bedre enn blodet av grekere. Det er grunnen til at vi har kommet, for å utøse og drikke blodet deres. Al-Walid blir sett på som en av de edleste muslimske hærførere i arabisk historie. Han islamiserte store deler av Syria og ledet slaget om Yarmuk i 636. Etter slaget var over endte det med at skarer av kristne ble kastet ut fra stredene i byen. Dette slaget regnes som et av de mest toneangivende i hele islams historie. Ibrahim skrev forøvrig doktoravhandling om dette slaget.

Alle historiene(pluss et hav av andre) finnes i Ibrahims bok med nøyaktige henvisninger.
compaq
#3. Postet 05.07.2024 av compaq
På grunn av de forbrytelser som medlemmene av forskjellige religionssamfunn har begått i Guds navn. katolikker og muslimer religionskrigene korstogene og hinduer og muslimer og jøder og muslimer kriger hverandre. Men selv om de religiøse ledere som var ansvarlige for slike forbrytelser, påstod at Gud var deres far. Var ikke de like mye djevelens barn. Dere vi gjøre det deres far ønsker. Han har vært en morder fra begynnelsen og står ikke i sannheten.

Satan vil at dere skal tjene ham. Han prøver derfor å gjøre det han vil for han vet at dere blir slaver eller tjenere for den deres adlyder. Satan er verdens gud.
LS82
#4. Postet 05.07.2024 av LS82
image-product

Helt klart "must read" bok.
LS82
#5. Postet 05.07.2024 av LS82
White Gold: The Extraordinary Story of Thomas Pellow and North Africa's One Mi.. - Picture 1 of 1

En annen svært viktig bok.
LS82
#6. Postet 05.07.2024 av LS82
compaq, du kan ikke sammenligne korstogene med det islam har gjort opp igjennom. Korstogene var rett og slett en reaksjon på 450 år med de ovennevnte uhyrlighetene. Til slutt måtte de kristne svare ellers så ville de ha blitt utslettet. Det var også for å beskytte pilgrimer på vei til Jerusalem, som stadig ble massakrert.
LS82
#7. Postet 06.07.2024 av LS82
God's Battalions: The Case for the Crusades...
Denne er også en veldig god bok om korstogene. Stark er forøvrig ateist, men mer våken enn veldig mange kristne.
compaq
#8. Postet 07.07.2024 av compaq
Våkn derfor opp, dere folk av alle raser og nasjonaliteter. Våkn opp av søvne og ta til dere livreddende kunnskap om Jehova før tiden løper ut. Les hans inspirerte Ord og påkall hans navn gjennom Jesus Kristus, slik at dere kan blir frelst.

Lær Jehova å kjenne på denne fredelige måten til evig velsignelse for dere selv og unngå derved å bli tvunget til å lære hans navn å kjenne mot deres vilje for det vil bety evig tilintetgjørelse for dere. Ja, ta de nødvendige skritt, slik at dere kan ha håp om å være å finne blant de lykkelige mennesker som overlever når den suverene Herre, gud, lar følgende profeti, som han så ofte har gjentatt, gå i oppfyllelse:

Nasjonene skal kjenne at jeg er Jehova. ( Esekiel 36:23) 39:7)
LS82
#9. Postet 08.07.2024 av LS82
En annen veldig viktig bok om de virkelige forholdene under i islam i Spania.

undefined
fri
#10. Postet 09.07.2024 av fri
Viktig info! "flerkultur" er marxistisk/sosialistisk naiv signal politikk, men dette er hva flerkultur er i praksis er, masse import av en kultur som har forsøkt og overta europa siden sin spede begynnelse og tidvis lykkes,og disse landene har ikke hatt noen "fransk revolusjon" er sosiale revolusjoner eller opplysningstid som har endret dere kurs fra arkaiske veier, tevert imot, de har hatt endringer og forkastet dem og gått tilbake til radikal Islam i de fleste tilfeller.....

Synd dem fleste er for sauete til og forstå eller bry seg om noe av dette, og etterkommerne dems får nok en forferdlig skjebne på grunn av deres dumskap
Her kan du skrive en melding som vil vises for alle på KristenDate.no.
Skriv Skriv her Skriv i megafonen
annonseRadio 3:16