sofia58 sier: Jeg er ny her Ønsker ærlige og åpen mann??
Skriv Skriv her Skriv i megafonen

Forum > Religion og tro > Debatt

Roy2
Opprettet 04.06.2024 av Roy2, mann, 52 år, Vest-Agder.
Den engelske King James Bibelen vs moderne engelske "Bibel versjoner."
1. I denne youtube linken så sammenlignes det de samme Bibelversene med moderne Bibeloversettelser. Så kan du se og høre på denne youtube libnken og sjekke i din norske Bibeloversettelse med de samme Bibelversene som de går igjennom i denne youtube linken. The errors in New versions of the Bible ( Why KJV only).: https://www.youtube.com/live/Ok8_oeBtRj4?si

2. Etter at du har sett og hørt på den første youtube linken så kan du se og høre på denne youtube linken. Denne linken bekrefter at den engelske King James Bibelen er Guds ord! The 1611th mention of LORD (And why it's a really big deal).: https://youtu.be/yS78mFJcvhQ?si

3. Her er youtube link nr 3. Full length King James Bible conference 2024 in Oklahoma.: https://youtu.be/2gCZ4oPPNQA?si

Etter at du har sett og hørt på alle disse 3 youtube linkene vil du ha mer enn nok informasjon til å slå fast at det bare er den engelske King James Bibelen på engelsk som er Guds ord! Alle andre såkalte Bibelversjoner på engelsk er ikke Guds ord! Jeg vet forresten ikke om 1 eneste norsk moderne Bibeloversettelse som er Guds ord! Det er en åndelig tragedie!

Svar på innlegg

AndersW
#1. Postet 05.06.2024 av AndersW
I følge Paulus selv, er dette kun hans ord, ikke Guds ord.

1 Corinthians 7: 12-40 But to the rest speak I, not the Lord: If any brother hath a wife that believeth not, and she be pleased to dwell with him, let him not put her away. 13And the woman which hath an husband that believeth not, and if he be pleased to dwell with her, let her not leave him. 14For the unbelieving husband is sanctified by the wife, and the unbelieving wife is sanctified by the husband: else were your children unclean; but now are they holy. 15But if the unbelieving depart, let him depart. A brother or a sister is not under bondage in such cases: but God hath called us to peace. 16For what knowest thou, O wife, whether thou shalt save thy husband? or how knowest thou, O man, whether thou shalt save thy wife? 17But as God hath distributed to every man, as the Lord hath called every one, so let him walk. And so ordain I in all churches. 18Is any man called being circumcised? let him not become uncircumcised. Is any called in uncircumcision? let him not be circumcised. 19Circumcision is nothing, and uncircumcision is nothing, but the keeping of the commandments of God. 20Let every man abide in the same calling wherein he was called.21Art thou called being a servant? care not for it: but if thou mayest be made free, use it rather. 22For he that is called in the Lord, being a servant, is the Lord's freeman: likewise also he that is called, being free, is Christ's servant. 23Ye are bought with a price; be not ye the servants of men. 24Brethren, let every man, wherein he is called, therein abide with God.25Now concerning virgins I have no commandment of the Lord: yet I give my judgment, as one that hath obtained mercy of the Lord to be faithful. 26I suppose therefore that this is good for the present distress, I say, that it is good for a man so to be. 27Art thou bound unto a wife? seek not to be loosed. Art thou loosed from a wife? seek not a wife. 28But and if thou marry, thou hast not sinned; and if a virgin marry, she hath not sinned. Nevertheless such shall have trouble in the flesh: but I spare you. 29But this I say, brethren, the time is short: it remaineth, that both they that have wives be as though they had none; 30And they that weep, as though they wept not; and they that rejoice, as though they rejoiced not; and they that buy, as though they possessed not; 31And they that use this world, as not abusing it: for the fashion of this world passeth away.32But I would have you without carefulness. He that is unmarried careth for the things that belong to the Lord, how he may please the Lord: 33But he that is married careth for the things that are of the world, how he may please his wife. 34There is difference also between a wife and a virgin. The unmarried woman careth for the things of the Lord, that she may be holy both in body and in spirit: but she that is married careth for the things of the world, how she may please her husband. 35And this I speak for your own profit; not that I may cast a snare upon you, but for that which is comely, and that ye may attend upon the Lord without distraction.36But if any man think that he behaveth himself uncomely toward his virgin, if she pass the flower of her age, and need so require, let him do what he will, he sinneth not: let them marry. 37Nevertheless he that standeth stedfast in his heart, having no necessity, but hath power over his own will, and hath so decreed in his heart that he will keep his virgin, doeth well. 38So then he that giveth her in m
compaq
#2. Postet 05.06.2024 av compaq
Men de protestantiske kirkesamfunnene er ikke uten skyld når det gjelder å motarbeide Bibelen. Etter hvert som årene gikk, rettet visse protestantiske lærde en annen form for angrep mot Bibelen- et intellektuelt angrep. På 1700 og 1800 tallet utviklet de en måte å studere Bibelen på som er blitt kjent som historisk-kritisk bibelforskning

Tilhengerne av denne studiometoden lærte at mye av det som står i Bibelen, er legender og myter. Noen sa til og med at Jesus aldri har levd. Disse protestantiske lærde hevdet at Bibelen er ikke Guds ord men menneskers ord, ja, et sammensurium av menneskers ord. De mest yttergående av disse synspunktene blir ikke lenger holdt i hevd men det blir fremdeles undervist i historisk-kritisk bibelforskning ved teologiske faktulteter og det er ikke uvanlig å høre protestantiske prester offentlig forkaste store deler av Bibelen.
AndersW
#3. Postet 06.06.2024 av AndersW
Men de protestantiske kirkesamfunnene er ikke uten skyld når det gjelder å motarbeide Bibelen. Etter hvert som årene gikk, rettet visse protestantiske lærde en annen form for angrep mot Bibelen- et intellektuelt angrep. På 1700 og 1800 tallet utviklet de en måte å studere Bibelen på som er blitt kjent som historisk-kritisk bibelforskning

Tilhengerne av denne studiometoden lærte at mye av det som står i Bibelen, er legender og myter. Noen sa til og med at Jesus aldri har levd. Disse protestantiske lærde hevdet at Bibelen er ikke Guds ord men menneskers ord, ja, et sammensurium av menneskers ord. De mest yttergående av disse synspunktene blir ikke lenger holdt i hevd men det blir fremdeles undervist i historisk-kritisk bibelforskning ved teologiske faktulteter og det er ikke uvanlig å høre protestantiske prester offentlig forkaste store deler av Bibelen.
Paulus til kirkens ledere

Tit 1:14 "De må ikke holde seg til jødiske myter og bud"
compaq
#4. Postet 06.06.2024 av compaq
Det er verdt å merke seg at New World Translation ikke er den eneste bibeloversettelsen som gjør dette. Guds navn forekommer i oversettelser av de kristne greske skrifter til hebraisk i vers hvor det er sitert direkte fra de inspirerte hebraiske skrifter. Oversettelsen The Emphatic Diaglott ( 1864) innholder navnet Jehova 18 ganger. Oversettelser av de kristne greske skrifter til minst 38 andre språk enn engelsk bruker også Guds navn i en eller annen form. Et eksempel er Det Norske Bibelselskapet madagassiske oversettelse som flere steder bruker formen Jehovah.

Det at Jesus Kristus la så stor vekt på sin Fars navn tyder på at han selv brukte det hyppig. ( Matt 6:9) Joh 17; 6,26) Ifølge Hieronymus som levde i det fjerde århundre etter kristus, skrev apostelen Matteus sitt evangelium først på hebraisk og i det evangeliet finnes det en rekke sitater fra vers i de hebraiske skrifter som inneholde Guds navn. Andre av skribentene av de kristne greske skrifter siterte fra den greske oversettelsen Septuaginta ( en oversettelse av de hebraiske skrifter til gresk som ble påbegynt omkring år 280 f.kr) og tidlige eksemplarer av den inneholdt Guds navn med hebraiske bokstaver, noe som fremgår av fragmenter. I tillegg er det blitt tatt hensyn til det som står i Dødehavsrullene og en rekke tidlige oversettelser til andre språk.
AndersW
#5. Postet 06.06.2024 av AndersW
Det er verdt å merke seg at New World Translation ikke er den eneste bibeloversettelsen som gjør dette. Guds navn forekommer i oversettelser av de kristne greske skrifter til hebraisk i vers hvor det er sitert direkte fra de inspirerte hebraiske skrifter. Oversettelsen The Emphatic Diaglott ( 1864) innholder navnet Jehova 18 ganger. Oversettelser av de kristne greske skrifter til minst 38 andre språk enn engelsk bruker også Guds navn i en eller annen form. Et eksempel er Det Norske Bibelselskapet madagassiske oversettelse som flere steder bruker formen Jehovah.

Det at Jesus Kristus la så stor vekt på sin Fars navn tyder på at han selv brukte det hyppig. ( Matt 6:9) Joh 17; 6,26) Ifølge Hieronymus som levde i det fjerde århundre etter kristus, skrev apostelen Matteus sitt evangelium først på hebraisk og i det evangeliet finnes det en rekke sitater fra vers i de hebraiske skrifter som inneholde Guds navn. Andre av skribentene av de kristne greske skrifter siterte fra den greske oversettelsen Septuaginta ( en oversettelse av de hebraiske skrifter til gresk som ble påbegynt omkring år 280 f.kr) og tidlige eksemplarer av den inneholdt Guds navn med hebraiske bokstaver, noe som fremgår av fragmenter. I tillegg er det blitt tatt hensyn til det som står i Dødehavsrullene og en rekke tidlige oversettelser til andre språk.
Nei, når Jesus snakker om sin Fars navn har han noe helt annet enn Jahve i tankene. Fks. Joh 17:11 betyr ikke at Jesus har fått navnte Jahve.

Joh 17:11 "Hellige Far, bevar dem i ditt navn, det navnet du har gitt meg, så de kan være ett, slik som vi er ett. Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn, det navnet du har gitt meg."

Joh 17:26 "Jeg har gjort ditt navn kjent for dem og skal fortsatt gjøre det, for at den kjærlighet du har hatt til meg, kan være i dem og jeg selv kan være i dem."

Det er ikke navnet Jahve han har gjort kjent for dem. Det er Guds sanne identitet/personlighet, den samme identitet/personlighet han selv har, som han har gjort kjent for dem. Han har vist dem Guds sanne ansikt.

Joh 14:9 "Den som har sett meg, har sett Far."

Det er dette "navnet" hans "navn" vi skal tro på. Å snakke om Jehova eller Jahve blir menigsløst da det fører tankene til det bildet jødene har av Gud. Det er Jesus vi må fokusere på om vi vil bli kjent med den eneste sanne Gud. Eller om du vil det eneste sanne bildet av Gud.
Rosa
#6. Postet 06.06.2024 av Rosa
Compaq.

Da Moses spurte hva Guds navn var, fikk han som svar "JEG ER".
De fleste bibeloversettelser bruker navnet Herren, på engelsk LORD.

Jesus omtalte seg selv som "JEG ER". (Mark.14.61-62).
Jesus (Herren) er Gud og det var han som snakket til Moses.
Det er navnet Jesus Kristus alt handler om nå i NT, og ikke Jahve. (Apg.4.12).

Jesus Kristus sier om seg selv i Åp.1.8.:
"Jeg Er" Alfa og Omega, sier Herren Gud, "han som Er" og han som var og som kommer. Den Allmektige."
AndersW
#7. Postet 07.06.2024 av AndersW
Å hevde at Jesus sa han var Jahve. Er bare et annet forsøk på å vri seg unna det bilde Jesus gir av Gud og holde fast ved det bilde jødene har av Gud.

Årsaken til at jødene fikk Jesus drept, var at de ikke så noen likhet mellom Jesus og det bilde av Gud de hadde.
Rosa
#8. Postet 07.06.2024 av Rosa
Å hevde at Jesus sa han var Jahve. Er bare et annet forsøk på å vri seg unna det bilde Jesus gir av Gud og holde fast ved det bilde jødene har av Gud.

Årsaken til at jødene fikk Jesus drept, var at de ikke så noen likhet mellom Jesus og det bilde av Gud de hadde.
AndersW.

Nå har du misforstått hva jeg ville frem til.
Jesus kalte seg for JEG ER, oversatt på norsk med Herren. (Oversettelsen som er utgitt av Vakttårnet har oversatt dette til Jehova).
Joh. 8.57-59.
"Jødene sa da til ham: Du er ennå ikke femti år og har sett Abraham?
Jesus sa til dem: Sannelig, sannelig sier jeg dere: JEG ER før Abraham ble til."

Det var nettopp derfor han sa "Jeg Er", de ville ta ham for som de mente var gudsbespottelse, fordi JHWH på hebraisk betyr JEG ER.

Jesus har vært til fra evighet av og åpenbarte seg som Herren Gud i GT.
"Jeg er Alfa og Omega, sier Herren Gud." Åp.1.8.

Når det gjelder jødene så vil de også forstå hvem Jesus Kristus er, kjenne ham igjen fra GT og ta i mot ham som sin frelser når hedningene er kommet inn i fullt tall, som Paulus underviser om i Rom.11.
AndersW
#9. Postet 07.06.2024 av AndersW
Det Jesus sier, er at han var til før Abraham, ikke at han var eller er Jahve, som jødene kaller sin Gud.

Joh 8:54 "Jesus svarte: «Hvis jeg ærer meg selv, er min ære ingenting verdt. Men det er min Far som gir meg ære, han som dere kaller deres Gud."

Jødene kjenner ikke Gud og kan derfor umulig gjenkjenne Gud. For dem er Gud det samme som for Muslimer, Jehovas vitner og en rekke andre sekter, en person som skal drepe en hel haug mennesker. Det er derfor krig og drap står på deres ønskelister. I virkeligheten er det de selv som er massemordere, ikke Gud. Det hele minner om Nazistene som på sine beltespenner hadde skrevet "Got mit uns" Gud med oss.

Menneske ble skapt i Guds bild. Her har vi i stedet Gud skapt i menneskets bild. Jesus kom for å rette på dette, til vårt eget beste.
Rosa
#10. Postet 07.06.2024 av Rosa
AndersW.

Nei, her tar du feil.

Det at han brukte ordene "Jeg er", fikk jødene rasende og beskyldte ham for gudsbespottelse.
Jødene leste om Gud i Skriftene som omtalte seg med "Jeg er", og de kjente ikke Jesus igjen derfra. Det var Herren som talte til Moses.
Jesus fikk først navnet Jesus Kristus da han kom til denne jorden, men åpenbarte seg som Herren i GT.
Han har vært til fra evighet av.
Navnet Jesus betyr "Gud frelser".

Den dagen jødene tar i mot Jesus Kristus som sin frelser, blir de født på ny og får åpenbart hvem Gud er. Da vil de først kjenne igjen Herren fa GT.
Jesus bekrefter at han er "Herren Gud" i Åp.1.8.

Flere og flere jøder har kommet til tro på Jesus Kristus som frelser, og det finnes ca. 50.000 pånyfødt troende jøder bare i Israel i dag.
Det er fint å tenke på at resten skal bli frelst, når vi hedningefolk er kommet inn i fullt tall som Paulus fikk åpenbart.
Jødene er Guds utvalgte folk på denne jorden og Israel er hans land. Paulus underviser om det her i Rom.11.
Vi hedninger er bare veldig heldige som i Guds nåde, ble "åndelig podet inn" på dette landet da vi tok i mot Jesus Kristus som vår frelser.
Vi kristne er kalt til å velsigne Israel og jødene, ikke forbanne dem.

Jødene har aldri startet noen kriger, men har alltid måttet forsvare seg.
Da er det godt å tenke på at Jesus en gang skal komme tilbake på Oljeberget og få slutt på alle kriger. Det vil aldri bli fred føre det.
Løven av Juda, Kongenes Konge skal først og fremst den dagen gjøre ende på alle Israels finder som kommer i mot hans land og folk. Sak.14.

Da skal det bli fred i tusen år på denne jorden.
sofia58 sier: Jeg er ny her Ønsker ærlige og åpen mann??
Skriv Skriv her Skriv i megafonen
annonseRadio 3:16