sofia58 sier: Jeg er ny her Ønsker ærlige og åpen mann??
Skriv Skriv her Skriv i megafonen

Forum > Religion og tro > Debatt

Roy2
Opprettet 02.06.2024 av Roy2, mann, 52 år, Vest-Agder.
Den engelske King James Bibelen er Guds ord. Ikke Den Nye King James Bibelen!
The King James Bible is the Word of God! The New King James Bible is not the word of God! It says in The King James Bible in The Revelation 1:6.: And hath made us kings and priests unto God and his Father; to him be glory and dominion for ever and ever. Amen. We can read this in the new King James Bible in The Revelation: 1:6.: and has made us [c]kings and priests to His God and Father, to Him be glory and dominion forever and ever. Amen. In the King James Bible it says that Jesus is God, while in the New King James Bible it says that Jesus is not God!!!

Så kan jo du lese hva som står i din eller dine norske pervers/perverse og katolsk/katolske såkalte moderne Bibeloversettelse/Bibeloversettelser i Johannes Åpenbaring: 1:6.

Svar på innlegg

Sondre B
#1. Postet 02.06.2024 av Sondre B
Hva er det som er problemet her egentlig? Ut fra det du skriver her virker det ikke som at forskjellen er større enn at den nye varianten har en fotnote - bortsett fra den oppdaterte grammatikken da, men det er vel bare å forvente?
Roy2
#2. Postet 02.06.2024 av Roy2
Problemet er selvfølgelig at Den Nye King James Bibelen her skriver at Det er Hans Gud og Far. Mens Den engelske King James Bibelen som er Guds ord så står det at Gud og hans Far. Det er en enorm forskjell på det! Her forstår man at Jesus er Gud og at Jesus har en Far noe ikke Den Nye King James Bibelen forteller oss. Den Nye King James Bibelen forteller at Gud og Far er 1 og samme person uten Jesus!
AndersW
#3. Postet 02.06.2024 av AndersW
For meg blir Rev 1:6 "to the God and Father of him" til hans Gud og Far

Noe som igjen ligner "gå til mine brødre og si til dem at jeg stiger opp til ham som er min Far og Far for dere, min Gud og deres Gud." (Joh 20:17)

Sondre B
#4. Postet 03.06.2024 av Sondre B
Mener du at du leser "Gud og hans far" i betydningen "Gud og Guds far"?
compaq
#5. Postet 03.06.2024 av compaq
andrew

kan du ikke lese

Joh 20: 17:...gå til mine brødre og si til dem at jeg ( Jesus) stiger opp til ham ( Jehova) som er min far og far for dere, min Gud og deres Gud.
AndersW
#6. Postet 03.06.2024 av AndersW
andrew

kan du ikke lese

Joh 20: 17:...gå til mine brødre og si til dem at jeg ( Jesus) stiger opp til ham ( Jehova) som er min far og far for dere, min Gud og deres Gud.
Det er du som ikke kan lese det jeg skrev. Jeg både skrev og understreket akkurat det samme som Jesus sa. Jeg hadde ikke sittert Joh 20:17 hvis jeg ikke hadde trodd at Gud er Jesu far og Gud. Det skjønner du vel?

Jehovas vitner tror på en annen gud og en annen Jesus.

2 Kor 11:4 "For dere tåler det svært så godt når noen kommer og forkynner en annen Jesus enn ham vi har forkynt, eller når dere får en annen ånd enn den dere har fått, eller et annet evangelium enn det dere har tatt imot."
compaq
#7. Postet 03.06.2024 av compaq
Jesus er underordnet Jehova

Matt 12: 18 og Es 42:1: Se, min tjener som jeg har utvalgt

Apgj 3:13,26: Gud, har herliggjort sin tjener Jesus...de første som Gud sendte sin tjener til.

Joh 8:28: Jeg ( gjør intet) av meg selv men taler dette således som min Fader har lært meg.
AndersW
#8. Postet 03.06.2024 av AndersW
Jesus er underordnet Jehova

Matt 12: 18 og Es 42:1: Se, min tjener som jeg har utvalgt

Apgj 3:13,26: Gud, har herliggjort sin tjener Jesus...de første som Gud sendte sin tjener til.

Joh 8:28: Jeg ( gjør intet) av meg selv men taler dette således som min Fader har lært meg.
Nei, Jesus er ikke underordnet Gud, han har fått all makt i himmelen og på jorden og vil ikke underordne seg Gud før han har fullført sitt oppdrag.

1 Kor 15:27 "For alt la han under hans føtter. Når det står alt, er det klart at Gud er unntatt. Det er jo Gud som legger alt under ham. Men når alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv underordne seg Gud, som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle."

Jehovas vitner må som alle andre akseptere den rollen Jesus har fått.
compaq
#9. Postet 03.06.2024 av compaq
Hva betyr det?

Sønnen selv underordne seg Gud
AndersW
#10. Postet 04.06.2024 av AndersW
Hva betyr det?

Sønnen selv underordne seg Gud
1 Kor 15:27
"skal også Sønnen selv underordne seg Gud" betyr at også Sønnen en dag skal underordne seg Gud. Først da vil Gud være alt i alle.

Jesus har fått all makt, for å kunne legge under seg all makt og myndighet. Når han er ferdig med det vil han overgi makten til Gud og også selv underordne seg Gud. Han er ikke underordnet Gud nå.

1 Kor 15:24 "
Så kommer slutten, når han overgir sin kongsmakt til Gud, sin Far, etter at han har tilintetgjort alle makter, myndigheter og krefter.
"

At bare en person kan være Gud. Er altså en fullstendig feil oppfattelse.
sofia58 sier: Jeg er ny her Ønsker ærlige og åpen mann??
Skriv Skriv her Skriv i megafonen
annonseRadio 3:16