sofia58 sier: Jeg er ny her Ønsker ærlige og åpen mann??
Skriv Skriv her Skriv i megafonen

Forum > Religion og tro > Debatt

HÅKON L
Opprettet 02.06.2024 av HÅKON L, mann, 28 år, Østfold.
Romans 14:5-6
Romans 14:5-6
5 Én gjør forskjell på dager, en annen holder alle dager for like. La enhver være fullt overbevist om sitt syn.
6 Den som legger vekt på bestemte dager, gjør det for Herren, og den som spiser, gjør det for Herren, for han takker Gud. Og den som ikke spiser, gjør det for Herren og takker Gud.

Can we decide to keep the Sabbath or not? (Romans 14:5-6) (7:31min)
https://www.youtube.com/watch?v=oOlbsvhN0jI

spørsmålet som tas opp er kan vi velge å holde eller ikke holde sabbaten? en interresant video som forklarer den saken.

Svar på innlegg

compaq
#1. Postet 02.06.2024 av compaq
Ikke pålagt de kristne å holde en ukentlig sabbat. Apgj 15:28-29: For den hellige ånd og vi har besluttet ikke å legge noen annen tyngsel på eder enn disse nødvendige ting, at I avholder eder som er kvalt og hor, dersom i vokter eder for disse ting, vil det gå eder vel.

Gal 4:9-11: Hvorledes kan I da vende om igjen til den skrøpelige og fattige barnelærdom? Vil I da på ny igjen trelle under den? I tar vare på dager og måneder og tider og år.

Kol 2:16: La derfor ingen dømme eder for mat eller drikke eller i spørsmål om høytid eller nymåne eller sabbat.

Rom 14:5,10: Den ene akter en dag framfor en annen, den andre akter alle dager like, enhver være fult sikker i sitt eget sinn hvorfor dømmer du din bror?
HÅKON L
#2. Postet 02.06.2024 av HÅKON L
vis du ser videon ser du hvorfor rom 14:5-6 ikke handler om den ukentlig sabbat. på den tiden var det slik at det var fester og sermonier som jødene kom til for å feire, enten det var mat/drikk offer, påskehøytid(passover) feiret utfrielse av egypt ved at dødsengel gikk forbi døren pga lammets blod som var strøkket på dørene, dette var et forbilde på kristus utgytte sitt blod for at vi kunne få syndens tilgivelse ved å søke han ved tro. (basunhøytider, jubelåret, frigjøringsårene(hvert syvende år/sabbatsår), de usyredes brød høytid, basun-den store forsoningsdag, løvhyttefesten + eventuelt fler. disse hadde bevegelige sabbater tilknyttet sermonien som ikke nødvendigvis havnet på en lørdag.

i de første versene kommer det frem at det er de svake/nye i troen en skal ta hensyn til og ikke dømme om den personen fortsatt er opptatt med de sermoniene eller ikke her spesielt mat og drikke, Paulus var med på noen tradisjonelle sermonier da han i apg skulle legge vitnesbyrdet frem i Jerusalem om fremgangen i forskynnelse for menighetene og den gaven som var samlet inn i den anledning.

galaterne 4:9-11 nevner ikke uker handler dermed ikke om sabbat
kol 2:16+ 17 taler om at alle disse sermoniene og høytidene pekte frem mot begivenheter som skygger. noen oppfylt på Kristi tid og andre senere. det hele kunne skje ved Kristi kropp som ble ofret på korset. da begynte Jesus sin videre gjerning som en kan lese om i Hebreerne og åpenbaringen. i hebreerne kapitel 10 står det at en blir stående mens den andre blir opphevet. når Jesus død revnet duken i templet som symbolisert at den jordiske tempeltjenesten var over og at det ikke lenger trengte å bære frem brennoffer, syndoffer. det som skulle bli stående var de 10 bud.

slik er det at sabbaten blir stående som alle de andre budene skrevet med Guds finger. Det er også en stor forskjell mellom de ukentlige sabbaten og hvilken som helst annen dag. Den er velsignet og helliget og det er ikke andre dager. i jesaja 58 de 2 siste versene er det. løfter knyttet til den.

Alt er et valg menneske må selv velg om de vil tjene den levende Gud ved Kristi blod, eller gå sine egne veier.
i apg 15 handlet striden om dette
5 Men noen fra fariseerpartiet som hadde kommet til tro, sto fram og hevdet: «De må omskjæres og pålegges å holde Moseloven.»
moseloven(lagt ved siden av paktkisten som et vitnebyrd mot folket), mens Guds lov er inne i paktkisten.

videre står det i vers 8-9
8 Og Gud, som kjenner menneskets hjerte, ga dem sitt vitnemål ved at de fikk Den hellige ånd slik som vi. 9 Han gjorde ingen forskjell på oss og dem, for ved troen renset han hjertene deres.

sammenlign dette med Hebreerne kap 10:1-18 som fortsetter med utrykket (så har)/på grunn av)19-22
22 så la oss komme fram med oppriktig hjerte og full visshet i troen, med hjertet renset for vond samvittighet og kroppen badet i rent vann

ingen av versene du nevnte handler om den ukentlige sabbat.
compaq
#3. Postet 02.06.2024 av compaq
forbilde på Jesus??????

Jesus vet imidlertid hvordan de tenker. Samtidig er han klar over at de har en ytterliggående, ubibelsk oppfatning av hva som er tilatt på sabbatsdagen og hva som er ikke er tillatt. Jesus får i stand en dramatisk konfrontasjon, idet han sier il mannen med den visne hånden. Reis deg og kom fram. Så sier han mannen: Rekk ut hånden. Han gjør det og hånden blir frisk.

Fariseerne gleder seg ikke over at mannens hånd er blitt frisk, men går i stedet ut i herodianerne, tilhengerne av Herodes politiske parti og sammen begynner de straaks å legge planer for å få ryddet Jesus av veien. ( Matt 12: 9-14)
HÅKON L
#4. Postet 02.06.2024 av HÅKON L
når israelitene strøk blod på dørkarmen av et lam som de slaktet(uskyldig blod) ble de spart når dødsengelen gikk gjennom Egypt og alle førstefødte død, utennom de som gjemte seg i hus med uskyldig blod strøkket på dørkarmen.
Når vi har lagt vår synd på Kristus. viser han sitt blod til faderen og vi står uskyldig tilbake i hans rettferdighet.

Joh 10:7-11+ 14-16(noen bibeloversettelser bruker porten istedenfor døren)
7 Da sa Jesus: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Jeg er døren inn til sauene.
8 Alle de som er kommet før meg, er tyver og røvere, men sauene har ikke hørt på dem.

9 Jeg er døren. Den som går inn gjennom meg, skal bli frelst, og han skal gå inn og ut og finne beite. 10 Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.

Den gode hyrde
11 Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde gir sitt liv for sauene.

14 Jeg er den gode hyrde. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, 15 likesom Faderen kjenner meg og jeg kjenner Faderen. Jeg gir mitt liv for sauene. 16 Jeg har også andre sauer, som ikke hører til denne flokken. Også dem skal jeg lede; de skal høre min røst, og det skal bli én hjord og én hyrde.

de som kjenner Kristus holder budene se 1 joh 2:3-6

er det tillat å gjør godt på sabbaten. Ja, for Jesus gjorde det; som er Herre over sabbaten.

Galaterne 5:22-23
22 Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, 23 tålsomhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven.
compaq
#5. Postet 02.06.2024 av compaq
jødedommen og kristenheten er slutt eller ikke er mer

Eneste sikre handlemåte er å forlate falsk religion og lære og praktisere sann religion. Sef 2:3: Søk Herren ( Jehova) alle i sakmodige i landet, som holder hans lov. Søk rettferdighet, søk saktmodighet. Kamskje I blir skjult på Herrens ( Jehovas ) vredes dag.

Ordsp 18:10: Herrens ( Jehovas) navn er et fast tårn, til det løper den rettferdige og blir berget.
Rosa
#6. Postet 02.06.2024 av Rosa
HåkonL.

Sabbaten tilhører jødedommen.
AndersW
#7. Postet 02.06.2024 av AndersW
Romans 14:5-6
5 Én gjør forskjell på dager, en annen holder alle dager for like. La enhver være fullt overbevist om sitt syn.
6 Den som legger vekt på bestemte dager, gjør det for Herren, og den som spiser, gjør det for Herren, for han takker Gud. Og den som ikke spiser, gjør det for Herren og takker Gud.

Can we decide to keep the Sabbath or not? (Romans 14:5-6) (7:31min)
https://www.youtube.com/watch?v=oOlbsvhN0jI

spørsmålet som tas opp er kan vi velge å holde eller ikke holde sabbaten? en interresant video som forklarer den saken.
forklarer? Det er bare en type i videoen som hevder at Paulus her sikter til andre jødiske helligdager ikke sabbaten, fordi han selv tror han må holde sabbaten.
Rosa
#8. Postet 02.06.2024 av Rosa
jødedommen og kristenheten er slutt eller ikke er mer

Eneste sikre handlemåte er å forlate falsk religion og lære og praktisere sann religion. Sef 2:3: Søk Herren ( Jehova) alle i sakmodige i landet, som holder hans lov. Søk rettferdighet, søk saktmodighet. Kamskje I blir skjult på Herrens ( Jehovas ) vredes dag.

Ordsp 18:10: Herrens ( Jehovas) navn er et fast tårn, til det løper den rettferdige og blir berget.
Compaq.

Du refererer til Det Gamle Testamentet, men nå i Nye Testamentet må vi forholde oss til et annet navn, Jesus Kristus.
Kristendommen er Kristus.

Bibelvers som bekrefter Jesu guddommelighet er Romerne 9. 4-5.

"Dere er jo isralitter. Dem tilhører barnekåret og herligheten og paktene og lovgivningen og gudstjenesten og løftene.
Dem tilhører fedrene, og fra dem er KRISTUS kommet etter kjødet, HAN SOM ER GUD OVER ALLE TING, velsignet i evighet Amen."

Filipperne 2.6.

".....Han som, da var i Guds skikkelse, ikke holdt det for røvet bytte å være GUD LIK, men uttømte seg selv i det han tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i mennerskers liknelse."
compaq
#9. Postet 03.06.2024 av compaq
Jehovas Guds ord er sant og avslører dem som motsier det, som løgnere.

Joh 17:1,17: Dette talte Jesus, Hellige dem i sannheten ditt ord er sannhet

salme 119:142: Din rettferdighet er en evig rettferdighet og din lov er sannhet.

Profeti salme 22:17: For hunder omringer meg ( Jesus), de ondes hop kringsetter meg, de har gjennomboret mine hender og mine føtter
Oppfyllelse Lukas 23:33: Og da de var kommet til det sted som kalles hodeskallen, korsfestetmde der både ham og ugjerningsmennnene, den ne på hans høyre og den andre på hans venstre side
Rosa
#10. Postet 03.06.2024 av Rosa
Jehovas Guds ord er sant og avslører dem som motsier det, som løgnere.

Joh 17:1,17: Dette talte Jesus, Hellige dem i sannheten ditt ord er sannhet

salme 119:142: Din rettferdighet er en evig rettferdighet og din lov er sannhet.

Profeti salme 22:17: For hunder omringer meg ( Jesus), de ondes hop kringsetter meg, de har gjennomboret mine hender og mine føtter
Oppfyllelse Lukas 23:33: Og da de var kommet til det sted som kalles hodeskallen, korsfestetmde der både ham og ugjerningsmennnene, den ne på hans høyre og den andre på hans venstre side
Compaq.

Dette blir en avsporing fra trådens tema, men:

GUDS ORD er et av Bibelens navn på JESUS.

Vi skal ikke forholde oss til navnet Jehova som du stadig nevner, men navnet Jesus Kristus som er over alle andre navn. (Fil.2.5-11)
v.10. "....for at i JESU NAVN skal hvert kne bøye seg".

Johannes Åp. 19.13:
"Han (Jesus) er kledd i en kappe dyppet i blod, og hans navn er GUDS ORD."

Joh.1.1:
"I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og ORDET (Jesus) VAR GUD."

Her kan vi lese om at Jesus er Den allmektige Gud.
Joh.Åp.1.8.:
"JEG ER Alfa og Omega, sier Herren Gud, han som er og som var og som kommer, Den allmektige."

Guds navn er "JEG ER" (Jahve), og når Jesus sier det samme om seg selv, viser han at han er ett med Faderen - evig, uforanderlig, trofast og sann.
"JEG ER før Abraham ble til." (Joh.8.58)
"Jeg og Faderen er ett". (Joh.10.30.)

Jesaja 9.6.
"Herreveldet er lagt på hans (Jesus) skulder, og hans navn skal være: Underfull rådgiver, VELDIG GUD, EVIG FAR og Fredsfyrste."
sofia58 sier: Jeg er ny her Ønsker ærlige og åpen mann??
Skriv Skriv her Skriv i megafonen
annonseRadio 3:16