Her kan du skrive en melding som vil vises for alle på KristenDate.no.
Skriv Skriv her Skriv i megafonen

Forum > Religion og tro > Debatt

compaq
Opprettet 23.04.2024 av compaq, mann, 68 år, Aust-Agder.
Jesus Kristus
Messias har Jehovas velvilje eller godkjennelse. Jehova gir ham den myndighet og de akkreditiver han trenger for å fulføre sitt oppdrag. Det passer derfor godt at den framtidige Messias sier: Hør på meg, dere øyer og gi akt, dere folkegrupper langt borte. Jehova selv har kalt meg helt fra mors liv av. Fra jeg var i mors indre, har han nevnt mitt navn. ( Jes 49:1)

Messias henvender seg her til folkegrupper langt borte. Selv det er jødene som har fått løfter om at Messias skal komme, kommer hans tjeneste til å være til velsignelse for alle nasjoner. ( Matt 25:31-33) Øyene og folkegruppene som riktignok ikke står i et paktsforhold til jehova, bør gi akt på Israels Messias for han blir sendt for å bringe frelse til hele menneskeheten.

Profetien sier at Jehova skal gi Messias navn før han blir født som menneske. Langt tid før sin fødsel får han navnet underfull Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste. ( Jes 9:6) Immanuel som trolig er navnet på en sønn av Jesaja, viser seg også å være et profetisk navn på Messias. ( Jes 7:14) (matt 1:21-23) Også det navnet Messias kommer til å bli kjent under - Jesus- blir forutsagt før han blir født. ( Luk 1:30-31) Dette navnet kommer fra det hebraiske ordet som betyr Jehova er frelse. det er tydelig at Jesus ikke har utnevnt seg selv til Messias kristus.

Messias profetiske ord lyder videre: Og han gikk i gang med å gjøre min munn lik et skarpt sverd. I sin hånds skygge har han gjemt meg. Og han gjorde meg etter hvert til en polert pil. I sitt kogger skjulte han meg. (Jes 49:29 Da tiden er inne til at Messias skal begynne sin jordiske tjeneste, i år 29 e.v.t, viser Jesu ord og handlinger seg avgjort å være lik skarpe, polerte våpen som kan trenge inn i hjertet til dem som hører på ham. Hans ord og gjerninger framkaller vrede hos Jehovas store fiende, Satan og hans representanter.

Fra Jesu fødsel av forsøker Satan å ta hans liv, men Jesus er som en pil som er skjult i Jehovas eget kogger. Han kan tillitsfullt regne med at hans Far vil beskytte ham. ( Sal 91:1) Til fastsatt tid gir Jesus sitt liv for menneskene. Men det kommer en tid da han skal dra ut som en mektig himmelsk kriger som er våpnet på en annen måte, med et skarpt sverd som går ut av hans munn. Denne gangen står det skarpe sverdet for Jesu myndighet til å kunngjøre og fullbyrde dommer over Jehovas fiender. ( Åp 1:16)

Svar på innlegg

AndersW
#1. Postet 23.04.2024 av AndersW
Fra Jesu fødsel av forsøker Satan å ta hans liv, men Jesus er som en pil som er skjult i Jehovas eget kogger. Han kan tillitsfullt regne med at hans Far vil beskytte ham. ( Sal 91:1) Til fastsatt tid gir Jesus sitt liv for menneskene. Men det kommer en tid da han skal dra ut som en mektig himmelsk kriger som er våpnet på en annen måte, med et skarpt sverd som går ut av hans munn. Denne gangen står det skarpe sverdet for Jesu myndighet til å kunngjøre og fullbyrde dommer over Jehovas fiender. ( Åp 1:16)
Igjen er det ingen samenheng mellom dine bibel referanser og det du skriver.

Sal 91:1 "Den som sitter i skjul hos Den høyeste og finner nattely i skyggen av Den veldige"


Åp 1:16 "
og har gjort oss til et kongerike, til prester for Gud, sin Far – ham tilhører æren og makten i all evighet. Amen

Det hele blir det samme som å skrive, månen er en gulost (1 Mos 1:1)

Hvorfor sjekker du ikke hva det står i de enkelte skrifstedene? Eller er hensikten med å kaste inn (Matt 1:1) eller (Mark 1:1) å lure folk til å tro at det du skriver er noe bibelen sier?
compaq
#2. Postet 23.04.2024 av compaq
Johannes sin beskrivelse: Og han bærer en innskrift med et navn som bare han selv kjenner ( Åp 19:12b)

Bibelen har allerede omtalt Guds sønn ved slike navn som Jesus, Immanuel og Mikael. Men dette navn som ikke er nevnt, ser ut til å stå for den stilling og de privilegier Jesus har på Herrens dag.(Åp2:17) I sin beskrivelse av Jesus etter 1914 sier Jesaja: Hans navn skal være underfullRådgiver, Veldig Gud, Evig Far og Fredsfyrste.(Jes 9:6) Apostlen Paulus satte Jesu navn i forbindelse med hans store tjenesteprivilegier da han skrev: Derfor har Gud høyt opphøyet ham og gitt ham navnet over alle navn for at hvert kne skal bøye seg i Jesu navn. (Fil 2:9-10)

Jesu privilegier er unike. Bortsett fra Jehova er det bare Jesus selv som kan fatte hva det vil si å ha en så høy stilling. Av alle Guds skapninger er det bare Jesus som fullt ut kan forstå og verdsette dette navnet. Jesus lar imidlertid sin brud få del i noen av disse privilegiene. Han gir derfor dette løftet: Jeg vil skrive mitt eget nye navn på den som seirer. (Åp 3:2)

Johannes tilføyer: Han er kledd i en kappe dyppet i blod og hans navn er Guds Ord.(Åp 19:13) det kunne være Jesu livsblod som han utgjøt for menneskeheten.(Åp 1:5) Men i denne sammenhengen er det mer sannynlig at det siktes til hans fienders blod som blir utgytt nåe Jehovas dommer over dem blir fullbyrdet.

Vi blir minnet om et tidligere syn, hvor vintreet på jorden blir høstet og tråkket i Guds vredes store vinpresse helt til blodet står opp til bisselet på hestene- noe som betegner en stor seier over Guds fiender. (Åp 14:18-20) Blodet som Jesu kappe er dyppet i, bekrefter likeledes at hans seier er avgjørende og fullstendig. (Jes 63:1-6) Nå snakker Johannes igjen om at Jesus har et navn. denne gangen er et godt kjent navn- Guds Ord. Det idenfiserer denne krigerkongen som Jehovas fremste talsmann og sannhetens forsvarer. ( Joh 1:1 og Åp 1:1)
AndersW
#3. Postet 23.04.2024 av AndersW
...Johannes tilføyer: Han er kledd i en kappe dyppet i blod og hans navn er Guds Ord.(Åp 19:13) det kunne være Jesu livsblod som han utgjøt for menneskeheten.(Åp 1:5) Men i denne sammenhengen er det mer sannynlig at det siktes til hans fienders blod som blir utgytt nåe Jehovas dommer over dem blir fullbyrdet.

Vi blir minnet om et tidligere syn, hvor vintreet på jorden blir høstet og tråkket i Guds vredes store vinpresse helt til blodet står opp til bisselet på hestene- noe som betegner en stor seier over Guds fiender. (Åp 14:18-20) Blodet som Jesu kappe er dyppet i, bekrefter likeledes at hans seier er avgjørende og fullstendig. (Jes 63:1-6) Nå snakker Johannes igjen om at Jesus har et navn. denne gangen er et godt kjent navn- Guds Ord. Det idenfiserer denne krigerkongen som Jehovas fremste talsmann og sannhetens forsvarer. ( Joh 1:1 og Åp 1:1)
compaq, dette fysiske blodbadet Jehovas vitner snarest mulig ønsker seg, 9 milliarder mennesker drept fordi de ikke er Jehovas vitner er helt sykt, skjønner du ikke det?

Det like sykt som disse liksom åndsdøpte kristne som ønsker seg en atomkrig i Midtøsten.

I Åp 19:21 står det "drept med sverdet som går ut av rytterens munn" Det er altså bare snakk om Jesu ord, ikke noe fysisk sverd som Jesus skal bruke til å kappe hode av milliarder av mennesker.

Jesus sier det samme til menighetslederen i Pergamon

Åp 2:16 "Vend om! Ellers kommer jeg snart til deg og vil kjempe mot dem med sverdet som går ut av min munn."

Heb 4:12 "
For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer.
"

Anonym
#4. Postet 23.04.2024 av Anonym
compaq, dette fysiske blodbadet Jehovas vitner snarest mulig ønsker seg, 9 milliarder mennesker drept fordi de ikke er Jehovas vitner er helt sykt, skjønner du ikke det?

Det like sykt som disse liksom åndsdøpte kristne som ønsker seg en atomkrig i Midtøsten.

AndersW.

Du kommer med noen merkelige påstander ang. det Jesus selv har sagt i evangeliene og til sist i Johannes Åp.

Under slaget ved Harmageddon som Johannes ble vist, så vil det bli et blodbad.
Det var også noe profetene i GT fikk se ang. det samme, Sakarka bla.

Dette er noe som ikke har skjedd enda, mer er bare noe som den nye preterismelæren forkynner.

Men det de som tror på denne glemmer da, er at Jesus Kristus kommer igjen og griper inn med at han for 2.gang setter sine ben på Oljeberget og får en slutt på denne.
Derfor sier han at om ikke de dagene ble forkortet med at han selv griper inn, så ville ingen mere noen gang ha kunnet bli frelst.

Denne krigen som omtales har selvsagt ikke noe med Jehovas vitner eller noen andre troende å gjøre, med at noen liksom ønsker dette.
Men Bibelen er en profetisk bok, og det som står der kommer til å skje uansett en gang i framtiden.
Du kan ikke kritisere andre for noe som står tydelig beskrevet i Bibelen, som både du og alle andre kan lese om.
compaq
#5. Postet 23.04.2024 av compaq
utgangen av 1933 som ble proklamert som et hellig år av pave Pius XI var vatikanets støtte blitt en vesentlig faktor i hitlers streben etter å oppnå verdensherredømme. Katolske biskpoer i Fulda ber om velsignelse og seier. Tyske katolske biskoper samlet til spesiell krigsbønn som skal leses i begynnelsen og i slutten av alle gudstjenester.

Bønnen anmoder forsynet om å velsigne de tyske våpen med seier og beskytte alle soldatenes liv og helse. biskopene påla dessuten katolske prester å holde en spesiell søndagspreken minst en gang i måneden hvor de husker på tyske soldater på land, på havet og i luften I denne avgjørende stund formaner vi våre katolske soldater til å gjøre sin plikt i lydighet mot der Fuhrer og være rede til å ofre hele sin individualitet. Vi oppfordrer de troende til å være med på å be inderlige bønner om at den allmektige Guds forsyn må lede denne krigen til et velsignet og vellykket resultat.

Den slags katolsk diplomati illustrerer godt hvordan religionssamfunnene har prostituert seg i løpet av de siste 4000 årene ved å beile til den politiske stat for å oppnå makt og fordeler. Slike forbindelser mellom religion og politikk har vært årsak til kriger, forfølgelse og mye menneskelig elendighet. Hvor lykkelig kan ikke menneskeheten være for at Jehovas dom over den store skjøgen er nær. Måtte den bli fullbyrdet snart.
AndersW
#6. Postet 23.04.2024 av AndersW
utgangen av 1933 som ble proklamert som et hellig år av pave Pius XI var vatikanets støtte blitt en vesentlig faktor i hitlers streben etter å oppnå verdensherredømme. Katolske biskpoer i Fulda ber om velsignelse og seier. Tyske katolske biskoper samlet til spesiell krigsbønn som skal leses i begynnelsen og i slutten av alle gudstjenester.
Tull, i 1933 var det ingen som viste om noe om andre verdenskrig

Ellers er det ingen bønner som kan legges inn i hverken slutten eller begynnelsen på en katolsk gudstjeneste. Den har sin faste form, som det ikke fravikes fra. Påstanden er like meningsløs som å si at noen la til noe ord på slutten eller begynnelsen av Norges nasjonalsang.

Dette innlegget var faktisk et godt eksempel på hvordan protestantiske sekter bare finner på ting mot Kirken.
Anonym
#7. Postet 23.04.2024 av Anonym
AnderW.

Babylon den store sjøgen som ble vist Johannes i ÅP., var Roma og er noe som de aller fleste kristne vet.
Jesus sier til Johannes at de som er troende må komme seg vekk derfra. (fra denne kirken).
Fordi den vil falle en dag, noe som vi alle kan lese om.
AndersW
#8. Postet 24.04.2024 av AndersW
Åpenbaringsboken handler om en rekke menigheter som fantes i Midt-østen i det første århundre. Boken bruker en rekke bilder på de menighetene, noen kalles lysestaker, mens en kalles bruden Jerusalem og en annen kalles horen Babylon.

Horen Babylon er et bilde på den menigheten (det trossamfunnet) de kristne gikk ut i fra. Som hadde sitt sentrum i det gamle Jerusalem og ble fullstendig ødelagt år 70 e.Kr Samtidig som det kristne presteskapet (det nye Jerusalem) tok over med den sanne tilbedelsen av Gud, som Jesus startet noen år tidligere.

Denne nye tilbedelsen i Guds eneste sanne menighet, har pågått helt frem til i dag.


Den falske tilbedelsen av Gud i Jerusalem før år 70 e.Kr
Anonym
#9. Postet 24.04.2024 av Anonym
AndersW.

Jesus viste Johannes framtids syner om Babylon, den store skjøgen ca. 25 år etter år 70, altså i år 94/95 e.Kr.

Dette som står skrevet i Joh.Åp, og også om denne, handlet ikke om noe som hadde vært, men noe som vil komme.
Den store sjøgen, Babylon siktet til Rom.

Alt som det står om i den forbindelsen har ikke skjedd enda og hører fremtiden til.
AndersW
#10. Postet 24.04.2024 av AndersW
Det gamle Jerusalems presteskap (skjøgen) og deres konger (dyret) er for lengst i ildsjøen.

Joh 19:15 "Skal jeg korsfeste kongen deres?» spurte Pilatus. «Vi har ingen annen konge enn keiseren», sa overprestene."

Nå er det, det nye Jerusalems kongelige presteskap, som sammen med sin konge Jesus Kristus, som tilber Gud.

Åp 1:6 "Han elsker oss og har fridd oss fra våre synder med sitt blod og har gjort oss til et kongerike, til prester for Gud, sin Far"

Her kan du skrive en melding som vil vises for alle på KristenDate.no.
Skriv Skriv her Skriv i megafonen
annonseRadio 3:16