Her kan du skrive en melding som vil vises for alle på KristenDate.no.
Skriv Skriv her Skriv i megafonen

Forum > Religion og tro > Debatt

Anonym
Opprettet 17.04.2024 av Anonym.
PROOF JESUS IS A UNIVERSALIST (alle skal bli frelst)
THE TOTAL VICTORY OF CHRIST

Vil du ha bevis på at Jesus er universalist (alle mennesker skal bli frelst)?

Svært mange kristne sier det ikke er grunnlag for en slik lære i Bibelen.

Følgende video (se link under), som siterer mange bibelord, vil sannsynligvis overraske deg:

https://www.youtube.com/watch?v=0ZglPmUptoU

Tør du se den?

Svar på innlegg

Anonym
#1. Postet 17.04.2024 av Anonym
Beklager....ser at linken ikke funker.

Søk da på youtube med følgende tekts: PROOF JESUS IS A UNIVERSALIST.
Anonym
#2. Postet 17.04.2024 av Anonym
Jeg har ikke tenkt å se den og jeg anbefaler alle andre å styre unna også.
Løgn og demoners lære!
compaq
#3. Postet 17.04.2024 av compaq
Den grunnleggende årsaken til at denne verdens religionssamfunn er i en så splittet og kaotisk tilstand, er at de ignorerer Guds lover, som vi finner i hans Ord, Bibelen. Ja, mange prester forkaster Bibelen som Guds inspirerte Ord. Men apostelen Paulus erklærte under inspirasjon: Hele skriften er inspirert av Gud. ( 2.tim 3:16) paulus oppfordret oss også til å ta imot Guds Ord, bibelen, ikke som menneske-ord, men som det Guds ord det i sannhet.. ( 1.Tess 2:13) Det er klart at Jehovas Gud, den allmektige skaperen av det veldige univers, kunne forfatte en bok og sørge for at den ble bevart i sin helhet opp gjennom århundrene.

I New Catholic Encyvlopædia sies det likevel: Mange uttalelser i Bibelen er ikke riktige når de bedømmes etter det vi nå vet om vitenskap og historie. En prest skrev i U.S Catholic at jordens skapelse ikke kan ha funnet sted slik det er beskrevet i 1.Mosebok. Om beretningen om skapelsen av menneskene sa han: Menneskeslekten fikk ikke sin start på den måten. En bishop i den episkopale kirke uttalte: Bibelen inneholder feil, unøyaktigheter og selvmotsigelser. Det er derfor forståelig at de største kristne kirkesamfunnene ikke betrakter Bibelen som ufeilbarlig. En biskop i den anglikanske kirke i England omatlte kristi oppstandelse som en tryllekunst med noen knikler.

Vi ser altsså at mange geistlige enten snakker nedsettende om Bibelen eller unnlater å lære sine tilhengere å respektere den og følge Guds lover, som den inneholder. dette er en hovedårsak til den rystende uvitenhet om Guds Ord som preger kristenheten. Bibelen er en ulest, fremmed bok for de fleste kirkegjengere. Hva har vært resultatene av alt dette. Har verdens religionssamfunn vist kan ringeakte Bibelens lære og likevel skape fred og fremme en god moral blant sine tilhengere? nei, forholdene blir tvert imot verre overalt på jorden.

I de land hvor ikke-kristne religioner ( jøder, islam, osv ) er fremherskende, har politisk uro og splittelse, krig, korrupsjon og moralsk forfall gjort seg stdig mer gjeldende. Men landene i kristenheten har lenge vært hardest rammet av kriminalitet, umoral, narkotikamisbruk, raseopptøyer og krig.

Det som Guds pålitelige Ord forutsa, har vist seg å holde stikk: Jehovas Ord har de forkastet, hvor skulle de da ha visdom fra. (Jer 8:9)
AndersW
#4. Postet 17.04.2024 av AndersW
Den grunnleggende årsaken til at denne verdens religionssamfunn er i en så splittet og kaotisk tilstand, er at de ignorerer Guds lover, som vi finner i hans Ord, Bibelen. Ja, mange prester forkaster Bibelen som Guds inspirerte Ord. Men apostelen Paulus erklærte under inspirasjon: Hele skriften er inspirert av Gud. ( 2.tim 3:16) ....
To ting

1. Ikke alt Paulus skriver er Herrens ord, noe er hans ord annet er Herrens ord.

1 Kor 7:12 "Til de andre sier jeg – dette er mine ord, ikke Herrens: Dersom en bror har en kone som ikke er troende....."

2. Når Paulus sier "hele skriften er inspirert av Gud" snakker han om GT ikke NT som på det tidspunktet ikke eksiterer.

Ellers er Bibelen en samling bøker og brev Kirken satte sammen og utgav i bokform (førsteopplag 50 eksemplarer) år 327 e.Kr Og det fordi det bare ble mer og mer falske bøker og skrifter, etter hvert som århundrene gikk.

Paulus nevner at det var falske brev allerede på hans tid.

2 Tes 2:2 "La dere ikke så lett bringe ut av fatning, og bli ikke skremt, verken av åndsbudskap, av påstander eller av brev som sies å være fra oss"

Ta alt dette i betraktning, blir det feil å se på bibelen som en fasit, hvor svaret på alt garantert finnes. Det var ikke det som var Kirkens hensikten med å lage bibelen.
contraapionem
#5. Postet 17.04.2024 av contraapionem
Selv djevelen kjenner skriften (j.f. f.eks. Lukas 4,4), så selektiv eisegesis imponerer ingen.

@compaq. Hvilken relevans har dine argumenter med tanke på argumentasjonen til OP? Jeg er ganske sikker på at han verken er katolikk eller anglikaner/episkopalsk - de siste er tilnærmet inteteksisterende i vårt land.
contraapionem
#6. Postet 17.04.2024 av contraapionem
Ellers er Bibelen en samling bøker og brev Kirken satte sammen og utgav i bokform (førsteopplag 50 eksemplarer) år 327 e.Kr Og det fordi det bare ble mer og mer falske bøker og skrifter, etter hvert som århundrene gikk.
Har du en akademisk kilde som støtter denne påstanden, nemlig at Bibelen ble publisert i bokform med opplegg på 50 i år 327 e.Kr.?

Communis opinio er ellers vanligvis at det ikke ble diktert noen kanon ved Nikea I - vi har lister over bibelske bøker både før og etter denne datoen - og at den katolske kanon først ble definitivt fastslått ved tridentinerkonsilet på 1500-tallet. Som du antagelig allerede er innforstått med var de apokryptiske/deuteronymiske bøkene en del av lutherske bibler inntil i1800-tallet (men som vedlegg) og var allment kjent før (Petter Dass har bl.a. en sang om Judith).

Edit - Sjekket en av mine bøker (The Biblical Canon) og fant de femti bøkene:When Constantine relocated the capital of his empire from Rome to Byzantium and named it “New Rome” (later Constantinople and subsequently Istanbul), he requested that Eusebius produce fifty copies of the church’s Scriptures for the churches in the city. Eusebius prepared them in accordance with the best literary production of the day. Constantine’s call for the careful, and indeed exquisite, production of these Christian Scriptures shows that at least Eusebius, who was charged with the duty of making the copies, was aware or soon became aware of the parameters of this collection of Scriptures. His own choices in this matter may be reflected in the fifty copies he produced.
Not all Christians in the fourth century agreed on the books that belonged in the canon of Christian Scriptures. In fact, differences of opinion on what is sacred Scripture in the church have never been completely silenced, in spite of the decisions of the later church councils. The decisions reached in this period with the assistance of Constantine were highly influential in decisions made by churches in subsequent generations.
The role of Constantine in the delimiting process of the Christian biblical canon may be considerable if we acknowledge his role in the selection process and copying of the fifty copies. For example, Eusebius himself did not acknowledge the scriptural status of the book of Revelation (Hist. eccl. 3.25.4), but because of Constantine’s preference for the book, it was added. Remarkably, this book was included in fourth-century lists and manuscripts from the Eastern region of the empire, where its popular reception was often cold! If the matter of which books belonged in the Christian Bible was not finalized before then (325–330), as one surmises from Eusebius’s comments in Hist. eccl. 3.25.1–7, then it probably was settled at least for Eusebius by the time he produced the fifty copies of the Christian Scriptures. In Eusebius’s own words, the production of these copies of sacred Scriptures went as follows:
contraapionem
#7. Postet 17.04.2024 av contraapionem
Pars secunda:
Ever careful for the welfare of the churches of God, the emperor addressed me personally in a letter on the means of providing copies of the inspired oracles....
“Victor Constantinus, Maximus Augustus, to Eusebius.
“It happens, through the favoring providence of God our Saviour, that great numbers have united themselves to the most holy church in the city which is called by my name [Constantinople]. It seems, therefore, highly requisite, since that city is rapidly advancing in prosperity in all other respects, that the number of churches should also be increased. Do you, therefore, receive with all readiness my determination on this behalf. I have thought it expedient to instruct your Prudence to order fifty copies of the sacred Scriptures, the provision and use of which you know to be most needful for the instruction of the Church, to be written on prepared parchment in a legible manner, and in a convenient, portable form, by professional transcribers thoroughly practiced in their art. The catholicus of the diocese has also received instructions by letter from our Clemency to be careful to furnish all things necessary for the preparation of such copies; and it will be for you to take special care that they be completed with as little delay as possible. You have authority also, in virtue of this letter, to use two of the public carriages for their conveyance, by which arrangement the copies when fairly written will most easily be forwarded for my personal inspection; and one of the deacons of your church may be intrusted with this service, who, on his arrival here, shall experience my liberality. God preserve you, beloved brother!”
Such were the emperor’s commands, which were followed by the immediate execution of the work itself, which we sent him in magnificent and elaborately bound volumes of a threefold and fourfold form (trissa kai tetrassa).[61] This fact is attested by another letter, which the emperor wrote in acknowledgment, in which, having heard that the city Constantia in our country, the inhabitants of which had been more than commonly devoted to superstition, had been impelled by a sense of religion to abandon their past idolatry, he testified his joy, and approval of their conduct. (Life of Constantine 4.34, 36–37, NPNF)
By the time of Constantine’s request of Eusebius (perhaps ca. 334–336), one can presume that there was a fairly well-defined collection of both OT and NT Scriptures, even though several books of the NT, as well as some books that did not eventually make it into the NT canon, continued to be debated in later councils of the church. Eusebius’s copies of the church’s Scriptures may well have become the standard for the expertly copied codices of the fourth and fifth centuries. In fact, some scholars suggest that either Codex Vaticanus, or Codex Sinaiticus, or Codex Washingtonianus may be among the fifty copies produced by Eusebius. Codex Vaticanus (B) may be a defective copy rejected by Eusebius, or a descendent of one of the fifty copies.[62] More likely, the kind of text employed in the fifty copies is a forerunner of the Byzantine (majority) text.[63] If Constantine’s fifty copies included the current twenty-seven books of the NT,[64] this in itself would have had a powerful impact on the eventual acceptance of a twenty-seven book NT canon.[65] Whatever the case, Eusebius’s account is pivotal in the history of the formation of the Christian biblical canon, and Constantine himself most likely influenced the current form of our NT canon.[66]. (s. 362-364)

-

Det handler altså ikke om at Kirken lager én utgave av Bibelen som publiseres i et opplegg på 50 bøker, men at Konstantin I ba biskop Eusebius om å produsere 50 bibler.
AndersW
#8. Postet 17.04.2024 av AndersW
Postet i dag kl 19:53 av contraapionem Har du en akademisk kilde som støtter denne påstanden, nemlig at Bibelen ble publisert i bokform med opplegg på 50 i år 327 e.Kr.?

Postet i dag kl 20:18 av contraapionem Det handler altså ikke om at Kirken lager én utgave av Bibelen som publiseres i et opplegg på 50 bøker, men at Konstantin I ba biskop Eusebius om å produsere 50 bibler.
Ser du selv på 25 minuter fant informasjonen om bibelens førsteopplag på 50 eksemplarer. Hvis du leter litt til, finner du også at utgivelsen fant sted år 327 e.Kr (noen sier 331 e.Kr) og at troligen codex Vaticanus og codex Sinaiticus var to av dem.

Biskop Eusebius = Kirken


codex Vaticanus
Anonym
#9. Postet 17.04.2024 av Anonym
Alt av nåde.

Hvis det var sånn at alle mennesker skal bli frelst, så hadde det ikke vært nødvendig at evangeliet hadde blitt forkynt.
Da hadde det heller ikke vært det i våre dager.

Alle skjønner jo at denne læren ikke stemmer som kjenner Bibelen.

Jesus døde på korset for alle mennesker ja, men det er langt i fra alle som vil ta i mot denne frelsesgaven.
De fleste vender ham ryggen i steden og tror ikke på ham.
I følge ham selv vil disse bli kastet i ildsjøn i sammen med djevelen og hans demoner på dommens dag. Joh.Åp.20:15.
Kristne i ettertid kan jo ikke forkynne noe som går i mot det han selv sa, og det gjorde heller ikke apostlene.

Det står at alle dem som tar i mot Ham som sin Frelser, dem gir han retten til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Joh.1:12.
Det er nettopp dette som fortsatt blir forkynt over mesteparten av verden.
Anonym
#10. Postet 18.04.2024 av Anonym
Dette er vel goggigogg, doggidogg i ny forkledning regner jeg med:) Vet ikke om han etterhvert går tom for ulike dekknavn her:)
Her kan du skrive en melding som vil vises for alle på KristenDate.no.
Skriv Skriv her Skriv i megafonen
annonseRadio 3:16