Her kan du skrive en melding som vil vises for alle på KristenDate.no.
Skriv Skriv her Skriv i megafonen

Forum > Religion og tro > Debatt

compaq
Opprettet 15.04.2024 av compaq, mann, 68 år, Aust-Agder.
kristendom og kristenheten
Det at den har nådd en slik tallmessig vekst, bør vi ikke forbause noen, for Jesus selv forutsa denne vekst. I forbindelse med at han fortalte en rekke profetiske lignelser, forutsa han også ved hjelp av bilder fra det daglige liv den vekst kristenheten har opplevd. Han sa for eksempel: Himlenes rike er likt et sennepskorn som en mann tok og sådde i sin aker, det er mindre enn alt annet frø men når det vokser til, er det større enn alle maturter og blir til et tre, så himmelens fugler kommer og bygger reir i dets greiner. ( Matt 13:31-32)(Mark 4:30-32)

Da Jesus i denne lignelsen talte om himlenes rike, hadde han en falsk etterligning av det i tankene. Det er ikke så merkelig for i den lignelsen han fortalte før denne viste han hvordan det ville framstå uekte kristne i stort antall. Han, billedlig framstilt ved såmannen som sådde god sæd i åkeren, sådde den symbolske gode sæd, nemlig rikets barn. Men i lignelsen kom fienden om natten, mes folkene sov og sådde ugress eller svimling i den samme åkeren og på lignende måte ville Satan senere, da de døpte, bekjennende kristne ikke holdt seg våkne og på vakt mot falske læresetninger og hyklere, så uekte kristne blant de sanne rikets barn. De sanne kristne måtte derfor bli skilt fra de falske kristne til Guds fastsatte tid, i avslutningen på tingenes ordning, som vi befinner oss i.(Matt 13:24-30)36:43) (47-50)

Herren Jesus ventet ikke at hele verden skulle bli omvendt til den sanne kristendom og forutsa følgelig ikke en slik omvendelse. Han forutsa ikke at hele menneske-verdenen en dag skulle bli rikets barn. Jesus visste meget vel at den sanne kristendom, himlenes rike, ikke ville bli til et symbolsk tre, i hvis greiner fuglene kunne bygge reir eller som de kunne finne skygge under. I lignelsen om de fire slags sædejord, hvor den gode sæd, ordet om riket, ble sådd, som Jesus hadde fortalt tidligere, hadde han også talt om fugler. Hvem sa han at disse fuglene var lik? Den onde, djevelen. De var derfor den ondes. Djevelens, jordiske representanter. (Matt 13:1-8) 18-23) Luk 8:4-8) Markus 4:15) kaller ham satan.

Det er det falske himlenes rike, den falske etterligningen av dette riket, nemlig kristenheten som er fylt med disse symbolske fuglene, den ondes barn. Kristenheten er i vår tid stor nok til at det er plass til dem alle sammen der. I lignelsen er mannen som sådde sennepskornet, et bilde på menneskesønnen, Jesus kristus. Men for å forstyrre dets vekst benyttet Satan djevelen seg av en gradvis infiltraasjon av forskjellige elementer som var fremmede for den sanne kristendom - falske kristne. Som Pontifex maximus handlet keiser konstantin som om han var den kristne kirkes synlige overhode og sammenkalte de såkalte biskopene, tilsynsmennene i de såkalte kristne menigheter til et kirkemøte i Nikea i Lilleasia i 325 e.kr og erklære at Gud er en treenig Gud. Den grunnleggende lære i kristenhetens sekteriske kirkesamfunn. Profetiske lignelsen om sennepskornet har virkelig fått sin oppfyllelse på kristenheten, det falske Guds rike.

Svar på innlegg

AndersW
#1. Postet 15.04.2024 av AndersW
Det at den har nådd en slik tallmessig vekst, bør vi ikke forbause noen, for Jesus selv forutsa denne vekst. I forbindelse med at han fortalte en rekke profetiske lignelser, forutsa han også ved hjelp av bilder fra det daglige liv den vekst kristenheten har opplevd. Han sa for eksempel: Himlenes rike er likt et sennepskorn som en mann tok og sådde i sin aker, det er mindre enn alt annet frø men når det vokser til, er det større enn alle maturter og blir til et tre, så himmelens fugler kommer og bygger reir i dets greiner. ( Matt 13:31-32)(Mark 4:30-32)

Da Jesus i denne lignelsen talte om himlenes rike, hadde han en falsk etterligning av det i tankene. Det er ikke så merkelig for i den lignelsen han fortalte før denne viste han hvordan det ville framstå uekte kristne i stort antall. Han, billedlig framstilt ved såmannen som sådde god sæd i åkeren, sådde den symbolske gode sæd, nemlig rikets barn. Men i lignelsen kom fienden om natten, mes folkene sov og sådde ugress eller svimling i den samme åkeren og på lignende måte ville Satan senere, da de døpte, bekjennende kristne ikke holdt seg våkne og på vakt mot falske læresetninger og hyklere, så uekte kristne blant de sanne rikets barn. De sanne kristne måtte derfor bli skilt fra de falske kristne til Guds fastsatte tid, i avslutningen på tingenes ordning, som vi befinner oss i.(Matt 13:24-30)36:43) (47-50)

Herren Jesus ventet ikke at hele verden skulle bli omvendt til den sanne kristendom og forutsa følgelig ikke en slik omvendelse. Han forutsa ikke at hele menneske-verdenen en dag skulle bli rikets barn. Jesus visste meget vel at den sanne kristendom, himlenes rike, ikke ville bli til et symbolsk tre, i hvis greiner fuglene kunne bygge reir eller som de kunne finne skygge under. I lignelsen om de fire slags sædejord, hvor den gode sæd, ordet om riket, ble sådd, som Jesus hadde fortalt tidligere, hadde han også talt om fugler. Hvem sa han at disse fuglene var lik? Den onde, djevelen. De var derfor den ondes. Djevelens, jordiske representanter. (Matt 13:1-8) 18-23) Luk 8:4-8) Markus 4:15) kaller ham satan.

Det er det falske himlenes rike, den falske etterligningen av dette riket, nemlig kristenheten som er fylt med disse symbolske fuglene, den ondes barn. Kristenheten er i vår tid stor nok til at det er plass til dem alle sammen der. I lignelsen er mannen som sådde sennepskornet, et bilde på menneskesønnen, Jesus kristus. Men for å forstyrre dets vekst benyttet Satan djevelen seg av en gradvis infiltraasjon av forskjellige elementer som var fremmede for den sanne kristendom - falske kristne. Som Pontifex maximus handlet keiser konstantin som om han var den kristne kirkes synlige overhode og sammenkalte de såkalte biskopene, tilsynsmennene i de såkalte kristne menigheter til et kirkemøte i Nikea i Lilleasia i 325 e.kr og erklære at Gud er en treenig Gud. Den grunnleggende lære i kristenhetens sekteriske kirkesamfunn. Profetiske lignelsen om sennepskornet har virkelig fått sin oppfyllelse på kristenheten, det falske Guds rike.
Selvsagt er det falske tilbedere blant de ekte tilbederene. Judas var bare begynnelsen på en lang rekke falske kristne i de kristnes rekker. Men akkurat som de tolv var ok, selv om en av dem var en djevel. Er også kirken ok, selv om det er en del djevler her og der.

Joh 6:70 "Da sa Jesus til dem: «Har jeg ikke utvalgt dere tolv? Og en av dere er en djevel!» Han sa dette om Judas, sønn av Simon Iskariot"

Slik jeg ser det. Er en av tolv det samme som en million av tolv millioner osv.
Anonym
#2. Postet 16.04.2024 av Anonym
Compaq.

Det var ingen biskopper eller tilsynsmenn som du sier her, som "oppfant" treenigheten.
Alle kristne som er født på ny finner denne i Bibelen.

Men for å forstå dette må vi ha Den Hellige Ånd som Jesus kaller for Talsmannen, fordi det er Han som vil vise oss og lære oss alle ting som står om i Bibelen.
Det er IKKE Vakttårnet som skal vise deg eller lære deg det, Compaq.
Derfor sa Jesus også at vi skulle la oss døpe i Den Hellige Ånd`s navn, noe som ikke JV har blitt opplært til å gjøre WT.

DHÅ/Talsmannen tar bolig i vår ånd når vi tar i mot Jesus som vår Frelser og Herre, og i det øyeblikket føder/genføder Gud vår egen ånd på ny. Vi begynner da å kalle Jesus for vår Herre.

Testen som vi kan ta for å vite om vi er født på ny, er om vi kan si at JESUS ER HERRE av et oppriktig hjerte, fordi ingen kan si dette uten i Den Hellige Ånd. 1.Kor.12:3.

Uten DHÅ er vi "forblindet" og kan ikke "se" hva som står i Guds Ord, selv om vi kan lese med våre fysiske øyne.
DHÅ/Talsmannen er våre "åndelige briller" som vi må lese med, og da "åpner Han opp" skriftstedene for oss, så vi skjønner hva vi leser.

Guds/Kristi Ord som er Bibelen, kan bare forstås på åndelig vis, og kjødelige mennesker, dvs. de som tenker bare menneskelig, kan ikke ta til seg det som hører Ånden til skriver Paulus. (1.Kor.2:14.) Derfor sa Jesus til Nikodemus at han måtte bli født på ny.

Den Hellige Ånd som er Guds Ånd, er en del av treenigheten, og har en veldig viktig oppgave på denne jorden med å bla. åpenbare og lære oss hva som står i Bibelen.

Som sagt, er at den eneste måten han kan gjøre det på, er å ta bolig i hver enkelt troende som Gud har født på ny, og da flytter selveste læreren inn på innsiden i hver enkelt. (Johannes 14:16-17.).
compaq
#3. Postet 16.04.2024 av compaq
synnøve

Treeninghetslæren stammer fra det gamle hedenske Babylon ca 2200 f.kr. Ble innført i den frafalne kristne kirke omkring det annet århundre og ble stadfestet på kirkemøtet i Nikea i år 325.

McClintock og strongs Cyclopædia og The Two Babylons,
Anonym
#4. Postet 17.04.2024 av Anonym
synnøve

Treeninghetslæren stammer fra det gamle hedenske Babylon ca 2200 f.kr. Ble innført i den frafalne kristne kirke omkring det annet århundre og ble stadfestet på kirkemøtet i Nikea i år 325.

McClintock og strongs Cyclopædia og The Two Babylons,
Compaq.

Jeg snakker ikke om en "lære" her, men hva som står om treenigheten i selve Bibelen.

Det står ikke rett ut i denne ordet "treenighet", men det er som jeg har sagt deg, at det er DHÅ som åpenbarer det i Skriften.
Han er den største "Bibellæreren" av alle, og derfor sa Jesus at vi måtte bli "født på ny", for å skjønne alt ang. det her.

Mennesker som ikke er det, kjenner ikke DHÅ/Talsmannen, noe som Jesus også sa.
Hvis ikke Talsmannen er vår lærer, blir alt annet mennesklig forståelse av Bibelen og dermed falske lærer.

DHÅ/Talsmannens en av oppgaver er å herliggjøre og opphøye JESUS KRISTUS og HANS NAVN, IKKE navnet Jehova.
Det skjedde noe nytt da det Nye Testamentet ble til, og derfor heter det også DET NYE, DER DET HANDLER OM ET ANNET NAVN.

Du kan finne masse undervisning på nettet og YouTube ang. DHÅ/Talsmannen både på norsk og engelsk, foruten det vi andre har skrevet om her inne.
Hvis du søker på engelsk feks. på YouTube, så finner du mye informasjon der av forkynnere med tittelen "The Holy Spirit".
compaq
#5. Postet 17.04.2024 av compaq
Formålet med og betydningen av Guds rike. Hovedformålet å gjennomføre Jehovas vilje.( Matt 6:9-10)

Kristus oppreist og fikk ikke full kongemakt, måtte vente til fiendene ble fornedret. ( Sal 110:1) ( Heb 10:12-13)
Anonym
#6. Postet 17.04.2024 av Anonym
Formålet med og betydningen av Guds rike. Hovedformålet å gjennomføre Jehovas vilje.( Matt 6:9-10)

Kristus oppreist og fikk ikke full kongemakt, måtte vente til fiendene ble fornedret. ( Sal 110:1) ( Heb 10:12-13)
Compaq.

Vi diskuterte treenigheten i de siste svarene, og DHÅ/Talsmannens oppgaver på denne jorden.

En av dem er som sagt å herliggjøre og opphøye Jesus Navn, og Han fikk ikke beskjed om å opphøye/herliggjøre Jehovas navn, noe som WT og JV gjør.
Jesus sa ang. Gud/Jehova at vi skulle kalle ham Far i steden når vi har fått DHÅ, etter at vi hver enkelt har blitt frelst/født på ny.
En av de andre oppgavene DHÅ har fått, er å minne oss på alt hva Jesus har sagt, som det også står om i forbindelse med Talsmannen.
Vi skal altså ikke kalle Faderen for Jehova lenger i Det nye Testamentet iflg. Jesus, som er den tiden vi lever i nå.

WT har lite eller ingen undervisning om DHÅ/Talsmannen som Jesus sa skal bo inni hver enkelt troende, som jeg henviste skriftsted til.
Joh.14:16-17.
"Og jeg vil be Faderen og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig, sannhetens Ånd som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke.
Dere kjenner ham, for han blir hos dere OG SKAL VÆRE I DERE."

Derfor burde du skaffe deg undervisning om dette her i andre menigheter som har fått mye åpenbaring om dette emnet.
Dere i JV har sikkert ikke lov til å gå fysisk på møter i andre sammenhenger enn den dere tilhører??

Derfor er nettet og YouTube en fin ting å ha med masse undervisning der om DHÅ/Talsmannen, både på norsk og engelsk.
compaq
#7. Postet 18.04.2024 av compaq
Et religionssamfunn som holder fast ved læresetninger som er i strid med Guds inspirerte Ord for eksempel læren om treenigheten, menneskesjelens udødelighet og et brennende helvete, er en del av Babylon den store. Det kan godt være at et religionssamfunn hevder at det tilber den sanne Gud, Bibelens Gud og at det bruker Guds Sønns, Jesu kristi, navn, men hvilken verdi har det hvis dette religionssamfunnet er besmittet med babyloniske læresetninger og skikker? ( Gal 5:7-9) ( Matt 7:22-23)

Gud har forutsagt at død og sorg og sult skal komme plutselig, på en dag over Babylon den store. Det er derfor meget viktig og til vårt eget beste at vi tar fullstendig avstand fra alle deler av den falske religions verdensrike.(Åp 18:8) Kan en si at en har gått ut fra dem hvis en i sitt sinn er blitt klar over at den babyloniske lære er falsk, men likevel fortsetter å være tilsluttet en organisasjon som holder fast ved en slik lære. Ville ikke det i virkeligheten være en form for hykleri.

Hvordan kan man som gjør det, mene at han adlyder Guds befaling om å gå ut fra dem og skille seg fra dem og ikke røre ved urent.(2.kor 6:17) Hvis vi ikke ønsker å være lik dem som kom sammen i Ba als tempel på Jehus tid og ble ødelagt på Guds befaling, må vi bryte enhver forbindelse med babylon den stores organisasjoner. Vi må ikke på noen måte ta del i deres virksomhet. ( 2.Kongebok 10:20-27) Vi må la dem få vite at vi går ut av deres organisasjoner. Når vi gjør det, vil vi ikke halte til begge sider og forsøke å ha del i Herrens bord og i onde ånders bord og derved egge Herren til nidkjærhet. ( 1.Kongebok 18:21) ( 1.Kor 10:21-22)

Den bibelske beretning viser at Jehova Gud ikke tilot israelittene å inngå noen forbindelse med kana'anittene. ( 5.Mosebok 7:3-4) Og hvilket syn hadde Guds Sønn på religiøse enhetsbestrebelser. Han deltok ikke i slike bestrebelser sammen med jødedommens forskjellige sekter da han var her på jorden. Nei, han fordømte tvert imot den falske religion på sin tid og sa: Ingen kommer til Faderen uten ved meg.(Joh 14:6) (Matt 23:13,38)

Det å vende seg fullstendig bort fra all falsk tilbedelse kan by på visse problemer. Jesus viste at ens slektninger kan sette seg imot at en gjør det. Han viste ikke desto mindre at selv om medlemmer av vår egen familie, mennesker som står oss meget nær og som vi er glad, skulle sette seg imot at vi tar et slikt skritt, burde vi ikke la det få noen innflytelse på vår avgjørelse. (Matt 10:32-37) Det betyr ikke at vi skal elske dem mindre enn vi har gjort tidligere, men at vi skal elske Jehova og hans sannhetsord over alle ting.
AndersW
#8. Postet 18.04.2024 av AndersW
...Det å vende seg fullstendig bort fra all falsk tilbedelse kan by på visse problemer. Jesus viste at ens slektninger kan sette seg imot at en gjør det. Han viste ikke desto mindre at selv om medlemmer av vår egen familie, mennesker som står oss meget nær og som vi er glad, skulle sette seg imot at vi tar et slikt skritt, burde vi ikke la det få noen innflytelse på vår avgjørelse. (Matt 10:32-37) Det betyr ikke at vi skal elske dem mindre enn vi har gjort tidligere, men at vi skal elske Jehova og hans sannhetsord over alle ting.
Jehovas vitner er hverken rene eller tilber Gud slik Gud vil bli tilbedt, compaq De er ikke et sekund bedre en fariseerne og de skriftlærde, på Jesu tid. Som også trodde de var rene og tilbad Gud riktig.

Den eneste rette måten å tilbe den eneste sanne Gud på. Er å forene seg med Jesu i hans tilbedelse av Gud. Det er det de sanne tilbederne gjør. Først da blir det riktig og virkelig i Jesu navn.
compaq
#9. Postet 18.04.2024 av compaq
Joh 20:17: Jesus sier til henne (Maria Magdalena): Rør meg ikke, for jeg er ennå ikke faret opp til faderen. Men gå til mine brødre og si til dem at jeg farer opp til ham som er min Far og Far for dere, min Gud ( Jehova) og deres Gud.

Det er interessant å merke seg at det ikke forekommer i Bibelen at faderen tiltaler Sønnen som min Gud.
Anonym
#10. Postet 18.04.2024 av Anonym
Compaq

Et spørsmål;
Mener du at du bør tro på alt det ditt trossamfunn står for, eller er det lov å ha egne meninger?
Her kan du skrive en melding som vil vises for alle på KristenDate.no.
Skriv Skriv her Skriv i megafonen
annonseRadio 3:16