Her kan du skrive en melding som vil vises for alle på KristenDate.no.
Skriv Skriv her Skriv i megafonen

Forum > Religion og tro > Debatt

Anonym
Opprettet 15.04.2024 av Anonym.
HVIL
HVIL

Det handler ikke om deg. Jesus Krisus har forrang.
Korset ditt er ikke viktig.
Korset hans er alt.
Han fullførte alt på sitt kors.
Hvil nå.
Prøver du alltid å "bære" korset DITT vil du falle ut av nåden.
Ditt kors frustrerer nåden av Hans kors.
Hvil i arbeidet hans. Han gjorde det FOR deg.
Han gjorde det SOM deg.
Hvil i korsfestelsen av HANS kjød. Det er ditt.
Hvil HANS død. Den er din.
Hvil i hans begravelse. Den er din.
Hvil i HANS oppstandelse. Den er din.
Hvil i HANS oppvakelse, den er også din.
Hvil i HANS lydighet. Alt er ditt.
Slutt å slite med alt du gjør og HVIL i alt HAN gjorde FERDIG.
Jo mer du HVILER I NÅDE, i hans FERDIGE verk på SITT kors, jo mer vil du oppleve HANS liv.
Jo mer du fortsetter å korsfeste DITT kjød og bære DITT kors, jo mer vil du fortsette å skille deg selv fra Hans nåde.
HVIL.
HVIL.
Bare hvil deg

(funnet på internett)

Svar på innlegg

AndersW
#1. Postet 15.04.2024 av AndersW
HVIL

Det handler ikke om deg. Jesus Krisus har forrang.
Korset ditt er ikke viktig.
Korset hans er alt.
Han fullførte alt på sitt kors.
Hvil nå.
Prøver du alltid å "bære" korset DITT vil du falle ut av nåden.
Ditt kors frustrerer nåden av Hans kors.

Hvil i arbeidet hans. Han gjorde det FOR deg.
Han gjorde det SOM deg.
Hvil i korsfestelsen av HANS kjød. Det er ditt.
Hvil HANS død. Den er din.
Hvil i hans begravelse. Den er din.
Hvil i HANS oppstandelse. Den er din.
Hvil i HANS oppvakelse, den er også din.
Hvil i HANS lydighet. Alt er ditt.
Slutt å slite med alt du gjør og HVIL i alt HAN gjorde FERDIG.
Jo mer du HVILER I NÅDE, i hans FERDIGE verk på SITT kors, jo mer vil du oppleve HANS liv.
Jo mer du fortsetter å korsfeste DITT kjød og bære DITT kors, jo mer vil du fortsette å skille deg selv fra Hans nåde.
HVIL.
HVIL.
Bare hvil deg

(funnet på internett)
Den som skrev dette har ikke skjønt

hvorfor Jesus sa:
Luk 14:27 "Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel."

hvorfor Paulus sa:
Gal 2:19 "Jeg er korsfestet med Kristus"

Korsfestelsen er Jesu og de kristnes sanne tilbedelse av den eneste sanne Gud. Jødene ofret dyr til Gud. Jesus og de kristne ofrer sin egen kropp til Gud.

Heb 10:10 "Jesu Kristi kropp ble båret fram som offer én gang for alle"

Rom 12:1 "
Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken: Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste."

Jesus kom ikke for å stanse tilbedelsen av Gud. Han kom for å sett igang den sanne tilbedelsen av Gud. Det var derfor han ofret sin kropp på korset. Vi som Paulus må følge etter og bli korsfestet med ham.

1 Kor 6:15 "Vet dere ikke at kroppene deres er Kristi lemmer?"

Jesus er det sanne vintreet, den sanne tilbederen. Vi kan ikke tilbe Gud uten ham.

Joh 15:5
"
Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre.
"

HÅKON L
#2. Postet 15.04.2024 av HÅKON L
(38)Og det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister og noen til hyrder og lærere,
for å utruste de hellige til tjeneste så Kristi kropp bygges opp, inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds Sønn
og i kjennskapet til ham og blir det modne mennesket som er fullvoksent og har hele Kristi fylde. Ef 4,11-13

(38)Alle disse gavene må bli tatt i bruk. Enhver trofast arbeider må bidra til å styrke og foredle sine medtroende.
... Her er oppgaver til alle. Hver den som tror sannheten, må innta sin plass og si: "Her er jeg, send meg."
La alle få noe å gjøre for andre. Sørg for at alle innser at de som mottakere av Kristi nåde også plikter å gjøre
noe for ham. Og alle må få lære hvordan de skal arbeide. Det bør legges spesiell vekt på å lære nye troende å arbeide sammen med Gud.
Når de mismodige settes i arbeid, vil de snart glemme sitt mismot, de svake blir sterke, de enfoldige blir forstandige,
og alle blir utrustet til å fortelle andre om sannheten i Jesus. I ham som har lovt å frelse alle som kommer til ham, vil de finne en utrettelig hjelper.

(38)Den hellige ånds innflytelse må til om arbeidet skal få den riktige balansen og kunne gjøre en solid fremgang på hvert område.

(38)Sannheten for vår tid omfatter hele evangeliet. Når dette blir fremholdt på den riktige måten, vil det føre til akkurat de forandringer
i mennesket som vil åpenbare Guds nådes kraft i hjertet. Den vil gjøre et fullendt arbeid og utvikle et fullt og helt menneske.

(38)Han [Gud] sier at vi skal være fullkomne, slik han er fullkommen; fra oss skal det strømme lys og velsignelse ut til vår lille krets,
slik han velsigner hele universet. I oss selv kan vi ikke utføre noe, men hans kjærlighets lys skinner på oss, og vi skal speile dets stråleglans.
... Vi kan være fullkomne innen vårt virkefelt, slik han er det på sitt (fra andaktsboken "livet sammen med Gud" utvalg fra ulike EGW skrifter)

Ordsp 6:6-11
6 Gå til mauren, du late,
se hva den gjør, og bli vis!
7 Den har ingen hærfører,
verken oppsynsmann eller hersker.
8 Likevel sørger den for mat om sommeren
og samler inn føde om høsten.
9 Hvor lenge vil du ligge, du late,
når vil du våkne og stå opp?
10 Bare sov litt til, en ørliten blund,
legg hendene sammen og hvil en stund,
11 så kommer fattigdommen over deg som en landeveisrøver
og nøden som en væpnet mann.

Husk at tro uten gjerninger er en dø tro(for ved troen følger gjerningene)
compaq
#3. Postet 16.04.2024 av compaq
Jehova fjernet kristi menneskelegeme, det skal ikke tilbes f.eks ved et krusifiks. ( 2.kor 5:16)

Urett å stille henrettelsepelen til skue, minner om Satans formodede seier ved å få kristus drept. ( Matt 27:39-42) ( heb 6:6)

Bruken av kors i tilbedelsen er avgudsdyrkelse. (2.Mos 20:4-5)
AndersW
#4. Postet 16.04.2024 av AndersW
Jehova fjernet kristi menneskelegeme, det skal ikke tilbes f.eks ved et krusifiks. ( 2.kor 5:16)

Urett å stille henrettelsepelen til skue, minner om Satans formodede seier ved å få kristus drept. ( Matt 27:39-42) ( heb 6:6)

Bruken av kors i tilbedelsen er avgudsdyrkelse. (2.Mos 20:4-5)
Nei, tull. Jesus sier selv at hans kropp skal gjennreises på tre dager, ikke bli fjernet av noen.

Joh 2:1 19-22 "Jesus svarte dem: «Riv ned dette tempelet, og jeg skal reise det opp igjen på tre dager.» «I førtiseks år har de bygd på dette tempelet, og du vil reise det opp igjen på tre dager?» sa de. Men det tempelet han talte om, var hans egen kropp. Da han var reist opp fra de døde, husket disiplene hans at han hadde sagt dette"

Det er på korset Jesus ofrer sin kropp. Det er slik han tilber Gud på riktig måte. Jødene ofret dyr, det var feil tilbedelse.

Det er også på korset Jesus viser hvor høyt Gud elsker oss og hvor høyt han elsker Gud.

Så korset står i sentrum for alt. Det er der den gamle verden ender og den nye verden begynner.
compaq
#5. Postet 16.04.2024 av compaq
Det er en merkelig men ubestridelig kjensgjerning at korset har vært brukt som er hellig symbol lenge før Jesus ble født og også siden i land som ikke har vært berørt av kirkens lære. Den greske Bacchus, den tyrkiske Tammus, den kaldeiske Bel og den norrøne Odin ble alle symbolsk fremstilt for sine tilbedere ved en gjenstand som var formet som et kors. ( The cross in Ritual, Achitecture end Art)

Ved midten av det tredje århundre e.kr hadde kirkesamfunnene enten avveket fra eller forvrengt visse læresetninger i den kristne religion. For at de frafalne kirkesystemer skulle oppnå større prestisje, ble hedninger opptatt i kirkesamfunnene uten at de måtte bli gjenfødt ved tro og de fikk lov til å beholde en stor del av sine hedenske tegn og symboler. På denne måten ble Tau eller T i sin vanligste form, med tverrstyyket senket, antatt som noe som representerte kristi kors. ( An Expostitory Dictionary of New Testament Worlds)
AndersW
#6. Postet 16.04.2024 av AndersW
Det er en merkelig men ubestridelig kjensgjerning at korset har vært brukt som er hellig symbol lenge før Jesus ble født og også siden i land som ikke har vært berørt av kirkens lære. Den greske Bacchus, den tyrkiske Tammus, den kaldeiske Bel og den norrøne Odin ble alle symbolsk fremstilt for sine tilbedere ved en gjenstand som var formet som et kors. ( The cross in Ritual, Achitecture end Art)

Ved midten av det tredje århundre e.kr hadde kirkesamfunnene enten avveket fra eller forvrengt visse læresetninger i den kristne religion. For at de frafalne kirkesystemer skulle oppnå større prestisje, ble hedninger opptatt i kirkesamfunnene uten at de måtte bli gjenfødt ved tro og de fikk lov til å beholde en stor del av sine hedenske tegn og symboler. På denne måten ble Tau eller T i sin vanligste form, med tverrstyyket senket, antatt som noe som representerte kristi kors. ( An Expostitory Dictionary of New Testament Worlds)
compaq, som du vet finner vi fks. dyreofring overalt i alle historiske kulturer, enkelte steder også menneskeofring. Det er ikke dermed sagt at Jesu og de kristnes ofring av sin egen kropp til Gud er feil.

Heb 10:10 "Jesu Kristi kropp ble båret fram som offer én gang for alle"

Rom 12:1 "Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken: Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste."

At denne ofringen finner sted på et kors, som igjen er noe som finnes i andre kulturer. Gjør heller ikke ofringen feil.

Det hele blir faktisk mye letter å være med på, for alle verdens folkeslag, når det er noe gjennkjennelig som finner sted.

https://en.wikipedia.org/wiki/Animal_sacrifice
compaq
#7. Postet 17.04.2024 av compaq
Jesus ble hengt på en henrettelsespæl som en forhånelse.

Fremvisning av Jesu pæl en spott. (Heb 6:6)( Matt 27:41-42)

Jesus er en ånd, ikke lenger på pælen. ( 1.Tim 3:16) ( 1.Pet 3:18)
AndersW
#8. Postet 17.04.2024 av AndersW
Jesus ble hengt på en henrettelsespæl som en forhånelse.

Fremvisning av Jesu pæl en spott. (Heb 6:6)( Matt 27:41-42)

Jesus er en ånd, ikke lenger på pælen. ( 1.Tim 3:16) ( 1.Pet 3:18)
Nei, Jesus er ikke en ånd. Jesus har en ånd som er så sterk at den vekker hans døde kropp til live.

1 Pet 3:18 "Med kroppen døde han, men ved Ånden ble han gjort levende"

er det samme som

Rom 8:11 "Han reiste Jesus opp fra de døde, og dersom hans Ånd bor i dere, skal han som reiste Kristus opp fra de døde, også gi deres dødelige kropp liv ved sin Ånd, som bor i dere."

Og når det gjelder fremvisningen av en korsfestet Jesus

Gal 3:1 "Uforstandige galatere! Hvem har forhekset dere, dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som den korsfestede?"

1 Kor 2:2 "For jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite av noe annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet."

1 Kor 1:23 "vi forkynner en korsfestet Kristus"

Jesu kropp ble altså ofret (korsfestet) og så gjennopplivet i løpet av tre dager.

Jesus er den dag i dag et ofret lam.

Åp 5:6 "jeg så et lam som sto midt på tronen, mellom de fire skapningene og i kretsen av de eldste, og det så ut som lammet var slaktet."
compaq
#9. Postet 17.04.2024 av compaq
Det symbol som kristenheten med urette bruker til å representere kristendommen. Skyldes den feilaktige oppfatning at Jesus kristus ble drept på en pel med en tverrstang.

Jesus gav sitt kjød i døden, oppreist som en ånd. Kommer aldri tilbake i kjødet.( 1.Pet 3:18) ( 1.kor 15:20)(Joh 14:19)
AndersW
#10. Postet 17.04.2024 av AndersW
Det symbol som kristenheten med urette bruker til å representere kristendommen. Skyldes den feilaktige oppfatning at Jesus kristus ble drept på en pel med en tverrstang.

Jesus gav sitt kjød i døden, oppreist som en ånd. Kommer aldri tilbake i kjødet.( 1.Pet 3:18) ( 1.kor 15:20)(Joh 14:19)
1 Pet 3:18 "Med kroppen døde han, men ved Ånden ble han gjort levende"

1 Kor 15:20 "Men nå er jo Kristus reist opp fra de døde, som førstegrøden av dem som er sovnet inn."

Joh 14:19 "Snart ser ikke verden meg lenger. Men dere skal se meg, for jeg lever, og dere skal også leve."

Dette at Jesus og de hellige nå er usynlig for verden, er bare midlertidlig. En dag vil de åpenbare seg for alle, ikke bare for de kristne, da vil alle se at Jesus og de hellige lever. Og at de alle sammen med Jesus gav sitt liv for hele verdens frelse.

Kol 3:4 "når Kristus, deres liv, åpenbarer seg, da skal også dere bli åpenbart i herlighet sammen med ham"

1 Tes 3:13 "når vår Herre Jesus kommer med alle sine hellige"
Her kan du skrive en melding som vil vises for alle på KristenDate.no.
Skriv Skriv her Skriv i megafonen
annonseRadio 3:16