Her kan du skrive en melding som vil vises for alle på KristenDate.no.
Skriv Skriv her Skriv i megafonen

Forum > Religion og tro > Debatt

fri
Opprettet 31.03.2024 av fri, mann, 40 år, Østfold.
Kan man gifte seg på nytt ?
Dette er ett viktig spørsmål, for Jesus sier "Den som gifter seg med en fraskilt begår ekteskapsbrudd", og Paulus sier "Vet dere ikke at den som gjør urett ikke skal arve Guds Rike" og "Ekteskapsbrytere og horkarer skal ikke arve Guds Rike"

Spørsmålet om ekteskap/ skilsmisse og gjengifte er utvilsomt ett viktig spørsmål i dagens samfunn hvor den globale skilsmisse raten har gått fra 12% på 1960 til 40% i dag, i 1911 var skilsmisse raten både hos katolikker og protestanter i USA under 1%, de siste 30årene har det blitt en eksplosiv økning av skilsmisse og gjengifte i Norge. Før det var det nesten uhørt

Ikke minst er dette ett følelsladet temaet særlig for dem som det angår mest, det skal man ha forståelse for. <3

Men når vi ser disiplene utbryter i matt19.10 "Om det er slik med en mann og hans hustru er det bedre om man ikke gifter seg", denne kommentaren i seg selv tyder på at Jesus kom med en høyere standard enn hva dem allerede var vant til! Særlig når man ser feks i bergprekenen så hevet Jesus hele tiden listen "dere har hørt det er sagt, men jeg sier dere".
Og Israel i den gamle pakt hadde en veldig høy standard når det kom til spørsmålet jomfrudom / skilsmisse / gjengifte.

Når man begynner og sette seg inn i dette temaet så kan det sammenlignes litt når man tar en kikkert opp til ansiktet for og se i den, som regel er bilde i kikkerten uklart, før man begynner og stille og kalibrere på hjulet i midten - da blir det gradvis klarere til man ser helt klart.

Som du kanskje vet så viser de fleste versene i Det nye testamentet som omhandler dette temaet ett klart og absolutt budskap:

Luk 16,18 "Den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen begår ekteskapsbrudd og den som gifter seg med en fraskilt begår ekteskapsbrudd"

Mark10 "Den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen begår ekteskapsbrudd og den som gifter seg med en fraskilt begår ekteskapsbrudd" Jesus gjentar dette budskapet når han kommer sammen disiplene i enerom.

Rom7 "En kvinne er ved loven bundet så lenge hennes ektemann lever, om hun gifter seg med en annen mens ektemannen er i live skal hun kalles en hor kvinner, men om ektemannen er død er hun fri til og gifte seg med hvem hun vil"

1Kor7,10 "Til dem som er gift har jeg dette budet, ikke fra meg selv, men fra Herren: En kvinne skal ikke skille seg fra sin mann, men er hun skilt fra han skal hun forbli fraskilt eller forlike seg. Og en mann skal ikke skille seg fra sin hustru"

1Kor7,39 "Kvinnen er ved loven bundet til hennes mann så lenge hun lever, om hun gifter seg med en annen mens ektemannen er i live skal hun kalles en horkvinne, men om ektemannen er død er hun fri til og gifte seg med hvem hun vil, bare det skjer i Herren"

(Fortsetter under, dette er del 1/6 )

Svar på innlegg

fri
#1. Postet 31.03.2024 av fri
Del 2/6


Så hva med "klausulen" i Matteus 5,32 og 19,9?


Ja hva mye av dette temaet koker ned til er og forstå hva begrepet "hor" i disse versene betyr, og mange forkynnere i dag lukker øynene og setter halen på grisen og erklærer at her mener Jesus ekteskapsbrudd...


Men er det så enkelt?


For vi har allerede ett begrep på gresk som spesisfikt betyr ekteskapsbrudd, og dette begrepet er "Moicheia", klausulen i Matt 5,32 og 19,9 er "Porneia", og Porneia, eller hor, er ett tvetydig begrep som på en måte kan kalles ett paraply begrep, men det kan også være ett spesifikt begrep.


Før andre verdenskrig så oversatte 10 av 11 store engelske bibeloversettelser dette begrepet til og bety fornication, eller sex mellom ugifte.

Det samme med engelske bibel leksikon, dem oversatte porneia til og bety fornication - sex mellom ugiftefri
#2. Postet 31.03.2024 av fri
fortsettelse 3/6

Det er ett godt teologisk prinsipp som sier at man skal la skriften forklare skriften, og stort sett i det nye testamentet så beskriver "Hor" / "Porneia" sex mellom ugifte


Joh 8,42 "Vi ble ikke født i hor, vi har en far Gud"

1Kor7,2 "For hors skyld skal hver mann ha sin egen hustru"

1Tess 4,3 "For dette er Guds vilje for dere, at dere avstår fra hor, hver og en må vite og vinne sin egen ektefelle i heliighet og ære"

5Mos 22 "Om det viser seg at den unge kvinnen ikke er jomfru så skal hun steines fordi hun har drevet hor i sin fars hus"

5Mos 23,2 "Om en person er født i hor skal dens etterkommere ikke komme inn i Guds forsamling i ti generasjoner"


Disse versene viser at porneia/ hor definitivt kan spesifikt bety utenom-ekteskapelig sex


Men i romerbrevets første kapittel ser vi også at porneia beskriver homoseksualitet, slik som det også gjør i judas brev når aktivitetene til Sodoma og Gomorah beskrives


Og her er det viktig og se at begrepet porneia er ett begrep som kan kalles ett paraply begrep, men stortsett så brukes begrepet spesifikt, noe vi ser tydelig feks siden det står om og bli født i hor, man kan naturligvis ikke bli født i hor av homofili, derfor er det tydelig at det spesifikt betyr utenom ekteskapelig sex mellom ugifte heterofile, slik det også er med andre greske begreper som sjel/liv kvinne/hustru, disse begrepene har ETT felles gresk begrep med flere betydninger, men konteksten spesifiserer - ett såkalt polysemisk begrepfri
#3. Postet 31.03.2024 av fri
fortettelse 4/6

Slik som:


Gift: kan betyr at to personer er gift, eller det kan bety slange gift

Lager: ett sted man lagrer ting, eller og lage noe som i håndverk

Synd: bibelens begreper om synd, eller noe som beskriver noe beklagelig/negativt "Det var synd at du kom for sent"


Dette er eksempler på tvetydige begreper som samtidig er spesifikke

*Context is king*


Det er også steder i det gamle testamentet hvor porneia også brukes i sammenheng med utroskap/ekteskapsbrudd, men stort sett så betyr begrepet utenom ekteskapelig sex / prostitusjon


Derfor er det farlig når mye forkynnere i dag konsekvent sier at begrepet betyr ekteskapsbrudd/ utroskap når man ser det i lys av disse andre tingene.

Vi har også ett begrep på gresk som spesifikt betyr ekteskapsbrudd / utroskap, og det er Moicheia, ikke Porneia

Og hvorfor står det da så klart ett absolutt og klart budskap dem andre stedene?


I det nye testamentet så brukes Moicheia og Porneia spesifikt for og beskrive to forskjellige ting, ofte står det ting som "ekteskapsbrytere (moicheia), horkarer (porneia), skal ikke arve Gudsrike"


*Det er det som kommer ut av hjertet som gjør mennesket urent ekteskapsbrudd, hor osv osv*

fri
#4. Postet 31.03.2024 av fri
Fortsettelse 5/6

Så når man ser klausulene i matteus i lys av disse tingene så er det absolutt trolig at Jesus beskriver noe før ekteskapet når han bruker begrepet hor, feks at om man ikke er jomfru på bryllups dagen slik som det var i den gamle pakt, eller at Jesus berører ting som har med trolovelsen fasen til jødene og gjøre, da det er tydelig at matteus ble skrevet til ett jødisk publikum


Det er mange skilte på kristendate, jeg vil oppfordre dere til og ikke leke russisk rulett med evig liv hos Gud, fortapelsen er ett forferdelig sted og Paulus gjør det klart at de som gjør urett skal ikke arve Gudsrike, og ekteskapsbrytere er en av disse syndene han nevner som ikke skal arve Guds rike


Det kan jo også nevnes at ALLE de tidlige kirkelederene i flere århundrer etter apostlene lærte at gjengifte var alltid ansett som synd så lenge pakts ektefellen var i live


fri
#5. Postet 31.03.2024 av fri
siste del 6/6

Og Gud er en paktens Gud, Guds pakter er ikke en kontrakt som kan oppløses, men dem er i utgangspunktet evige.. Gud gjorde pakter med Abraham, Noah, Levi osv osv

Se på hvordan Jakob svindlet til seg førstefødsels retten, dette ble fortsatt ansett som en fullverdig pakt i Guds øyne, samme med Mideanittene, dem svindlet Israelittene slik at dem inngikk en ikke-angreps pakt med dem, dette ble ansett som en gyldig pakt hos Gud, selv 350 senere når Saul angrep mideanittene så kom den pest over Israel fordi dem brøyt pakten.


*Jeg var vitne til deg og din ungdoms hustru, hun du inngikk pakt med*


Så ikke ta noen sjangser, syndenaturen er blind og den bryr seg ikke om den baserer ting på beleilig sentimental humanistisk rasjonalisme i steder for Guds ord

*Gresset blir tørt, blomsten visner, men Guds ord står fast til evig tid*


Kom deg ut av kirkesamfunn som bare jatter med deg og har allergi for og ta opp tingene i bibelen som advarer og vekker ubehag, Gud kom ikke først og fremst for og skape god stemning - Han kom for og skape hellighet, men god stemning er ett resultat av rettferdighets frukter


Om dere ønsker og lære mer om dette temaet så sjekk ut Jospeh Webb og David Pawson på YouTube, gjør også ett google søk «Churchfathers remarriage» så ser du hva kirkefedrene mente


fri
#6. Postet 31.03.2024 av fri
Du har rett Synnøve!

Dette er litt forvirrende på norsk fordi før i tiden (16-1700tallet) så var det sånn at hor betydde utroskap/ ekteskapsbrudd

"enkelt hor" betydde at den ene parten av ett samleie var gift med en annen utenforstående part

"dobbelt hor" her var begge parter av et utroskap gift med en annen

i verste fall så ble hor straffet med død i skandinavia, men som regel så tror jeg fengsel var det normale for hor

Jo nærmere vår tid vi har kommet så har hor fått betydningen utenom ekteskapelig sex slik jeg forstår det, om to ugifte har ett one night stand så er dette hor, hadde den ene parten vært gift så ville man definert som utroskap / ekteskapsbrudd

På 16/1700 tallet ble det som vi idag ville kalt hor blitt kalt "leiermål", "leie" betyr stedet man sover,lignende som begrepet "samleie"

i 1930 oversettelsen så blir både porneia og moicheia oversatt til "hor", jeg tror ikke ekteskapsbrudd blir brukt der

Så det norske språks historie rundt dette er ett godt eksempel på hvordan tidene endrer seg og betydningen av ord endrer seg, derfor må vi la bibelen forklare bibelen, og vi kan stole på at Gud har gitt oss informasjon vi trenger til og forstå hvert tema.

Og når moderne engelske bibler har begynt og ta i bruk begrepet "sexual immorality" i stedet for "fornication" som oversettelse på begrepet porneia så ser vi at tilsybelatende er feil

for "sexual immorality" bærer kategorisk med seg en tanke om en bredde av synder når det i realiteten er mer korrekt og si begrepet porneia KAN bety forskjellige ting, men det kan og vøre et SPESIFIKT begrep, samme som andre greske ird som ordet for kvinne/hustru, sjel/liv, konteksten spesifiserer

"Context is king"

for når sexual immorality listes opp sammen med andre seksuelle synder så blir det litt rart at sexual immorality listes først, og så andre seksuelle synder etterpå, for sexual immorality har egentlig dekket alt, så man trenger ikke si noe mer, derfor kan det virke litt malplassert... derfor tror jeg stort sett ALLE oversettere av engelske bibler før andre verdenskrig, og alle som lagde bibel leksikon hadde rett, for dem oversatte det spesifikkt til FORNICATION - utenom ekteskapelig sex

så vær forsiktig folkens! Varsku her!!

jeg sier ikke at jeg har alle svar, men vær som dem i berøa som gransket skriften nøye for og se om det dem hørte stemte!
fri
#7. Postet 31.03.2024 av fri
Helt klart!

De samme prinsippene gjelder for begge kjønn

mange menn og kvinner som bekjenner seg som kristne ser regelmessig på pornografi, ekteskapsbrytere og horkarer skal ikke arve Gudsrike
fri
#8. Postet 31.03.2024 av fri
Sier Amen til alt du sier her!

jeg har ett bra vitnesbyrd om det og bevare sitt hjerte

det var en gang jeg opplevde og få åpenbaring om evig liv, det var akkurat som jeg fikk åpenbaring i Ånden, og i ett par dager så var denne overbevisningen om hva evig liv faktisk var så sterkt i meg, det kjentes virkelig som skatten i åkeren, at man ser skatten og da er det BARE den som gjelder, du selger alt annet

men så falt jeg i synd, ble litt bitter e.l, husker ikke helt, men da skjedde det en slags forherding eller lignende som gjorde at denne åpenbaringen ble mye svakere, og gradvis eroderte den bort på ett vis

jeg konkluderte med at det er dette og "bevare sitt hjerte" handler om, Gud er HELLIG, vi må virkelig ta oss i vare om ordet skal ha god grobunn i hjerte vårt
fri
#9. Postet 31.03.2024 av fri
Helt klart Synnøve!
fri
#10. Postet 03.04.2024 av fri
Etter at det har gått noen dager siden jeg postet dette så føler jeg for og legge til at mer spesifikt så mente kirkefedrene at "klausulen" i Matteus betydde at man var fri til og skille seg pga utroskap, men IKKE fri til og gifte seg på nytt

for og sammenligne det med reformatorene så kan man si at de hadde en "ett punkts" tolkning av Matt 19,9 og kirkefedrene hadde en "to punkts" tolkning av matt 19,9

det jeg mener med dette er : reformatorene tolker "den som skiller seg fra sin hustru av en annen grunn enn hor, og gifter seg med en annen begår ekteskapsbrudd"

Som at dette verset er ETT punkt hvor du er fri til og gifte deg på nytt pga utroskap om du er den uskyldige part

mens kirkefedrene tolker "Om noen skiller seg fra sin hustru av en annen grunn enn hor, og gifter seg med en annen, da begår dem ekteskapsbrudd" som TO punkter.

Så det ene punktet er : "om du skiller deg av en annen grunn enn hor" - da begår du ekteskapsbrudd

og "om du gifter deg med en annen" - da begår du ekteskapsbrudd, er det andre punktet.

skjønner du? Det blir to punkter i stedet for ett... dette kan også kalles "struktur teorien", for man har andre som hevder at siden "av en annen grunn enn hor" står midt i verset at det ikke er en gjengifte klausul men en seperasjons klausul, de mener at om matt 19,9 virkelig var en gjengifte klausul så skulle "om en annen grunn enn hor" stått på slutten av verset

da blir det : "om noen skiller seg og gifter seg med en annen AV EN ANNEN GRUNN ENN HOR, da begår dem ekteskapsbrudd"

jeg tror kirkefedrenes tolkning veier tung, og det er veldig sannsynlig at dem faktisk har rett, men om hor/porneia snakker om noe før ekteskapet eller noe under ekteskapet, så er jeg ihvertfall helt overbevist om at reformatorene sin tolkning om at "den uskyldige part" kan gifte seg på nytt er feil..

ekteskapet er livslangt
Her kan du skrive en melding som vil vises for alle på KristenDate.no.
Skriv Skriv her Skriv i megafonen
annonseRadio 3:16