Her kan du skrive en melding som vil vises for alle på KristenDate.no.
Skriv Skriv her Skriv i megafonen

Forum > Religion og tro > Debatt

compaq
Opprettet 21.03.2024 av compaq, mann, 68 år, Aust-Agder.
Minne høytiden om Jesu Kristi død
Jesus forstår hvordan det føles å oppleve kriminalitet og urettferdig behandling. Han ble anklaget for noe han ikke har gjort, slått uten grunn, utsatt for en urettferdig rettsak, uskyldig dømt og henrettet på en grusom måte. Selv om han var uskyldig, var han villig til å gi sitt liv som en løsepenge i bytte for mange. ( Matt 20:28) (Joh 15:13)

Som konge i Guds himmelske rike vil han snart gjøre slutt på kriminalitet for alltid og sørge for at det blir rettferdige forhold over hele jorden. (Jes 42:3) Bibelen forteller hvordan verden kommer til å bli når Jesus har gjort disse forandringene. Om en liten stund er de onde borte. Du skal se etter dem der de var og de er ikke der. men de ydmyke skal arve jorden og de skal føle dyp glede fordi det er stor fred. ( Sal 37:10-11)

Hvordan kan vi vise at vi er takknemlige for det Jesus har gjort og kommer til å gjøre for oss (Luk 22:19) sa Jesus til etterfølgerne sine at de skulle minnes hans død. Det er derfor Jehovas vitner samles hvert år på årsdagen for hans død. Du er hjertelig velkommen til å minnes Jesu død sammen med oss. Søndag 24.Mars ( Arendal kl 1900 og Grimstad 2030)

Svar på innlegg

Synnøve
#1. Postet 21.03.2024 av Synnøve
Compaq.

Det er fint med absolutt alle menigheter som forkynner det gode budskapet Jesus kom med, men håper at JV har forandret på de strenge reglene dere har hatt, med å utestenge mennesker som kanskje har lyst til å gå innom andre menigheter i distriktet også??

Det finnes mange fine menigheter i Arendal, Grimstad området og også utover disse i andre byer og bygder i nærheten.
Noen har møtesamlinger på formiddagen og andre igjen på kvelden.
Man kan gå på de forskjellige møtene hele søndagen hvis man vil, nettopp pga. forskjellige klokkeslett som ikke kolliderer med hverandre.

Du er også veldig velkommen i disse, om du har lyst til å høre en forkynnelse som ikke er helt lik JV sin, men likevel veldig bra.

Det gjør heller ingenting om du til vanlig går i JV sin forsamling, for i de her andre kan folk komme og gå som de vil uten å binde seg opp til å tilhøre noen av menighetene.

Ingen opplever heller å bli "straffet" på noen måte, og det er heller ingen konkurranse dem i mellom om å få flest medlemmer.
Hovedsaken er at flest mulig blir frelst og født på ny, noe som disse er mest opptatt av og samarbeider om.
Alle heier på alle som forkynner det gode evangeliet om Jesus Kristus, som han selv kalte for et gledens budskap.

Det er også mye fin sang og musikk i disse som opphøyer Jesus, noe som også tiltrekker DHÅ og stadfester det med sitt nærvær.

Som sagt til deg før Compaq, så er og blir det mye tilbedelse i himmelen med både sang og musikk, så vi kan like godt begynne å øve oss mens vi er her nede.
AndersW
#2. Postet 21.03.2024 av AndersW
Jesus forstår hvordan det føles å oppleve kriminalitet og urettferdig behandling. Han ble anklaget for noe han ikke har gjort, slått uten grunn, utsatt for en urettferdig rettsak, uskyldig dømt og henrettet på en grusom måte. Selv om han var uskyldig, var han villig til å gi sitt liv som en løsepenge i bytte for mange. ( Matt 20:28) (Joh 15:13)

Som konge i Guds himmelske rike vil han snart gjøre slutt på kriminalitet for alltid og sørge for at det blir rettferdige forhold over hele jorden. (Jes 42:3) Bibelen forteller hvordan verden kommer til å bli når Jesus har gjort disse forandringene. Om en liten stund er de onde borte. Du skal se etter dem der de var og de er ikke der. men de ydmyke skal arve jorden og de skal føle dyp glede fordi det er stor fred. ( Sal 37:10-11)

Hvordan kan vi vise at vi er takknemlige for det Jesus har gjort og kommer til å gjøre for oss (Luk 22:19) sa Jesus til etterfølgerne sine at de skulle minnes hans død. Det er derfor Jehovas vitner samles hvert år på årsdagen for hans død. Du er hjertelig velkommen til å minnes Jesu død sammen med oss. Søndag 24.Mars ( Arendal kl 1900 og Grimstad 2030)
Nja, det som skjer er jo det motsatte av det som skal skje. Dere får den dagen, alle utedelt brødet og vinen, men gir det tilbake og på den måten viser at dere ikke vil ta imot det. Så også her går dere enda et skritt lengere en protestantene, som avviser at brødet og vinen er Kristi legeme og blod.
Synnøve
#3. Postet 21.03.2024 av Synnøve
AndersW.

JV tar også nattverd som andre kristne gjør.

Du kan ikke dømme og bestemme om hvem som tar den på "rett måte" eller ikke.
Gud ser til hvert enkelt menneske, og er noe Jesus skal dømme om på dommens dag i tilfellet.

Det er faktisk bare èn måte for alle å ta denne på:
Man putter brødet i munnen, tygger det og svelger.
Vinen/saften tar man slurker av og svelger til det er tomt.

(Derfor er det kanskje best med alkoholfri eller aller helst druesaft, i tilfellet folk blir stoppet i up-kontroll på vei hjem fra kirken.
Er kanskje mange som lukter alkohol på en søndag politiet stopper, som tar den vrien at de nylig har tatt nattverd i en kirke, så de er vel vandt med det. Blir bare så mye ekstra styr for de som ikke juger med blåsing og testing av alt mulig.)

Om Gud forvandler dette som du påstår, så er det et under Han gjør og noe som ikke noe menneske kan klare, heller ingen av "prestene" i DKK.

Men alt det her har vi andre her inne diskutert med deg før, så dette blir bare repetering til det kjedsommelige.
AndersW
#4. Postet 22.03.2024 av AndersW
Jesus er den sanne tilbederen. Den som tilber Gud som Jesus, tilber Gud i ånd og sannhet.

Jesus ofret sin kropp til Gud.

Rett før Jesus ofret sin kropp og sitt blod, lot han disiplene spise og drikke hans kropp og blod. For at også de skulle kunne få delta i den sanne tilbedelsen av Gud.
Synnøve
#5. Postet 22.03.2024 av Synnøve
Jesus er den sanne tilbederen. Den som tilber Gud som Jesus, tilber Gud i ånd og sannhet.

Jesus ofret sin kropp til Gud.

Rett før Jesus ofret sin kropp og sitt blod, lot han disiplene spise og drikke hans kropp og blod. For at også de skulle kunne få delta i den sanne tilbedelsen av Gud.
AndersW.

Det går ikke an å tilbe Gud i Ånd og sannhet, uten ved Den Hellige Ånd som tar sin bolig i alle pånyfødte troende.

I samme øyeblikk der et menneske "tar i mot Jesus /blir frelst, så føder Gud dem på nytt.

Det er DHÅ i oss som skaper denne tilbedelsen i vårt hjerte/ånd, og ikke oss selv.

Jesus bor ved troen, ved DHÅ i våre hjerter.

Vi kan ikke dømme Compaq her inne med å si at han ikke er frelst, men noe han vet selv hvis han har "tatt i mot Jesus" blitt frelst/født på ny.
Den Hellige Ånd vil da vitne i sammen med hans ånd at han er Guds barn. (Rom.8:16).

Det er ingen som blir frelst/født på ny av å ta nattverd, men er et måltid for de som allerede er blitt det.

Den tilbedelsen som DHÅ skaper i oss, kan vi leve i hver dag uansett hvor vi befinner oss, og helt uavhengig om vi tilhører en menighet/kirke her nede.
Derfor er det også mye lovsang i ånden i tunger som synges ut i tilbedelse, av dem som er Åndsdøpt og som har fått tungetale. (1.Kor.14:15.).

Husk at Paulus underviser om at det finnes flere ulike slag av tungetale. (1.Kor.14.)

De som ikke har fått denne nådegaven, tilber på et jordiskt språk som de selv skjønner og som er likefullt en tilbedelse som kommer innvendigifra DHÅ.

Uansett så er det fint med både musikk og tilbedelse i kristne forsamlinger også, og DHÅ tiltrekkes der Jesu navn blir opphøyet, noe som også er en av hans oppgaver fremdeles på denne jorden.

Den Hellige Ånd kan både komme over en hel forsamling på en gang, på samme tid som han "bor" inni i de troendes pånyfødte ånd.
Når han kommer med sitt nærvær, så kan alle "kjenne" det hver enkelt som er tilstede i hele atmosfæren som er der og det er gjerne da det først skjer ting.
Jesus feks. hadde DHÅ i sin ånd da han var her på jorden, men fikk kraften til å gjøre under og mirakler først da DHÅ kom over ham.
Apostlene fikk heller ikke kraften til å gjøre det de skulle før DHÅ kom over dem på pinsefestens dag.

I Salmenes bok kan vi lese om David feks. som levde i mye tilbedelse med lovsanger/tilbedelse og spilte på harpen sin, også da han var ute og passet på sauene sine.
I GT var DHÅ over bestemte mennesker og virket på dem.

Dette har ingenting med nattverden å gjøre.
Denne er noe de troende tar etter at de er blitt frelst/født på ny, og Jesus sa dette også om nattverden,"Gjør dette til MINNE OM MEG". Lukas 22:19-20.

Paulus gjentar det samme i 1.Kor.11:23-26.

"For jeg har mottatt fra Herren det jeg også har gitt videre til dere: I den natt da Herren Jesus ble forrådt, tok han et brød, takket, brøt det og sa: Dette er min kropp, som er for dere. Gjør dette til MINNE OM MEG.
På samme måte tok han begeret etter måltidet og sa: Dette begeret er den nye pakt i mitt blod.
Hver gang dere drikker av det, gjør det til MINNE OM MEG. For hver gang dere spiser av dette brødet og drikker av begeret, forkynner dere Herrens død til han kommer."

Jesus hadde ikke blitt korsfestet enda da han innstiftet nattverden for disiplene, og den nye pakt skulle bli til ved korsfestelsen.
Derfor sa han at de skulle ta nattverden senere, for å minnes det han gjorde på korset der han ble slaktet og ofret sitt blod èn gang for alle.
De hadde ikke Det Nye Testamentet heller å lese som vi har nå, men bare Skriftene fra Gamle Testamentet der det står skrevet om den gamle pakt.
AndersW
#6. Postet 22.03.2024 av AndersW
1 Kor 2:1-13 "Da jeg kom til dere, søsken, var det ikke med fremragende talekunst eller visdom jeg forkynte Guds mysterium. For jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite av noe annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Svak, redd og skjelvende opptrådte jeg hos dere. Jeg forkynte ikke mitt budskap med overtalende visdomsord, men med Ånd og kraft som bevis.".........
Om dette taler vi med ord som Ånden har lært oss, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss."

1 Kor 1:23 "vi forkynner en korsfestet Kristus"

Joh 14:26 "
Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere
"

Det er altså Den hellige ånd som har lært Paulus å forkynne Jesus Kristus og ham korsfestet.

1 Kor 10:15 "Jeg taler til dere som til forstandige mennesker. Bedøm selv det jeg sier! Velsignelsens beger som vi velsigner, gir det ikke del i Kristi blod? Brødet som vi bryter, gir det ikke del i Kristi kropp?"


compaq
#7. Postet 22.03.2024 av compaq
Minnehøytiden minner oss også om at Jesu død og den måten den fant sted på i samsvar med den hensikt Gud gav utrykk for blant annet i 1.Mos 3:15 tjente til å hellige Jehovas navn. Ved å bevare sin ulastelighet overfor Jehova helt til sin død beviste Jesus at Adams synd ikke skyldes noen svakhet ved den måten Jehova hadde skapt menneskene på og at det er mulig for et menneske å bevare en fullkommen gudhengivenhet selv under hardt press.

Jesus opphøyet og herliggjorde derved Jehovas hensikt gikk ut på at Jesu død skulle tilveiebringe det fullkomme, menneskelige offer som var nødvendig for å gjenløse Adams etterkommere. Jesus død skulle gjøre det mulig for milliarder av mennesker å få leve evig på en paradisisk jord hvis de ville vise tro. På denne måten skulle Jehovas opprinnelige hensikt bli gjennomført og slik skulle hans store kjærlighet til menneskeheten komme til uttrykk. ( Joh 3:16) (1.Mos 1:28)

Hva symboliserer usyrede brød og vinglass på et fat som blir sendt rundt på minnehøytiden ( ikke drikke rødvin og ikke spise brødet)
Dette er (betyr) mitt legeme. Brødet symbolserte hans eget syndfrie, kjødelige legeme. ( Mark 14:22) Det skulle han gi for at menneskeheten skulle ha håp om liv i fremtiden og ved denne anledningen blir oppmerksomheten spesielt rettet mot det framtidige liv som det derved blir mulig å oppnå for dem som blir utvalgt til å arve det himmelske rike sammen med Jesus.

Dette er ( betyr) mitt blod, paktens blod, som utløses for mange.( Mark 14.24) Vinen var et symbol på hans eget livsblod. Ved hjelp av hans utgytte blod kunne de som viste tro på at det gir soning for synd, få tilgivelse. Jesus la vekt på den renselse for synd som hans blod ville gjøre det mulig for hans framtidige medarvinger å oppnå. Hans ord viser også at den nye pakt mellom Jehova Gud og den åndsavlede kristne menighet ville tre i kraft ved hjelp av dette blodet.
AndersW
#8. Postet 22.03.2024 av AndersW
...Hva symboliserer usyrede brød og vinglass på et fat som blir sendt rundt på minnehøytiden ( ikke drikke rødvin og ikke spise brødet)
Dette er (betyr) mitt legeme. Brødet symbolserte hans eget syndfrie, kjødelige legeme. ( Mark 14:22) Det skulle han gi for at menneskeheten skulle ha håp om liv i fremtiden og ved denne anledningen blir oppmerksomheten spesielt rettet mot det framtidige liv som det derved blir mulig å oppnå for dem som blir utvalgt til å arve det himmelske rike sammen med Jesus.

Dette er ( betyr) mitt blod, paktens blod, som utløses for mange.( Mark 14.24) Vinen var et symbol på hans eget livsblod. Ved hjelp av hans utgytte blod kunne de som viste tro på at det gir soning for synd, få tilgivelse. Jesus la vekt på den renselse for synd som hans blod ville gjøre det mulig for hans framtidige medarvinger å oppnå. Hans ord viser også at den nye pakt mellom Jehova Gud og den åndsavlede kristne menighet ville tre i kraft ved hjelp av dette blodet.
Oj, så de til og med sier at dere ikke må spise å drikke brødet og vinen. Dere blir lurt til å være med på en nattverd, hvor dere takker nei til brødet og vinen.

I den virkelige nattverden i kirken, så er brødet og vinen virkelig Jesu kropp og blod, som den dag i dag er fylt med kraft.

Jesus viste jo naturligvis om kraften i hans kropp, da han innstiftet nattverden. Og at Den hellige ånd ville komme å lære oss alt om hans kropps frelsende kraft.
Synnøve
#9. Postet 22.03.2024 av Synnøve
Anders W.

Det er ingen frelse i nattverden som sagt, men et måltid for de troende som praktiserer denne etter at de er blitt frelst/født på ny.

Jesus sa også som vist deg skriftsteder på, at han sier til disiplene at de skulle ta denne til minne om ham.
Derfor er det veldig mange kristne verden rundt, som praktiserer dette som et minnemåltid.

Jesus egen kropp ofret han en gang for alle på Golgata, og utkjød også sitt blod der en gang for alle.

Det han gjorde holdt altså en gang for alle, og kan og skal ikke gjentas.

Om ikke JV og Compaq spiser brødet og drikker vinen/saften under nattverden, virker det uforståelig om vi har oppfattet Compaq rett med det han skriver.
Da er det ikke nattverd i tilfellet, men bare en opplesning av hva som står i NT om denne.
AndersW
#10. Postet 22.03.2024 av AndersW

Alt dette med at, kroppen er ikke på korset, det er ikke Jesu kjøtt og blod, Jesus har ikke kommet i kjøtt og blod, kroppen er langt borte, kroppen er tilintetgjort osv. går alt ut på det samme, bort med kroppen!

Årsaken til at de vil ha bort kroppen. Er at det er i kroppen kraften som helbreder, døper, føder, renser og frelser oss er.
Her kan du skrive en melding som vil vises for alle på KristenDate.no.
Skriv Skriv her Skriv i megafonen
annonseRadio 3:16