Her kan du skrive en melding som vil vises for alle på KristenDate.no.
Skriv Skriv her Skriv i megafonen

Forum > Religion og tro > Debatt

Roy2
Opprettet 17.03.2024 av Roy2, mann, 51 år, Vest-Agder.
Pinsevenner-Bibelsk lære?
Her er eksempler på at Pinsevenner har ubibelsk lære og er en sekt!: Pinsevenner - Bibelsk lære?: https://www.youtube.com/shorts/bzsCmPFBhqU

Svar på innlegg

Andor
#1. Postet 17.03.2024 av Andor
Det er mange pinse menigheter som hjelper de fattige og utslåtte ref Jesus forteller om og arve det evig liv i Lukas 10.25-37. Hva gjør du for de fattige og utslåtte?
Synnøve
#2. Postet 17.03.2024 av Synnøve
Roy2.

Har ikke sett denne videoen du legger ut her, men det som kjennetegner en sekt er en "liten gruppe" troende som består av få medlemmer i forhold til andre trossamfunn.

Pinsebevegelsen som er et paraplybegrep for en rekke selvstendige menigheter over hele verden, har over 500 millioner tilhengere og er det sterkest voksende trossamfunnet i vår tid iflg. Store norske Leksikon.

Det er heller ingen som er èn leder for alle disse, og hver enkelt har sin egen pastor og medarbeidere som ikke er styrt av noen av de andre menighetene verden rundt.
Alle står helt fritt.

Derfor kvalifiseres ikke pinsebevegelsen til å kalles for "sekt" fordi den har altfor mange medlemmer til det, rundt om i forskjellige menigheter med ulike navn.
Noen kaller seg for feks. Misjonskirker.

Hvilkne forsamlinger rundt om i verden som kalles for "sekter" som har forholdsvis få medlemmer, kan du Google.

Men nå er det vel sånn at alle som ikke deler likt syn kaller alle andre for "sekter", som ikke har samme oppfatningen av Guds Ord og Bibelen som en selv.
De som blir regnet for sekter som har få medlemmer, kaller alle andre igjen for sekter fordi de tror at de har den eneste "rette lære".

Jesus har i grunnen bare en "sekt" på denne jorden og det er den han kaller for "bruden", og som han en dag skal hente hjem til himmelen.

Den består av alle de som har tatt i mot ham/frelst/født på ny. JOH.1:12.
Disse finnes i alle de som vi kaller for "sekter", altså i alle menigheter uansett hva de enn kaller seg for med navn.

Så hvilken hvilken av alle disse "sektene" tilhører du på denne jorden??
AndersW
#3. Postet 17.03.2024 av AndersW
Det er mange pinse menigheter som hjelper de fattige og utslåtte ref Jesus forteller om og arve det evig liv i Lukas 10.25-37. Hva gjør du for de fattige og utslåtte?
Lukas 10.25 "
Da sto en lovkyndig fram og ville sette Jesus på prøve. «Mester», sa han, «hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?»
"

Dette spørsmålet får jo Jesus en rekke ganger av forskjellige personer. Og hver gang gjør han det vanskeligere å vanskeligere.

Lukas 18:18 "Et medlem av Rådet kom og spurte ham: «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?"
Lukas 18:22 "
Da Jesus hørte det, sa han til ham: «Én ting mangler du ennå: Selg alt du eier, og del ut til de fattige."

Hensikten med at Jesus sier dette og mange andre ting, som fks. hugg av hånden og riv ut øyet. Er ikke at han vil at vi skal gjøre noe av dette for å få evig liv. Hensikten med det han sier er å få oss til å forstå at kravet for å få evig liv er umulig å oppfylle.

Lukas 18:26 "
«Hvem kan da bli frelst?» sa de som hørte på. Han svarte: «Det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud"

Spørsmålet om hva må jeg gjøre for å bli frelst, få evig liv, komme inn i himmelriket osv. er altså menigsløst. Det er ikke noe du kan gjøre. Det er kun Gud som kan gjøre noe. Det er han som gir alt liv og det er han som gir evig liv, til dem han vil.
Andor
#4. Postet 17.03.2024 av Andor
Hvorfor tok du ikke med alt i lignelsen? Det forteller noe annet en det du sier.

25Da sto en lovkyndig fram og ville sette Jesus på prøve. «Mester», sa han, «hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» 26«Hva står skrevet i loven?» sa Jesus. «Hvordan leser du?» 27Han svarte: « Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv.» 28Da sa Jesus: «Du svarte rett. Gjør det, så skal du leve.» 29Men han ville rettferdiggjøre seg selv og spurte Jesus: «Hvem er så min neste?» 30Jesus tok dette opp og sa:«En mann var på vei fra Jerusalem ned til Jeriko. Da falt han i hendene på røvere. De rev klærne av ham, skamslo ham og lot ham ligge der halvdød. 31Nå traff det seg slik at en prest kom samme vei. Han så ham, men gikk utenom og forbi. 32Det samme gjorde en levitt. Han kom, så mannen og gikk rett forbi. 33Men en samaritan som var på reise, kom også dit hvor han lå, og da han fikk se ham, fikk han inderlig medfølelse med ham. 34Han gikk bort til ham, helte olje og vin på sårene hans og forbandt dem. Så løftet han mannen opp på eselet sitt og tok ham med til et herberge og pleiet ham. 35Neste morgen tok han fram to denarer, ga dem til verten og sa: ‘Sørg godt for ham. Og må du legge ut mer, skal jeg betale deg når jeg kommer tilbake.’ 36Hvem av disse tre synes du nå viste seg som en neste for ham som ble overfalt av røvere?» 37Han svarte: «Den som viste barmhjertighet mot ham.» Da sa Jesus: «Gå du og gjør som han.»

AndersW
#5. Postet 17.03.2024 av AndersW
Hvorfor tok du ikke med alt i lignelsen? Det forteller noe annet en det du sier.

25Da sto en lovkyndig fram og ville sette Jesus på prøve. «Mester», sa han, «hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» 26«Hva står skrevet i loven?» sa Jesus. «Hvordan leser du?» 27Han svarte: « Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv.» 28Da sa Jesus: «Du svarte rett. Gjør det, så skal du leve.» 29Men han ville rettferdiggjøre seg selv og spurte Jesus: «Hvem er så min neste?» 30Jesus tok dette opp og sa:«En mann var på vei fra Jerusalem ned til Jeriko. Da falt han i hendene på røvere. De rev klærne av ham, skamslo ham og lot ham ligge der halvdød. 31Nå traff det seg slik at en prest kom samme vei. Han så ham, men gikk utenom og forbi. 32Det samme gjorde en levitt. Han kom, så mannen og gikk rett forbi. 33Men en samaritan som var på reise, kom også dit hvor han lå, og da han fikk se ham, fikk han inderlig medfølelse med ham. 34Han gikk bort til ham, helte olje og vin på sårene hans og forbandt dem. Så løftet han mannen opp på eselet sitt og tok ham med til et herberge og pleiet ham. 35Neste morgen tok han fram to denarer, ga dem til verten og sa: ‘Sørg godt for ham. Og må du legge ut mer, skal jeg betale deg når jeg kommer tilbake.’ 36Hvem av disse tre synes du nå viste seg som en neste for ham som ble overfalt av røvere?» 37Han svarte: «Den som viste barmhjertighet mot ham.» Da sa Jesus: «Gå du og gjør som han.»

Ja det er veldig mange ting han sier folk må gjøre for å få evig liv.

Mark 9:43 "Om hånden din lokker deg til fall, så hugg den av! Det er bedre for deg å gå lemlestet inn til livet enn å ha begge hender og komme til helvete, til ilden som aldri slukner Og om foten din lokker deg til fall, så hugg den av! Det er bedre for deg å gå halt inn til livet enn å ha begge føtter og bli kastet i helvete Og om øyet ditt lokker deg til fall, så riv det ut! Det er bedre for deg å gå enøyd inn i Guds rike enn å ha begge øyne og bli kastet i helvete"
Synnøve
#6. Postet 17.03.2024 av Synnøve
Ja det er veldig mange ting han sier folk må gjøre for å få evig liv.
AndersW.

Det har aldri vært meningen med den nye fødsel, at vi skal gjøre oss gode nok i oss selv med å gjøre gode gjerninger.
Folk skal heller ikke gjøre seg "gode nok" før de blir frelst, for å kunne bli det.
Alt det her er menneskeverk som Jesus sier skal brenne opp.
Det er når vi blir frelst/født på ny at DHÅ som har tatt bolig i oss skal virke sine gjerninger gjennom oss, og som teller.
Det er Han som blir selve drivkraften.
Det handler ikke lenger om oss selv, fordi vi døde med Kristus når vi lot oss døpe i vann.
Når vi går ned i vannet blir vi begravet med Kristus, og står opp med ham da vi stiger opp av vannet.
Vi lever da ikke lenger selv, men han lever sitt liv gjennom oss.
Så bare glem hele deg selv, og anse deg som død.

Det du ellers sier ang. å bli frelst, er helt satt på hodet og noe du har misforstått.
Gud vil at alle mennesker skal bli frelst, og derfor gav Jesus også misjonsbefalingen som gjelder like mye enda.
Men Gud peker på Jesus med å si at alle som tar i mot Ham (Jesus) skal bli frelst.
Når da folk resonderer på det, så føder Gud dem på ny i samme stund.
Men det går også an for folk å forkaste Jesus etter de har hørt Evangeliet bli forkynt, fordi menneskene er skapt med fri vilje.

Det her frelsesbudskapet om Jesus forkynnes over hele verden som aldri før, og mennesker blir frelst i fleng i mange land, også i de muslimske.
AndersW
#7. Postet 17.03.2024 av AndersW
AndersW.

Det har aldri vært meningen med den nye fødsel, at vi skal gjøre oss gode nok i oss selv med å gjøre gode gjerninger.
Folk skal heller ikke gjøre seg "gode nok" før de blir frelst, for å kunne bli det.
Alt det her er menneskeverk som Jesus sier skal brenne opp.
Det er når vi blir frelst/født på ny at DHÅ som har tatt bolig i oss skal virke sine gjerninger gjennom oss, og som teller.
Det er Han som blir selve drivkraften.
Det handler ikke lenger om oss selv, fordi vi døde med Kristus når vi lot oss døpe i vann.
Når vi går ned i vannetblir vi begravet med Kristus, og står opp med ham da vi stiger opp av vannet.
Vi lever da ikke lenger selv, men han lever sitt liv gjennom oss.
Så bare glem hele deg selv, og anse deg som død.
Har nettopp forklart at det ikke er noe folk kan gjøre. Var det det du forsøkte å henge deg på med dette innlegget, Synnøve?

Heller ikke disse gjerninger du gjør (som du mener DHÅ gjør) gjør det god nok. Det er ikke slik det funger.

Du blir heller ikke frelst/født på ny/åndsdøpt, av å be en frelsesbønn eller lage noen lyder.

Jesus har gjort alle de nødvendige gjerningene. Det kreves ikke noe mer.
Synnøve
#8. Postet 17.03.2024 av Synnøve
Har nettopp forklart at det ikke er noe folk kan gjøre. Var det det du forsøkte å henge deg på med dette innlegget, Synnøve?

Heller ikke disse gjerninger du gjør (som du mener DHÅ gjør) gjør det god nok. Det er ikke slik det funger.
AndersW.

Du kommer med så mye useriøst tull at det går ikke an å ta deg alvorlig.

Du må komme deg inn i en forsamling der lederne har fått åpenbaring i Guds Ord.
Troen kommer av forkynnelsen.
Når det blir forkynt masse tull og vas, så tror forsamlingen på det også.

Du må begynne å følge med på hva som skjer i denne verden innen kristenheten og hive deg med på lasset der Jesus går frem med at han bruker mennesker som drives av DHÅ og kraft.

Det er blandt dem det skjer helbredelser og alt annet Jesus sa skulle følge med de som tror.

Alt annet enn det er kun tørr og kraftløs "religion".
Det er ingen som vil ha det lenger og derfor kommer mennesker til frimenighetene nå for tiden over hele verden i steden.
AndersW
#9. Postet 17.03.2024 av AndersW
AndersW.

Du kommer med så mye useriøst tull at det går ikke an å ta deg alvorlig.
Når det gjelder lyder, så må du heller passe på at du ikke lager masse lyder fra alle kroppsåpninger som du ikke skal, når du gjør dine "gymnastikkøvelser" på messene i Dkk for å "blidgjøre" Gud.

Du må komme deg inn i en forsamling der lederne har fått åpenbaring i Guds Ord.
Du tenker her på falske lærere som Kjell Haltorp osv. (trådens tema)

Vi bøyer vår knær i kirken, fordi

Fil 2:20 "I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg, i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære!"

ikke for å blidgjøre Gud.
Synnøve
#10. Postet 17.03.2024 av Synnøve
Du tenker her på falske lærere som Kjell Haltorp osv. (trådens tema)

Vi bøyer vår knær i kirken, fordi

Fil 2:20 "I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg, i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære!"

ikke for å blidgjøre Gud.
AndersW.

Det dere holder på med med ritualer har ingenting med "åndelighet" å gjøre, men noe som dere innbiller dere selv.

Nei, da er det mye bedre at det kommer en tungetale i en forsamling som blir oversatt, sånn at alle kan bli oppbygd av det.

Disse tegn skal følge dem som tror sa Jesus selv: De skal tale i tunger, drive ut demoner, helbrede de syke osv.

Det er dette som er et normalt kristen liv, men det dere holder på med er "kristen dom" noe som betyr livløs død religion.

Det du referer til her med kneling i Fil.2:20, skal skje den dagen Jesus kommer igjen for andre gang,da hvert øye skal se ham. ÅP.1:7.
Da skal absolutt alle mennesker måtte bøye kne for ham, og alle må innrømme at han er Herre.
Det må også de som ikke har trodd innrømme som går fortapt.
Her kan du skrive en melding som vil vises for alle på KristenDate.no.
Skriv Skriv her Skriv i megafonen
annonseRadio 3:16