Her kan du skrive en melding som vil vises for alle på KristenDate.no.
Skriv Skriv her Skriv i megafonen

Forum > Religion og tro > Debatt

Andor
Opprettet 04.02.2024 av Andor, mann, 59 år, Akershus.
Hvem er dyret ?
Når vi leser Åp 13 så forteller det oss at det er en makt som er overlegen den teknologien vi har på jorden,da det står, Hvem er som dyret, og hvem kan kjempe mot det? Nostradamus sier også litt om dette. Ifølge «Profetiene» vil flere verdensmakter, inkludert USA, Russland og Kina, være involvert i en ny storkrig.

Verset som nevner denne krigen er som følger:

"Antikrist utsletter veldig snart de tre,

https://eng.obozrevatel.com/section-life/news-world-war-iii-and-a-new-pope-media-decoded-nostradamus-prediction-for-2024-21-10-2023.html

Når vi også har lest flere beretninger om ufo som virkelig har tatt seg opp den siste tiden er det for meg klart at det er meget stor sannsynlighet for at dyret ikke er i fra jorden. Men hvordan stemmer dette med Guds ord? Vet det står at vi ikke har kamp mot kjøtt og blod,men mot ondskapens åndehæren i himmelrommet.En spennende diskusjon men en ting er klart, FN er ikke dyret.

For de som ikke har lest denne linken,beklager språkbruken i starten,men dette er en militær link i USA.Pentagon er villrede og vet ikke hva de skal si om dette.

https://www.thedrive.com/the-war-zone/27666/what-the-hell-is-going-on-with-ufos-and-department-of-defense

Svar på innlegg

AndersW
#1. Postet 04.02.2024 av AndersW
Om dyrets sju hoder skrev Johannes "De er også sju konger. Fem av dem er falt, én er nå, og én er ennå ikke kommet." (Åp 17:10) Johannes skrev med andre ord helt tydlig om datidens konger (keisere) som alle måtte tilbe.

De fem keiserne (kongene) som på det tidspunktet han skrev, hadde falt var:

Augustus 16 Januar 27 f.Kr – 19 August 14 e.Kr
Tiberius 17 September 14 e.Kr – 16 Mars 37 e.Kr
Caligula 18 Mars 37 e.Kr – 24 Januar 41 e.Kr
Claudius 24 Januar 41 e.Kr – 13 Oktober 54 e.Kr
Nero 13 Oktober 54 e.Kr – 9 Juni 68 e.Kr

Synnøve
#2. Postet 05.02.2024 av Synnøve
Om dyrets sju hoder skrev Johannes "De er også sju konger. Fem av dem er falt, én er nå, og én er ennå ikke kommet." (Åp 17:10) Johannes skrev med andre ord helt tydlig om datidens konger (keisere) som alle måtte tilbe.

De fem keiserne (kongene) som på det tidspunktet han skrev, hadde falt var:

Augustus 16 Januar 27 f.Kr – 19 August 14 e.Kr
Tiberius 17 September 14 e.Kr – 16 Mars 37 e.Kr
Caligula 18 Mars 37 e.Kr – 24 Januar 41 e.Kr
Claudius 24 Januar 41 e.Kr – 13 Oktober 54 e.Kr
Nero 13 Oktober 54 e.Kr – 9 Juni 68 e.Kr

AndersW.

DYRETS HODER OG HORN. (Joh.Åp.17:8) iflg. Norsk StudieBibel.

Den beste tolkningen eller tydningen av disse symbolene synes å være at de sju hodene står for sju framtoninger av verdensriket i forhold til Israel.

De rikene som undertrykte Israel, var først Egypt og Assyria (Jes.52:4), senere de fire rikene i Daniels syner. Babel, Medo-Persia, Grekenland og Rom (Dan.2:37ff.,7:3ff.).

I tillegg til disse seks kommer endetidens gjenreiste romerske riket, dyret som var, ikke er og som kommer igjen, et sjuende rike som samtidig blir et åttende, nemlig det antikristlige rike (Åp.17:8-12).

De ti hornene er ti riker eller underkonger i det siste verdensriket.
AndersW
#3. Postet 05.02.2024 av AndersW
AndersW.

DYRETS HODER OG HORN. (Joh.Åp.17:8) iflg. Norsk StudieBibel.

Den beste tolkningen eller tydningen av disse symbolene synes å være at de sju hodene står for sju framtoninger av verdensriket i forhold til Israel.

De rikene som undertrykte Israel, var først Egypt og Assyria (Jes.52:4), senere de fire rikene i Daniels syner. Babel, Medo-Persia, Grekenland og Rom (Dan.2:37ff.,7:3ff.).

I tillegg til disse seks kommer endetidens gjenreiste romerske riket, dyret som var, ikke er og som kommer igjen, et sjuende rike som samtidig blir et åttende, nemlig det antikristlige rike (Åp.17:8-12).

De ti hornene er ti riker eller underkonger i det siste verdensriket.
Nei, det var ingen som måtte tilbe noen av disse rikene du nevner. Dyret med syv hoder (keiserne) er noe alle måtte tilbe på den tiden. Det var satt opp statuer og bilder av keiserne overalt og overalt var det et lite alter som du måtte offre litt røkelse på når du gikk forbi. Hvis ikke, ble du arrestert. Alle måtte også handle med mynter som hadde bilde av dyret (keiserne)

compaq
#4. Postet 05.02.2024 av compaq
andor

Hvordan ville du beskyttet deg selv hvis du visste at det herjet en dødbringende, epidemisk sykdom i nærheten av der du bor. Du ville sannsynligvis bygge opp immunssystemet ditt og holde deg unna personer som var smittet. Vi må gjøre det samme i åndelig forstand.

Bibelen forteller oss at antikrist allerede er i verden.( 1.Joh 4:3) Hvis vi ønsker å unngå smitte, må vi finne ut hvem som er smittebærere og unngå dem. Heldigvis gir Bibelen mange opplysninger om dette. Antikrist betyr imot eller i stedet for kristus. I ordets videste betydning sikter det derfor til alle dem som motarbeider kristus eller hans representanter eller som med urette hevder å være kristus eller hans representanter. Jesus selv sa: Den som ikke er på min side, er imot meg eller er antikrist og den som ikke samler med meg, han sprer. ( Luk 11:23)

Nå skrev Johannes om antikrist over 60 år etter at Jesus døde og ble oppreist til liv i himmelen. Antikrists gjerninger må derfor ses i lys av hvordan de rammer Jesu lojale etterfølgere på jorden. ( Matt 25:40,45) Jesus advarte sine etterfølgere om at verden i sin alminnelighet ville hate dem. Han sa: De skal ovvergi dere til trengsel og drepe dere og dere skal bli gjenstand for alle nasjonenes hat for mitt navn skyld. Og mange falske profeter skal stå fram og villede mange. ( Matt 24:9,11) Ettersom Jesu disipler blir forfulgt for Jesu navns skyld, er det tydelig at forfølgerne er antikrist, eller imot Kristus.

De falske profeter som innbefattet noen som en gang var kristne, er også i denne kategorien.(2.Joh 7) Disse mange antikrister skrev Johannes, gikk ut fra oss, men de var ikke av vårt slag, for hvis de hadde vært av vårt slag, ville de ha blitt hos oss. (1.Joh 2:18-19) Både Jesu ord og Johannes ord viser tydelig at antikrist ikke er noen enkeltstående person, men består av mange personer, mange antikrister. Siden de dessuten er falske profeter, er et av deres hovedmål å bedra folk i religiøs forstand.
Synnøve
#5. Postet 05.02.2024 av Synnøve
AndersW. Som du ser av det som jeg skrev i mitt forrige svar, så skal dette dyret som var, komme igjen. Johannes fikk et framtidsyn om dette. Som sagt før til deg, så ble Johannes Åpenbaring til i slutten av det 1. århundre. Dette dyret det snakkes om, har enda ikke dukket opp og vil skje en gang i framtiden.
AndersW
#6. Postet 05.02.2024 av AndersW
AndersW. Som du ser av det som jeg skrev i mitt forrige svar, så skal dette dyret som var, komme igjen. Johannes fikk et framtidsyn om dette. Som sagt før til deg, så ble Johannes Åpenbaring til i slutten av det 1. århundre. Dette dyret det snakkes om, har enda ikke dukket opp og vil skje en gang i framtiden.
At det er snakk om noe i fremtiden, er en falsk profeti. Året er nå 2024 e.Kr Synnøve

Det du gjør er nesten like menigsløst som å lese værprognosen for neste uke om to tusen år og så si det gjelder for neste uke.

AndersW
#7. Postet 05.02.2024 av AndersW
andor

Hvordan ville du beskyttet deg selv hvis du visste at det herjet en dødbringende, epidemisk sykdom i nærheten av der du bor. Du ville sannsynligvis bygge opp immunssystemet ditt og holde deg unna personer som var smittet. Vi må gjøre det samme i åndelig forstand.

Bibelen forteller oss at antikrist allerede er i verden.( 1.Joh 4:3) Hvis vi ønsker å unngå smitte, må vi finne ut hvem som er smittebærere og unngå dem. Heldigvis gir Bibelen mange opplysninger om dette. Antikrist betyr imot eller i stedet for kristus. I ordets videste betydning sikter det derfor til alle dem som motarbeider kristus eller hans representanter eller som med urette hevder å være kristus eller hans representanter. Jesus selv sa: Den som ikke er på min side, er imot meg eller er antikrist og den som ikke samler med meg, han sprer. ( Luk 11:23)

Nå skrev Johannes om antikrist over 60 år etter at Jesus døde og ble oppreist til liv i himmelen. Antikrists gjerninger må derfor ses i lys av hvordan de rammer Jesu lojale etterfølgere på jorden. ( Matt 25:40,45) Jesus advarte sine etterfølgere om at verden i sin alminnelighet ville hate dem. Han sa: De skal ovvergi dere til trengsel og drepe dere og dere skal bli gjenstand for alle nasjonenes hat for mitt navn skyld. Og mange falske profeter skal stå fram og villede mange. ( Matt 24:9,11) Ettersom Jesu disipler blir forfulgt for Jesu navns skyld, er det tydelig at forfølgerne er antikrist, eller imot Kristus.

De falske profeter som innbefattet noen som en gang var kristne, er også i denne kategorien.(2.Joh 7) Disse mange antikrister skrev Johannes, gikk ut fra oss, men de var ikke av vårt slag, for hvis de hadde vært av vårt slag, ville de ha blitt hos oss. (1.Joh 2:18-19) Både Jesu ord og Johannes ord viser tydelig at antikrist ikke er noen enkeltstående person, men består av mange personer, mange antikrister. Siden de dessuten er falske profeter, er et av deres hovedmål å bedra folk i religiøs forstand.
Andor
#8. Postet 05.02.2024 av Andor
Compaq.

Du kan ikke fortsatt mene at FN er dyret,hvordan skal de klare og sammle en slik makt som det står om i Åp 13? Det er en makt som gjør store tegn og under og får ild til og falle ned på jorden. Og folk undrer seg og spør hvem kan kjempe mot dyret? Dyret kommer også til og spotte alt som har med Gud og Jesus og gjøre. Og de får makt over alle folkeslag. Det sier seg selv at dette er en makt vi ennå ikke har sett på jorden. Og når det blir stadig mer observasjoner av ufo som trenger inn over alt uten at det ses på radar eller andre instrumenter,tenker jeg mitt. Det er nok en grunn til at det ble skrevet slik i 2 Tess 2 om den lovløse. Mange kristene som har fastslått at det den ene og den andre gjennom tidene. Antikrist sin ånd er her men den opperer i hemlighet,vi ser nå at den har tiltatt i styrke nå i det siste. De neste årene blir harde,og verst for de kristene som ikke har olje på lampen.
Synnøve
#9. Postet 05.02.2024 av Synnøve
AndersW.

Tror det er du som har misforstått noe ang. det hele.
For det første er det ikke meg som er en værmelder her, men noe som de de fleste menigheter og "kirker" tror på.

Altså at alt ang.dette "dyret og antikrist", som Johannes fikk se i syner i ca. år 94/95 e.Kr., handler om noe som enda ikke har vært.

Ville det ikke vært rart heller om Johannes ble vist et "værkart" om et uvær som hadde vært for ca. 30 år siden??
Det hadde han jo alerede sett selv og fått erfart, så hva skulle vært vitsen med det??

Historie forskerne regner med at både Paulus og Peter ble drept under forfølgelsen som var av keiser Nero, som ikke lenge etterpå tok sitt eget liv.

Johannes var den eneste av apostlene som var i live etter alle disse forfølgelsene som hadde vært, og han var den eneste av dem som ikke led martyrdøden.

Ingen klarte å ta livet av ham, og derfor ble han sendt til et fengsel på den greske øya Patmos i steden der han fikk alle disse synene om framtiden.

Han døde på et fredelig vis, og sovnet bare inn til slutt som en gammel mann.
Åpenbaringsboken ble til i år ca. 99 e.Kr.
AndersW
#10. Postet 05.02.2024 av AndersW
AndersW.

Tror det er du som har misforstått noe ang. det hele.
For det første er det ikke meg som er en værmelder her, men noe som de de fleste menigheter og "kirker" tror på.

Altså at alt ang.dette "dyret og antikrist", som Johannes fikk se i syner i ca. år 94/95 e.Kr., handler om noe som enda ikke har vært.

Ville det ikke vært rart heller om Johannes ble vist et "værkart" om et uvær som hadde vært for ca. 30 år siden??
Det hadde han jo allrede sett selv og fått erfart, så hva skulle vært vitsen med det??

Historie forskerne regner med at både Paulus og Peter ble drept under forfølgelsen som var keiser Nero, som ikke lenge etterpå tok sitt eget liv.

Johannes var den eneste av apostlene som var i live etter alle disse forfølgelsene som hadde vært, og han var den eneste av dem som ikke led martyrdøden.

Ingen klarte å ta livet av ham, og derfor ble han sendt til et fengsel på den greske øya Patmos i steden der han fikk alle disse synene om framtiden.

Han døde på et fredelig vis, og sovnet bare inn til slutt som en gammel mann.
Åpenbaringsboken ble til i år ca. 99 e.Kr.
Nei, Johannes skriver til syv av datidens menighetsledere som han kaller engler

Åp 2:1 "Skriv til engelen for menigheten i Efesos Dette sier...."
Åp 2:8 "Skriv til engelen for menigheten i Smyrna Dette sier...."
Åp 2:12 "Skriv til engelen for menigheten i Pergamon Dette sier...."
Åp 2:18 "Skriv til engelen for menigheten i Tyatira Dette sier...."
Åp 3:1 "Skriv til engelen for menigheten i Sardes Dette sier...."
Åp 3:7 "Skriv til engelen for menigheten i Filadelfia Dette sier...."
Åp 3:14 "Skriv til engelen for menigheten i Laodikea Dette sier...."

Etter det skriver han om hvordan disse syv menighetslederne plager datidens verden, som så ender med å gå under. Hele historien om syv menighetsledere (engler) som blåser i sine basuner og så går verden under. Er hentet fra GT, hvor de syv prestene blåser i sine horn og så går Jeriko under. Begge historier er naturligvis en dramatisering av de faktiske hendelser, som fant sted.

Her kan du skrive en melding som vil vises for alle på KristenDate.no.
Skriv Skriv her Skriv i megafonen
annonseRadio 3:16