Her kan du skrive en melding som vil vises for alle på KristenDate.no.
Skriv Skriv her Skriv i megafonen

Forum > Religion og tro > Debatt

Anonym
Opprettet 31.01.2024 av Anonym.
Why Do I Care What the Church Fathers Thought?
"Hvorfor er der viktig for meg å vite hva kirkefedrene tenkte?"

At kirkefedrene var viktige, trodde jeg ikke. Har nærmest blåst av dem og ment at Bibelen må kunne leses uten dem.

På Youtube kom jeg over en engelskspråklig video med samme overskrift som innlegget. Den fikk meg til å forstå viktigheten av å ha kjennskap til kirkefedrene, først og fremst de som snakket gammelgresk, som GT ble oversatt til fra hebraisk, og som NT opprinnelig ble skrevet på. Gammelgresk tok slutt på 5-600-tallet. Disse kirkefedrene kan være svært viktige for hvordan vi skal forstå Bibelen, som kristne er så uenige om, ikke minst de ulike doctrine som finnes.

En forholdsvis ung amerikaner har laget til nå 34 korte videosnutter med varighet fra 28 sekunder til 2-3 minutter. De har engelsk teksting. Videoen med samme overskrift som innlegget, er den lengste og tar vel 7 minutter, jeg anbefaler å kanskje starte med den

Jeg anbefaler alle å se disse videoene.

Har du interesse av dette, så finner du videoene ved å skrive følgende på youtube:

the refiners crucible: church fathers quotes

Svar på innlegg

AndersW
#1. Postet 01.03.2024 av AndersW
Jeg har Eusebius sin kirkehistorie skrevet ca. år 325 e.Kr hvor mange av kirkefedrene nevnes. Men det jeg aller helst skulle ha lest er Hegesippus kirkehistorie skrevet lenge før Eusebius kirkehistorie. Hegesippus ble født i Nasaret ca. år 110 e:Kr

Synnøve
#2. Postet 01.03.2024 av Synnøve
Hvem var det Jesus sa skulle lære oss alle ting??
Er det "kirkefedrene" eller Den Hellige Ånd/Talsmannen, som alle de "pånyfødte" troende skulle få "inni seg"?? (Joh.14:15-26).
Joseph
#3. Postet 01.03.2024 av Joseph
Nå hadde vel ikke alle kirkefedrene samme doktriner heller? Så hvem av dem skal dere velge å tro på?
Den katolske kirke var ikke der fra starten av f.eks, så..take care..
AndersW
#4. Postet 02.03.2024 av AndersW
Hvem var det Jesus sa skulle lære oss alle ting??
Er det "kirkefedrene" eller Den Hellige Ånd/Talsmannen, som alle de "pånyfødte" troende skulle få "inni seg"?? (Joh.14:15-26).
Hvordan kan du være så fjern å tro at ikke Den Hellige Ånd/Talsmannen var i kirkefedrene, Synnøve? Hvor tror du de hadde sin kunnskap fra?
AndersW
#5. Postet 02.03.2024 av AndersW
Nå hadde vel ikke alle kirkefedrene samme doktriner heller? Så hvem av dem skal dere velge å tro på?
Den katolske kirke var ikke der fra starten av f.eks, så..take care..
Paulus skrev til den verdensberømte kirken i Roma!

Rom 1:7 "Jeg hilser alle dere i Roma, dere Guds elskede som er kalt til å være hellige: Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus! Først av alt takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for dere alle, for i hele verden blir det fortalt om deres tro."

Du kjenner ikke kirke historien Joseph. Jødene ble utvist fra Roma ca år 50 e.Kr

Apg 18:2 "Sammen med sin kone Priskilla var han nylig kommet fra Italia på grunn av keiser Claudius' påbud om at alle jøder skulle forlate Roma."

Derfor ble det bare ikke jødiske kristne igjen i Roma etter det. Det er til dem Paulus ca år 55 e.Kr skriver og sier de ikke skal innbille seg at de er noe bedre enn jødene.

Og siden Herrens bror Jakob som var lederen for kirken i Jerusalem ble drept år 64 e.Kr og hele Jerusalem ble ødelagt år 70 e.Kr og både Paulus og Peter endte sine dager i Roma. Falt deg seg i Den hellige ånd naturlig at den da allerede verdensberømte kirken i Roma ble det nye hovedsete etter Jerusalem.
Joseph
#6. Postet 02.03.2024 av Joseph
AndersW

Du har helt rett i at jeg kjenner kirkehistorien dårlig utover det som står i bibelen.
Men, det er åpenbart at ingen av menighetene som er nevnt i bibelen hadde noe med den katolske kirken å gjøre. Hadde de hatt det hadde bibelen inneholdt flere bøker, med en skarp tone mot de som begynnte å avvike fra den enkle rette lære. Jesus avsluttet "tradisjonene"
Peter hadde overhodet ingen ting med den katolske kirke å gjøre, den står for noe helt annet..
De "problemene" som nevnes i NT er i hovedsak knyttet til loviskhet, p.g.a. at Jødene hadde hatt loven så lenge. Og, lovløshet selvsagt.
Den katolske kirken nevnes indirekte blant det som det advares mot skal komme senere; glupske ulver og falsk lære.
compaq
#7. Postet 02.03.2024 av compaq
Kirkefedrene og treenigheten

Denne læres tilhengere hevder at også de såkalte kirkefedrene doserte treenighetslæren

Clemens
Justinus
Irenaeus
Tertullianus
Origenes
Hippolytus
Laetantias
Cyprianus
Dianyios
AndersW
#8. Postet 02.03.2024 av AndersW
AndersW

Du har helt rett i at jeg kjenner kirkehistorien dårlig utover det som står i bibelen.
Men, det er åpenbart at ingen av menighetene som er nevnt i bibelen hadde noe med den katolske kirken å gjøre. Hadde de hatt det hadde bibelen inneholdt flere bøker, med en skarp tone mot de som begynnte å avvike fra den enkle rette lære. Jesus avsluttet "tradisjonene"
Peter hadde overhodet ingen ting med den katolske kirke å gjøre, den står for noe helt annet..
De "problemene" som nevnes i NT er i hovedsak knyttet til loviskhet, p.g.a. at Jødene hadde hatt loven så lenge. Og, lovløshet selvsagt.
Den katolske kirken nevnes indirekte blant det som det advares mot skal komme senere; glupske ulver og falsk lære.
Selvsagt hadde Paulus sine menigheter kontakt med den verdenskjente kirken i Roma. Paulus til og med skrev til sine menigheter fra Roma.

Også Peter er begravet i Roma. Begge har gigantiske kirker bygd over sine graver. De kristne besøker dem den dag i dag.

Å si at den Romersk katolske kirken ikke har noe med dem og de første kristne i Roma å gjøre, er helt molbo, Joseph
Joseph
#9. Postet 03.03.2024 av Joseph
Hvor ser du likheten mellom de NT-menighetene med fokus på Kristus og den katolske kirke med sine paver, sakramenter og sin kjødelige makt?
Jeg ser det ikke, jeg ser to helt ulike retninger...
Synnøve
#10. Postet 03.03.2024 av Synnøve
Selvsagt hadde Paulus sine menigheter kontakt med den verdenskjente kirken i Roma. Paulus til og med skrev til sine menigheter fra Roma.

Også Peter er begravet i Roma. Begge har gigantiske kirker bygd over sine graver. De kristne besøker dem den dag i dag.

Å si at den Romersk katolske kirken ikke har noe med dem og de første kristne i Roma å gjøre, er helt molbo, Joseph
AndersW.

Det var ikke noe som het Romersk katolsk kirke på Peter og Paulus tid.
Menighetene bestod av kristne som samlet seg rundt om i hjemmene til hverandre, husfellesskap/menigheter.

Iflg. Store norske Leksikon:
Katolisismen oppstod som en egen retning innen kristendommen i løpet av de første århundrene av kirkehistorien, da det øst- og vestromerske riket skilte lag.
Splittelsen startet med keiser Konstantin i år 330, men det offisielle skillet fant sted i 1054 i det som kalles det store skismaet.

Etter skismaet begynte vest-kirken å bruke betegnelsen romersk-katolsk eller katolsk,som betyr "allmenn" på latin, mens øst-kirken brukte selvbetegnelsen ortodoks, som betyr "rett lære" på latin.
Her kan du skrive en melding som vil vises for alle på KristenDate.no.
Skriv Skriv her Skriv i megafonen
annonseRadio 3:16