Her kan du skrive en melding som vil vises for alle på KristenDate.no.
Skriv Skriv her Skriv i megafonen

Forum > Religion og tro > Debatt

compaq
Opprettet 28.01.2024 av compaq, mann, 68 år, Aust-Agder.
Helvete
De fleste religionssamfunn har lært om et brennende helvete, har de hatt forskjellige oppfatninger angående hensikten med et slikt sted. Den romersk-katolske kirke lærer at helvete er en tilstand hvor de som har begått alvorlige synder og ikke har angret, blir straffet. Helvete vil vare for evig, dets lidelser har ingen ende. den tradisjonelle protestantiske lære om helvete har helt fram til vår tid i alt vesentlig gått ut på det samme som den katolske lære og den blir fremdeles forkynt av mange konservative protestantiske grupper.

Hinduene og buddhistene lærer imidlertid at helvete er et lutringssted, i likhet med den katolske skjærsilden og at en person som kommer dit, kan få oppleve en gjenfødelse selv om han sannsynligvis ikke blir et menneske igjen etter at hans onde karma ( handlinger) er blitt brent opp. De buddhistiske helvete på denne måten: Det finnes åtte hete og åtte kalde helveter, fouten det rike hvor de som kalles pretas(ånder med små munner og store mager som blir pint av sult og tørst) holder til. En person blir født i helvete som følge av at hans onde karma gjennomgår en modningsprosess. Buddhistisk skriftrull med tittelen kanzen Choaku( ros til de gode - tukt til de onde) og som kan gi et visst begrep om de djevelske torturmetoder som det angivelig blir gjort bruk av i dette helvete.

Nichiren-buddhismens sutra(lærebok) sannhetens lutus som blir brukt i Japan. selv om en person spottet ville det naturligvis ikke være riktig å behandle ham på en slik måte. læreboken beskriver den tortur en spotter angivelig vil bli utsatt for i enhver tilværelse. Det siktes her til den vanlige oppfatning blant buddhister og hinduer at sjelen ved døden vandrer eller går over i et annet legeme. Hinduenes skrifter forklarer karma lov: De som har oppført seg godt her- utsikt enten skjødet til en brahman(prest) eller skjødet til en kshatriya (kriger) eller skjødet til en vaishya(bonde eller kjøpmann) Men de som har oppført seg skammelig her, utsikt til skjødet til en hund eller et svin eller kasteløs. Manus lovbok forbindelse med kvinnen. Selv om en mann skulle være blottet for enhver dyd søke tilfredstillelse andre steder eller mangle god egenskaper, må en trofast hustru hele tiden tilbe ham som en gud og hvis ikke, går hun inn i en sjakals skjød og blir pint av sykdommer, straffen for hennes synd.

Denne løgnen skriver seg fra Satan. Prester og predikanter har benyttet denne løgnen som et skremmemiddel. De har fått mange til å holde seg til sine religionssamfunn fordi de har fått dem til å frykte for å havne i et brennnende helvete etter døden. Men disse læresetninger om et brennende helvete har ikke noe felles med det Jesus lærte. Han hjalp med glede skatteoppkrevere, skjøger og andre syndere som ble betraktet som utstøtt av datidens religiøse ledere, slik at de kunne forandre sitt liv og finne hvile for sine sjeler.(Matt 11:28-29) Jehova, Miskunns Fader og all trøsts Gud, har imidlertid forutsagt en lys og lykkelig framtid for de døde som vil få del i en oppstandelse.(1.kor 1:3-4)

Svar på innlegg

AndersW
#1. Postet 29.01.2024 av AndersW
De fleste religionssamfunn har lært om et brennende helvete, har de hatt forskjellige oppfatninger angående hensikten med et slikt sted. Den romersk-katolske kirke lærer at helvete er en tilstand hvor de som har begått alvorlige synder og ikke har angret, blir straffet.
Nei, den romersk-katolske kirke lærer at det er en tilstand du selv har brakt deg i. Hvor du har ekskommunisert deg selv.

This state of definitive self-exclusion from communion with God and the blessed is called "hell."

kilde: http://www.scborromeo.org/ccc/para/1033.htm

Apropos ekskommunikasjon. Følger du med på rettsaken mellom Staten og Jehovas vitner, compaq? Etter at Jehovas vitner ekskluderte tilsynsmannen Rolf Furuli skrev han til Staten om Jehovas vitners eksklusjonspraksis. Staten strøk da Jehovas vitner fra listen over trossamfunn og stanset all pengestøtte. Rolf Furuli var selv i retten 14.01.2024 og vitnet mot Jehovas vitner.

https://www.nrk.no/nyheter/jehovas-vitner-1.15570932

https://www.domstol.no/no/domstoler/tingrett/oslo-tingrett/nyheter/stromming-av-sak-med-jehovas-vitner-mot-statsforvalteren-i-oslo-og-viken-og-staten-ved-barne--og-familiedepartementet/

Jeg tror han Furuli etter å ha vært medlem i 60 år. Egentlig bare ville ha en større rolle i trossamfunnet. Mulig han ville inn i den øverste ledelsen. Veldig dumt av de i ledelsen å ikke gi ham en eller annen rolle, når han først henvendte seg til dem. Men man lærer så lenge man lever.compaq
#2. Postet 29.01.2024 av compaq
Bibelen sier at jødedommen og kristenheten er ikke mer pga en forderdelig blodskyld. Da Jesus var på jorden sa han til de religiøse lederne i Jerusalem at de var ansvarlige for alt det uskyldige blod som er utøst på jorden, helt fra drapet på den rettferdige Abel. Den fordervede generasjonen ble derfor tilintetgjort i år 70 e.kr. (Matt 23:35-38)(Åp 18:24)

I dag er det en annen generasjon av religionsutøvere som har blodskyld fordi den har forfulgt Guds tjenere.
Da Jehovas vitner ble forbudt i Bayern 13.april 1933 påtok den katolske kirke ansvaret for at tusener av Jehovas vitner ble sendt i konsentrasjonsleirer. Profetien Åp 18:24 sier imidlertid at Babylon den store er skyldig i utgytelsen til alle dem som er blitt myrdet på jorden. Det har virkelig vært sant i nyere tid. ettersom katolsk intrigespill hjalp hitler til makten i Tyskland, har Vatikanet for eksempel en del av en forferdelig blodskyld som følge av at seks millioner jøder døde under Nazistenes pogromer. Og bare i det 2. århundre er over hundre millioner mennesker blitt drept i hundrevis av kriger. Har falsk religion noen skyld i det, Ja

For det første er mange kriger blitt utkjempet på grunn av religiøse motsetninger. Urolighetene i India mellom muslimer og hinduer i tiden 1946-1948 var for eksempel reliøst motivert. Hundretusener mistet livet. Konflikten mellom Irak og Iran i 1980 årene har med sekteriske motsetninger å gjøre. Hundretusener er blitt drept. Striden mellom katolikker og protestanter i Nord-Irland har krevd tuser av liv. Den vedvarende konflikten i Libanon skyldes religiøse motsetninger. det er en sørgelig sannhet at sannsynligvis halvparten eller flere av de kriger som nå blir utkjempet rundt om i verden, enten er åpenlyse religiøse konflikten eller har å gjøre med religiøse stridigheter, Ja, slik har det vært opp hele babylon den store urolige historien.

For det andre har verdens religioner pådratt seg blodskyld i Jehovas øyne fordi de ikke på en overbevisende måte har lært sine tilhengere hvilke krav Jehova stiller til sine tjenere. De har ikke på en overbevisende måte lært folk at de sanne tilbedere må etterligne Jesus kristus og elske sin neste uansett nasjonalitet. Det var i høyeste grad tydelig under de to verdenskrigene. Begge brøt ut i kristenheten og førte til at mennesker med samme religion slaktet hverandre ned. Hvis alle som hevdet at de var kristne, hadde fulgt Bibelens prinsipper, ville det aldri ha latt seg gjøre å utkjempe disse to krigene.

Jehova legger skylden all denne blodsutgytelsen på Babylon den store - den store skjøgen og den falske religions verdensrike. Jehova vil kreve regnskap for. det blir en befrielse å bli kvitt dem. FN når de ødelegger babylon den store. FN handler ikke på eget initiativ for Jehova inngir dem i hjertet å fullføre hans tanke, så de vil ett og det samme overgi sin kongemakt til dyret(FN) ( Åp 17:17) Den får makt og myndighet vende seg mot falsk religion.
Andor
#3. Postet 29.01.2024 av Andor
Jehova legger skylden all denne blodsutgytelsen på Babylon den store - den store skjøgen og den falske religions verdensrike. Jehova vil kreve regnskap for. det blir en befrielse å bli kvitt dem. FN når de ødelegger babylon den store. FN handler ikke på eget initiativ for Jehova inngir dem i hjertet å fullføre hans tanke, så de vil ett og det samme overgi sin kongemakt til dyret(FN) ( Åp 17:17) Den får makt og myndighet vende seg mot falsk religion.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Her avslører jv seg som en farlig sekt som forvrenger Åp 13 fullstendig. Og for og forklare dette må en lese Åp 13-17.Men jv er foret med at alt annet en de er falsk religion så da er det ikke vanskelig og forstå fortsettelsen.Dere i jv blir lurt trill rundt av wt.

Det fikk også lov til å føre krig mot de hellige og vinne over dem, og det fikk makt over alle stammer og folk, tungemål og nasjoner. 8 Og alle som bor på jorden, skal tilbe dyret, hver den som fra verdens grunnvoll ble lagt, ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok hos Lammet som ble slaktet.

9 Den som har ører, hør!

10 Den som skal i fangenskap, må gå i fangenskap.

Den som skal drepes med sverd, må dø for sverd.

Her gjelder det at de hellige har utholdenhet og tro
AndersW
#4. Postet 29.01.2024 av AndersW
Bibelen sier at jødedommen og kristenheten er ikke mer pga en forderdelig blodskyld. Da Jesus var på jorden sa han til de religiøse lederne i Jerusalem at de var ansvarlige for alt det uskyldige blod som er utøst på jorden, helt fra drapet på den rettferdige Abel. Den fordervede generasjonen ble derfor tilintetgjort i år 70 e.kr. (Matt 23:35-38)(Åp 18:24)

I dag er det en annen generasjon av religionsutøvere som har blodskyld fordi den har forfulgt Guds tjenere.
Da Jehovas vitner ble forbudt i Bayern 13.april 1933 påtok den katolske kirke ansvaret for at tusener av Jehovas vitner ble sendt i konsentrasjonsleirer. Profetien Åp 18:24 sier imidlertid at Babylon den store er skyldig i utgytelsen til alle dem som er blitt myrdet på jorden. Det har virkelig vært sant i nyere tid. ettersom katolsk intrigespill hjalp hitler til makten i Tyskland, har Vatikanet for eksempel en del av en forferdelig blodskyld som følge av at seks millioner jøder døde under Nazistenes pogromer. Og bare i det 2. århundre er over hundre millioner mennesker blitt drept i hundrevis av kriger. Har falsk religion noen skyld i det, Ja

For det første er mange kriger blitt utkjempet på grunn av religiøse motsetninger. Urolighetene i India mellom muslimer og hinduer i tiden 1946-1948 var for eksempel reliøst motivert. Hundretusener mistet livet. Konflikten mellom Irak og Iran i 1980 årene har med sekteriske motsetninger å gjøre. Hundretusener er blitt drept. Striden mellom katolikker og protestanter i Nord-Irland har krevd tuser av liv. Den vedvarende konflikten i Libanon skyldes religiøse motsetninger. det er en sørgelig sannhet at sannsynligvis halvparten eller flere av de kriger som nå blir utkjempet rundt om i verden, enten er åpenlyse religiøse konflikten eller har å gjøre med religiøse stridigheter, Ja, slik har det vært opp hele babylon den store urolige historien.

For det andre har verdens religioner pådratt seg blodskyld i Jehovas øyne fordi de ikke på en overbevisende måte har lært sine tilhengere hvilke krav Jehova stiller til sine tjenere. De har ikke på en overbevisende måte lært folk at de sanne tilbedere må etterligne Jesus kristus og elske sin neste uansett nasjonalitet. Det var i høyeste grad tydelig under de to verdenskrigene. Begge brøt ut i kristenheten og førte til at mennesker med samme religion slaktet hverandre ned. Hvis alle som hevdet at de var kristne, hadde fulgt Bibelens prinsipper, ville det aldri ha latt seg gjøre å utkjempe disse to krigene.

Jehova legger skylden all denne blodsutgytelsen på Babylon den store - den store skjøgen og den falske religions verdensrike. Jehova vil kreve regnskap for. det blir en befrielse å bli kvitt dem. FN når de ødelegger babylon den store. FN handler ikke på eget initiativ for Jehova inngir dem i hjertet å fullføre hans tanke, så de vil ett og det samme overgi sin kongemakt til dyret(FN) ( Åp 17:17) Den får makt og myndighet vende seg mot falsk religion.
Den store skjøgen var det gamle Israel, som du kan lese om i det gamle testamentet. Og dyret var deres konge, keiserne som alle måte tilbe.

https://www.cgg.org/index.cfm/library/verses/id/2391/israel-as-harlot-verses.htm

Joh 19:14
Det var helgaften før påske, omkring den sjette time. Pilatus sier da til jødene: «Se, her er kongen deres!» Men de ropte: «Bort med ham, bort med ham! Korsfest ham!» «Skal jeg korsfeste kongen deres?» spurte Pilatus. «Vi har ingen annen konge enn keiseren», sa overprestene.
Synnøve
#5. Postet 29.01.2024 av Synnøve
Store norske leksikon har følgende forklaring på hvem som er "den babylonske sjøge":

Den babylonske sjøge er en Bibelsk betegnelse på verdensmakten Roma.
I Johannes åpenbaring i Det nye Testamentet (kapittel 14-19) kalles Roma for Babylon, og fremstilles i kapittel 17-18 som "den store sjøge" (hore) som forleder til umoral og ugudelighet.

"Bibelfellesskapet" på nettet, har en mere utfyllende forklaring ang. det samme under tittelen:
"Hvem er Sjøgen Babylon?".
Dette kan alle google selv, og kan gjøre seg opp en mening etter å ha lest denne.
Anonym
#6. Postet 29.01.2024 av Anonym
Tull. Roma har aldri vært Skjøgen Babylon. Hvem det var står i GT. Det kan hvem som helst leite opp.
AndersW
#7. Postet 29.01.2024 av AndersW
Store norske leksikon har følgende forklaring på hvem som er "den babylonske sjøge":

Den babylonske sjøge er en Bibelsk betegnelse på verdensmakten Roma.
I Johannes åpenbaring i Det nye Testamentet (kapittel 14-19) kalles Roma for Babylon, og fremstilles i kapittel 17-18 som "den store sjøge" (hore) som forleder til umoral og ugudelighet.

"Bibelfellesskapet" på nettet, har en mere utfyllende forklaring ang. det samme under tittelen:
"Hvem er Sjøgen Babylon?".
Dette kan alle google selv, og kan gjøre seg opp en mening etter å ha lest denne.
Synnøve

Her kan du se hvorfor det gamle Israel ikke einet seg som noen brud for Herren og blir kalt for hore.

Jer 3:6 "Herren sa til meg i kong Josjias dager: Har du sett hva den frafalne Israel har gjort? Hun gikk opp på hver høy haug og inn under hvert frodig tre og drev hor der. Jeg tenkte: «Når hun har drevet på med alt dette en stund, vil hun vende tilbake til meg.» Men hun vendte ikke tilbake"
AndersW
#8. Postet 30.01.2024 av AndersW
Tull. Roma har aldri vært Skjøgen Babylon. Hvem det var står i GT. Det kan hvem som helst leite opp.
Stort sett alle bilder i Åpenbaringsboken er hentet fra GT. Det er bare de som ikke er kjent med bildene i GT som ikke forstår Åpenbaringsboken. Til og med dyrets tall 666 er hentet fra GT.

2 Krøn 9:13 "Det gullet som Salomo fikk inn på ett år, veide 666 talenter."
1 Kong 10:14 "
Det gullet som Salomo fikk inn på ett år, veide 666 talenter"

Salomo var Israels konge.

Dyret er Israels nye konge! Det er også derfor det gamle Israel (skjøgen) sitter på dyret.

Joh 19:14 "Det var helgaften før påske, omkring den sjette time. Pilatus sier da til jødene: «Se, her er kongen deres!» Men de ropte: «Bort med ham, bort med ham! Korsfest ham!» «Skal jeg korsfeste kongen deres?» spurte Pilatus. «Vi har ingen annen konge enn keiseren», sa overprestene."

Det er nettopp her Israel dømmer seg selv. For dem er keiserne deres konge, ikke Jesus, Israels virkelige konge. Jesus må derfor velge seg en annen brud, de utvalgte.
Synnøve
#9. Postet 30.01.2024 av Synnøve
Stort sett alle bilder i Åpenbaringsboken er hentet fra GT. Det er bare de som ikke er kjent med bildene i GT som ikke forstår Åpenbaringsboken. Til og med dyrets tall 666 er hentet fra GT.

2 Krøn 9:13 "Det gullet som Salomo fikk inn på ett år, veide 666 talenter."
1 Kong 10:14 "
Det gullet som Salomo fikk inn på ett år, veide 666 talenter"

Salomo var Israels konge.

Dyret er Israels nye konge! Det er også derfor det gamle Israel (skjøgen) sitter på dyret.

Joh 19:14 "Det var helgaften før påske, omkring den sjette time. Pilatus sier da til jødene: «Se, her er kongen deres!» Men de ropte: «Bort med ham, bort med ham! Korsfest ham!» «Skal jeg korsfeste kongen deres?» spurte Pilatus. «Vi har ingen annen konge enn keiseren», sa overprestene."

Det er nettopp her Israel dømmer seg selv. For dem er keiserne deres konge, ikke Jesus, Israels virkelige konge. Jesus må derfor velge seg en annen brud, de utvalgte.
AndersW.

Johannes Åpenbaring handler om at han fikk syner om noe som skulle skje i framtiden, og ikke noe som hadde skjedd før han fikk dem.
Derfor fikk han beskjed om å skrive dem ned.

Som sagt før, så fikk han disse ca.i år 94/95, og boken ble til i slutten av det 1. århundre.
Dette har nyere forskning kommet fram til.

Når det gjelder dyret, så må du se hva Andor har sitert i sitt svar ovenfor her fra Joh.Åp.13:7-10.,så kan alle se der at dette er noe som ikke bare har med Israel å gjøre.

Det står tvert i mot, at dette dyret det er snakk om, vil bli tilbedt av alle som bor på jorden, alle som ikke hadde fått sitt navn skrevet inn i Livets Bok, fra før verdens grunnvoll ble lagt.(v.8).
Det vil være folk av alle stammer og folk, tungemål og nasjoner.(v.7).

Når vi leser resten av versene i kapittel 13, så ser vi der helt til slutt, at dyrets merke er noe som må regnes ut, som har tallverdien 666, og er noe som disse som tilber dyret vil få på sin høyre hånd eller panne, for å kunne kjøpe og selge.

Dette har enda ikke skjedd, og er noe som hører framtiden til.
AndersW
#10. Postet 30.01.2024 av AndersW
i
AndersW.
Johannes Åpenbaring handler om at han fikk syner om noe som skulle skje i framtiden, og ikke noe som hadde skjedd før han fikk dem.
Derfor fikk han beskjed om å skrive dem ned.
Som sagt før, så fikk han disse ca.i år 94/95, og boken ble til i slutten av det 1. århundre.
Dette har nyere forskning kommet fram til.
Når det gjelder dyret, så må du se hva Andor har sitert i sitt svar ovenfor her fra Joh.Åp.13:7-10.,så kan alle se der at dette er noe som ikke bare har med Israel å gjøre.
Det står tvert i mot, at dette dyret det er snakk om vil bli tilbedt av alle som bor på jorden, alle som ikke hadde fått sitt navn skrevet inn i Livets Bok, fra før verdens grunnvoll ble lagt.(v.8).
Det vil være folk av alle stammer og folk, tungemål og nasjoner.(v.7).
Når vi leser resten av versene, så ser vi på slutten dyrets merke er noe som må regnes ut, som har tallverdien 666, som disse som tilber dyret vil få på sin høyre hånd eller panne, for å kunne kjøpe og selge.
Dette har enda ikke skjedd, og er noe som hører framtiden til.
Nei, alle vet at Johannes har syner om datidens menigheter og menighetsleder i lille Asia, Synnøve. Alle distriktene nevnes ved navn.

Når det gjelder dyret (keiserne som alle måtte tilbe) så skriver Johannes "De er også sju konger. Fem av dem er falt, én er nå, og én er ennå ikke kommet." (Åp 17:10) Han skriver mao. også her helt tydlig om datidens konger (keisere) som alle måtte tilbe.

Når det gjelder alle på jorden, så viste ikke Johannes om Australia, Amerika, Kina osv. For ham var keiserdømmet Romerriket og litt utenfor det, hele jorden, hele verden.

De fem keiserne (kongene) som har falt er:

Augustus 16 Januar 27 f.Kr – 19 August 14 e.Kr
Tiberius 17 September 14 e.Kr – 16 Mars 37 e.Kr
Caligula 18 Mars 37 e.Kr – 24 Januar 41 e.Kr
Claudius 24 Januar 41 e.Kr – 13 Oktober 54 e.Kr
Nero 13 Oktober 54 e.Kr – 9 Juni 68 e.Kr

Johannes skriver altså år 69. Disse forskerne dine tror ikke evangeliene og åpenbaringen er skrevet før år 70. Fordi de nevner Judea og Jerusalems ødeleggelse, som fant sted år 70 e.Kr
Her kan du skrive en melding som vil vises for alle på KristenDate.no.
Skriv Skriv her Skriv i megafonen
annonseRadio 3:16