Her kan du skrive en melding som vil vises for alle på KristenDate.no.
Skriv Skriv her Skriv i megafonen

Forum > Religion og tro > Debatt

Anonym
Opprettet 25.01.2024 av Anonym.
Lovsangs- og helbredelsesmøter er helt fremmed for Paulus
Dette er overskriften til en artikkel av Torgeir Tønnenesen i avisen Dagen 2019.
Han er journalist og kristen forkynner.

I artikkelen har han med et bilde av et slikt møte, hvor han har følgende tekst under:

"Hysteriskebønnemøter og prestisjekristendom var ingen løsning, og lovet ingen helbredelse."

Her er litt av artikkelen:

"Når vi går til våre møter om søndagene, så går vi dit ganske så uvitende om hva Bibelen lærer om menighetsform og innhold. Mange er uvitende om disse fakta og følger tradisjonen, uten blikk for historien og bibelgrunnlag.

Vi holder med glede våre søndagstradisjoner, med formell åpning av møtet, tekstlesing, åpnngsord, sang, preken, lovsang og bønn.
Men disse ting vi praktiserer i store deler av verden i dag, finner vi ikke konkrete beskrivelser på i Bibelen.

Vi finner ingen oppskrift eller insktruks, men kun ofte vage indisier på bruk av liturgi og form. I det hele tatt finner vi ingen eksempler i Bibelen (NT) på noen gudstjeneste som ligner på våre tradisjoner og våre møter i dag, særlig møter med lovsang og helbredelseskultur....

Paulus taler mest om bønn som en pivatsak. Den enkeltes samtale med Gud......
."

Hele artikkelen kan du lese her:

https:/www.dagen.no/okategoriserade/lovsangs-og-helbredelsesmoter-er-helt-fremmed-for-paulus/

Svar på innlegg

Anonym
#1. Postet 25.01.2024 av Anonym
Her var det mye. Men jeg tar denne biten:

"Kirkebygget er vårt sneglehus i dag. Egne kirkebygg, i stor skala, eksisterte ikke de første hundreår. Det var helt forbudt å bygge kirker, og det var forfølgelse og straff for ikke å tilbe keiseren. I dag er våre kirkebygg som et sneglehus vi kryper inn i, en beskyttelse mot verden, et sted vi gjemmer vår frimodighet, men er frimodige for hverandre. De kirkefremmede er knappest innenfor våre dører. Bygget er vår klubb og forening, vår hobby, vår underholdning og vår arbeidsplass. Paulus beskriver ikke noe konkret om bygg, men sier: «Når vi alle samles, eller kommer sammen…» Paulus var en organisator og tilsynsmann, men gir ikke noen forordninger for utseende, form og stil. Det fantes ingen katedraler. Det var utenkelig for Paulus. Han ville aldri ha tenkt tanken på å bygge et tempel eller katedral."

Torgeir Tønnenesen har fått med seg at det var straff for å ikke tilbe keiseren (dyret) Men han ser ikke at det likevel var en katedral (basilika) med i bildet og at Jesus hver dag underviste i den. Byggningen var på templeplassen og var et slags forum. Dagens katedraler og kirker er en kopi av den byggningen.

Mark 14,49
"Dag etter dag var jeg hos dere og underviste på tempelplassen"

Luk 22,53 "Dag etter dag var jeg sammen med dere på tempelplassen"

Matt 21,23 "Så gikk han inn på tempelplassen, og mens han underviste,...."

Luk 19,47 "Hver dag var han på tempelplassen og underviste."

Joh 7:14 "Det var alt midt i høytiden da Jesus gikk opp på tempelplassen og begynte å undervise."

Luk 21:38 "tidlig om morgenen flokket folket seg om ham på tempelplassen for å høre ham"
Her tror jeg nok du må se at artikkelen handler om Paulus...han underviste jo ikke da Jesus levde. Torgeir Tønnesen er nok ellers enig i alt du skriver om Jesus.
Anonym
#2. Postet 25.01.2024 av Anonym
Anders W

Joda, forstår ditt forsøk. Men her skriver Tønnesen om PAULUS. Han underviste jo ikke da Jesus levde, heller ikke i tempelet. Tønnesen beskriver jo også det første århundret, tempelet ble jo ødelagt i år 70.

Tror nok Tønnesen ellers er enig i alt du skriver om Jesus og bildene du har med.
Anonym
#3. Postet 29.01.2024 av Anonym
"Men det sier jeg, brødre: KJØTT OG BLOD IKKE ARVE GUDS RIKE." 1. Kor. 15:50

Uttrykket "Guds rike" eksisterer kun i norske bibler. Selv de som påstår de er "født på nytt", ser ikke det.
Anonym
#4. Postet 29.01.2024 av Anonym
Profetkonferanse???????

Hva konfererer de om der da?????

Er det også noe dere mener ble holdt i bibelske tid??????

Fortell...fortelll...
Anonym
#5. Postet 29.01.2024 av Anonym
John 6: 52-56 At this, the Jews began to argue among themselves, “How can this man give us His flesh to eat?” So Jesus said to them, “Truly, truly, I tell you, unless you eat the flesh and drink the blood of the Son of Man, you have no life in you. Whoever eats My flesh and drinks My blood has eternal life, and I will raise him up at the last day. For My flesh is real food, and My blood is real drink. Whoever eats My flesh and drinks My blood remains in Me, and I in him

Jødene kunne ikke på dette tidspunktet forstå, hvordan han skulle kunne gi dem sitt kjøtt og blod. Men det viste seg senere, at han gjorde det i form av brød og vin, som han sa var hans kjøtt og blod.

Slik at det kjøtt og blod Paulus snakker om, ikke er Jesu kjøtt og blod, men vanlig folks kjøtt og blod. Jesu kjøtt og blod er annerledes kjøtt og blod. Jesu kjøtt og blod er guddommelig kjøtt og blod.

Brødet og vinen som da er Jesu kjøtt og blod. Har den effekt at de binder sammen de kristnes kropper med Jesu kropp. Slik at de alle blir en organisme, en gigantisk kropp, Jesu utvidede kropp.

Av en eller annen grunn har alt fra jøder, gnostikere til protestanter enorme problemer med Jesu fysiske kropp. Jeg for min del, skulle gjerne ha håndhilst på Jesus.

Årsaken til at Paulus stadig snakker negativt om sin og andres kropp. Er for å få frem at også kroppen og ikke bare ånden må forvandles.

Rom 8:23 "vi som har fått Ånden, den første frukt av høsten som kommer, sukker med oss selv og lengter etter å bli Guds barn fullt og helt når kroppen vår blir satt fri"
Se uthevet tekst midt (gjort av meg) midt i utklippet her.
Vet ikke om jeg forstår deg rett her, men på meg virker det som dette er det som kalles transsubstansiasjons-læra: at brødets og vinens substans forvandles til Jesu Kristis legemes og blods substans, mens aksidensene (utseende, lukt oog smak) forblir uforandret.

Luther fremmet læren om konsubstansiasjon, at brødets substans og Kristi legemes substans sameksisterer. (Store Norske Lekiskon)

Selv mener jeg dette ikke har noe med oss troende i dag å gjøre, det er et rent jødisk sakrament og uttrykk for den nye pakt i Jesu blod, som Paulus også kaller det. Den vil tre i kraft når "befrieren" fra Sion kommer og rydder all ugudelighet bort fra Jakob, Rom. 11, 26 og 27
Anonym
#6. Postet 29.01.2024 av Anonym
Det er nok det Joseph

1 Kor 12:27 "Dere er Kristi kropp, og hver av dere et lem på ham."
1 Kor 6:15 "Vet dere ikke at kroppene deres er Kristi lemmer?"

De kristnes fysiske kropper er forbundet med Jesu fysiske kropp.
Fra samme brev:

1 Kor. 11:23 ff "For jeg (Paulus) har mottatt fra Herren det som jeg har overgitt til dere, at Herren Jesus den natt da han ble forrådt, tok et brød, 24 takket, brøt det og sa: Dette er mitt legeme, som er for dere. Gjør dette til minne om meg! (Salme 111:4) 25 Likeså tok han også kalken etter aftensmåltidet og sa. Denne kalk er den nye pakt i mitt blod. Gjør dette, til minne om meg så ofte dere drikker den, til minne om meg. For så ofte dere eter dette brød og drikker denne kalk, forkynner dere Herrens død, inntil han kommer. 26 Derfor, den som eter brødet eller drikker Herrens kalk på uverdig vis, blir skyldig i Herrens i Herrens legeme og blod."

Markus 14:22-24: "Mens de holdt måltidet, tok Jesus et brød. Han velsignet det og sa: Ta det! Dette er mitt legeme. (Matt. 26:26ff - Luk. 22:15 ff - 1. Kor. 11:23-25) 23 Og han tok en kalk, takket og gav dem, og de drakk alle av den.24 Og han sa til dem. Dette er mitt blod, PAKTENS blod, som blir utgytt for mange (ikke alle)."

Matt. 26:28 Mens de nå holdt måltid, tok Jesus et brød, velsignet og brøt det, gav disiplene og sa: Ta, et! Dette er mitt legeme. 27 Og han tok en kalk, takket, gav dem og sa: Drikk av den alle. 28 For dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgytes for mange (ikke alle) til syndenes forlatelse....30 Og da de hadde sunget lovsangen, de de ut til Oljeberget." (Salmene 111 - 114 ble sunget i begynnelsen av påskemåltidet, Salme 115 - 118 i slutten av måltidet).

Ordet "pakt" her, viser her også til Guds pakter i fortid, da denne er den "nye" som bare gjelder Jakob (Israel), jamfør Rom. 11:27.

Ifølge Paulus i Ef. 2 :12 var vi UTEN paktene.

"Jesu kropp" i 1. Kor. "dere er Kristi lemmer" er derfor ikke den samme menigheten Paulus beskriver som "menigheten, som er hans legeme" (Ef. 1:22)
Og vi ER jo allerede satt i himmelen med ham (Ef. 2:6). Han skal ikke komme tilbake med sine engler på Sions berg for å hente oss. vi er jo allerede satt i himmelem med ham (Ef. 2:6)...Vi skal "åpenbares med ham i all hans herlighet." Englene kan ikke være "all hans herlighet".
Her kan du skrive en melding som vil vises for alle på KristenDate.no.
Skriv Skriv her Skriv i megafonen
annonseRadio 3:16