Her kan du skrive en melding som vil vises for alle på KristenDate.no.
Skriv Skriv her Skriv i megafonen

Forum > Religion og tro > Debatt

Anonym
Opprettet 23.01.2024 av Anonym.
Hvorfor du ikke kan bli "født på nytt".
Helt siden Chuck Colsons populære biografi (google på internett) "Født på ny" har det å være "Født på nytt" blitt en mainstream eufemisme for en frelselsesopplevelese.

Noen har brukt "født på nytt" som en måte å skille de fromme fra den nomilelle kristne. Dessverre tror mange at de er frelst fordi de har en "født på nytt" følelse, forandret liv eller følelsesmessig opplevelse og ikke har noe vitnesbyrd om å stole på Kristi fullbrakte verk på korset.

Når det studeres ut fra Bibelen er "født på nytt" noe som bare Israel kunne bli. Ingen hedning kunne bli født på nytt.

ISRAELS FØRSTE FØDSEL

For å forstå hvorfor bare Israel kunne bli født på nytt, må vi vite hvordan de ble ble "født" FØRSTE gang. Det skjedde da Gud utfridde dem fra Egypt og Herren kaller nasjonen sin førstefødte sønn:

"Og du (Moses) skal si til farao: Så sier Herren: Israel er min sønn, ja, min FØRSTEFØDTE: Og jeg sier deg: La min sønn gå, så han kan tjene meg." 2. Mos. 4:22-23.

Etter å ha blitt befridd og forløst fra Egypt, ble Israel gitt loven, den mosaiske pakt, som helliget dem som et folk/nasjon.

ISRAES BEHOV FOR EN NY FØDSEL

Over tid ble Israle ulydig og der loven var florerte synden. Etter hvert som Israels synder vokste, var det klart at bare det ¨bli født jøde inn i Guds løfter og pakter ikke var i stand til å få dem til å tjene Herren.

Profetene talte om en bedre pakt som skulle erstatte den gamle med Israels hus, Jer. 31:31. Denne nye pakten ville omfatte formidling av Guds Ånd for å få dem til å vandre i hans lover, Esek. 36:27.

Det var denne pakten nye pakt som var nødvendig for at Gud skulle oppfylle sine løfter om Guds rike til Israel.

fortsetter

Svar på innlegg

Anonym
#1. Postet 23.01.2024 av Anonym
fortsettelse

NIKODEMUS OG "FØDT PÅ NYTT"

At profetene allerede talte om Israels nye pakt, er grunnen til at da Jesus talte til Nikodemus om å bli født på nytt, sa til ham:

"Er du ISRAELS LÆRER og ikke vet dette?" Joh. 3:10

Nikodemus burde ha visst at Israel hadde et stort behov, og at det var nødsvendig for Israels folk å bli forløst fra sin gamle pakts trelldom for å komme inn i det riket Gud hadde lovet dem (det jordiske 1000-årsriket)-

Jesus gjorde det klart for Nikodemus at nasjonen mått bli født på nytt da han sa: "Dere må bli født på nytt" (v.7). "Dere" er hele Israels folk, eller hele nasjonen Israel.

Jesus kom til Israel med deres behov for å bli født på nytt gjennom en bedre pakt. Israel ville ikke lenger bli identifisert ved den gamle pakt, men ved den nye.

Folk som tror de er født på nytt, må også tro at de på en eller annen måte er Israel.

EN NYTT LEGEME

Bare Israel kunne bli født på NYTT, fordi Israel ble født av Gud en FØRSTE gang. Du kan ikke bli født på nytt, fordi du ikke er frelst ved å være Israel eller ved Israels pakter.

Hedningene var FREMMEDE FOR PAKTENE og UTEN GUD, Ef. 2:12.
Hedningene ble ikke født inn i Guds pakter. Vår frelse ville ikke være en NY anledning for oss. Det ville være FØRSTE gang frelse ble tilbudt direkte til oss uten Israel.

Vår frelse beskrives ikke som å bli født på nytt inn i en annen pakt, men å bli gjort levende til et nytt legeme, Ef. 2:15. Dette nye legemet er verken jødsisk eller hedning, og operere ikke under loven, Rom. 6:14 og Gal. 3:28.

Det nye legemet er gjenstand for Kristi mysterium og hemmelighet og kunne ikke ha vært gjort kjent for Nikodemus, profetene eller noen av apostlene i Johannes 3.

fortsetter
Anonym
#2. Postet 23.01.2024 av Anonym
fortsettelse

Her er problemet...

Når folk bruker "født på nytt" for å beskrive sin frelse i dag, skjuler det forkynnelsen av korset, som er unikt for dannelsen av det nye legemet ved Guds frie nåde.

"Født på nytt"-språket tar oss TILBAKE FØR KORSET i Joh. 3 og erstatter Kristi evangelium med Israels nye pakt.

Født på nytt-språket er en fornektelse av Kristi mysterium og hemmelighet åpenbart til apostelen Paulus (se Ef. 3).

Folk som tror de er født på nytt, må også tro at de på en eller annen måte er Israel.

KONKLUSJON

Å bli født på nytt er noe kun for Israel å ta del i. Siden Israel er falt, kunne du ikke bli født på nytt selv om du ville.

Det du kan være, er å være frelst av Guds nåde gjennom troen på hans fullbrakte verk på korset. I det øyeblikket du da tror, forsegler Den Hellige Ånd deg i Kristus og du blir del i det nye legemet. Vi kan ikke bli frelst ved å ga tilbake før korset.

Å stole på Kristi kord er det eneste som vil frelse deg i dag.
Å stole på din erfaring, hengivenhet eller forandrede liv, vil ikke det.
Å bli frelst er LANGT BEDRE enn å bli født på nytt, som for det vantro Israel skal skje gjennom den store trengsel for Jakob (Israel).

SLUTT (fra internett).
Anonym
#3. Postet 27.01.2024 av Anonym
Skulle tro mange av innleggene til Doggidogg og enkelte andre her er skrevet av personer som er innlagt på en psykiatrisk institusjon for sterke vrangforestillinger, eller som er dopet ned på anti-psykotika e.l.. Litt slemt sagt kanskje, men noen ganger må man kalle en spade en spade. Det er mange her som sitter med akkurat samme inntrykket/frustrasjonen og flere som har meldt seg av kristendate p.g.a at de ikke vil bli assosiert med fullstendige hinsides idiotiske og forkvakla innlegg som skrives her. Personlig opplever jeg det også som rimelig flaut å være på en side der såpass absurde innlegg stadig legges inn. (til tross for enkelte bra innlegg også, som f.eks. fra August Afternoon bl.a).

Hvis man opplever med dette å bli fremstilt som en dåre så er det kanskje en god ting for da kan man bli vis. 1.kor. 3:18.
Anonym
#4. Postet 27.01.2024 av Anonym
Skulle tro mange av innleggene til Doggidogg og enkelte andre her er skrevet av personer som er innlagt på en psykiatrisk institusjon for sterke vrangforestillinger, eller som er neddopet på anti-psykotika og lignende. Litt slemt sagt kanskje, men noen ganger må man kalle en spade en spade. Det er mange her som sitter med akkurat samme inntrykket/frustrasjonen og flere som har meldt seg av kristendate p.g.a at de ikke vil bli sammenlignet med fullstendige hinsides idiotiske og forkvakla innlegg som skrives her. Personlig opplever jeg det også som rimelig flaut å være på en side der såpass absurde innlegg stadig legges inn. (til tross for enkelte bra innlegg også, som f.eks. fra August Afternoon bl.a).

Hvis man opplever med dette å bli fremstilt som en dåre så er det kanskje en god ting for da kan man bli vis. 1.kor. 3:18.
HA HA

.....men avspeiler i hvert fall ditt medmenneskelige syn på pasienter som virkelig er er innlagt på en psykiatrisk institusjon, tenker Jesus hadde hatt stor omsorg for slike og helbredet dem!

Sa han ikke "Elsk din fiende, velsign dem som forbanner dere, gjør vel mot dem som hater dere og be for dem som forfølger dere:"? Matt. 5 :43.

Kanskje han la lista litt for høyt for dem som mener de er "født på nytt"?

Kanskje han burde holdt fast ved det han sa først til dem: "Dere har hørt det er sagt: Øye for øye, og tann for tann!"? (v. 38)

Les mer enn gjerne hele innlegget en gang til.

God helg!
Anonym
#5. Postet 27.01.2024 av Anonym
Jada Synnøve, det er verdens visdom i første del av verset,men den er jo dårskap så det er best å finne ut av at man er en dåre så fort som mulig slik at man kan bli vis. Dessverre kommer ikke så mange til det punktet. Folk flest går f.eks. rundt og tror at de er noen utviklede apekatter og ikke skal stå til ansvar for en allmektig Gud på dommedag, i tillegg til en masse andre idiotiske og farlige ideer som utdanningsystemet vårt har tutet ørene våre fulle av. Det er viktig å oppdage det så fort som mulig. Så kan man bli vis.
Anonym
#6. Postet 27.01.2024 av Anonym
Jada Synnøve, det er verdens visdom i første del av verset,men den er jo dårskap så det er best å finne ut av at man er en dåre så fort som mulig slik at man kan bli vis. Dessverre kommer ikke så mange til det punktet. Folk flest går f.eks. rundt og tror at de er noen utviklede apekatter og ikke skal stå til ansvar for en allmektig Gud på dommedag, i tillegg til en masse andre idiotiske og farlige ideer som utdanningsystemet vårt har tutet ørene våre fulle av. Det er viktig å oppdage det så fort som mulig. Så kan man bli vis.
Kanskje det var defor Paulus kalte seg dåre også? (1. Kor. 4:10) Utdanningssystemet som harlært ham det?

Ja, du skal se ildsjøen blir rene dyrehagen, full av utviklede apekatter!
Anonym
#7. Postet 31.01.2024 av Anonym

Jeg mener det totalt motsatte av hva du mener her, siden jeg selv var en hedning, som ble født på ny, og nå følger kun Jesus Kristus.
Hvorfor følger jeg Jesus i dag selv om jeg ikke trodde på Bibelen før og så på de som overtroiske folk som fulgte fortiden og var litt tilbakestående (onde ord)? Jo, grunnet at Jesus ledet meg til sannheten slik at den dagen jeg snudde om, så forstod jeg at alt jeg hadde lært til da var kun å forkaste, og deretter måtte jeg kun følge Hans vei. Og deretter duppet hele min kropp under vann for å bekrefte at jeg i dag følger kun Hans ord. Det er det å bli født på ny, mener nå jeg i dag.

Mener du at en hedning allerede er fortapt, når du er født som en hedning, og som lever utenfor Israel?

Denne verdens kunnskap er styrt av djevelen slik at vi ikke har tilgang til den reèle kunnskapen om all kunnskap som er, selv om jeg studerte kjemi og fysikk, så er det enkeltbiter jeg ikke tror på siden mange andre utenfor media/vitenskapen som strider imot den kunnskapen, men ingen har mulighet til å kunne høre på alle de som går imot media av en god grunn... Tenk, hvem styrer alt i vår verden i dag... Ikke engang jeg kan motsi verdens media i dag, selv om det er den reèle sannhet i dag, men blir sensurert bort fra de som søker den fulle sannhet i dag.
Beklager jeg ikke har svart deg, det har bare blitt glemt, det var ikke meningen.

Svaret på spørsmålet ditt er "nei".

Det er helt greit at du er uenig med meg, men jeg mener det ikke er bibelsk rett at vi hedningtroende i dag er "født på nytt", det gjelder bare Israel som nasjon, ennå er de ikke som nasjon "født på nytt".

Mener du at du er "født på nytt" så betyr ikke det at jeg mener du ikke er frelst, vi er alle frelst i troen på Jesu blod på korset og den gjerning Gud uførte for oss der.

Så forresten en god kommentar på en australsk nettside i dag, som jeg gjerne vil dele med alle:

"Det er absolutt ingen ting vi kan gjøre for at Gud skal elske oss mer enn han allerede gjør. Og det er absolutt ingen ting vi kan gjøre for at han skal elske oss mindre."

En annen kommentar var:

"Jesus gikk ikke på korset for oss, men SOM oss."

Begge to kloke utsagn!
compaq
#8. Postet 12.02.2024 av compaq
De fleste jødene i det første århundre forkastet Jesus som Messias. Likevel hadde han stor innvirkning på jødedommen. Selv om Jesus knapt nevned i Talmud, prøver det lille som blir sagt, å bagatellisere Jesu navn ved å si at han ble født utenfor ekteskap, drev med magi og led en vanærende død.( The Jewish Encyclopedia)

Den jødiske lærde Joseph Klausner innrømmer at det ser ut til at disse beretningene i Talmud med hensikt er blitt fremstilt slik at de er i strid med de begivenheter som det berettes om i evangeliene og med god grunn. Den katolske kirke hadde ved sin antisemittisme forverret jødenes aversjon mot Jesus. Den skjøv jødene enda lenger fra seg ved å erklære at Jesus angivelig var Guds Sønn-del av en uforståelig treenighet- direkte i strid med Jesu egen lære. I Markus 12:29 siterte Jesus Toraen, hvor det står: Hør, Israel. Herren er vår Gud. herren er en. ( 5.Mos 6:4)

Selv om jødedommen motsatte seg omvendelse, hadde kristenheten betydelig innvirkning på jødedommen. den tvang rebbinerne til å legge vekt på andre ting og i noen tilfelle forandre oppfatninger. Rabbinere i tidligere generasjoner trodde at det messianske håp gjennomsyret skriftene. De så antydninger til dette håpet i slike skriftsteder som 1.Mos 3:15 og 49:10) Den palestinske targum anvendte oppfyllelsen av det første skriftstedet på Kong Messias dag. Midrash Rabbah sa om det andre skriftstedet: Dette sikter til den kongelige Messias. Talmud anvendte også profetier som Jesaja, Daniel og Sakarja kom med, på Messias. alle profetene har profetert bare med tanke på Messias dager. Talmud, Sanhedrin 99a.

Men under presset fra kristenhetens omvendelsesbestrebelser revurderte jødedommen sin oppfatninger. Mange skriftsteder som lenge hadde vært anvendt på Messias, ble tolket på nytt. Ved begynnelsen av vår moderne tid var det noen jødiske lærde som under innflytelse av historisk-kritisk bibelforskning trakk den konklusjon at det messianske håp ikke forekommer i Bibelen i det hele tatt. Det messianske håp gjennomgikk imidlertid en slags gjenfødelse i og med opprettelsen av Staten i 1948. Men spørsmålet om når Messsias omsider skal komme, er forblitt ubesvart i jødisk tankegang. Talmud sier: Når dere ser en generasjon overveldet av mange trengsler som av en elv, da vent Messias (Sanhedrin 98a) Men den jødiske Messias kom ikke under holocausts mørke natt og heller ikke under staten israels voldsomme fødsel. Man spør seg: Hvilke ytterligere trengsler må det jødiske folk gjennomgå før Messias kommer.

Det messianske håp ble født og næret hos jødene. Blant dem er dette håpet blitt svakt. Dets glans er nesten blitt slokt av århundrer med lidelser og skuffelser. Ironisk nok har millioner blant folkeslagene, hedningene, begynt å søke og til slutt tatt imot en Messias. er det bare en tilfeldighet at Jesasja sa om Messias: Folkeslag(hedninger) skal søke til ham. (Jes 11:10) Skulle ikke jøder også søke Messias. Hvorfor skulle de nekte seg selv det håp de hadde hatt så lenge. Det er imidlertid nytteløst å søke en framtidig Messias. Hvis han skulle komme, hvordan skulle han da kunne bevise at han var en ekte etterkommer av kong David. Ble ikke slektsregistrene ødelagt da det gjenoppbygde templet ble ødelagt.
compaq
#9. Postet 12.02.2024 av compaq
Selv om slike opptegnelser fantes på Jesu tid, ble det aldri reist holdbare innvendinger mot Jesu påstand om at han var en legitim etterkommer av David. ville en eventuell framtidig person som hevdet at han var Messias, noensinne kunne bevise det på samme måte som Jesus. Vi må derfor søke den Messias som kom i fortiden. det vil si at vi må se på Jesus med nye øyne og skyve til side forutfattede meniger. Denn feminine asketen som er fremstilt på kirkemalerier, ligner lite på den virkelige Jesus.

Evangelieberetningene som er skrevet av jøder viser at han var en innflytelsesrik, livfull mann, en rabbi med usedvanlig stor visdom. ( Joh 3:2) Jesus overgår faktisk enhver drøm jødene noensinne hadde om en politisk befrier. Som en seirende konge vil han innlede, ikke en eller annen skrøplig politisk stat men et uovervinnelig himmelsk rike som vil gjeninnføre paradiset. Under dette rikes styre skal paradiset omfatte hele jorden og ulven skal bo sammen med lammet. ( Jes 11:6) (Åp 19:11-16)

Kommer du til å leve i denne messianske tidsalder. Maimonides rådet jødene til simpelthen å vente på Messias komme. Men den tiden vi lever i, er så vanskelig at vi ikke kan risikere å ha gått glipp av hansgjenkomst. Hele menneskeheten trenger sårt en Messias, en som kan befri oss for de problemer som herjer denne planeten. Tiden er derfor inne til å søke ham- intenst og aktivt. Jehova vitner vil gjerne hjelpe deg til å gjøre det. Husk at det å søke Messias ikke betyr at en forråder sin jødisk arv, siden det messianske håp er uløselig knyttet til jødedommen. Og når du søker Messias, kan det godt være at du finner at han allerede er kommet.
Her kan du skrive en melding som vil vises for alle på KristenDate.no.
Skriv Skriv her Skriv i megafonen
annonseRadio 3:16