Her kan du skrive en melding som vil vises for alle på KristenDate.no.
Skriv Skriv her Skriv i megafonen

Forum > Religion og tro > Debatt

compaq
Opprettet 21.01.2024 av compaq, mann, 68 år, Aust-Agder.
Den store skjøgen ( prostitusjon )
Den store skjøgen som har fordervet jorden og drevet hor med jordens konger. ( Åp 19:12 ) ( Åp 17:2 )

Dette viser at den store skjøgen må være et verdensomspennende religiøst system. Satans herredømme har tre hovedelementer som blir manipulert av denne verdens gud. Det er politisk herredømme, storfinansens og storindustriens makt og innflytelse og religion. (2.Kor 4: 3-4 ) ( Åp 12: 9) ( Åp 17:5 ) Det har ført til uskyldige mennesker har lidd en for tidlig død. Det er ille nok at den store skjøgen var engasjert på begge sider av fronten under den første verdenskrig og annen verdenskrig. ( Åp 18:5)

Selv om religiøs trossamfunn ble svekket i sitt fall, har fortsatt sitt skjøgeliv med FN-dyret. FN alltid vil være det fremste Forum for fred og rettferdighet. Men ble det virkelig fred og sikkerhet som følge av deres religiøse bønner. Langt ifra. Fra flere av FNs medlemmnasjoner kommer det stadig sterkere signaler om at de ikke har noen kjærlighet til den store skjøgen. Giganter innen forretningsverden som har skaffet seg uærlig profitt i samarbeid med skjøgen skal gråte og sørge og si ve, ve deg...på en time er all denne rikdom gått tapt. ( Åp 18:9-17)

Hvordan har religiøse trossamfunn pådratt seg store blodskyld opp gjennom historien. Her fikk Johannes se Åp 22:7 falske religion på nært hold, hører virkelig hjemme i denne ødemarken blant de villdyrene som holder til der. Vennskap med verden, falske lære, moralske normløsthet eller flørting med politiske makter. Jehova har et regnskap å gjøre opp.Jehova la igjen menneskelig herskere fullbyrde dommen.

For Gud inngav dem i hjertet å utføre hans plan ( fullføre hans tanke) overgi sin kongemakt til dyret, inntil Guds ord er blitt oppfylt.( Åp 17:17) Dyret FN selv vil gi sin sanksjon til at falsk religion skal ødelegges. Den måten Jehova grep inn på overfor sitt frafalne folk i gammel tid, illustrerer det. Han sa om dem: Hos profetene i Jerusalem har jeg sett grufulle ting. De bryter ekteskapet og farer med løgn og de støtter og styrker ugjerngsmenn og ingen vil vende om fra sin ondskap. For meg er de alle blitt som Sodoma, folket i byen er som Gomorra. ( Jer 23:14)

Svar på innlegg

Andor
#1. Postet 21.01.2024 av Andor
Dere er jo fullstendig på ville veier om dere tror FN er dyret. Her ser dere konjekturene av at dyret snart står fram,tipper mellom 2045-50. Husk at det står i Åp 13 hvem kan kjempe mot dyret. Beklager språkbruken i starten av innlegget. Og det at Pentagon er unvikende i sine svar er at de er rådville hva de skal si og gjøre. Alle kristene bør lese dette.

https://www.thedrive.com/the-war-zone/27666/what-the-hell-is-going-on-with-ufos-and-department-of-defense
AndersW
#2. Postet 22.01.2024 av AndersW
Hvem skjøgen var kan du lese i det gamle testamentet. Skjøgen var det gamle Israel. Det var derfor Gud skapte et nytt Israel, bruden.

https://www.cgg.org/index.cfm/library/verses/id/2391/israel-as-harlot-verses.htm

.
Og dyret var keiserne, som alle måtte tilbe for ikke bli henrettet som statsfiender.

Joh 19:15
Skal jeg korsfeste kongen deres?» spurte Pilatus. «Vi har ingen annen konge enn keiseren», sa overprestene.

De nye og kristne prestene har Jesus til konge og øversteprest. Ingen av dem ville tilbe keiseren eller ha keiseren som sin konge. Alle de som av den grunn ble henrettet, ble selv konger med Jesus i himmelen.
compaq
#3. Postet 01.02.2024 av compaq
Jesus kristus sa: Enhver plante som ikke er plantet av min himmelske Far, skal bli revet opp av rot. ( Matt 15:13) De dårlige fruktene verdens religioner har frembrakt, viser at de ikke er plantet av Gud. Alle disse falske systemer for tilbedelse kommer derfor ifølge Bibelen til å bli ødelagt. Jehova Gud omtaler disse religiøse systemene som skjøgen Babylon den store og sier følgende om dette verdensrike av falsk religion: Syndene hennes rekker opp til himmelen og Gud har husket all den urett hun har gjort. derfor skal plagene hennes komme på en dag: Pest og sorg og hungersnød og hun skal brennes opp med ild. For veldig er Gud Herren som dømmer henne. ( Åp 18:2,5-8)

Legg merke til at denne ødeleggelsen skal komme overraskende plutselig, som på en dag. Til overraskelse og sorg for mange mennesker vil den falske religion bli ruinert og ødelagt av nettopp de politiske nasjoner som den i lang tid har levd sammen med som en skjøge. ( Åp 18:21 og 17:12,16) Jehova Gud sier derfor: Dra bort fra henne, mitt folk, så dere ikke har del i hennes synder og ikke rammes av hennes plager. ( Åp 18:4) For å kunne gjøre dette må en betrakte den falske religion slik Gud betrakter den. Det betyr at en må avsky den på grunn av dens dårlige frukter, dens hykleri og dens overtro. En bør føle avsky for dens feilaktige fremstilling av Jehova Gud og for den måten den har bidratt til lidelser og undertrykkelse på. ( Rom 2:24) ( Jer 23:21-22) Hvis du forstår dette, vil du slutte å gi noen som helst støtte til slike religionssamfunn og derved vise at du fullt ut støtter den dom Gud har avsagt over dem. Men det er ikke nok bare å slutte å støtte falsk religion.

Du må lete etter og finne den sanne tilbedelse som er fri for hykleri og som vil gi deg Guds fred og beskyttelse når den forutsagte ødeleggelsen kommer. De som utøver den sanne tilbedelse, er mennesker som allerede har smidd sine sverd om til plogskjær og ikke lenger lærer å føre krig. ( Jes 2:4) De er mennesker som tror på Guds Ord og lever etter det, som lar det være sin veileder i livet. ( Sal 119:105) De viser ekte, oppriktig kjærlighet til sine medmennesker. ( Joh 13:35) er det noen som utøver en slik tilbedelse idag? Ja, millioner har erfart det blant Jehovas vitner, som er kjent verden over for at de holder seg til de lovene Gud har gitt gjennom Bibelen. Og den fred og sikkerhet som de erfarer allerede nå, vitner om den sannhet og kraft som finnes i Guds Ord.

Jehovas vitner er dypt bekymret på grunn av den farlige situasjonen falsk religion har brakt folk i. De bestreber seg oppriktig på å la Guds Ord få komme på førsteplassen i sitt liv. Du innbys til å overvære møtene deres i deres Rikets sal og selv finne ut i hvilken grad de gjenspeiler Guds ånd og erfarer den fred og sikkerhet som det medfører. Du vil da også kunne finne ut hvordan de lærer om og handler i samsvar med de krav Gud stiller til alle som ønsker å få overleve den kommende ødeleggelsen og få leve i hans rettferdige, nye ordning under hans himmelse rikes styre.
AndersW
#4. Postet 01.02.2024 av AndersW
Jesus kristus sa: Enhver plante som ikke er plantet av min himmelske Far, skal bli revet opp av rot. ( Matt 15:13) De dårlige fruktene verdens religioner har frembrakt, viser at de ikke er plantet av Gud. Alle disse falske systemer for tilbedelse kommer derfor ifølge Bibelen til å bli ødelagt. Jehova Gud omtaler disse religiøse systemene som skjøgen Babylon den store og sier følgende om dette verdensrike av falsk religion: Syndene hennes rekker opp til himmelen og Gud har husket all den urett hun har gjort. derfor skal plagene hennes komme på en dag: Pest og sorg og hungersnød og hun skal brennes opp med ild. For veldig er Gud Herren som dømmer henne. ( Åp 18:2,5-8)

Legg merke til at denne ødeleggelsen skal komme overraskende plutselig, som på en dag. Til overraskelse og sorg for mange mennesker vil den falske religion bli ruinert og ødelagt av nettopp de politiske nasjoner som den i lang tid har levd sammen med som en skjøge. ( Åp 18:21 og 17:12,16) Jehova Gud sier derfor: Dra bort fra henne, mitt folk, så dere ikke har del i hennes synder og ikke rammes av hennes plager. ( Åp 18:4) For å kunne gjøre dette må en betrakte den falske religion slik Gud betrakter den. Det betyr at en må avsky den på grunn av dens dårlige frukter, dens hykleri og dens overtro. En bør føle avsky for dens feilaktige fremstilling av Jehova Gud og for den måten den har bidratt til lidelser og undertrykkelse på. ( Rom 2:24) ( Jer 23:21-22) Hvis du forstår dette, vil du slutte å gi noen som helst støtte til slike religionssamfunn og derved vise at du fullt ut støtter den dom Gud har avsagt over dem. Men det er ikke nok bare å slutte å støtte falsk religion.

Du må lete etter og finne den sanne tilbedelse som er fri for hykleri og som vil gi deg Guds fred og beskyttelse når den forutsagte ødeleggelsen kommer. De som utøver den sanne tilbedelse, er mennesker som allerede har smidd sine sverd om til plogskjær og ikke lenger lærer å føre krig. ( Jes 2:4) De er mennesker som tror på Guds Ord og lever etter det, som lar det være sin veileder i livet. ( Sal 119:105) De viser ekte, oppriktig kjærlighet til sine medmennesker. ( Joh 13:35) er det noen som utøver en slik tilbedelse idag? Ja, millioner har erfart det blant Jehovas vitner, som er kjent verden over for at de holder seg til de lovene Gud har gitt gjennom Bibelen. Og den fred og sikkerhet som de erfarer allerede nå, vitner om den sannhet og kraft som finnes i Guds Ord.

Jehovas vitner er dypt bekymret på grunn av den farlige situasjonen falsk religion har brakt folk i. De bestreber seg oppriktig på å la Guds Ord få komme på førsteplassen i sitt liv. Du innbys til å overvære møtene deres i deres Rikets sal og selv finne ut i hvilken grad de gjenspeiler Guds ånd og erfarer den fred og sikkerhet som det medfører. Du vil da også kunne finne ut hvordan de lærer om og handler i samsvar med de krav Gud stiller til alle som ønsker å få overleve den kommende ødeleggelsen og få leve i hans rettferdige, nye ordning under hans himmelse rikes styre.
Jehovas vitner er også falske tilbedere, compaq Det er ikke slike tilbedere Gud vil ha. Gud vil ha slike tilbedere som mennesket Jesus Kristus. For å bli en slik tilbeder Gud vil ha, må du forene deg med mennesket Jesus Kristus sin tilbedelse av Gud. Det er kun mennesket Jesus Kristus som tilber Gud på riktig måte.
compaq
#5. Postet 02.02.2024 av compaq
Sal 65:3 og Apg 10:34-35: Du som hører bønner. Alle mennesker kommer til deg. Gud gjør ikke forskjell på folk. Men han tar imot enhver som frykter ham og gjør rett, hva folkeslag han enn tilhører. ( Nasjonalitet, hudfarge eller økonomiske forhold har ingen betydning. det som teller, er ens hjertetilstand og ens livsførsel.

Luk 11:2: Når dere ber, skal dere si: Far. La ditt navn holdes hellig. ( Retter du dine bønner til Faderen, som Bibelen sier har navnet Jehova? Eller ber du til helgener? Sl 115:4-6: Deres avguder er sølv og gull, et verk av menneskehender..De har ører men hører ikke. Es 45:20: De vet ikke de som bærer sine trebilder og ber til en gud som ikke kan frelse. 1.Tim 2:5: For det er en Gud og en mellommann imellom Gud og mennesker, mennesket kristus Jesus.

Bønner til Gud skal bare framføres gjennom Jesus kristus og i hans navn amen. Joh 14: 6,14: Jesus sier: Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Hvis dere ber om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det. Vers 14: ( Ber du i Jesu kristi navn fordi du erkjenner at du som er et syndig menneske har behov for at han går i forbønn for deg?)
AndersW
#6. Postet 02.02.2024 av AndersW
Sal 65:3 og Apg 10:34-35: Du som hører bønner. Alle mennesker kommer til deg. Gud gjør ikke forskjell på folk. Men han tar imot enhver som frykter ham og gjør rett, hva folkeslag han enn tilhører. ( Nasjonalitet, hudfarge eller økonomiske forhold har ingen betydning. det som teller, er ens hjertetilstand og ens livsførsel.

Luk 11:2: Når dere ber, skal dere si: Far. La ditt navn holdes hellig. ( Retter du dine bønner til Faderen, som Bibelen sier har navnet Jehova? Eller ber du til helgener? Sl 115:4-6: Deres avguder er sølv og gull, et verk av menneskehender..De har ører men hører ikke. Es 45:20: De vet ikke de som bærer sine trebilder og ber til en gud som ikke kan frelse. 1.Tim 2:5: For det er en Gud og en mellommann imellom Gud og mennesker, mennesket kristus Jesus.

Bønner til Gud skal bare framføres gjennom Jesus kristus og i hans navn amen. Joh 14: 6,14: Jesus sier: Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Hvis dere ber om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det. Vers 14: ( Ber du i Jesu kristi navn fordi du erkjenner at du som er et syndig menneske har behov for at han går i forbønn for deg?)
Det er ikke slik at du bare på slutten av bønnen kan si "det ber jeg om i Jesu Kristi navn" og så har du bedt gjennom Jesus Kristus, compaq Så enkelt er det ikke. Du må være ett med mennesket Jesus Kristus, når du tilber Gud.

En kropp, en ånd med mennesket Jesus Kristus.

1 Kor 12:27 "Dere er Kristi kropp, og hver av dere et lem på ham"

1 Kor 6:17 "den som holder seg til Kristus, blir én ånd med ham"

Først da kan du be i ånd og sannhet, når du er én ånd med ham.

"det ber jeg om i Jesu Kristi navn" er bare tull.
compaq
#7. Postet 02.02.2024 av compaq
Jes 42:8 og Matt 4:10: Jeg er ( Jehova) det er mitt navn. Jeg gir ikke min ære til andre og ikke min pris til gudebilder. Herren ( Jehova ) din Gud skal du tilbe og bare ham skal du tjene. ( Sal 115:4-8)

Bønn er en form for tilbedelse. Vil du kunne behage Gud ved å be foran gudebilder?
AndersW
#8. Postet 02.02.2024 av AndersW
Jes 42:8 og Matt 4:10: Jeg er ( Jehova) det er mitt navn. Jeg gir ikke min ære til andre og ikke min pris til gudebilder. Herren ( Jehova ) din Gud skal du tilbe og bare ham skal du tjene. ( Sal 115:4-8)

Bønn er en form for tilbedelse. Vil du kunne behage Gud ved å be foran gudebilder?
Joh 4:23 "de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. For slike tilbedere vil Faderen ha. Gud er ånd, og den som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet"

Jehovas vitner tilber ikke Gud Faderen i ånd og sannhet. For de er ikke én ånd med hans Sønn mennesket Jesus Kristus.

1 Kor 6:17 "den som holder seg til Kristus, blir én ånd med ham"
compaq
#9. Postet 02.02.2024 av compaq
Bønnen må være ærbødig, i ånd og sannhet. ( Joh 4:23)

Hva kan grunnen være til at Jehova Gud ikke vil høre at menneskes bønner. Matt 6:5: Når dere ber, skal dere ikke gjøre som hyklerne: de liker å stå i synagogene og på gatehjørnene og be for å vise seg for folk, sannelig, sannelig, jeg sier dere, de har alt fått sin lønn. Dere ber, men får ikke, fordi dere ber galt, dere vil sløse det bort i nytelser.( Jak 4:3)
Synnøve
#10. Postet 02.02.2024 av Synnøve
Jeg har tenkt på en ting i den senere tid, at vi andre kanskje har vært og er litt for harde mot Compaq.

Jeg tror faktisk at han er en ærlig oppriktig mann, som både tror på Gud og Jesus.
Det er viktig begge deler.

Men greiene er bare, at vi "forstår" og "ser" ulikt på ting som står i Bibelen.
Derfor finnes det også så mange forskjellige menigheter.

Men Jesus sa faktisk at ALLE som tar i mot ham, gir Han retten til å kalles Guds barn, de som TROR PÅ HANS NAVN. Joh.1:12.
Som vi ser her, så er det Jesus selv som gir noen rett til å bli Guds barn.

Han sa altså ikke at de som feks. tror at helvete finnes, eller de som tror på at himmelen vil bli der oppe eller på den nye jord, ville Han gi rett til å bli Guds barn.

Nei, Jesus sa det var dem som TOK I MOT HAM og som TROR PÅ HANS NAVN.
Compaq tror på Jesus navn, og med dette har han også "tatt i mot ham".

Vi må huske på at dette holdt for den ene røveren som hang på det ene korset ved siden av Jesus.
Han hadde antagelig vært èn av dem i mengden som fulgte etter Jesus når han gikk rundt, og hadde både sett hva han gjorde og forkynte om.

Tenker at vi ikke må dømme her med å si at ikke Compaq er frelst, fordi det er det Jesus selv som skal ta seg av og avgjøre, når den dagen kommer.

Dette må også Compaq tenke på, når det gjelder andre som tror på Jesus.

Jv må da heller ikke si til mennesker, at det er de som er de eneste som blir frelst, som ser ting på deres måte.
Det har de ingen rett til å dømme noen ting om.

Dette gjelder for oss alle, enten vi tilhører den ene eller den andre kirke/forsamling.
Her kan du skrive en melding som vil vises for alle på KristenDate.no.
Skriv Skriv her Skriv i megafonen
annonseRadio 3:16