Her kan du skrive en melding som vil vises for alle på KristenDate.no.
Skriv Skriv her Skriv i megafonen

Forum > Religion og tro > Debatt

compaq
Opprettet 11.01.2024 av compaq, mann, 68 år, Aust-Agder.
buddha, hinduer og shintoismen
Hvem er egentlig Gud? Mange hundre millioner mennesker hevder at de tror på Bibelens Gud, men i stedet for å tilbe ham tilber de en mystisk treenighet. Mange hundre millioner hinduer tilber også en treenighet, den trehodete Trimurti, som består av Brahma, Vishnu og Shiva og hører med til deres 330 millioner guder og gudinner. Mange hundre millioner andre tilber forskjellige bilder av Buddha og skintoismen har sitt panteon av åtte millioner guder, deriblant solgudinnen Amaterasu Omikami.

Så finnes det mange hundre millioner som sier at de er ateister. Noen av disse hevder at religion er opium for folket, men likevel legger de sine avdøde ledere i mausoleer og dyrket dem som guder. Det finnes vikelig forvirrende mengde av guder i den falske religions område, som i likhet med et verdensrike omfatter hele jorden. Det vil være til gagn for oss å undersøke denne situasjonen med et åpent sinn og se hvorvidt vi kan finne ut hva som er sannheten om Gud.

Det er mange som dyrker sine forfedre og noen er svært oppriktige i sin fedredyrkelse. Det er naturligvis på sin plass å hedre foreldre og besteforeldre som er verdige til å bli hedret. Apostlen Paulus siterte det femte av De ti bud da han skrev: Hedre din far og din mor...for at det må gå deg vel og du må lenge leve i landet.( Ef 6:2-3) Men betyr det at vi bør dyrke dem? Hvis vi skulle dyrke våre forfedre og førte denne fedredyrkelsen helt tilbake til historiens begynnelse, ville vi dyrke menneskenes første foreldre, Adam og Eva, som på grunn av sin ulydighet i Edens hage førte vanskeligheter og ulykke over hele menneskeheten. Vi ønsker naturlig ikke å dyrke disse foreldrene.

Fordelen ved å hedre eldre mennesker på rette måte mens de er i live, blir understreket ved disse beretningene fra Orienten: I en japansk familie sørget datteren, som nøye fulgte Bibelens prinsipper, på en kjærlig måte for sine foreldre som var buddhister, like til de døde. Hun ga dem virkelig trøst.

Svar på innlegg

compaq
#1. Postet 11.01.2024 av compaq
Sønnen gjorde imidlertid ikke noe for å hjelpe foreldrene sine mens de var ilive, men etter at de var døde, kjøpte han et butsudan ( familiealter) for over 1500 kroner for på den måten å kunne dyrke dem.

I korea godtok en ung mann Bibelens lære, men da han vendte tilbake til den landsbyen han kom fra, møtte han sterk motstand fra sine foreldre og de eldste som praktiserte fedredyrkelse. Da han forklarte at han vil hedre sine levende foreldre og ikke dyrke de døde sa imidlertid en 81 år gammel eldste i landsbyen: Vi burde gå på livets vei istedet for å gå på de dødes vei.

det er nok så at så mye av tilbedelsen både i kristenheten og ikke i ikke kristne land dreier seg om messer, salmer og seremonier som utføres for de døe. Men om Bibelens Jehovas Gud blir det sagt at han er ikke de dødes Gud men de levendes. selv de døde lever i hans minne og i sin tid vil han gjenreise dem til liv på jorden. Som en som elsker rettferdighet vil han sørge for at de som er lojale mot ham og hans rettferdige prinsipper, får ta jorden i eie og bo på den for evig. ( Sal 37:28-29)

Bibelens sier som denne skaper og Gud: Før fjellene ble til og du skapte jorden og jorderike, ja fra evighet til evighet, er du, Gud. den evige konge, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, være ære og pris i all evighet. ( Sal 90:2) ( 1.Tim 1.17) Bibelens Gud er en levende Gud, en Gud som er opphav til høye moralnormer, en Gud som vil gjenomføre sin storslegne hensikt, som går ut på å gjøre menneskene lykkelige. En av salmistene sier om ham: Vår Gud er jo i himmelen, han gjør alt det han vil ( Sal 115:3 )
Bolthof
#2. Postet 13.01.2024 av Bolthof
Er du Jehovas vitne?
Angela
#3. Postet 14.01.2024 av Angela
Må du bli medlem av Jehovas Vitner for å vite at Gud hetter Jehova? Han som sende deg Jesus Kristus.
Synnøve
#4. Postet 14.01.2024 av Synnøve
Er du Jehovas vitne?
Bolthof.

Compaq er i Jehovas vitner.
compaq
#5. Postet 20.01.2024 av compaq
hei angela

Borkastet å ofre sin tid og sine krefter på en verden som skal foregå. Noen vil kanskje innvende. Men gjør ikke mange organisasjoner i verden mye godt ved å arbeid for at folk skal oppnå beskyttelse, sunnhet, utdannelse og frihet. det er sant at visse organisasjoner midlertid hjelper folk til bli befridd for enkelte problemer. Men de er alle en del av den verden som er fremmedgjort for Jehova Gud og de får folk til å tro at de kan bevare denne tingenes ordning.

Ingen av dem støtter den regjering Gud har opprettet med tanke på jorden-hans sønns rike. Når alt kommer til alt, vet vi at selv forbrytere som deltar i ondsinnet og skadelig virksomhet, kan stifte familie og sørge for den og til og med vise godgjørenhet. Men ville det av den grunn være riktig av oss å støtte forbryterorganisasjoner på noen måte. ( 2.Kor 6:14:16)

Kan vi egentlig vise kjærlighet til menneskeheten ved å støtte noen av verdens planer og bruker tid og krefter på å gjennomføre dem. Hvis du ønsket å hjelpe mennesker som var syke, ville du da gjøre det på en slik måte at du pådro deg den samme sykdommen som de hadde. Ville du ikke kunne være til langt større hjelp for dem hvis du fortsatte å være frisk og forsøkte å hjelpe dem til å bli klar over hvordan de kunne gjenvinne sin helse. Det nåværende menneskelige samfunn er sykt åndelig sett. Ingen av oss kan redde det, for Guds ord viser at dets sykdom er dødelig. ( Es 1:4-9)

Men vi kan hjelpe enkeltpersoner i verden til å finne ut hvordan de kan oppnå åndelig sunnhet og få overleve og komme inn i en rettferdig, ny ordning- forutsatt at vi fortsetter å holde oss atskilt fra verden. ( 2.Kor 6:17)( Jak 4:4 ) Ha derfor ikke noe å gjøre med denne verdens planer, men gjør ditt ytterste for å unngå å bli besmittet av verdens ånd og å følge dens urettferdige veier. Glem aldri at verden forgår og dens lyst men den som gjør Guds vilje blir til evig tid. ( 1.Joh 2:17)
compaq
#6. Postet 21.01.2024 av compaq
hei bolthof

Står du i et nært forhold til noen som du ikke kjenner navnet på. De som tror at Gud er navnløs, betrakter ham ofte bare som en upersonlig kraft, ikke som en virkelig persom, ikke som en de kjenner og elsker og som de kan tale fritt til i bønn. Hvis de ber, kommer de bare med en formalistisk gjentagelse av uttrykk som de har lært utenat.

Jesus kristus gav de sanne kristne i oppdrag å gjøre mennesker av alle folkeslag til disipler. Hvordan skulle de kunne vise at den sanne Gud var en annen enn folkeslagene falske guder, når de underviste folk. bare ved å bruke Guds persdonlig navn slik Bibelen gjør. ( matt 28:19-20)

2. Mos 3:15: Så sa Gud til Moses: Du skal si til israelittene: ( Jehova ), fedrenes Gud...har sendt meg til dere. Dette skal være mitt navn til evig tid og det skal de kalle meg fra slekt til slekt.

Joh 17:26: ( Jesus bad til sin Far) Jeg har kunngjort dem ditt navn og skal gjøre det igjen, for at den kjærlighet du har hatt til meg, kan være i dem og jeg selv kan være i dem. ( Joh 17:3 )

Matt 4:10: Da sa Jesus til ham: Bort fra meg Satan. For det er skrevet: Herren ( Jehova) din Gud skal du tilbe og bare ham skal du tjene.
AndersW
#7. Postet 22.01.2024 av AndersW
Jehovas vitners bilde av Gud er ikke noe bedre enn jødenes og muslimenes bilde av Gud. Gud sanne bilde, kan kun sees i hans Sønn Jesus Kristus. Den som har sett Sønnen har sett Faderen. Jehovas vitner, jødene og muslimene har aldri sett Gud og kjenner ham ikke.
Anonym
#8. Postet 22.01.2024 av Anonym
Hvem er egentlig Gud?......................................

...........
Gud er den eneste sanne, levende og allmektige Gud som bare lot/lar Israels barn bli født av ham:

"Da skal du (Moses) si til Farao: Så sier Herren: Min sønn, min førstefødte sønn. Jeg sa til deg: La min sønn fare, så han kan tjene deg." 2 Mos. 4:22

"For jeg (Herren) er en far for Israel, og Efraim er min førstefødte sønn." Jer. 31: 9

"Da Israel var ung, hadde jeg (Herren) ham kjær, og fra Egypten kalte jeg min sønn. Jo mer de(profetene) kalte på dem, dess mer gikk de bort fra dem. De ofrer til Ba'alene og brenner røkelse for de utskårne bildene." Hosea 11:1-2 Derfor må de fødes PÅ NYTT, enda en gang.

"Jesus svarte og sa til ham (Nikodemus): Du er ISRAELS LÆRER, og vet ikke dette? (at du må fødes på nytt, igjen)" Joh. 3:10

Ingen kristne i dag kan bli født på nytt, selv om de tror det, det er ubibelsk lære.
Synnøve
#9. Postet 22.01.2024 av Synnøve
Gud er den eneste sanne, levende og allmektige Gud som bare lot/lar Israels barn bli født av ham:

"Da skal du (Moses) si til Farao: Så sier Herren: Min sønn, min førstefødte sønn. Jeg sa til deg: La min sønn fare, så han kan tjene deg." 2 Mos. 4:22

"For jeg (Herren) er en far for Israel, og Efraim er min førstefødte sønn." Jer. 31: 9

"Da Israel var ung, hadde jeg (Herren) ham kjær, og fra Egypten kalte jeg min sønn. Jo mer de(profetene) kalte på dem, dess mer gikk de bort fra dem. De ofrer til Ba'alene og brenner røkelse for de utskårne bildene." Hosea 11:1-2 Derfor må de fødes PÅ NYTT, enda en gang.

"Jesus svarte og sa til ham (Nikodemus): Du er ISRAELS LÆRER, og vet ikke dette? (at du må fødes på nytt, igjen)" Joh. 3:10

Ingen kristne i dag kan bli født på nytt, selv om de tror det, det er ubibelsk lære.
Goggigogg.

Iflg. det du skriver så må jo Paulus være helt på jordet, som underviser hedningene som hadde blitt troende, om den nye skapningen de hadde blitt, etter at de hadde blitt frelst/født på ny???

Som forklart mange ganger før for deg, så betyr "født på ny" det samme som "ny skapning".

Kanskje det er du heller som har misforstått hele bildet???
compaq
#10. Postet 22.01.2024 av compaq
bolthuf

er du buddhist?
Her kan du skrive en melding som vil vises for alle på KristenDate.no.
Skriv Skriv her Skriv i megafonen
annonseRadio 3:16