Her kan du skrive en melding som vil vises for alle på KristenDate.no.
Skriv Skriv her Skriv i megafonen

Forum > Religion og tro > Debatt

AndersW
Opprettet 08.12.2023 av AndersW, mann, 56 år, ikke angitt.
Hvordan skal vi bemøte dette ?
I tiåret som er fremfor oss starter integrasjonen av kunstig intelligens mm. i mennesket. Folk vil bli fortalt at de vil bli mer inteligente og leve lengere om de går med på å slippe inn såkalte nanobots mm. inn i kroppen og hjernen. At de da vil være direkte koblet opp mot internett mm.

For meg minner dette mistenkelig om vår integrasjon av Jesus for å bli det nye mennesket han er.

Fil 3,21 "Han skal forvandle vår skrøpelige kropp og gjøre den lik den kroppen han selv har"

Er dette som nå er i ferd med å skje et skritt på veien til en fremtid hvor vår forvendede forvandling til det nye mennesket vil ske? Eller er dette en felle som blir alt annet en frihet?

Svar på innlegg

Synnøve
#1. Postet 08.12.2023 av Synnøve
AndersW.

Dette er en felle!

Det er ved Den Hellige Ånd dette vil skje, som også reiste Jesus opp av graven og som forvandlet hans legeme.

Det er IKKE noe "nanobots" som skal gjøre den jobben.
AndersW
#2. Postet 09.12.2023 av AndersW
Jeg tror også det er en felle. Men for to tusen år siden skrev Paulus

1 Kor 15:51 Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle forvandles, brått, på et øyeblikk, ved det siste basunstøt. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet. For det forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og det dødelige må bli kledd i udødelighet.

Det er tydlig at han forventet en lynrask forvandling, som nå to tusen år senere fortsatt ikke har funnet sted. De døde kristnes kropper ligger fortsatt i gravene og vår kropper har ikke blitt uforgjengelige.

Det eneste måtte være at dette "kledd i uforgjengelighet" minner om Ef 4,24 "Kle dere i det nye mennesket" og Rom 13,14 "kle dere i Herren Jesus Kristus" som da tydeligvis er et skritt på veien til den komplette forvandlingen.

Jeg tør påstå at det er Paulus sine ord som er årsaken til at meneskeheten nå er på vei inn denne teknologiske forvandlingen av kroppen. De kristne har nå i to tusen år ventet på den nye kroppen, som deres fornyede ånd skal bo i. Og folk har blitt utålmodige.

Rom 8:23 "vi som har fått Ånden, den første frukt av høsten som kommer, sukker med oss selv og lengter etter å bli Guds barn fullt og helt når kroppen vår blir satt fri."

Uansett hvordan det henger sammen, er det fantastisk hva vi er med på. Jesu Kristi ånd er utrolig sterk og kan antagelig forvandle hele menneskeheten om det ikke hadde vært for de som motsetter seg og heller vil bli værende i dyreriket.
AndersW
#3. Postet 09.12.2023 av AndersW
Jesu forvandling mens displene så på, kan også være en indikasjon på hva slags kropp vi har i vente. Virke langt mer avansert enn de teknologiske menneske kroppene som nå er under oppseiling. Virker som Jesus viste dem en slags lyskropp?

Matt 17.1 Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var alene. Da ble han forvandlet for øynene på dem. Ansiktet hans skinte som solen, og klærne ble hvite som lyset.

Mark 9:2 Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var alene. Der ble han forvandlet for øynene på dem, og klærne hans ble så skinnende hvite at ingen som bleker klær her på jorden, kan få dem så hvite.

Luk 9:28 Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet for å be. Og mens han ba, fikk ansiktet hans et annet utseende, og klærne ble blendende hvite.

compaq
#4. Postet 11.12.2023 av compaq
Ved slutten av det tusenårige styre vil hele jorden ha blitt lik Edens hage. Hele jorden vil være et paradis. Den fullkomme menneskehet vil ikke lenger ha behov for en øversteprest som kan gå i forbønn for dem hos Gud, for alle spor etter den ademittiske synd, vil være fjernet og den siste fiende, døden, vil være tilintetgjort. Kristi rike (himmelske rike) vil ha oppnåd det som var Guds hensikt, nemlig å skape en verden med en regjering. På dette tidspunkt er det Jesus overgir sin kongemakt (riket) til Gud, Faderen ( Jehova) ( 1kor 15:22) (Rom 15:12)

Nå er tiden kommet for en endelig prøve. Vi den fullkommengjorte menneskeverden som en kontrast til de to første menneskene i eden stå fast og bevare sin ulastelighet. Johannes forteller hva som kommer til å skje: Når de tusen år er til ende, skal Satan slippes løs fra sitt fengsel. Han skaldra ut og forføre folkene ved de fire verdenshjørner, Gog og Magog og samle dem til strid, utallige som havets sand.....Åp20:7-9) Hvordan vil det gå når Satan gjør seg en siste kraftanstrengelse. Han forfører folkene ved de fire verdenshjørner, Gog og Magog og samler dem til strid. Er det virkelig mulig at noen kan stille seg på Satans side etter tusen år med et gledebringende, konstruktivt, teokratisk styre.

Glem ikke at Satan klarte å forlede de fullkomme menneskene Adam og Eva da de levde i Edens paradis. Og han klarte å føre vill engler som hadde sett de dårlige følgene av det første opprøret. Vi bør derfor ikke bli overrasket over at noen fullkomme mennesker vil la seg lokke til å følge Satan selv etter at Guds rike har utøvd et gledebringende styre i tusen år. Bibelen kaller disse opprørerne folkene eller nasjonene ved de fire verdenshjørner. Det betyr ikke at menneskeheten igjen vil ha blitt inndelt i en mengde nasjonale enheter. Det viser bare at de vil ta avstand fra Jehovas rettferdige
compaq
#5. Postet 11.12.2023 av compaq
og lojale tjenere og legge for dagen den samme dårlige ånd som nasjonene har idag. De vil legge onde planer, i likhet med Gog i Magog i Esekiels profeti og ha som mål å fjerne det teokratiske styre på jorden. Es 38:3,10-12) det er derfor de blir kalt Gog og Magog. Tallet på dem som kommer til å slutte seg til Satan i opprøret, er som havets sand. hvor mange er det. Det er et tall som ikke er forutbestemt. Hvor mange det til slutt blir som gjør opprør vil avhenge av hvordan hverr eneklt reagere på Satans bedragerske renkespill.
AndersW
#6. Postet 30.01.2024 av AndersW
Da var det igang. Den først chipen er bygd inn i hjernen på et menneske. Hjernen er da direkte koblet til mobilen, PCen dvs. internet.

Planen er å koble menneske til kunstig inteligens.

Det hele blir også reklamert som, blinde vil kunne se, døve vil kunne høre og psykisk syke vil bli friske.

AndersW
#7. Postet 30.01.2024 av AndersW
Det er grøss og gru i vente. Du vil med en slik chip i hjernen kunne starte bilen, slå på TVen eller kaffekokeren og være online hele tiden.

Det folk ikke skjønner er at komunikasjonen vil måtte være toveis. Disse aparatene, telefonene, PCene må kunne sende meldinger til hjernen. Det hele blir sikkert gratis, hvis du går med på litt reklame.

Her er maskinen/roboten som kan plassere chipen rett inn i hjernen på deg.

Joseph
#8. Postet 30.01.2024 av Joseph
Hjernen er relativt komplisert, for å si det mildt
Det er nok en veldig lang vei å gå for å få dette til å fungere som de ønsker...

Men, skremmende er det.
AndersW
#9. Postet 30.01.2024 av AndersW
Hjernen er relativt komplisert, for å si det mildt
Det er nok en veldig lang vei å gå for å få dette til å fungere som de ønsker...

Men, skremmende er det.
Folk driver jo allerede å dytter disse greiene inn i hodet. Så det går nok sikkert greit å få dem helt inn i hodet til slutt.

Vet ikke hvordan selv kobblingen mellom hjernecellene og chipen gjøres. Men det er derfor selskapet bak det hele kalles Neuralink.

Tror mennesker styrt av kunstiginteligens nå er rett rundt hjørne.August afternoon
#10. Postet 31.01.2024 av August afternoon
Det å plassere chip på mennesker handler i grove trekk om 2 ting og
det er penger og makt over det frie menneske.
hvert menneske er et produkt gitt av Gud men hvilket sin produkt er transhumanisme..?
de tanker et menneske har inni seg er kun mellom seg og Gud,og
hvordan blir det hvis man får en chip i hjernen..?

det "koker" egentlig ned til et spørsmål og det er om man vil være et Guds menneske eller et "produkt".
ja hjernen er ganske så kompleks laget og er alene bare det et kunstverk som alle kan være stolte av:-).
les gjerne litt mer om bakgrunnen her;

https://derimot.no/transhumanisme-hva-er-det-forestillingen-om-menneskemaskiner-alltid-sterke-lykkeliger-og-friske/
Her kan du skrive en melding som vil vises for alle på KristenDate.no.
Skriv Skriv her Skriv i megafonen
annonseRadio 3:16