sofia58 sier: Jeg er ny her Ønsker ærlige og åpen mann??
Skriv Skriv her Skriv i megafonen

Forum > Religion og tro > Debatt

Anonym
Opprettet 19.11.2023 av Anonym.
"MINN OM DETTE OG LÆR DET."
" 9 Det et troverdige ord, fullt verdt å tro.
10 Derfor er det vi arbeider og kjemper. For vi har satt vårt håp til den levende GUD,

HAN SOM ER ALLE MENNESKERS FRELSER, MEST (men ikke bare) DE SOM TROR.

11 MINN OM DETTE OG LÆR DET." 1. Tim. 4

Amen!

Svar på innlegg

Anonym
#1. Postet 19.11.2023 av Anonym
Nokså vanlig for universalister å sitere det verset, men det betyr altså bare at Gud har tilveiebragt frelse for alle mennesker, men det er kun de som faktisk tror på Han og Hans Ord som blir frelst. Det er ikke vanskeligere enn det. Og det er ingen annen tolkning som er forenlig med resten av Bibelen.
Anonym
#2. Postet 20.11.2023 av Anonym
Nokså vanlig for universalister å sitere det verset, men det betyr altså bare at Gud har tilveiebragt frelse for alle mennesker, men det er kun de som faktisk tror på Han og Hans Ord som blir frelst. Det er ikke vanskeligere enn det. Og det er ingen annen tolkning som er forenlig med resten av Bibelen.
Nå har ikke jeg studert universalismen, og ikke kommer jeg til å gjøre det heller. For meg er det bare det som står i Bibelen som teller. Og her kan jeg ikke se at Paulus bruker uttrykket "tilveiebrakt", da hadde det jo vært enkelt, som du sier.
Men tvert imot sier Paulus her klart og tydelig at Gud ER alle menneskers frelser. Han gir oss heller ikke noe valgmuligheter i det hele tatt, i engelsk-språklige Bibler er 1. Tim. 4:11 oversatt slik: "These things COMMAND and teach."

Mener du at Paulus virkelig ikke har forstått hva han selv skriver?

Og at Gud er alle menneskers frelser finner vi flere steder i NT. Mener du virkelig at Paulus tar feil hver gang han skriver dette? Hvordan forklarer du i tilfelle det?
Anonym
#3. Postet 20.11.2023 av Anonym
Nokså vanlig for universalister å sitere det verset, men det betyr altså bare at Gud har tilveiebragt frelse for alle mennesker, men det er kun de som faktisk tror på Han og Hans Ord som blir frelst. Det er ikke vanskeligere enn det. Og det er ingen annen tolkning som er forenlig med resten av Bibelen.
LS82.

Det er helt riktig det du skriver her. :-).

Problemet til disse "univeralistene" er at de ikke skjønner at SUMMEN av Guds Ord er sannhet.

I steden trekker disse "noen få" skriftsteder ut av en sammenheng og gjør disse til den hele den og fulle sannhet.

Gud vil jo selvfølgelig at alle mennesker skal bli frelst som Paulus skriver om i 1.Tim, og Jesus er hele verdens frelser for alle mennesker. 1.Tim.4.10.

Men det store problemet er som du også nevner her, at det er langt i fra alle mennesker som vil ta i mot hans frelse og vil dermed ende i fortapelsen/helvete/ildsjøen som Jesus selv snakker om.

Det står tydelig i dette du sier i
Joh.1.12.
"Men ALLE DEM som TOK I MOT HAM,DEM gav ga han RETT til å bli GUDS BARN, DE som TROR PÅ HANS NAVN."

Å "ta i mot" Jesus, er det samme som å ta i mot frelsen han tilveiebragte på korset.

Hva som skjer med mennesker som ikke har gjort det, snakker Jesus om bla. her på dommens dag:
Joh.Åp.20.11-15.
v.12 "Og jeg så; de døde,små og store, stå for Gud, og bøker ble åpnet. Og en annen bok ble åpnet, som er Livets bok. De døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene, etter sine gjerninger."
v.14. "Og døden og døsriket ble kastet i ildsjøen. Dette er den annen død;ildsjøen."
v.15. "Og om noen ikke ble funnet innskrevet i Livets bok, ble han kastet i ildsjøen."

Jesus snakker også om hvordan han skal dømme alle mennesker i
Matt.25.31-46.

v.32."Og alle folkeslag skal samles framfor Ham (Jesus).
Han skal skille dem fra hverandre,likesom gjeteren skiller sauene fra geitene."
v.33. "Han skal stille sauene ved sin høyre side, og geitene ved sin venstre."
v.34. "Da skal kongen si til dem ved sin høyre side: Kom hit dere som er velsignet av min Far! Arv det riket som er beredt for dere fra verdens grunnvoll ble lagt."
v.41. "Så skal han si til dem på venstre side: Gå bort fra meg, dere som er forbannet til den evige ild, som er beredt for djevelen og hans engler."
v.46. "Og disse skal gå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv".

Rettferdiggjørelsen har vi fått i Jesus Kristus når vi har tatt i mot ham og blitt frelst.

Det farlige med denne "universalismens" lære er at den forfører mennesker rett i fortapelsen, med å forkynne at absolutt alle mennesker blir frelst og kommer til himmelen uansett,noe som Skriftstedene ovenfor beviser er en FALSK lære og IKKE Bibelsk.

Jeg kom deg litt i forkjøpet her nå LS82, så håper ikke det gjør noe for deg? :-).

Du kan sikkert komme med enda flere skriftsteder enn disse jeg har nevnt ang hva Jesus selv sa om dette.
Anonym
#4. Postet 20.11.2023 av Anonym
LS82.

Det er helt riktig det du skriver her. :-).

Problemet til disse "univeralistene" er at de ikke skjønner at SUMMEN av Guds Ord er sannhet.

I steden trekker disse "noen få" skriftsteder ut av en sammenheng og gjør disse til den hele den og fulle sannhet.

Gud vil jo selvfølgelig at alle mennesker skal bli frelst som Paulus skriver om i 1.Tim, og Jesus er hele verdens frelser for alle mennesker. 1.Tim.11.

Men det store problemet er som du også nevner her, at det er langt i fra alle mennesker som vil ta i mot hans frelse og vil dermed ende i fortapelsen/helvete/ildsjøen som Jesus selv snakker om.

Det står tydelig i dette du sier i
Joh.1.12.
"Men ALLE DEM som TOK I MOT HAM,DEM gav ga han RETT til å bli GUDS BARN, DE som TROR PÅ HANS NAVN."

Å "ta i mot" Jesus, er det samme som å ta i mot frelsen han tilveiebragte på korset.

Hva som skjer med mennesker som ikke har gjort det, snakker Jesus om bla. her på dommens dag:
Joh.Åp.20.11-15.
v.12 "Og jeg så; de døde,små og store, stå for Gud, og bøker ble åpnet. Og en annen bok ble åpnet, som er Livets bok. De døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene, etter sine gjerninger."
v.14. "Og døden og døsriket ble kastet i ildsjøen. Dette er den annen død;ildsjøen."
v.15. "Og om noen ikke ble funnet innskrevet i Livets bok, ble han kastet i ildsjøen."

Jesus snakker også om hvordan han skal dømme alle mennesker i
Matt.25.31-46.

v.32."Og alle folkeslag skal samles framfor Ham (Jesus).
Han skal skille dem fra hverandre,likesom gjeteren skiller sauene fra geitene."
v.33. "Han skal stille sauene ved sin høyre side, og geitene ved sin venstre."
v.34. "Da skal kongen si til dem ved sin høyre side: Kom hit dere som er velsignet av min Far! Arv det riket som er beredt for dere fra verdens grunnvoll ble lagt."
v.41. "Så skal han si til dem på venstre side: Gå bort fra meg, dere som er forbannet til den evige ild, som er beredt for djevelen og hans engler."
v.46. "Og disse skal gå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv".

Rettferdiggjørelsen har vi fått i Jesus Kristus når vi har tatt i mot ham og blitt frelst.

Det farlige med denne "universalismens" lære er at den forfører mennesker rett i fortapelsen, med å forkynne at absolutt alle mennesker blir frelst og kommer til himmelen uansett,noe som Skriftstedene ovenfor beviser er en FALSK lære og IKKE Bibelsk.

Jeg kom deg litt i forkjøpet her nå LS82, så håper ikke det gjør noe for deg? :-).

Du kan sikkert komme med enda flere skriftsteder enn disse jeg har nevnt ang hva Jesus selv sa om dette.
SPØRSMÅLET GJALDT PAULUS, KAN DU IKKE LESE?
HVIS "SUMMEN AV GUDS ORD ER SANNHET" SÅ MÅ VEL PAULUS OGSÅ REGNES MED! HVA I ALL VERDEN ER DET DU HOLDER PÅ MED??????BARE SKAPER FORVIRRING!

Og vennligst forklar meg: Hvordan "tilveiebrakte" Jesus frelsen på korset! Vennligst forklar det!
Anonym
#5. Postet 20.11.2023 av Anonym
SPØRSMÅLET GJALDT PAULUS, KAN DU IKKE LESE?
HVIS "SUMMEN AV GUDS ORD ER SANNHET" SÅ MÅ VEL PAULUS OGSÅ REGNES MED! HVA I ALL VERDEN ER DET DU HOLDER PÅ MED??????BARE SKAPER FORVIRRING!

Og vennligst forklar meg: Hvordan "tilveiebrakte" Jesus frelsen på korset! Vennligst forklar det!

Doggidogg.

Jeg forklarte hva Paulus mente i svaret ovenfor.
Gud vil at alle mennesker som sagt skal bli frelst som Paulus sier, men Gud har også skapt alle med en fri vilje.
Han tvinger ingen til å ta i mot Jesus Kristus som sin Herre og Frelser.

Det er fritt valg.

Det er andre også som har skrevet i Bibelen enn Paulus, så vi må selvfølgelig også lese om hva Jesus, selveste frelseren selv snakket om ang himmel, helvete og alt annet som han sa.

Paulus var bare et menneske som ble frelst av nåde akkurat som oss andre som har tatt i mot Jesus, og som DHÅ åpenbarte ting for, men vi kan ikke "dyrke" ham som han var Gud selv.

Som jeg har skrevet til deg flere ganger før, så ble ikke Paulus født før i år 10 e.Kr. og fikk ikke et møte med ham selv før han var ca. 30 år, da han forfulgte de kristne.

Han hadde selfølgelig ikke da vært i sammen med Jesus da han var på denne jorden, sånn som de andre disiplene var.

Derfor hadde han da heller ikke hørt Jesus selv snakke om himmel og helvete til mennesker den gangen.

Derfor må vi selvfølgelig også lese om hva disse skriver om de tingene, som var øyenvitner til alt Jesus sa og gjorde.

Paulus undervisning i sine brever var rettet til menighetene han skrev til som da alledere hadde tatt i mot Jesus som sin frelser.

Det å legge mere vekt på han sine ord enn Jesus egne sine, blir helt feil og det er ikke Paulus som skal dømme alle mennesker som vises i disse Skriftstedene jeg har sitert i forrige svar.

Derfor er SUMMEN av alt som står Skrevet er Sannhet., altså hva alle har skrevet om i Bibelen.

Akkurat nå handler det i trådstarten her om frelsen og hvem som blir det eller ikke.

Det står det klart og tydelig om, og er langt i fra alle.
Det er i tilfellet bare noe som er en ønsketenkning fra menneskers side,men stemmer ikke med det Jesus selv sier., som du også kan lese om i disse skrifstedene som er nevnt.

Jesus selv sa at det er en smal vei som fører til frelse, og en bred vei som fører til fortapelsen/helvete og at de fleste mennnesker vil følge den siste:
Matt.7.13-14.
"Gå inn gjennom den trange port! For vid er den porten, og bred er den veien som fører til fortapelsen, og mange er de som går gjennom den.
For trang er den porten, og smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den."

Når vi sier at Jesus tilveiebrakte frelsen, så handler det om hans korsfestelse og frelsen som alle får ved å ta i mot ham.
Dette er noe vi har diskutert minst hundre ganger med deg her inne før under de andre ledertrådene og gitt deg samme Skriftstedene ang. alt det her hver gang. Men jeg svarte egentlig LS82, så kan han forklare deg mere hvis han gidder atter en gang.
Anonym
#6. Postet 20.11.2023 av Anonym
"16 FOR I HAM ER ALT BLITT SKAPT, I HIMMELEN OG PÅ JORDEN, DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE, ENTEN DET ER TRONER ELLER HERREDØMME ELLER MAKTER ELLER MYNDIGHETER.

ALT ER SKAPT VED HAM OG TIL HAM.

17 HAN ER FØR ALLE TING, OG ALT BESTÅR VED HAM.

18 OG HAN ER HODET FOR LEGEMET, SOM ER MENIGHETEN.

HAN ER OPPHAVET, DEN FØRSTEFØDTE AV DE DØDE, FOR AT HAN I ALT SKAL VÆRE DEN FREMSTE.

19 FOR DET VAR (DEN ALLMEKTIGE) GUDS VILJE Å LA HELE SIN FYLDE TA BOLIG I HAM,

20 OG VED HAM FORLIKE ALLE TING MED SEG SELV DA HAN GJORDE FRED VED BLODET VED HANS

KORS, - VED HAM, ENTEN DET ER DE SOM ER PÅ JORDEN, ELLER DE SOM ER I HIMLENE." Kol. 1.

De som holder seg til den augustianske kristendomsforståelsen, at mennesket er skapt med fri vilje, og velger menneskene feil, skal de kastes i helvete og pines evig med ild og svovel i ildsjøen..bare de som velger rett er de "utvalgte"...benekter Gud som en allmektig Gud som ikke er i stand til å få gjennom sin vilje...han som ALT er skapt ved og TIL ham.
Disse roper ut: Vranglære! Ubibelsk!

Vil DU være en av dem?

Hvordan kan vi da tro på det Jesus sa: " 44 ELSK deres fiender, VELSIGN dem som forbanner dere, GJØR VEL mot de som hater dere, og be for dem som forfølger dere, 45 for at dere kan bli barn av deres Far i himmelen. For HAN LAR SIN SOL GÅ OPP OVER ONDE OG GODE OG LAR DET REGNE OVER URETTFERDIGE OG RETTFERDIGE."

Hvordan kunne da Jesus be jødene om å "ELSKE deres fiender....." hvis han selv skulle kaste dem i helvete og la dem brenne evig med pine i ildsjøen?
Og hvordan kan da Gud noen gang frelse HELE ISRAEL (Rom. 11.15) hvis han skal kaste de fleste av dem i helvete og ildsjøen?

Det er ikke for sent å snu, samme hvem du er, hverken deg eller meg.
Anonym
#7. Postet 20.11.2023 av Anonym
"16 FOR I HAM ER ALT BLITT SKAPT, I HIMMELEN OG PÅ JORDEN, DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE, ENTEN DET ER TRONER ELLER HERREDØMME ELLER MAKTER ELLER MYNDIGHETER.

ALT ER SKAPT VED HAM OG TIL HAM.

17 HAN ER FØR ALLE TING, OG ALT BESTÅR VED HAM.

18 OG HAN ER HODET FOR LEGEMET, SOM ER MENIGHETEN.

HAN ER OPPHAVET, DEN FØRSTEFØDTE AV DE DØDE, FOR AT HAN I ALT SKAL VÆRE DEN FREMSTE.

19 FOR DET VAR (DEN ALLMEKTIGE) GUDS VILJE Å LA HELE SIN FYLDE TA BOLIG I HAM,

20 OG VED HAM FORLIKE ALLE TING MED SEG SELV DA HAN GJORDE FRED VED BLODET VED HANS

KORS, - VED HAM, ENTEN DET ER DE SOM ER PÅ JORDEN, ELLER DE SOM ER I HIMLENE." Kol. 1.

De som holder seg til den augustianske kristendomsforståelsen, at mennesket er skapt med fri vilje, og velger menneskene feil, skal de kastes i helvete og pines evig med ild og svovel i ildsjøen..bare de som velger rett er de "utvalgte"...benekter Gud som en allmektig Gud som ikke er i stand til å få gjennom sin vilje...han som ALT er skapt ved og TIL ham.
Disse roper ut: Vranglære! Ubibelsk!

Vil DU være en av dem?
Doggidogg.

Her siterer du Paulus atter en gang.
Han skriver altså et brev til Kolosserne som var en menighet (troende) for å styke den og tilskynde den til å holde fast ved den tro og lære som den var blitt undervist i.
Det hadde sneket seg inn en vranglære blandt dem som handlet om en jødisk teosofi i kristen drakt med tiknytning til hedensk religiøsitet. Det var tendenser i retning av både den senere så sterkt utbredte
gnostisismen og av den tidligere forekommende judaismen (Galaterbrevet), men ingen av delene var rendyrket. Bare indirekte kan vi se gjennom brevet antydninger om hva læren gikk ut på.
Reusultatet av denne vranglæren ble at Jesus Kristus og hans frelse kom fullstendig i skyggen, og derfor finner Paulus det nødvendig å gi leserne en klarere forståelse.
Han ville gi kolosserne en klarere forståelse av Kristi person og verk (1.15-20).

Det han har gjort til vår evig salighet, er heller ikke beregnet bare på en flokk "innvidde", men for alle.
Derfor har Paulus lagt vinn på å formane hvert menneske og lære hvert menneske med all visdom, for å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus. (1.24-29).
Det går ikke ann å "være i Kristus" uten å ha blitt en ny skapning/frelst og født på ny.
Anonym
#8. Postet 20.11.2023 av Anonym
"16 FOR I HAM ER ALT BLITT SKAPT, I HIMMELEN OG PÅ JORDEN, DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE, ENTEN DET ER TRONER ELLER HERREDØMME ELLER MAKTER ELLER MYNDIGHETER.

ALT ER SKAPT VED HAM OG TIL HAM.

17 HAN ER FØR ALLE TING, OG ALT BESTÅR VED HAM.

18 OG HAN ER HODET FOR LEGEMET, SOM ER MENIGHETEN.

HAN ER OPPHAVET, DEN FØRSTEFØDTE AV DE DØDE, FOR AT HAN I ALT SKAL VÆRE DEN FREMSTE.

19 FOR DET VAR (DEN ALLMEKTIGE) GUDS VILJE Å LA HELE SIN FYLDE TA BOLIG I HAM,

20 OG VED HAM FORLIKE ALLE TING MED SEG SELV DA HAN GJORDE FRED VED BLODET VED HANS

KORS, - VED HAM, ENTEN DET ER DE SOM ER PÅ JORDEN, ELLER DE SOM ER I HIMLENE." Kol. 1.

De som holder seg til den augustianske kristendomsforståelsen, at mennesket er skapt med fri vilje, og velger menneskene feil, skal de kastes i helvete og pines evig med ild og svovel i ildsjøen..bare de som velger rett er de "utvalgte"...benekter Gud som en allmektig Gud som ikke er i stand til å få gjennom sin vilje...han som ALT er skapt ved og TIL ham.
Disse roper ut: Vranglære! Ubibelsk!

Vil DU være en av dem?

Hvordan kan vi da tro på det Jesus sa: " 44 ELSK deres fiender, VELSIGN dem som forbanner dere, GJØR VEL mot de som hater dere, og be for dem som forfølger dere, 45 for at dere kan bli barn av deres Far i himmelen. For HAN LAR SIN SOL GÅ OPP OVER ONDE OG GODE OG LAR DET REGNE OVER URETTFERDIGE OG RETTFERDIGE."

Hvordan kunne da Jesus be jødene om å "ELSKE deres fiender....." hvis han selv skulle kaste dem i helvete og la dem brenne evig med pine i ildsjøen?
Og hvordan kan da Gud noen gang frelse HELE ISRAEL (Rom. 11.15) hvis han skal kaste de fleste av dem i helvete og ildsjøen?

Det er ikke for sent å snu, samme hvem du er, hverken deg eller meg.
Doggidogg.

Jesus snakket om dette til alle,ikke bare jødene.
"Elsk derers fiender,og be for dem som forfølger dere".
Dette er ikke mulig uten å bli født på ny og har blitt en ny skapning.
Noe som først ble mulig for de jødene han snakket til, etter å ha fått DHÅ på pinsefestens dag.
Peter er et godt bevis på hvordan han forandret seg etterpå, en Peter før og en helt annen etter. Du må også forholde deg til Jesus selv sa ang himmel og helvete,og ikke ditt eget.
Anonym
#9. Postet 20.11.2023 av Anonym
"16 FOR I HAM ER ALT BLITT SKAPT, I HIMMELEN OG PÅ JORDEN, DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE, ENTEN DET ER TRONER ELLER HERREDØMME ELLER MAKTER ELLER MYNDIGHETER.

ALT ER SKAPT VED HAM OG TIL HAM.

17 HAN ER FØR ALLE TING, OG ALT BESTÅR VED HAM.

18 OG HAN ER HODET FOR LEGEMET, SOM ER MENIGHETEN.

HAN ER OPPHAVET, DEN FØRSTEFØDTE AV DE DØDE, FOR AT HAN I ALT SKAL VÆRE DEN FREMSTE.

19 FOR DET VAR (DEN ALLMEKTIGE) GUDS VILJE Å LA HELE SIN FYLDE TA BOLIG I HAM,

20 OG VED HAM FORLIKE ALLE TING MED SEG SELV DA HAN GJORDE FRED VED BLODET VED HANS

KORS, - VED HAM, ENTEN DET ER DE SOM ER PÅ JORDEN, ELLER DE SOM ER I HIMLENE." Kol. 1.

Vær oppmerksom på at disse versene (ovenfor i utklippet), Kol. 1:15-20 (v. 15 og 16 tok jeg ikke med her), er skrevet på en slik måte at de absolutt ikke gir rom for noen tvil om at ordet "alt" bare kan bety alt, uten unntak.
Apostelen Paulus, inspirert av Den Hellige Ånd, gjentar alt syv ganger før han kommer til nøkkelverset, vers 20, som sier at Gud vil forsone alle ting med seg selv gjennom Jesus Kristus.

Hvis du tror på læren om den evige pine eller tilintetgjørelse, så tror du ikke på Kolosserne 1:15-20, og i ditt sinn har du lagt til eller tatt bort sannheten i dette skriftstedet, noe Jesus advarer mot.

Læren om helvete og om universell forsoning gjennom Kristus kan ikke begge være sanne samtidig, for Guds ord motsier aldri seg selv, da kan vi ikke tro på det.

Derfor utfordrer jeg alle, også teologer og bibelforskere, som tror på læren om evig tortur i helvete, til å vise oss hvordan deres tro kan forenes med Kolosserne 1:15-20, uten å legge til eller ta bort noe fra Paulus klare Guds-inspirerte ord.

Misforstå ikke, det evige Guds rike i den nye himmel og den nye jord vil bli etablert ETTER at "alle ting" er forsonet med Faderen gjennom utgytt blod av Hans enbårne Sønn Jesus Kristus. Det er altså ikke i vår tidsalder dette vil skje.
Anonym
#10. Postet 20.11.2023 av Anonym
Vær oppmerksom på at disse versene (ovenfor i utklippet), Kol. 1:15-20 (v. 15 og 16 tok jeg ikke med her), er skrevet på en slik måte at de absolutt ikke gir rom for noen tvil om at ordet "alt" bare kan bety alt, uten unntak.
Apostelen Paulus, inspirert av Den Hellige Ånd, gjentar alt syv ganger før han kommer til nøkkelverset, vers 20, som sier at Gud vil forsone alle ting med seg selv gjennom Jesus Kristus.

Hvis du tror på læren om den evige pine eller tilintetgjørelse, så tror du ikke på Kolosserne 1:15-20, og i ditt sinn har du lagt til eller tatt bort sannheten i dette skriftstedet, noe Jesus advarer mot.

Læren om helvete og om universell forsoning gjennom Kristus kan ikke begge være sanne samtidig, for Guds ord motsier aldri seg selv, da kan vi ikke tro på det.

Derfor utfordrer jeg alle, også teologer og bibelforskere, som tror på læren om evig tortur i helvete, til å vise oss hvordan deres tro kan forenes med Kolosserne 1:15-20, uten å legge til eller ta bort noe fra Paulus klare Guds-inspirerte ord.

Misforstå ikke, det evige Guds rike i den nye himmel og den nye jord vil bli etablert ETTER at "alle ting" er forsonet med Faderen gjennom utgytt blod av Hans enbårne Sønn Jesus Kristus. Det er altså ikke i vår tidsalder dette vil skje.
Doggidogg.
Atter en gang: Paulus brever var alle skrevet til de som allerede var troende, altså til menigheter.
Det er stor forskjell på å lære de troende opp i vandringen med Jesus etter de er blitt nye skapninger, enn forkynnelsen som må til for de ufrelste, altså mennesker som ikke enda er kommet til tro.
Ufrelste som ikke har DHÅ på innsiden og som da ikke er blitt født på ny, forstår ikke en ting av det Paulus snakker om som var blitt en ny skapning.
Han underviser om dette "nye Livet" i Kristus som han selv hadde fått del i etter den nye gjenfødelsen.
Jesus kom for å forkynne et nytt budskap til mennesker, veien til himmelen som var ham selv og advarte derfor om helvete.
Han forkynte altså hele evangeliet, mens Paulus i sine brever skriver til dem som var kommet til troen på Jesus.
Vi kan på ingen måte slutte å forkynne det grunnleggende til "ikke troende mennesker" som Jesus selv gjorde.
Det var tross alt HAN som snakket om fortapelsen/helvete og ildsjøen.
Vi kan ikke forkynne noe annet og med det kalle Jesus for en løgner.
Han advarer sterkt med å legge noe til eller trekke noe i fra det han selv har sagt.
Jeg tør i hvertfall ikke det.
Vi må nødt til å legge stor vekt på det som Jesus selv sa ang ting, og det er vel han som vet best hva han snakker om av alle.
Paulus har heller ikke motsagt ham på noe vis, men det var heller ikke så nødvendig for ham å nevne dette med helvete til menighetene han skrev til som var blitt frelst fra nettopp dette.
sofia58 sier: Jeg er ny her Ønsker ærlige og åpen mann??
Skriv Skriv her Skriv i megafonen
annonseRadio 3:16