Her kan du skrive en melding som vil vises for alle på KristenDate.no.
Skriv Skriv her Skriv i megafonen

Forum > Religion og tro > Debatt

Anonym
Opprettet 22.09.2023 av Anonym.
"Do The Mordern Gifts (nådegavene) Meet The Biblical Standard?"
Video på youtube:

"CARISMATIC COUNTERFITS (forførelse): DO THE MODERN GIFTS MEET THE BIBLICAL STANDARD?"

Bare Bibelen gir svar. Lær hvordan en ikke skal bli forført.

Anbefaler alle å se den!

https://www.youtube.com/watch?v=9_IdNv1Ju5U

Svar på innlegg

Anonym
#1. Postet 22.09.2023 av Anonym

Talte Gud til oss i GT, på samme måte som Han taler til oss i NT?

En ting som er sikkert er at vi hører Hans røst

Joh 10:27 Mine får hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg.

Tror du Gud/Kristus virkelig talte til deg/oss i Johannesevangeliet?
Da tror jeg du det må du lese hva Paulus skriver i Ef. 2:

"12 Kom derfor i hu at dere (uomskårne, hedninger) på den tid var UTEN KRISTUS (da han levde her på jord), UTESTENGT FRA ISRAELS BORGERRETT OG FREMMEDE FOR PAKTENE MED LØFTENE, UTEN HÅP OG UTEN GUD I DENNE VERDEN."

Vi kan ikke lage "crash" mellom Kristus og Paulus ved bare å tro på en av dem. Det er helt meningsøst! Paulus kom etter Kristus.

Så de to kveene Jesus taler om er selvsagt ikke oss, men Israels hus og Juda hus, de skal en gang bli samlet til en kvee hvor fårene i begge kveene skal bli frelst. Det er ikke talt til oss, slik Paulus gir klart uttrykk for.

Men vil du ikke høre på videoen, så er det ditt valg.

Anonym
#2. Postet 23.09.2023 av Anonym

OK, da vet jeg at jeg at Gud ikke taler til deg

Er visst ikke grenser for hva du vet om Gud.

Anonym
#3. Postet 23.09.2023 av Anonym
Sauer (får) er ålreite dyr, men at de angriper høylytt, det har jeg aldri hørt om før!

Heller ikke at de sier de hører Gud og samtidig fornekter Paulus (se min kommentar #2), "hedningenes apostel", som fikk i forvalteransvar av Gud å fullføre Guds ord (Kol. 1:25) og som var den apostel som ved åpenbaring fra Gud fikk kjennskap til "hemmeligheten" slik han kunngjør i Ef. 3, en hemmelighet som ikke noe menneske i tidligerer generasjoner hadde hørt om før.

Men det er kjempeflott de gir dette innlegget med videoen stor oppmerksomhet!

ANBEFALER ALLE Å SE VIDEOEN, den er dessverre på engelsk, men finnes mange artikler som med et tastetrykk oversettes til norsk. Er du forført så er det ikke for sent å oppdage det! Guds nåde være med dere!
Amen.
compaq
#4. Postet 24.09.2023 av compaq
Som de hadde fått befaling om, ble disiplene i Jerusalem og Mattias ble ved loddkastning valgt til å ta plassen etter den troløse Judas Iskariot. På pinsedagen, det vil si på den 50. dag etter Jesu oppstandelse, ble den lovte hellige ånd utgytt over de 120 disiplene som hadde kommet sammen i en sal i Jerusalem og de begynte alle å tale språk som var fremmede for dem. Tusenvis av mennesker som feiret pinsen, kom sammen for å iaktta denne begivenhet.

Som den som hadde fått nøklene til himlenes rike, henvendte apostelen Peter seg til dem og sa til dem at det de så og hørte, var en oppfyllelse av Joels 3 profeti om at Guds ånd i de siste dager skulle bli utgytt over alt kjød. Denne Jesus som de religiøse ledere hadde fått drept på påskedagen, hadde Gud som en oppfyllelse av Davids salme 16 oppreiste fra de døde og det var han som nå utgjøt ånden fra himmelen. David hadde også i en annen salme 110 forutsagt at Jesus skulle bli opphøyd til Guds høyre ånd i himmelen. Jesus, Davids sønn eller etterkommer var nå blitt Davids herre, for Gud hadde nå gjort ham både og til Herre og til Messias.

Mange angret og omvendte seg da de hørte dette og de ble døpt i vann i Jesu navn og fortsatte å komme sammen med Jesu kristi apostler. OM lag 3000 jøder og proselytter ble den dagen lagt til menigheten og de mottok hellig ånd etter å ha blitt døpt i vann.
Synnøve
#5. Postet 25.09.2023 av Synnøve

Som de hadde fått befaling om, ble disiplene i Jerusalem og Mattias ble ved loddkastning valgt til å ta plassen etter den troløse Judas Iskariot. På pinsedagen, det vil si på den 50. dag etter Jesu oppstandelse, ble den lovte hellige ånd utgytt over de 120 disiplene som hadde kommet sammen i en sal i Jerusalem og de begynte alle å tale språk som var fremmede for dem. Tusenvis av mennesker som feiret pinsen, kom sammen for å iaktta denne begivenhet.

Som den som hadde fått nøklene til himlenes rike, henvendte apostelen Peter seg til dem og sa til dem at det de så og hørte, var en oppfyllelse av Joels 3 profeti om at Guds ånd i de siste dager skulle bli utgytt over alt kjød. Denne Jesus som de religiøse ledere hadde fått drept på påskedagen, hadde Gud som en oppfyllelse av Davids salme 16 oppreiste fra de døde og det var han som nå utgjøt ånden fra himmelen. David hadde også i en annen salme 110 forutsagt at Jesus skulle bli opphøyd til Guds høyre ånd i himmelen. Jesus, Davids sønn eller etterkommer var nå blitt Davids herre, for Gud hadde nå gjort ham både og til Herre og til Messias.

Mange angret og omvendte seg da de hørte dette og de ble døpt i vann i Jesu navn og fortsatte å komme sammen med Jesu kristi apostler. OM lag 3000 jøder og proselytter ble den dagen lagt til menigheten og de mottok hellig ånd etter å ha blitt døpt i vann.

Compaq.
I Salme 110 står det i v 1."Herren sa til min Herre: Sett deg ved min høyre hånd,til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter!"
Altså her står "høyre hånd" og IKKE "høyre ånd" som du skriver her.

v.5 "Herren er ved din høyre hånd,han knuser konger på sin vredes dag".

Rom.8.34, Kol.3.1. Jesus sitter nå ved "Guds høyre hånd" i himmelen.

Synnøve
#6. Postet 25.09.2023 av Synnøve

Sauer (får) er ålreite dyr, men at de angriper høylytt, det har jeg aldri hørt om før!

Heller ikke at de sier de hører Gud og samtidig fornekter Paulus (se min kommentar #2), "hedningenes apostel", som fikk i forvalteransvar av Gud å fullføre Guds ord (Kol. 1:25) og som var den apostel som ved åpenbaring fra Gud fikk kjennskap til "hemmeligheten" slik han kunngjør i Ef. 3, en hemmelighet som ikke noe menneske i tidligerer generasjoner hadde hørt om før.

Men det er kjempeflott de gir dette innlegget med videoen stor oppmerksomhet!

ANBEFALER ALLE Å SE VIDEOEN, den er dessverre på engelsk, men finnes mange artikler som med et tastetrykk oversettes til norsk. Er du forført så er det ikke for sent å oppdage det! Guds nåde være med dere!
Amen.

Svar til DOGGIDOGG.

Denne " hemmeligheten" du nevner her beskriver Paulus i Kol.1.26-28.
v 27."For dem ville Gud kunngjøre hvor rik på herlighet denne hemmelighet er blandt hedningefolkene,det er Kristus i dere,håpet om herlighet."

Kol.2.2 Guds" hemmelighet"er Kristus.
Gud opprettet en ny pakt med Jesus som mellommann,for å oppfylle løftet om en evig arv. Heb.9.15.
Den nye pakten er lovfestet på bedre løfter Heb.8.6

Løftene skulle gis ved TRO,av NÅDE,og gjelder for ALLE Abrahams barn. Rom.4.15-17. Ef.3.6

Jesus gav løftet om å sende DHÅ som gikk i oppfyllelse Apgj.2 og som er fremdeles på jorden i dag og gir fremdeles nådegavene til hvem han vil som det står om i 1.Kor.12.

Hvis noen påstår noe annet,med at DHÅ skulle forandre seg på noen måte eller bli begrenset med noe i ettertid,så må de kunne bekrefte dette med Skriftsteder.
ELLERS ER DET VRANGLÆRE.

Det gjelder for deg også DOGGIDOGG.

compaq
#7. Postet 25.09.2023 av compaq
synnøve

Hvis Jesus kristus allerede fra begynnelsen av var den høyeste Gud, hvordan kunne da Gud Faderen opphøye ham til noe mer eller gi ham en høyere stilling enn den han hadde før han ble menneske?
Det ville være umulig.

Da Gud Faderen oppreiste sin Sønn Jesus fra de døde og opphøyde han til himmelen, opphøyde han ham ikke til å bli sin like, men ga ham i sin nåde den neste høyeste plass i de levendes verden. Enhver skapning i himmel og på jord og de døde mennesker som skal bli oppreist fra jorden, vil derfor måtte bekjenne Jesus, ikke som Gud, men som Herre og det at de gjør det, er til Guds Faders ære, I Jesu navn skal hvert kne bøye seg for Gud Faderen, slik Gud forutsa i Esaias 45:23-24: For meg skal hvert kne bøye seg, meg skal hver tunge sverge troskap. Bare i ( Jehova), skal de si om meg, er rettferdighet og styrke.

Gud skal bli tilbedt gjennom Herren Jesus. Jesus erkjente alltid at han sto under Gud og var underlagt ham. Han erklærte tydelig at den himmelske Far var hans Gud, Jesus kristi Gud. Da han kom til døperen Johannes for å bli døpt, erkjente han at den himmelske Far var hans Gud, for han oppfylte da salme 40:7-9 slik det også sies i hebr 10:5-10)
Synnøve
#8. Postet 25.09.2023 av Synnøve

synnøve

Hvis Jesus kristus allerede fra begynnelsen av var den høyeste Gud, hvordan kunne da Gud Faderen opphøye ham til noe mer eller gi ham en høyere stilling enn den han hadde før han ble menneske?
Det ville være umulig.

Da Gud Faderen oppreiste sin Sønn Jesus fra de døde og opphøyde han til himmelen, opphøyde han ham ikke til å bli sin like, men ga ham i sin nåde den neste høyeste plass i de levendes verden. Enhver skapning i himmel og på jord og de døde mennesker som skal bli oppreist fra jorden, vil derfor måtte bekjenne Jesus, ikke som Gud, men som Herre og det at de gjør det, er til Guds Faders ære, I Jesu navn skal hvert kne bøye seg for Gud Faderen, slik Gud forutsa i Esaias 45:23-24: For meg skal hvert kne bøye seg, meg skal hver tunge sverge troskap. Bare i ( Jehova), skal de si om meg, er rettferdighet og styrke.

Gud skal bli tilbedt gjennom Herren Jesus. Jesus erkjente alltid at han sto under Gud og var underlagt ham. Han erklærte tydelig at den himmelske Far var hans Gud, Jesus kristi Gud. Da han kom til døperen Johannes for å bli døpt, erkjente han at den himmelske Far var hans Gud, for han oppfylte da salme 40:7-9 slik det også sies i hebr 10:5-10)

Svar til Compaq.

Den kristne tro på den treenige Gud innebærer at Gud er EN,men samtidig TRE: Gud Fader,Guds Sønn og Gud.Den Hellige Ånd.

Gud er med andre ord tre-i-en. Han er EN,men vi møter ham på tre forskjellige måter i Bibelen.

Dette tror ikke dere i JV på,fordi dere leser i en "annen bibel" Ny-verdens oversettelsen,utgitt av Vaktårnet,og som preges av deres egne oppfatninger.
Forskjellen på deres bibeloversettelse og andre,er at de ikke har hatt noen fra utenfor deres egen sammenheng til å utfordre dem.

For eksempel skriver de "Jehova" for "Herren" eller "Gud". 237 ganger i Det Nye Testamentet,enda det ikke finnes et eneste gresk manuskript av DNT som gjør dette.

De har en teori om at de kristne fjernet Guds navn fra DNT,siden noen tidligere greske oversettelser av Det Gamle Testamentet inneholdt Guds navn.
Men det finnes ikke noe bevis i de tusenvis av manuskriptene vi har av Det Nye Testamentet.

Andre oversettelser av Bibelen blir laget av brede panel av forskere fra ulike teologiske tradisjoner.

Jesus Kristus sitter i dag ved Guds høyre hånd i himmelen og går i forbønn for oss bla, som det står om Rom.8.34, mens DHÅ er fremdeles her nede på jorden.
Han holder fremdeles på med hva han ble utsendt for å gjøre siden Pinsefestens dag for nå over 2000 år siden.

compaq
#9. Postet 26.09.2023 av compaq
synnøve

www.gudsnavnet.no

Det står at det var jøder som ikke ville bruke Guds navn. 10.bud. 3. Du skal ikke misbruke ( Jehova) din Guds navn.

Hvorfor blir ikke Guds navn brukt alle steder hvor det forekommer i grunnteksten. Hvorfor blir det erstattet med slike titler som Herren og Gud. En amerikansk oversettelse (ASV) forklarer i sitt forord hvorfor den bruker Gudsnavnet, Jehova og hvorfor navnet i lang tid ikke ble brukt. Den amerikanske revisjonskomiteen kom etter omhyggelig overveielse til den enstemmige overbevisning at en jødisk overtro, som betraktet det guddommelige navn som altfor hellig til å bli uttalt, ikke lenger burde få påvirke engelske eller andre oversettelser.

Dette egennavnet, med dets rikdom av hellige tankeforbindelser, blir nå gjeninnsatt på en plass i den hellige tekst som det har et ubestridelig krav på. Ja, de som laget denne oversettelsen av Bibelen, var av den oppfatning at oversettere som hadde utelatt Guds navn, ikke hadde hatt gode grunner for å gjøre det. De satte det derfor inn igjen der hvor det hørte hjemme.
Synnøve
#10. Postet 26.09.2023 av Synnøve

synnøve

www.gudsnavnet.no

Det står at det var jøder som ikke ville bruke Guds navn. 10.bud. 3. Du skal ikke misbruke ( Jehova) din Guds navn.

Hvorfor blir ikke Guds navn brukt alle steder hvor det forekommer i grunnteksten. Hvorfor blir det erstattet med slike titler som Herren og Gud. En amerikansk oversettelse (ASV) forklarer i sitt forord hvorfor den bruker Gudsnavnet, Jehova og hvorfor navnet i lang tid ikke ble brukt. Den amerikanske revisjonskomiteen kom etter omhyggelig overveielse til den enstemmige overbevisning at en jødisk overtro, som betraktet det guddommelige navn som altfor hellig til å bli uttalt, ikke lenger burde få påvirke engelske eller andre oversettelser.

Dette egennavnet, med dets rikdom av hellige tankeforbindelser, blir nå gjeninnsatt på en plass i den hellige tekst som det har et ubestridelig krav på. Ja, de som laget denne oversettelsen av Bibelen, var av den oppfatning at oversettere som hadde utelatt Guds navn, ikke hadde hatt gode grunner for å gjøre det. De satte det derfor inn igjen der hvor det hørte hjemme.

COMPAQ.

Guds navn er Jahve (JHVH) ifølge Store norske leksikon.

Jahve er mulig uttale av da de fire hebraiske konsonantene yod-heh-vav-heh (JHVH), et av Guds navn i Den Hebraiske bibelen (Tanakh).
Jahve omtales også som tetragrammaton som betyr "De fire bostaver".

En vanlig tolkning i jødisk tradisjon er å knytte det til Guds svar til Moses i 2.Mosebok:
"Ehyeh asher ehyeh", oversatt med "Jeg er den jeg er" eller "Jeg er hva jeg er". (2.Mosebok 3.14).
Noe som står helt ANNET og FEIL oversatt i Ny-verdens oversettelsen utgitt av Vaktårnet.

Uttale jahv`e (på norsk)

En forkortelse av Jahve lyder Jahu (Jehu) eller Jah (Yo) og disse finnes også på epigrafiske tekster skrevet ned av vanlige mennesker i Det gamle Israel.

To spørsmål til deg Compaq til slutt her:
Uansett hvilket navn Gud har eller ikke,hvorfor kalle dere for Jehovas vitner,når Jesus sa til disiplene at de skulle være Hans vitner i Joh.15.26-16.?? Dette gjelder jo like mye for alle troende i dag.

Jesus sa også hvilke tegn som skulle følge dem som tror i Markus 16.17-18.:
" I mitt navn skal de drive ut onde ånder,de skal tale i nye tungemål,og de skal ta slanger i hendene,og om de drikker dødelig gift skal det ikke skade dem. De skal legge hendene på de syke,så de blir friske".

Det var altså ikke i Jahve eller Jehovas navn dette skulle skje.

Jesus ble gitt et navn som er OVER alle andre navn,Jesus Kristus, for over 2000 år siden noe som det står om i Fillipperne 2.5-11. Legg merke til at det står her at ER BLITT gitt og IKKE noe som SKAL BLI gitt.
Det er i DETTE navnet kraften ligger nå.og derfor skjer det den dag i dag helbredelser i JESUS Kristus navn.

Jesus gav dem også misjonsbefalingen i Matteus 28.18-20."da trådte Jesus fram og sa:
"Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disippler:Døp dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lær dem å holde alt jeg har befalt dere. Og se,jeg er med dere alle dager inntil verdens ende". Hvorfor døper ikke dere i JV slik som Jesus sa?

Her kan du skrive en melding som vil vises for alle på KristenDate.no.
Skriv Skriv her Skriv i megafonen
annonseRadio 3:16