sofia58 sier: Jeg er ny her Ønsker ærlige og åpen mann??
Skriv Skriv her Skriv i megafonen

Forum > Religion og tro > Debatt

Anonym
Opprettet 15.09.2023 av Anonym.
Hvorfor må en bli født på nytt?
Og hvordan blir en født på nytt?
Er det noe en selv må gjøre?

Svar på innlegg

AndersW
#1. Postet 15.09.2023 av AndersW
Og hvordan blir en født på nytt?
Er det noe en selv må gjøre?
Joh 3:1 "Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike."

Joh 3:5 Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike.

Mark 1:8 Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere med Den hellige ånd.

Det du selv kan gjøre, er å la deg døpe med vann og Ånd
Anonym
#2. Postet 15.09.2023 av Anonym
Joh 3:1 "Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike."

Joh 3:5 Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike.

Mark 1:8 Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere med Den hellige ånd.

Det du selv kan gjøre, er å la deg døpe med vann og Ånd
Hvordan lar jeg meg døpe med vann og Ånd?

Og hvorfor skal jeg det?
AndersW
#3. Postet 15.09.2023 av AndersW
Hvordan lar jeg meg døpe med vann og Ånd?

Og hvorfor skal jeg det?
Hvorfor blir som det står, for å "se Guds rike" og "komme inn i Guds rike"

Hvordan. Du begynner med å vende om

Apg 2:38 «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få Den hellige ånds gave.
Anonym
#4. Postet 15.09.2023 av Anonym
Hvorfor blir som det står, for å "se Guds rike" og "komme inn i Guds rike"

Hvordan. Du begynner med å vende om

Apg 2:38 «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få Den hellige ånds gave.
Hvis jeg har bodd hele livet i et land hvor ikke noe fra Bibelen har vært kjent...da vil jeg ikke forstå noe av noe av dette. Ikke hva "vend om" betyr, ikke hva "døpe" betyr, ikke hva"synd" er, heller ikke hva "Den Hellige Ånds gave" er. Heller ikke visst hva "Guds rike" er.

Hva da?
Anonym
#5. Postet 15.09.2023 av Anonym
doggidogg
Hva er det du skal prøve å bevise for oss nå da?

Du kommer ikke til å klare å vise, ut fra Guds ord, at du ikke trenger å bli født på.
Vi som er født på ny lar oss ikke lure..)

Hva du synes Guds ord burde si, er uinteressant...
AndersW
#6. Postet 15.09.2023 av AndersW
Hvis jeg har bodd hele livet i et land hvor ikke noe fra Bibelen har vært kjent...da vil jeg ikke forstå noe av noe av dette. Ikke hva "vend om" betyr, ikke hva "døpe" betyr, ikke hva"synd" er, heller ikke hva "Den Hellige Ånds gave" er. Heller ikke visst hva "Guds rike" er.

Hva da?
Det finnes vel ikke noe slikt land lenger. Men i siste ende er det opp til Jesus, hvordan det skal gå med de som ikke har forstått noe.
Andor
#7. Postet 15.09.2023 av Andor
doggidogg
Hva er det du skal prøve å bevise for oss nå da?

Du kommer ikke til å klare å vise, ut fra Guds ord, at du ikke trenger å bli født på.
Vi som er født på ny lar oss ikke lure..)

Hva du synes Guds ord burde si, er uinteressant...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Da må du forklare dette-

Første Korinter.Blodskam og hor
5Rett ut sagt: En hører om hor blant dere, og det i en form som ikke engang hedningene tåler, nemlig at en mann lever med sin fars kone. 2 Og likevel er dere stolte! Dere burde ha kjent sorg og vist bort fra dere den som har gjort dette. 3 For jeg, som er fysisk fraværende, men nærværende i ånden, har alt felt min dom over den som har gjort dette, som om jeg selv var til stede. 4 Når dere samles i vår Herre Jesu navn, når jeg er til stede i ånden og vår Herre Jesu kraft er med oss, 5 da skal dette mennesket overgis til Satan slik at kroppen hans blir ødelagt, men ånden kan bli frelst på Herrens dag
<
Anonym
#8. Postet 15.09.2023 av Anonym
Andor
Her er jeg ikke helt med, hva mener du?
Anonym
#9. Postet 15.09.2023 av Anonym
Og hvordan blir en født på nytt?
Er det noe en selv må gjøre?
Doggidogg

Du har i dine tideligere svar på innlegg i en annen tråd ang det samme, indirekte sagt at du selv "er blitt en ny skapning" som Paulus underviser om,og da har du blitt "født på ny" først,for i det hele tatt å ha kunnet bli det, enten du liker å høre det eller ikke. :) :) Det er noe som sier seg selv. :)

Men dette kan du fortelle ANDRE om som kommer i din vei som IKKE har tatt i mot Jesus enda,og som da ikke er frelst og blitt født på ny, og som ikke er blitt en ny skapning enda:

HVORDAN BLI FØDT PÅ NY.

a)Alt er blitt gjort ferdig fra Guds side.

"For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn,den enbårne,for at hver den som tror på ham,ikke skal fortapes,men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden,men for at verden skulle bli frelst ved ham." Joh.3.16-17.

Dette er evangeliets kjerne. Alt er gjort ferdig fra Guds side. Men vi trenger å høre dette for å tro det!

b) Bekjenn din stilling innfor Gud.

"Dersom vi sier at vi ikke har synd,da bedrar vi oss selv,og sannheten er ikke i oss. Dersom vi bekjenner våre synder,er han trofast og rettferdig,så han forlater oss syndene,og renser oss fra all urettferdighet".1 Joh.1.8-9

"Jeg vil stå opp og gå til min far,og jeg vil si til ham:Far jeg har syndet mot himmelen og for deg". Lukas 15.18.

c) Ta i mot frelsen ved å bekjenne Jesus som Herre i ditt liv.
"For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre,og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde,da skal du bli frelst. Med hjertet tror en til rettferdighet og med munnen bekjenner en til frelse".Rom.10.9-10.

Dette er alt som trengs for å bli født på ny!Du må høre evangeliet bli forkynt,så må du tro på det og se deg selv som en synder som trenger frelse. Deretter bekjenner du med din munn det som du tror i ditt hjerte-at Jesus kom og døde for dine synder og stod opp igjen til din rettferdiggjørelse

Når et menneske tar i mot Jesus og blir frelst,som beskrevet ovenfor her, kommer Den Hellige Ånd og føder ens ånd på ny. Derfor er det å bli født på ny en åndelig fødsel.
"Det som er født av kjødet,er kjød,og det som er født av Ånden,er ånd. Undre dere ikke over at jeg sa til deg:Dere må bli født på ny." Joh.3.6-7.

"Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham,for at syndelegemet skulle bli tillintetgjort,så vi ikke lenger skal være slaver under synden:" Rom.6.6

Vårt gamle menneske er vår gamle ugjenfødte ånd. Den ble korsfestet med Kristus,noe som skjer ved den nye fødsel."For livets Ånds lov har i Kristus frigjort meg fra syndens og dødens lov". Rom.8.2. "Guds Ånd vitner i sammen med vår ånd at vi er Guds barn". Rom.8.16.

Å bli født på ny kan sammenlignes med en hjertetransplantasjon! Gud tar bort det syndige hjertet(den gamle ugjenfødte ånd) og gir deg et nytt hjerte(den pånyttfødte ånd)med Guds egen natur. Les Esekiel36.26-27.
Anonym
#10. Postet 15.09.2023 av Anonym
Fortsettelse av mitt svar #9.

Etter man er blitt frelst og født på ny, er dåpen en veldig viktig lydighetshandling og en god samvittighetspakt med Gud. 1.Peter 3.21.

Når vi leser litt om de første kristne i Apostlenes Gjerninger,ser vi gjentatte ganger at folk tok i mot Guds Ord,kom til tro og så ble de døpt.

"De som tok i mot hans ord,ble døpt.Og den dagen ble det lagt til omkring tre tusen sjeler". Apgj. 2.41.

Les også Apgj. 10.44-48.

Det er ingen frelse i selve dåpen,men man kan heller si at dåpen er en naturlig følge av frelsen.

Barna høres dessuten Jesus til uansett.

Markus 10.13-16.

De bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem,men disiplene ville vise dem bort.
Da Jesus så det,ble han harm og sa til dem:

"La de små barn komme til meg og hindre dem ikke!For Guds rike hører slike til.
Sannelig jeg sier dere:Den som ikke tar i mot Guds rike likesom et lite barn,skal ikke komme inn i det."
Og han tok dem inn til seg,la hendene på dem og velsignet dem.
sofia58 sier: Jeg er ny her Ønsker ærlige og åpen mann??
Skriv Skriv her Skriv i megafonen
annonseRadio 3:16