Her kan du skrive en melding som vil vises for alle på KristenDate.no.
Skriv Skriv her Skriv i megafonen

Forum > Religion og tro > Debatt

Synnøve
Opprettet 24.08.2023 av Synnøve, dame, 64 år, Aust-Agder.
Nådegavene. Fungerer disse i dag?
Paulus snakket om nådegavene i 1.Kor.12. Fungerer disse i dag eller døde de ut med den siste apostel?

Svar på innlegg

HÅKON L
#1. Postet 24.08.2023 av HÅKON L
Noen interresant opplysninger i kapittelet 1kor 12.

(fortid brukes her ordet var)
1Kor 12:2
2 Dere vet at da dere var hedninger, ble dere viljeløst revet med til de stumme avgudene.

Paulus ble kalt hedningens apostel. det var fordi han gikk til hedningene selv om han samtalte med jødene også.
Paulus var ikke kalt for å få hedningen til fortsatt å være hedninger. Nei han var kalt til å omvende dem. vi er heller ikke kalt til å være jøde i det ytre ved avstaming til et land med alle dens forskrifter.
det vi er kalt til er å være jøde/guds folk ved sann omvendelse. der kommer ordet Kristne inn der barrierene ble revet ned. der alle troende er ett i Kristus.

Jesus gjenopprettet det som var ødelagt
Jesus gjenopprettet sabbaten fra formalisme til det sabbaten var ment for
Sabbaten er en glede for folk når barmhjertighet, og tid til Gud blir satt høyt
Jesaja 58:1 forklarer formålet til kapittelet
Jesaja 58:12 se gjerne vers 13-14 vers 5-11 spesielt vers 8 er et løfte om at Herren er med deg(sett den til 1 kor 12)
12 Dine gamle ruiner skal bygges opp igjen,
du skal gjenreise grunnmurer fra eldgamle slekter.
Du skal kalles
Den som murer igjen revner,
Den som setter i stand veier
så folk kan bo der.

ordet Jøde betyr Guds folk

Det jordiske templet der ikke jøder ble dømt til dødstraff for å gå inn i den indre tempelgården.
var en skillelinje mellom Jøder og ikke jøder.
Dette rev kristus ned for Kristus tjener i den himmelske helligdommen, hvor vi med mot kan tre frem til Kristus med bønn.
Kristus sine tjenere er ikke folk på jorden som skal regjere med kongsmakt over folkene, nei Kristus har kalt sine til å vitne i alle Jordens land til å vitne om Kristus sin fortjeneste og alt det innebærer. vi er kalt til tjeneste som lys i verden.

Et annet viktig poeng er det å se mennesker. Gud støtter ikke fra seg en eneste oppriktig som vender seg til Kristus
1kor 12:23 -->Jesaja 56:1-8
23 De kroppsdelene som vi synes er mindre ære verdt, dem gir vi desto større ære. Og de delene vi føler skam ved, kler vi desto mer sømmelig;

Jeg tror at alle av de nådegaven kan Gud gi ved sin ånd fra Kristus sin tid og frem til hans gjenkomst. det vitner vers 18 om i 1Kor 12:18 18 Men nå har Gud gitt hvert enkelt lem sin plass på kroppen slik han ville det.

Hvis en menighet renser seg fra synd ved Kristi fortjeneste og forenes i Kristus. da vil Kristus lys skinne desto sterkere til folkene, og vitnesbyrdene virke ennå kraftigere.
compaq
#2. Postet 25.08.2023 av compaq
Jehova Gud har makt til å gjøre syk og til å helbrede.

Herren ( Jehova) skal slå deg med Egypts byller, med svuller og med skabb og utslett, så du ikke skal kunne leges......(5 Mos 28:27,35)

Gud salvet Jesus fra nasaret med den hellige ånd og kraft, han som gikk omkring og gjorde vel og helbredet alle som var overveldet av djevelen, fordi Gud var med ham. ( Apg 10:38) Men de miraklene Jesus utførte var bare av midlertid verdi. De menneskene han helbredet, ble med tiden syke igjen. Og de som han oppreiste fra de døde, døde igjen. Men Jesu mirakler viste at han var sendt av Gud at han virkelig var Guds sønn. Og de viste at alle de problemer har, kan løses ved Guds makt. Ja, de viste i liten målestokk hva som skal skje på jorden under Guds himmelske rikes styre.

Jesus skjenket gaven til helbrede til sine tolv apsotler, senere til sytti andre disipler ( Matt 10:1-8) ( Luk 10:1,2,8-10)

Guddommelig legemlig helbredelse finner ikke sted idag etter som de spesielle gaver opphørte etter apostlenes død.( 1.kor 13:8-12)

Guddommelig helbredelse ved kristus Jesus skal finne sted full utstrekning i løpet av hans tusenårige regjering. Og ingen innbygger skal si: Jeg er syk...(Es 33:24) Og han skal tørke bort hver tåre av deres øyne og døden skal ikke være mer og ikke sorg og ikke skrik og ikke pine skal være mer....Åp 21:4-5)
Andor
#3. Postet 25.08.2023 av Andor
Helt klart ja. Både Jesus leger og Snåsamannen er et godt eks på det.

https://www.vg.no/rampelys/bok/i/dyGwA/snaasamannen-har-hjulpet-50-000-mennesker-gratis
Anonym
#4. Postet 25.08.2023 av Anonym
"Ser ingen Snåsa-effekt"

"Kun en av mannens 50000 pasietner har til nå registret sin sykdomshistorie i Registeret for eksepsjonelle sykdomsforløp i Tromsø.

Mange har derimot kontaktet Universitetet i håp om å komme i direkte kontakt med den populære healeren. Forfatteren av boken "Snåsamannen. Kraften som helbreder" oppfordrer i slutten av boken lesere som har blitt helbredet om å ta kontakt med Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin. Forfatteren mener det er viktig å få registrert historier til personer som både mener de er blitt friske av alternative behandlere, men også få registrert historiene til de som mener behandlingene ikke hadde noen effekt.
Men til tross for at beskjeden har nådd ut til rundt 90000 personer i boka, som har blitt en bestselger, er det til nå kun en eneste en av Snåsamannens pasienter som har meldt inn sin sykdomshistorie som eksepsjonell" skriver Aftenposten.
Adresseavisa skriver at flere har vist sin interesse muntlig, men vi har til nå bare registrert ett sykdomsforløp, opplyser Brit J. Drageset fra avisa.

Forfatteren av boken om Snåsamannen mener det er sannsynlig at Snåsamannen har behandlet rundt 50000 personer i sitt lange virke som håndsåplegger. Likevel synes han ikke det er rart at ikke flere av pasientene har meldt inn sin historie, til tross for den tydelige oppfordringa i boka...." ( i artikkelen kan du lese mer om hva de tror grunnen er til at ikke flere har meldt seg).

https://www.aftenposten.no/norge/i/dmn61/ser-ingen-snaasa-effekt
AndersW
#5. Postet 25.08.2023 av AndersW
Guddommelig legemlig helbredelse finner ikke sted idag etter som de spesielle gaver opphørte etter apostlenes død.( 1.kor 13:8-12)
hei compaq

Her skriver du et eller annet og så setter 1. Kor 13: 8-12 i parantes rett etter. For at folk skal tro det skriftstedet sier det samme som det du skriver.

1. Kor 13: 8-12 sier overhode ingen ting om helbredelse eller at noe opphørte etter Apostlenes død.

1. Kor 13: 8-13 Kjærligheten tar aldri slutt. Profetgavene skal bli borte, tungene skal tie og kunnskapen forgå. For vi forstår stykkevis og taler profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kommer, skal det som er stykkevis, ta slutt. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, forsto jeg som et barn. Men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige. Nå ser vi i et speil, i en gåte, da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis, da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut. Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.
Andor
#6. Postet 25.08.2023 av Andor
Det henger ikke på greip da fler har stått fram som her,og for ikke og snakke om pølse Hansen som fikk hjelp med sin unge som hadde kolikk.

https://www.adressa.no/nyheter/trondelag/i/X60oGo/det-var-helt-ratt
AndersW
#7. Postet 25.08.2023 av AndersW
Paulus snakket om nådegavene i 1.Kor.12. Fungerer disse i dag eller døde de ut med den siste apostel?
Det ville jo i så fall være det samme som å si at Guds Ånd ikke lengere er virksom i Jesu kropp (de kristne). En helt absurd tanke, når man ser hvor virksom Jesu kropp er i verden i dag.

Ef 1:23 "kirken, som er Kristi kropp"

1 Kor 12,27 "Dere er Kristi kropp"
Anonym
#8. Postet 25.08.2023 av Anonym
1. Kor. 13 handler om kjærligheten, agape kjærligheten.
For å si noe om hvor viktig kjærligheten er sier Paulus i vers 8-10 at alle nådegaver skal opphøre når det fullkomne kommer (altså fremtid). Så lenge troende lever på jorden er nådegavene for å bygge opp Kristi kropp. Det fullkomne er selvsagt Jesus Kristus, og når vi blir som ham.
Når vi er døde, eller når Jesus har kommet tilbake, etter trengselstiden, da har vi selvsagt ikke bruk for nådegaver (men, de trengs virkelig under trengselstiden).

Med en falsk Jesus, som JV dessverre tror på, så vil ingen av dem bli døpt i ånden, og dermed vil de ikke se nådegavene i deres menigheter, derfor må de foreta justeringer og spesielle tolkninger av skriften for å få deres erfaringer (manglende) til å "stemme" med Guds ord. Deres syn på 1. Kor. 13, 8-10(12) er et slikt eksempel.
Det virker som de bare blir opplært i bibelen og bruker den som en slags mantra, uten at de har noe personlig forhold til det egentlig. Fullstendig menneskestyrt og de ser ikke denne åndelige forblindelsen selv...
Synnøve
#9. Postet 25.08.2023 av Synnøve
Svar til Compaq. Du skriver her at de miraklene Jesus gjorde bare var av midlertidig verdi,og at dem han helbredet ble syke igjen med tiden??Hvor i Bibelen står det??
Alle dør en dag,men det vil ikke si det samme som at det skjer pga sykdom.
Anonym
#10. Postet 25.08.2023 av Anonym
"MISTET PAULUS EVNEN TIL Å HELBREDE? (av pastor Ricky Kurth)

Vi sier at Paulus mistet evnen til å helbrede siden han ikke helbredet noen i sin senere tjeneste. Men er dette godt nok bevis? Hvis han var i fengsel under sin senere tjeneste, hvordan kunne han ha helbredet noen?

Vel, først og fremst trenger folk i fengsel helbredelse like mye som andre mennesker! Noen ganger enda mer, på grunn av de tøffe forholdene som var i fengslene på den tiden, og piskeslagene og andre slag som ofte ble lagt på romerske fanger (Apg. 16:23 og 18:17).

Paulus satt i en slags husarrest under sitt første fengselsopphold, som vi ser i Apg. 28:30 - "Og Paulus bodde to hele år i sitt eget leiehus og mottok alt som kom inn til ham."

Under denne husarrest-typen av fengsling var han i stand til å motta "alt som kom inn til ham". Det ville gitt ham rikelig med mulighet til å helbrede mennesker hvis han fortsatt hadde evnen til å helbrede. Og han syntes å være i samme slags bånd under sitt andre fengsesopphold, med folk som kunne besøke og til og med bli hos ham (2. Tim. 4:9-13).

Vi vet imidlertid at han MISTET evnen til å helbrede under sin første fengsling, da han da han ga Timoteus medisinske råd (1. Tim. 5:23) i stedet for å sende ham en en svetteduk eller arbeidsforklær han hadde hatt på seg som de bar til de syke (Apg. 19:11-12).

Og under sin andre fengsling nevnte han at han måtte etterlate en kjær medarbeider "syk" mellom sine to fengslinger (2. Tim. 4:20)."


https://bereanbiblesociety.org/did paul-lose-his-ability-to-heal/
Her kan du skrive en melding som vil vises for alle på KristenDate.no.
Skriv Skriv her Skriv i megafonen
annonseRadio 3:16