sofia58 sier: Jeg er ny her Ønsker ærlige og åpen mann??
Skriv Skriv her Skriv i megafonen

Forum > Religion og tro > Debatt

AndersW
Opprettet 27.04.2023 av AndersW, mann, 57 år, ikke angitt.
Hva er Guds rike ?
GUDS RIKE ER KRISTI RIKE SOM DE KRISTNE ER SATT OVER I OG HAR DEL I

Ef 5,5
"For dere skal vite at ingen som driver hor, lever i umoral eller er pengegrisk og altså dyrker en avgud, skal del i Guds og Kristi rike."

Åp 1,9 "Jeg, Johannes, som er deres bror og sammen med dere har del i trengslene og riket"

Kol 1,13 "For han har fridd oss ut av mørkets makt og satt oss over i sin elskede Sønns rike."

MANGE HVERKEN KAN SE ELLER VIL GÅ INN I GUDS RIKE

Joh 3:3 "Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike"

Joh 3:5 "Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike."

Matt 23:13 "Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere stenger himmelriket for menneskene. Selv går dere ikke inn, og dem som vil gå inn, slipper dere ikke inn."

DE SOM KOMMER INN I RIKET FÅR DEL I KRISTI OFFER MÅLTID

Luk 22,30 "Dere skal spise og drikke ved mitt bord, i mitt rike."

Luk 13:29 "Fra øst og vest og fra nord og sør skal mennesker komme og sitte til bords i Guds rike"

<

Svar på innlegg

compaq
#1. Postet 27.04.2023 av compaq
1.kor 6:9-11: Ta ikke feil. Verken de som lever i hor, avgudsdyrkere, ekteskapsbrytere eller menn som ligger med menn eller lar seg bruke til dette...skal arve Guds rike.
Slik var noen av dere en gang. Men nå er dere blitt vasket rene, dere er blitt hellighet, ja, rettferdige for Gud ( Jehova) i herren Jesu kristi navn og vår Guds ånd.

Dette understreker hvor alvorlig denne saken er. Ekteskapsbrytere som ikke angrer, vil ikke få del i Guds rike. Men mennesker som har begått ekteskapsbrudd eller som kanskje har giftet seg på nytt uten å ha rett til det ifølge Bibelen., kan få Guds tilgivelse og komme i en ren stilling innfor ham hvis de angrer oppriktig og viser tro på verdien av Jesu sonoffer.
Family Man
#2. Postet 28.04.2023 av Family Man
1 Kor 4:20 For Guds rike består ikke i ord, men i kraft.
AndersW
#3. Postet 28.04.2023 av AndersW
1.kor 6:9-11: Ta ikke feil. Verken de som lever i hor, avgudsdyrkere, ekteskapsbrytere eller menn som ligger med menn eller lar seg bruke til dette...skal arve Guds rike.
Slik var noen av dere en gang. Men nå er dere blitt vasket rene, dere er blitt hellighet, ja, rettferdige for Gud ( Jehova) i herren Jesu kristi navn og vår Guds ånd.

Dette understreker hvor alvorlig denne saken er. Ekteskapsbrytere som ikke angrer, vil ikke få del i Guds rike. Men mennesker som har begått ekteskapsbrudd eller som kanskje har giftet seg på nytt uten å ha rett til det ifølge Bibelen., kan få Guds tilgivelse og komme i en ren stilling innfor ham hvis de angrer oppriktig og viser tro på verdien av Jesu sonoffer.
Jehovas vitner har ikke prester og er ikke et hellig folk. De er ikke Guds rike.

2 Mos 19:6 Dere skal være et kongerike av prester og et hellig folk for meg.


Åp 5:10 Du har gjort dem til et kongerike og til prester for vår Gud, og de skal herske som konger på jorden.


Åp 1:5 Han elsker oss og har fridd oss fra våre synder med sitt blod og har gjort oss til et kongerike, til prester for Gud vår Far.


Åp 20:6 De skal være Guds og Kristi prester og herske med ham i tusen år.

AndersW
#4. Postet 28.04.2023 av AndersW
1 Kor 4:20 For Guds rike består ikke i ord, men i kraft.
Du syntes det ble for mange ord i innlegget?

Joh 6:63 De ordene jeg har talt til dere, er ånd og liv. Ellers tenker nok Paulus på

Apg 1,8: "Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende


For de fikk da del i Den hellige ånds samfunn, dvs. Guds rike


2 Kor 13,12: Herren Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle!

Anonym
#5. Postet 28.04.2023 av Anonym
Men: "HVA ER GUDS RIKE?"

Det er jo DET som er overskriften på dette innlegget.
INGEN har svart på det, ikke innleggforfatteren heller.
Hvorfor ikke det?

Altså: HVA ER GUDS RIKE?
Family Man
#6. Postet 28.04.2023 av Family Man
Du syntes det ble for mange ord i innlegget?
Ja, det er ofte mye ord blandt oss kristne.
Gjerne ord, men om de mangler kraft så hadde det vært bedre uten.

Så er det veldig greit å høre med himmelen, for å finne ut hva Gud vil gjøre gjennom meg eller igjennom andre.

Det letteste i verden er å høre Guds stemme, men det vanskeligste er å komme dit.
AndersW
#7. Postet 28.04.2023 av AndersW
Men: "HVA ER GUDS RIKE?"

Det er jo DET som er overskriften på dette innlegget.
INGEN har svart på det, ikke innleggforfatteren heller.
Hvorfor ikke det?

Altså: HVA ER GUDS RIKE?
Min oppfatning er at Kristi kropp er Guds hus, Guds temple, Guds bolig, Guds rike.

1 Kor 12,27
"Dere er Kristi kropp"
1 Kor 12,13
"For med én Ånd ble vi alle døpt til å være én kropp"
Joh 2,21 "det tempelet han talte om, var hans egen kropp"

1 Kor 3,16 "Vet dere ikke at dere er Guds tempel"
1 Kor 3,17 "Guds tempel er hellig, og dette tempelet er dere"
1 Pet 2,5 "bli selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus"

Heb 3,6 "hans hus er vi"
Ef 2,22 "i ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud"

Det Jesus her snakker om er sin kropp.

Mark 4:30 "Han sa: «Hva skal vi sammenligne Guds rike med? Hvilken lignelse skal vi bruke? Det er som et sennepsfrø. Når det blir sådd, er det mindre enn noe annet frø på jorden, men når det er sådd, vokser det opp og blir større enn alle hagevekster"
Anonym
#8. Postet 28.04.2023 av Anonym
quote][
Ja, det er ofte mye ord blandt oss kristne.
Gjerne ord, men om de mangler kraft så hadde det vært bedre uten.

Så er det veldig greit å høre med himmelen, for å finne ut hva Gud vil gjøre gjennom meg eller igjennom andre.

Det letteste i verden er å høre Guds stemme, men det vanskeligste er å komme dit.


1)Hva gjør du for høre Guds stemme?

2) Hvordan kommer du dit?

Eller var det bare "ord"?
Family Man
#9. Postet 29.04.2023 av Family Man
1)Hva gjør du for høre Guds stemme?

2) Hvordan kommer du dit?

Eller var det bare "ord"?
Det styres først av ytre rammer.
Vi trenger en teologi som sier at vi kan høre fra Gud.(ingen kan være frelst uten å ha hørt fra Gud)
Vi trenger å bruke tid i et miljø/tradisjon der folk hører fra Gud. Oppsøke den delen av kristenfolket som lever i det profetiske og kanskje få en profeti.

Trenger å fjerne støy i eget liv, bruke mer tid i stillhet. (drar snart på 8 dagers heltaus retreat).
Holde seg til bibelen og dens autoritet. For vi trenger ikke noe nytt evangelium.
August afternoon
#10. Postet 29.04.2023 av August afternoon
Hvis Guds rike ikke er en fysisk plass så er det vel kanskje en beskrivelse av mennesker med et forvandlet og
fornyet sinn som ledes av kristus...?
bare en tanke...
sofia58 sier: Jeg er ny her Ønsker ærlige og åpen mann??
Skriv Skriv her Skriv i megafonen
annonseRadio 3:16