KristenDate på iOS og Android
Skriv en hilsen til alle på KristenDate.no
Skriv i megafonen
Skriv i megafonen

Forum >> Politikk og samfunn >> Debatt


Åpne profilen til August afternoon

Eldreomsorg i Norge

Programmet "Brennpunkt" viste for noen dager siden en viktig dokumentar om eldreomsorg i Norge.
i 2005 så ble det proklamert at det skulle skinne av eldreomsorgen..gjør den det i dag..?
ta gjerne en titt;

https://tv.nrk.no/serie/brennpunkt-omsorg-bak-lukkede-doerer/sesong/1/episode/1/avspiller (55.30 min..).
Åpne profilen til Svegul
Når eg vert gamal ønsker eg ikkje å bli møtt med teknologi som passar på meg, men med levande mennesker. Heller ikkje med ansatte som heseblesande må skynde seg vidare for å rekke neste oppdrag. Eg ønskar kvalitet, og ansatte som har tid til å gjera jobben.
Min far var heldig som var på ein liten eldreheim den siste tida han levde. Eg fekk høyra av mennesker som kjente til det, at den heimen var mykje bedre enn den større heimen i kommunesenteret. Dette har eg opplevd mange gongar, også andre plassar enn i eldreomsorga, at mindre einingar har høgare kvalitet enn større einingar.

Ein gong åt eg middag på ein eldreheim, og eg må dessverre seia at maten smakte dårleg. Det gjer vondt å seia det, for det er ikkje slik vi skal snakke om maten i ei verd der folk svelt.

Det forundrar meg at samfunnet ikkje har nok personale når eldrebølga slår inn. Vi har hatt god oversikt over eldrebølga i fleire tiår. Det har ikkje mangla på søknader til sjukepleiar- og legestudiet, men mange har ikkje kome inn på grunn av harde krav. Det er heller ikkje sikkert at dei som har dei beste karakterane i teoretiske fag, vert dei beste sjukepleiarane og legane i praksis.
Anonym
Vår eldreomsorg er nok bare et symptom på at vi har byttet ut nestekjærlighet med sosialistisk middelmådighet. Det samme skjer over hele samfunnet. Mens vi indoktrineres til å tro at vi lever i verdens beste land, fordi vi har penger på bok og eier Colaaksjer.
Det vil sansynligvis vokse fram et stort omsorgsbehov i Norge. Vi kristne kan utnytte det til igjen dele evangeliet.
Åpne profilen til August afternoon
Det har i mange år vært en nedprioritering ikke bare innen eldreomsorg men helsevesnet generellt.
et eks på det så man når Covid kom til Norge og da fikk man se hva nedskjæringene
hadde gjort med helsevesnet i de siste 30 til 40 år.

det er ikke penger det står på for å ruste opp bl.a eldreomsorgen men viljen til å gjøre det.
for når man ser på den køen av milliarder av kroner som står på Gardemoen klar til avreise
til diverse despoter og annet rart så er det ikke der skoen trykker.

det er på tide at politikerne også viser den samme "godhet" også til sitt eget folk og
da kan de begynne å bygge flere eldrehjem og også opprette flere linjer på Høyskolene/Universitet slik at
flere hender kan komme til for å hjelpe de eldre og også på sykehusene slik at hverdagen blir mindre stressende for de som jobber.

Det er ikke bare mat som er viktig men også kosttilskudd for de eldre har også bruk for det i likhet med
de som er yngre,par eksempler er D-vitamin og Q10 men også at de eldre kan få besøk av unger i
fra barnehage for uannsett alder så er det viktig å se og bli sett.
.
Så er det bare å håpe på at det som ble avslørt i Brennpunkt vil være en vekker for politikerne m.fl om å
få dampen opp når det gjelder de eldre for dette er slett ikke verdig i det hele tatt.

Her er forresten episode 2 av denne dokumentaren;https://tv.nrk.no/serie/brennpunkt-omsorg-bak-lukkede-doerer/sesong/1/episode/2/avspiller (50 min..).

Åpne profilen til Svegul
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkhol varslar nedskjæringar. Sjukehusa skal sjå på kva dei skal gjera mindre av. Det skal også jobbast meir effektivt og innførast meir digitalisering. Det skal jobbast "smartare". Dette er ein prosess som har føregått ei god stund. Så langt eg kan sjå har dette berre ført til at helsepersonell brukar meir tid til byråkrati, kontroll og registrering. I dag skal alt skrivast ned.

På 1970-talet var eg som 15-åring ute og gjekk på ski. I ein nedoverbakke datt eg og braut arma. Min far køyrde meg først til ein hyggeleg lege som undersøkte meg, og så til sjukehuset som tok enkelt imot meg. Legen satte bruddet på plass og så gipsa meg, og sidan har arma mi fungert 100%. Det verka så enkelt og ubyråkratisk. Dei siste gongane eg har vore hos fastlegen, sit han og skriv ned alt eg seier på PC. Han ser knapt på meg, berre stirar inn i skjermen. Som ung lærte eg at det er folkeskikk å sjå på den du snakkar med, men det har ikkje legen tid til.

Eg høyrde ein gong ein eldre mann som jobba på sjukehuset som sa at då han begynte der, var det ei og ei halv stilling i administrasjonen på hans avdeling. Dei andre jobba med pasientar. I dag er det ein stor administrasjon på avdelinga. Eg er redd for at nedskjæringane vil gå hardt utover dei eldre. Dei eldre er ei gruppe som protesterer lite. Når behandlinga av eldre vert omtala i media, ser vi ofte at det er dei pårørande som talar deira sak, ikkje dei eldre sjølve. Derfor er det så viktig at nokon talar deira sak.

Åpne profilen til August afternoon
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkhol varslar nedskjæringar. Sjukehusa skal sjå på kva dei skal gjera mindre av. Det skal også jobbast meir effektivt og innførast meir digitalisering. Det skal jobbast "smartare". Dette er ein prosess som har føregått ei god stund. Så langt eg kan sjå har dette berre ført til at helsepersonell brukar meir tid til byråkrati, kontroll og registrering. I dag skal alt skrivast ned.

På 1970-talet var eg som 15-åring ute og gjekk på ski. I ein nedoverbakke datt eg og braut arma. Min far køyrde meg først til ein hyggeleg lege som undersøkte meg, og så til sjukehuset som tok enkelt imot meg. Legen satte bruddet på plass og så gipsa meg, og sidan har arma mi fungert 100%. Det verka så enkelt og ubyråkratisk. Dei siste gongane eg har vore hos fastlegen, sit han og skriv ned alt eg seier på PC. Han ser knapt på meg, berre stirar inn i skjermen. Som ung lærte eg at det er folkeskikk å sjå på den du snakkar med, men det har ikkje legen tid til.

Eg høyrde ein gong ein eldre mann som jobba på sjukehuset som sa at då han begynte der, var det ei og ei halv stilling i administrasjonen på hans avdeling. Dei andre jobba med pasientar. I dag er det ein stor administrasjon på avdelinga. Eg er redd for at nedskjæringane vil gå hardt utover dei eldre. Dei eldre er ei gruppe som protesterer lite. Når behandlinga av eldre vert omtala i media, ser vi ofte at det er dei pårørande som talar deira sak, ikkje dei eldre sjølve. Derfor er det så viktig at nokon talar deira sak.


Det var bra å høre at armen din ble helt bra igjen:-).
bortsett i fra pårørende så er det i hovedsak Pensjonistforbundet som taler de eldres sak og
gjør en god jobb med dethttps://www.pensjonistforbundet.no/nyheter.
for Statens sin del er den såpass kynisk at den anser de eldre kun som en brysom utgiftpost for
 
det er kun penger som gjelder for Staten.
hvis Stortinget fortsetter den sparelinjen de har holdt på i de siste 30-40 år så vil jeg tippe at
Helse-Norge vil bryte i sammen i framtiden og i såfall hva gjør man da..helsepersonellet kan
ikke jobbe fortere enn det de gjør i dag..?

I tillegg så er noen av ledelsene ved norske Helseforetak i utakt med de som jobberhttps://www.tv2.no/nyheter/innenriks/advarer-mot-innforing-av-nytt-system-vil-fore-til-okt-lidelse/15196818/ og dette er ikke et enestående eksempel.

Her om dagen ble det proklamert at Norge blir å annskaffe 54(+18) tanks til en prislapp i underkant av
20 milliarder kroner som er bra men tenk om Stortinget kunne ta det samme beløpet til å kunne starte en
utbygging av Helse-Norge..?


Åpne profilen til August afternoon
I de ca 40 siste årene har Stortinget kuttet ned på Helse og omsorg i Norges land og
i dag ser vi resultatet.
les gjerne;


https://www.document.no/2023/05/21/ombud-slar-alarm-om-eldreomsorgen-i-rodgronne-trondheim-kommune/


I dag har den norske Stat penger nok til å kunne bygge denne sektoren opp igjennom flere år.
det står kun på interessen for å gjøre det på Stortinget.
i følge SSB så manglet det i 2021/22 ca 6000 sykepleiere og fremskrivninger viser
en mangel på 28.000 sykepleiere i 2035.

En kronikk om hverdagen i Helsevesnet.
les gjerne;


https://www.nordnorskdebatt.no/vi-som-jobber-i-helsevesenet-kjenner-pa-resultatet-av-en-feilslatt-helsepolitikk/o/5-124-208959
Åpne profilen til doggidogg2
Sykehusene er i dag blitt fabrikker hvor det i dag foregår en "produksjon", og hvor pasientene er en "vare" med stykkpris. 

Hjemmesykepleiere har blitt "bistandsarbeidere".

Begrepet "omsorg" har visst blitt radert ut. Kun kroneverdi igjen?
Åpne profilen til Tangen


I dag har den norske Stat penger nok til å kunne bygge denne sektoren opp igjennom flere år.
det står kun på interessen for å gjøre det på Stortinget.
i følge SSB så manglet det i 2021/22 ca 6000 sykepleiere og fremskrivninger viser
en mangel på 28.000 sykepleiere i 2035.

En kronikk om hverdagen i Helsevesnet.
les gjerne;


https://www.nordnorskdebatt.no/vi-som-jobber-i-helsevesenet-kjenner-pa-resultatet-av-en-feilslatt-helsepolitikk/o/5-124-208959Tja, egentlig har vi ikke en mangel på sykepleiere og andre pleiere, men vi har mangel på folk som vil jobbe innen dette yrket og helse- og omsorgsyrker generelt (mange sykepleiere og andre kvalifiserte jobber innenfor andre bransjer), og det er for mange små stillinger. Dessuten, jeg leste et sted for en tid tilbake at dersom sykepleiere som nærmer seg pensjonsalder utsatte pensjonsuttaket med ett år ville det ikke være noen mangel lengre. Det er noe å tenke på. Hva med å gi disse en gulerot? 


Det er også slik at barnekullene fra rundt 1980 gikk kraftig ned, det merker vi resultatet av nå i mange bransjer. Når i tillegg krona er svak blir det langt mindre attraktivt for utlendinger fra europeiske land å ta jobb i Norge uten tvil. En arbeidstaker fra Øst-Europa vil tjene mer i samme bransje i f.eks Danmark enn i Norge. 
Åpne profilen til August afternoon

Tja, egentlig har vi ikke en mangel på sykepleiere og andre pleiere, men vi har mangel på folk som vil jobbe innen dette yrket og helse- og omsorgsyrker generelt (mange sykepleiere og andre kvalifiserte jobber innenfor andre bransjer), og det er for mange små stillinger. Dessuten, jeg leste et sted for en tid tilbake at dersom sykepleiere som nærmer seg pensjonsalder utsatte pensjonsuttaket med ett år ville det ikke være noen mangel lengre. Det er noe å tenke på. Hva med å gi disse en gulerot? 


Det er også slik at barnekullene fra rundt 1980 gikk kraftig ned, det merker vi resultatet av nå i mange bransjer. Når i tillegg krona er svak blir det langt mindre attraktivt for utlendinger fra europeiske land å ta jobb i Norge uten tvil. En arbeidstaker fra Øst-Europa vil tjene mer i samme bransje i f.eks Danmark enn i Norge. 
Det burde absolutt ha vært en ide å gi en økonomisk gulrot til å få folk til å kunne jobbe lengre men
jeg er redd for at det er lite å hente av gulrøtter i fra Stortinget i dag.
for det er penger det handler mest om og manglende erfaring hos de som styrer landet i dag over hva
som skjer i helsevesnet.
jeg kjenner ei som jobber på et eldrehjem der hverdagen er mildt sagt travelt.
hun forteller om en stor gjennomtrekk av de som arbeider der og noen har fått sammenbrudd på jobb.
sammenbrudd til ikke å strekke til i jobben og også manglende tid til kontakt med de eldre..det å også
snakke og lytte til på hva de har på hjertet
til slutt kom det en politiker dit og av det kom det 2 sider i avisen med beklagelser,løfter og mer til.
i valgkampen for 4 år siden ble det lovet flere senger..til nå er det kommet 1ny.

Ja det er en god del sterkere valuta i Danmark enn i Norge og svekkelsen av den norske krone vil trolig
fortsette en stund til men det er vanskelig å si noe tidshorisont da børsene ennå er i ulage.
vi får se om det vil bli bedring av barnekullene i årene framover,,,håper det:-).