Radio 3,16
Skriv en hilsen til alle på KristenDate.no
Skriv i megafonen
Skriv i megafonen

Forum >> Religion og tro >> Debatt


Åpne profilen til HÅKON L

Herrens Godhet

1 krøniker 17:26-27
26 Og nu, Herre, du er Gud, og du har lovt din tjener denne lykke. 27 Så la det nu behage dig å velsigne din tjeners hus, så det må bli stående for ditt åsyn til evig tid! For det som du, Herre, velsigner, er velsignet i all evighet.
(det Herren velsigner er til lykke for mennesker om de tar del i det han velsigner, velsignelsene er for evig tid. 1 Sabbaten er velsignet(1 mos 2:3 3 Gud velsignet den sjuende dagen og helliget den.(i klartekst blir det slik: Gud har for evig satt den sjuende dagen, og satt den til side)(vi er også kalt som Hellige til å leve et liv satt til side for Gud og Gud vil det beste for menneske derfor holder en den sjuende dagen.)

1. pet 2:9 9 Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys. (skaperverket er et storverk som Herren har gjort, frelsesverket er gjort av Gud, Herren kalte oss fra mørke med håp og inn i sin herlighet.)

2. Tienden er velsignet (en gir ikke for menneskes del, men for Guds skyld gir en tiende, for det er han du vil ære)
3. Abrahams slekt er velsignet, han ble velsignet ved tro til en utvalgt slekt for Herren, hvem er av Abrahams slekt, ikke de som er av fysisk avstamning men de som er av tro
Gal 3:6-96 Om Abraham heter det: Han trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig.  7 Så forstår dere at det er de som tror, som er Abrahams barn.  8 Skriften forutså at Gud ville rettferdiggjøre hedningene ved tro, og den forkynte på forhånd dette gode budskapet til Abraham: I deg skal alle folkeslag velsignes.

4.(Når Gud skaper i oss et rent hjerte og fjerner vår skyld gir Herren oss et Kjødhjerte som loven er skrevet på så vi skal vandre på den sti ved hans ånd, for Herren gir av sin rettferd til oss urettferdig så vi kan få del i hans nærvær) (For det er Gud som kaller oss til å bli født på ny, så vi kan vandre slik han har kalt oss til å vandre)
salme 24:4-5
4 «Den som har skyldfrie hender og et rent hjerte, som ikke lengter etter løgn og ikke sverger falsk ed. 
5 Han får velsignelse av Herren
og rettferd fra Gud, sin frelser.»

salme 1:1-2
Salig er den som ikke følger lovløses råd,
ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete, 
2 men har sin glede i Herrens lov
og grunner på hans lov dag og natt.
(ved dette kan vi glede oss for Herren vil oss det beste)

Hellige= satt til side/skilt ut fra
Salig= lykkelig er den som gjør
Velsignet= en gave av lykke for den som tar del
Åpne profilen til HÅKON L
Rom 13:9-10
 9 For disse budene: Du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke slå i hjel, du skal ikke stjele, du skal ikke begjære, eller hvilket bud det så er, sammenfattes i dette: Du skal elske din neste som deg selv. 10 Kjærligheten gjør ikke noe ondt mot nesten. Derfor er kjærligheten oppfyllelse av loven.

Ser vi på loven er den lagd av kjærlighet for Herren vil oss det beste les 2mos 20:1-17. (ser du de ti bud tenk ikke ork men glede.(Her en list over en tenkt tanke fra min side om du ser fordelene av de ti Bud)
1. vi kan ære Gud
2. Det er kun en Gud vi trenger å tilbe og det er Gud i himmelen og ikke noe Gudebilder som representerer Gud for slik er en vederstyglighet for Herren
3. Vi kan verdsette hans navn
4. vi kan få nærvær med Gud og kjennskap om hvem Gud er
5. vi kan få et langt liv ved å hedre far og mor.
6. vi kan verdsette andres og eget liv
7. Ekteskapet en test for hvordan vi kan være trofast mot Gud
8. vi kan være hederlige
9. En kan verdsette sannheten og slik vandre rett
10. Vi kan være ydmyke og takknemlig for det vi har.

Åpne profilen til Inia
Mye fint å tenke på (gjøre) her.
Vi må også forstå at budene er fra Gud og er beskyttende.
Salme 85.11.Nåde og sannhet skal møte hverandre, rettferd og fred krysse hverandre.
 
Åpne profilen til HÅKON L
Det er sant at budene står fast til evig tid. Jeg burde kanskje ikke prøvd å tolket dem, uten å ha budene synlig.

men forskjellen fra steintavlene til kjødtavlene er at budene har kommet oss nærmere
2 kor 3:3 les gjerne hele kapitelet ved kristus kommer vi nærmere Guds herlighet

3 For dere viser at dere er Kristi brev, blitt til ved vår tjeneste. Det er ikke skrevet med blekk, men med den levende Guds Ånd, ikke på steintavler, men i hjerter, på tavler av kjøtt og blod.

Det at budene har kommet nærmere oss ser vi i hebreerne kap 10 vers 15-17+ 18
15 Også Den hellige ånd vitner for oss om dette. For først sier han:
          
    16  Dette er pakten jeg vil slutte med dem
           i dager som kommer, sier Herren:
           Jeg vil legge mine lovbud i deres hjerte
           og skrive dem i deres sinn.
17 Og så:
           Jeg vil ikke lenger huske
           syndene deres og all deres urett.
18 Men der det er tilgivelse for syndene, trengs det ikke lenger noe offer for synd.

(vers 18 taler om det som ble tilgjengelig ved Kristus som vårt offerlam)

på morgenen i dag fikk jeg dette verset fra Bibelappen, noe som ga meg stor trøst for Kristus er den som løser meg ut for mine overtredelser
Jesja 44:22
 22 Jeg stryker bort dine lovbrudd som en tåke
          og dine synder som en sky.
          Vend om til meg, for jeg løser deg ut!