Radio 3,16
Skriv en hilsen til alle på KristenDate.no
Skriv i megafonen
Skriv i megafonen

Forum >> Religion og tro >> Debatt


Åpne profilen til Joseph

Visdoms og åpenbarings ånd

Ef. 1, 17-18
"Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms og åpenbarings ånd, så dere kan lære Ham å kjenne og at deres forstands (hjertets) øyneblir opplyst så dere kan forstå hvilket håp dere fikk ved Hans kall og hvor rik på herlighet Hans arv er blant de hellige, og forstå hvor overveldende stor Hans kraft er for oss som tror , etter virkning av Hans mektige kraft".

Dette er en fin bønn å be (ta gjerne med vers 19-23 også).

Tror vi på Guds kraft (nådegaver f.eks)  eller tror vi den/de opphørte i det 1. århundre?? Vel, tror du på det siste så er det det du vil erfare!

Kjenner vi Jesus eller kjenner vi bare Guds ord? Farriseerne (de som ikke omvendte seg da Jesus kom) kjente ordet, men de fulgte det ikke. De hadde ikke Guds ånd/kraft til å kunne klare det heller.
Om vi kan bibelen på rams, på norsk, engelsk og Hebrais + Gresk, men ikke kjenner Jesus, da er alt forgjeves. Jesus sier selv i Matt. 7, 23. "Men da skal jeg si rett ut: Jeg har aldri kjent dere. Gå bort fra meg dere som driver med lovløshet". Lovløsheten handler ikke om de 10 bud , eller om hele loven i GT, den handler om kjærlighetens lov, hjertets lov. Og, den loven kan vi bare følge om vi er født på ny.

Joh, 3, 3 "Jesus svarte ham: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike".
Er du ikke født på ny? Da er du på vei til fortapelsen...uansett hva pastoren sier, hva presten sier eller hva du selv tror.
Gud er nær alle, søk ham og du får svar.

Det er Jesus, ved ånden han har send oss, som gir oss åpenbaring i hjertet til å kjenne Jesus, til å styrke håpet, til å forstå hans kraft.  Det er det Paulus sier i Ef, 1, 17-18.

Den kunnskapen som ikke går fra hodet og ned i hjertet, den gagner oss lite.
Åpne profilen til øst
En felle jeg kan gå i når jeg leser bibelen, er at jeg tror jeg vet hva som står der, istedet for å la Gud tale til meg når jeg leser.
Det koker ned til arroganse og sansynligvis stolthet. Må Gud være nådig mot meg og hele tiden la meg lese med friske øyne.
Åpne profilen til Joseph
Amen Øst!

Åndelig stolthet er en fare hele veien.
Ydmykhet kan føles "krevende", men uten den kan vi ikke bli som Jesus. Ydmykhet er en nødvendighet, det er ingen vei utenom, heldigvis...
Åpne profilen til Andor
Joh, 3, 3 "Jesus svarte ham: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike".
Er du ikke født på ny? Da er du på vei til fortapelsen...uansett hva pastoren sier, hva presten sier eller hva du selv tror.
Gud er nær alle, søk ham og du får svar.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Men det kan ikke stemme med Johannes 3.16 .Og heller ikke med Jesus sine ord i Matteus 24.13 ,at den som holder ut til enden skal bli frelst. 
Åpne profilen til Joseph
Du må være født på ny og så må du holde ut til enden.
Tro i seg selv frelser ikke. Tro uten omvendelse frelser ikke.
Om det var det du mente..
Åpne profilen til Rebby
Amen...
Åpne profilen til Rebby
Faith without action is dead.you must believe ,have faith and repent to change your older self to a new person God has saved 
Åpne profilen til compaq
Det er bare personer som er født på ny og som derved er blitt Guds barn, som kan få del i det himmelske rike.

Åp 14: 1-3: I mitt syn fikk jeg ( Johannes) se lammet ( Jesus kristus) stå på Sions berg og sammen med de 144 000 som er frikjøpt fra jorden.

1.Peter 1:3-4: Lovet være Gud ( Jehova), vår Herre Jesu kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny og gitt oss et levende håp ved Jes kristi oppstandelse fra de døde. Vi skal få en arv som aldri forgår og ikke flekkes til eller visner. Den er gjemt i himmelen for dere.

Hva skal de gjøre i himmelen? Åp 20:6: De skal være Guds og Kristi prester og herske med ham i tusen år. 1.kor 6:2: Vet dere ikke at de hellige skal dømme verden. www.jw.org ( engelsk )