KristenDate på iOS og Android
Skriv en hilsen til alle på KristenDate.no
Skriv i megafonen
Skriv i megafonen

Forum >> Religion og tro >> Debatt


Anonym

Trengselstid og Guds straffedom

Kanskje ser du hvordan Gud  fører en mektig straffedom over Vesten? Jeg er ikke i tvil om hva som skjer. Det kommer en straffedom fra Gud. En straff på grunn av Vestens hovmod og ugudelighet. Vi må ikke være blinde for det faktum at Gud vil dømme det dekadente samfunn. Hvor snart disse ting vil skje skal jeg ikke mene noe om, men jeg  ser tydelig hvordan Vesten graver seg dypere og dypere ned i en selvdestruktiv grav. Det er ikke et spørsmål hvordan dette går, men når! Og bibelen taler med sterke ord om en dom av ild over hovmodets ugudelighet!

Det er derfor jeg ser et behov for at sanne kristne kommer sammen i fellesskap. Derfor håper jeg å treffe kristne mennesker som ser mer enn hva øyet ser. Mennesker som forstår å tyde tidens tegn og gjennomskue dets løgner. Jeg vil tegne et bilde av Vestens liberalister som en hop av mennesker som vandrer i takt mot sin egen selvproduserte grav. De er alle på vei mot kanten av et stup. De faller, og fallet er stort! De er som forført av tidsåndens strømninger. Og det er nettopp denne blindhet som gjør at de selv ikke råder over sine beslutninger. Når media og ekspertveldet sier "ligg", så ligger folkemassene. Hva var det Ibsen kalte dem? Den forbannede kompakte liberale majoritet! Han talte sant!

Konsekvensene vil komme. Det som er sådd skal også høstes. Det er sådd som krig og mer krig! Som våpenindustri og overvåkende teknologi! Det er sådd som imperialisme og amerikansk intervensjonalisme. Det er sådd som undertrykkelse og plyndring av fattige. Det er sådd som underholdning og perversjon. Det er sådd som løgn og bedrag. Det er sådd som grådighet og profittering. Det er sådd som ugudelighet og normløshet. Det er sådd som nihilsme og ateisme. Det er sådd som moralsk dekadens. Det er sådd som død og blodsutgytelse. Det er sådd som hovmod og stolthet. Det er sådd og det skal høstes! Det kommer en høst av trengsel, kanskje i år, kanskje om ti år. Men den kommer etter Guds vilje og i hans planlagte tid!

Kanskje kjenner du behovet for at livet i Kristus vekkes opp til styrke og kraft? Kanskje kjenner du behovet for å treffe andre kristne med åndelig våkenhet? Kanskje savner du et sant kristent fellesskap adskilt fra den liberale masse-religion? Mitt ønske er primært å bli kjent med andre kristne, og kanskje møtes en gang i blandt, i den hensikt å styrke den kristne tro. 
Anonym
(fortsettelse)


Vil du gå i forlikelsens tjeneste så bør du kanskje tenke deg om en gang til før du skriver et slikt innlegg.

Advarsler om Guds straffedom, store trengsler og oppfordring til samling av kristne som ser mer enn øyet ser, frelser ingen, heller ikke frykt og skrekk. Det er heller ikke bibelsk rett. Først må en i hvert fall få øye som ser det de skal se, i Bibelen. Hvis ikke blir det ikke troverdig. Og en bør være nøye når en leser Guds ord, det er et ansvar alle kristne har.


HOVMODIG????  -  HVEM?Takk for ditt perspektiv, men jeg er fullstendig uenig i det meste av hva du skriver. Hva gjelder å lese bibelen nøye, så vil jeg selvsagt være enig. Men jeg tror ikke grundighet hjelper hvis man tolker skriften i uforstand. Så må jeg nevne at du kommer til å få deg en del overraskelser, for aldri har jeg sett en så til de grader ansvarfraskrivende kristendom som det du har lappet sammen i ei fyllekule!
Anonym
Det er beklagelig og se kristene sprer demonisk antivestlig hat i en tid der en ny hitler har tred frem i Europa. Ikke et ord om angrep på et fredlig land med drap,massegraver,tortur og angrep på sivil infastruktur. Velkomen til baklengsland. Et tips les i Bibelen om vllfarelse til de som tror løygnen.Mitt syn har hele tiden vært at Ukraina/Nato og Russland måtte løse konflikten gjennom dialog før krigen var et faktum. Jeg mener fortsatt at dialog og diplomati er riktig vei ut av konflikten. Men som i all krig finnes en intens løgn og propaganda på begge sider. Det er trolig at krigens regler brytes - på begge sider i denne konflikteten. Jeg har allikevel ikke tenkt å dømme om denne krigens faktiske forhold før den dagen jeg sitter med objektiv faktainformasjon på bordet! Men den vestlige dom over Putin er i første rekke en dom over hans verdisyn og ideologi, i sterk kontrast til den vestlige liberalisme. Jeg er på alle måter uenig med begge ideologiske retninger. For mitt syn er ideologiløst! Samtidig vil jeg advare nettopp mot å tro løgnen! Det finnes en Vestens løgnånd som er korrumperende og destruktiv på menneskenes åndsliv. Det er en korrumperende ånd så avskylig at du i redsel ville løpt til Herren Gud og bedt ham utøse hele sin beskyttelse mot denne avgrunn! Men du ser den ikke! Be Gud om nåde for at du ikke ser!

Vesten har gjennom mange tiår stått for et forderv som jeg i innledningen har beskrevet. Og hvem som "sprer demonisme" vil selvsagt åpenbares på Guds store dag! En dag for åpenbaring av sannhet og rettferdighet!  Liksom man i USA har vedtatt monroe doktrinen, har også Russland beskrevet en tydelig grense for hva de vil akseptere av våpenplasseringer i sin nærområder (Ukraina) Men Vesten valgte å ignorere disse kravene. Gjennom brinkmanship og liberalimperialisme har Vesten valgt våpen fremfor diplomati. På den annen side har Putin resolutt valgt å besvare dette brinkmanship med krig. Vestens hykleri er grenseløst, der de anklager til høyre og venstre, men fornekter ansvar for sine egne forbrytelser, kriger og imperialisme. Gud har åpenbart for meg den bibelske forklaring på hvorfor man i Vesten har blitt totalt forblindet for sin egen bunnløse urettferdighet, uten at jeg skal komme innpå begrunnelsen her.