KristenDate på iOS og Android
Skriv en hilsen til alle på KristenDate.no
Skriv i megafonen
Skriv i megafonen

Forum >> Politikk og samfunn >> Debatt


Åpne profilen til August afternoon

Høring om kontantene.

Dette høringsforslaget er noe av det aller viktigste på lang tid.
les gjerne hvorfor og gi gjerne et høringssvar;


https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-styrking-av-forbrukeres-rett-til-a-betale-med-kontanter-endringer-i-finansavtalelovens-regler-om-betalingsoppgjor/id2914033/
Åpne profilen til Svegul
Her seiast det at persontransport kan få eigne reglar. Det vil vera uheldig om dei skal kunne nekte å ta imot kontanter. Kan ikkje sjå at det er noko problem på kollektivtrafikken. Dei har tatt imot kontanter i fleire tiår utan problem. I min ungdom betalte eg også flybillettar kontant på flyplassar. Trur det berre er eit spørsmål om vilje.
Åpne profilen til August afternoon
Her seiast det at persontransport kan få eigne reglar. Det vil vera uheldig om dei skal kunne nekte å ta imot kontanter. Kan ikkje sjå at det er noko problem på kollektivtrafikken. Dei har tatt imot kontanter i fleire tiår utan problem. I min ungdom betalte eg også flybillettar kontant på flyplassar. Trur det berre er eit spørsmål om vilje."På bakgrunn av de særlige hensynene som gjør seg gjeldende ved betaling og tilgjengelighet for persontransporttjenester, foreslås det en forskriftshjemmel som åpner for at det kan gis egne regler for disse tjenestene".

Det er ikke godt å si hva den forskriftshjemmelen som blir foreslått innebærer men det kan tenkes at på
de steder der man ikke kan betale med kontanter i dag så kan de tjenestene  bli pålagt å ha begge
alternativene tilgjengelig for reisende,

Det er og har vært litt sånn cowboytilstander i persontransporttjenestene i flere fylker der man bryter
dagens lovverk ved hjelp av politikere på fylkesplan støttet av jurister.
der har man bl.a fjernet muligheter til å velge å betale med kontanter for de som ønsker det og
"forklaringene" har stått i kø i fra politikere som bevisst bryter dagens lovverk.
noen ganger så hjelper det å si i fra husker at det var et busselskap som måtte fram med kontantveska
etter mye protester i fra de som reiste.

Det er som du sier at det er lite problematisk å kunne betale i kontanter for de som ønsker det og
det går i grunnen like kjapt å gjøre opp:-).
det er uten tvil at det også har noe med vilje å gjøre og derfor er det så bra for alle at dette

høringsforslaget kommer slik at alle får "banket" inn sine rettigheter og plikter:-).

Det er selvsagt ikke alle som er like begeistret for kontanter av forskjellige grunner og
her er et eksempel;

https://tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-tv/202209/NNFA56090522/avspiller (fra 28.12-34.20 min..).
Åpne profilen til August afternoon
Tankekrim har en samtale med Kim Hamre som er fungerende leder i Ja til Kontanter(49.08 min..).

https://www.youtube.com/watch?v=kQYCbJDrUZc