Her kan du skrive en melding som vil vises for alle på KristenDate.no.
Skriv Skriv her Skriv i megafonen

Forum > Religion og tro > Debatt

Turco
Opprettet 21.07.2022 av Turco, mann, 28 år, Telemark.
Skal vi til himmelen?
For å begynne innlegget mitt, vil jeg begynne spørsmålet mitt med at jeg ikke er en "liberal kristen". Det er ikke slik at jeg ikke tror på den åndelige verden, eller at det ikke finnes en "himmel".

Men temaet av denne tråden er om hverken vi skal til denne himmelen etter at vi dør eller ikke.
Jeg er ganske sikker på at dette kan bli en interessant diskusjon, både fordi det ikke står noe slikt i Bibelen, og fordi det er en sterk tradisjonstanke i denne religionen vi kaller "kristendom".

Svar på innlegg

Stigejacob
#1. Postet 22.07.2022 av Stigejacob
Vi har vel troen på det, og det står da i bibelen også. Den onde skal regjere i 7 år, vi skal ikke få en bønn besvart i de årene, vi er alene, og det skal være umenneskelig press og trusler for å ta del i en syndfull vei i livet for å overleve. Å akseptere det du vet er galt, og sette Gud tilside. Så kommer Gud og Messiah tilbake og ender det regimet, og henter sine hjem. Og tar over verden igjen. Så er bare spørsmålet om himmelen er her på jorden etter det, eller om himmelen er noe annet. Du finner mye av dette i Daniels bok. Hvor/hva himmelen er, er ikke så viktig. Du søker viten i stedet for tro, og det er feil GPS til himmelen.
Anonym
#2. Postet 25.07.2022 av Anonym
Takk for et bra spørsmål. Er sikker på at mange tenker på dette temaet av og til.

Deler en tekst, som hvertfall betyr mye for meg... og som sier noe om temaet. 1 Tessaloniker 4:13-18.

"13 Men vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dem som er sovnet inn, for at dere ikke skal sørge som de andre, de som ikke har håp.

14 For så sant vi tror at Jesus døde og sto opp, så skal Gud ved Jesus også føre dem som er sovnet inn, sammen med ham.

15 For dette sier vi dere med et ord av Herren: Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldeles ikke komme i forveien for dem som er sovnet inn.

16 For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først stå opp.

17 Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren.

18 Trøst da hverandre med disse ordene."
compaq
#3. Postet 26.07.2022 av compaq
Ettersom de som kommer til himmelen skal herske over jorden, er det innlysende at de må være prøvde etterfølgere av kristus. Det betyr at spebarn eller små barn, som ikke er blitt prøvd fullt ut ved flere års kristen tjeneste, ikke kommer til himmelen.( Matt 16:24) Men barn som dør, har håp om å bli oppreist til liv igjen på jorden.( Joh 5:28-29) Tallet på dem som kommer til himmelen blir derfor lite sammenlignet med det store antall mennesker som får liv på jorden under Rikets styre. Jesu sa til sine disipler: Vær ikke redd, du lille hjord. For det er deres Fars gode vilje å gi dere riket.( Lukas 12:32) Bibelen viser at denne lille hjord i Åp 14:1,3 sier Bibelen: I mitt syn fikk jeg se lammet(Jesus) stå på ( det himmelske) Sions berg og sammen med det de 144 000 de som er frikjøpt eller tatt fra jorden. ( heb 12:22)

Hvorfor har han ikke utvalgt engler til å herske med kristus? Grunnen er at det var her på jorden Jehovas rett til å herske ble dratt i tvil. Det var her menneskenes trofasthet mot Gud under motstand fra Djevelen kunne bli prøvd. Det var her Jesus fullt ut viste lojalitet mot Gud under prøve og gav sitt liv som en løsepenge for menneskeheten. Jehova ordnet det derfor slik at en liten hjord av mennesker skulle bli tatt fra jorden for å være sammen med hans Sønn i det himmelske rike. Det er slike som ved sin trofasthet mot Gud har motbevist Djevelens påstand om at menneskene bare tjener Gud av selviske grunner. det er derfor på sin plass at jehova bruker dem til ære for seg.( Ef 1:9-12)

Da Jesus var på jorden over 4000 år etter Adams og evas opprør sa han: Ingen annen er steget opp til himmelen enn han som er steget ned fra himmelen det er menneskesønn. ( Joh 3:13) I følge det Jesus sa her, hadde ingen kommet til himmelen i alle de 4000 årene av menneskes historie fram til hans tid. Ja, alle trofaste menn og kvinner som døde før Jesus, hadde det håp at de skulle få leve igjen her på jorden, ikke i himmelen. De kommer til å få en oppstandelse og bli noen av Guds rikes jordiske underståtter. ( Salme 72:7-8) Apg 17:31)

De som overlever Harmageddon vil for det første få i oppgave å rydde opp på jorden og fjerne ruinene etter denne gamle ordning. Under ledelse av Rikets styre vil de deretter få det privilegium å kultivere jorden og gjøre den til et vakkert sted å bo på. For et gledebringende arbeid det blir ( 1000 år) De rettferdige skal ta jorden i eie og de skal bo på den for evig. ( Sal 37:29) De skal bygge hus som de selv får bi i, plante vingårder og spise frukten ( Jes 65:21-23) Da skal ulven bo sammen med lammet og leoparden legge seg hos kjeet. Kalv og ungløve beiter sammen mens en smågutt gjeter dem. (Jes 11:6)
Anonym
#4. Postet 26.07.2022 av Anonym
De som overlever Harmageddon.
Akkurat.

Den som har satt seg litt inn i hva Jehovas Vitner driver med så vil du fort gjenkjenne hva dette er.
HÅKON L
#5. Postet 26.07.2022 av HÅKON L
Johannes åpenbaring 16:12-16 12 Den sjette engelen tømte sin skål i den store elven Eufrat. Vannet i den tørket bort, så det kunne ryddes vei for kongene fra Østen. 13 Og jeg så at det ut fra dragens og dyrets og den falske profetens munn kom tre urene ånder som lignet frosker. 14 Dette er demoniske ånder som gjør underfulle tegn, og de drar ut til kongene i hele verden for å samle dem til krigen på Guds, Den allmektiges store dag. 15 – «Se, jeg kommer som en tyv. Salig er den som våker og tar vare på sine klær, så han ikke må gå naken og vise sin skam.» –
16 Og åndene samlet kongene på stedet som på hebraisk heter Harmageddon.
(fienden er Dragen, dyret og den falske profets munn forfører verdens herskere til Krigen på Herrens dag. Når det skjer har dyrets merke blitt innført og da har Gud samlet de på Guds side som har fått Guds segl (nådedøren er stengt Kristus har gått ut fra Helligdommen i himmelen og går fra yppersteprest til Konge for å hente sine til seg, de som står skrevet i livets bok)
vers 15 se Sakarja 3: 3-5 og Laodikea i åp 3:17-18(vår tilstand er at vi er nakne i syndige klær, de syndige klærne tas vekk, rene klær tas på) beskrivelse av rettferdigjørelse ved tro.

Sefanja 1:14-18
(her er beskrivelsen av Herrens dag, de ugudelige(de som har holdt av synden og ikke forlatt den) alle som bor på jorden blir drept, og den blir øde og tom)

Herrens dag er nær
14 Nær er Herrens store dag; den er nær og kommer med hast!
Hør, bitter er Herrens dag, da roper krigeren høyt.
15 En vredens dag er den dagen, en dag med nød og trengsel,
en dag med tilintetgjørelse og herjing, en dag med mulm og mørke,
en dag med skyer og skodde,
16 en dag med hornlåt og hærskrik mot festningsbyer, mot høye borgtårn.
17 Da vil jeg sende trengsel så folk går som i blinde, for de har syndet mot Herren.
Blodet deres skal tømmes ut som slam og innvollene deres som møkk.
18 Sølv og gull kan ikke berge dem på Herrens vredesdag.
Ilden fra hans lidenskap skal fortære hele jorden. For han utrydder,
ja, han gjør brått ende på alle som bor på jorden.

Les hele kapitel 20 av Johannes åpenbaring
(jorden er øde og tom i 1000år deretter fornyes den, de hellige er i himmelen i 1000år oppstandelse nr.1 ved Kristi gjenkomst, oppstandelse nr.2 etter de 1000 år de ugudelige får vite grunnlaget for sin dom og blir tilintetgjordt med ild, Guds folk lever evig på den nye jorden samme med Gud.
compaq
#6. Postet 26.07.2022 av compaq
Jorden er øde og tom i tusen år?? Er det Ellen Whrite lære?

Bibelen sier slik: Salme 72:3,7,8: Da skal fjellene gi folket fred og haugene rettferdighet. I hans dager skal rettferd gro og lykke og fred skal råde så lenge månen er til. Han skal herske fra hav til hav fra storelven til jordens ender.

Salme 46:9-10: Kom og se hva Jehova har gjort, han som gjør skremmende ting på jorden. Han gjør ende på krig over hele jorden.

Et godt sted å bo og gledebringende arbeid ( Jes 65:21-23)

Slutt på kriminalitet, vold og ondskap. ( Sal 37:9-10,38)

Hele jorden blir et paradis( Matt 5:5) Jehova skal gjøre et gjestebud for alle folk, et gjestebud med fete retter...med gammel vin, med fete, margfulle retter. Det skal være overflod av korn i landet, det skal bølge over åsene. Landet har gitt en grøde. herren, vår Gud har signet oss. ( Jes 25:6) ( Salme 72:16, 67:7)

Et universelt brorskap. Gud gjør ikke forskjell på folk. Men han tar imot enhver som frykter ham og gjør rett. ( Apg 10:34-35) Jeg så en skare så stor at ingen kunne telle den. av nasjoner og stammer, av alle folk og tungemål. De skal ikke lenger sulte eller tørste ( Åp 7:9,16) Fred mellom mennesker og dyr. ( Jes 11:6,55:25)Slutt på sykdom, aldring og død. ( Åp 21:3-4) Den time kommer da alle de som er i gravene skal høre hans røst. De skal komme fram. Havet gav nå sine døde tilbake og døden og dødsriket gav tilbake de døde som var der. ( Joh 5:28-29) Åp 20:13)
Anonym
#7. Postet 27.07.2022 av Anonym
Jorden er øde og tom i tusen år?? Er det Ellen Whrite lære?

Bibelen sier slik: Salme 72:3,7,8: Da skal fjellene gi folket fred og haugene rettferdighet. I hans dager skal rettferd gro og lykke og fred skal råde så lenge månen er til. Han skal herske fra hav til hav fra storelven til jordens ender.

Salme 46:9-10: Kom og se hva Jehova har gjort, han som gjør skremmende ting på jorden. Han gjør ende på krig over hele jorden.

Et godt sted å bo og gledebringende arbeid ( Jes 65:21-23)

Slutt på kriminalitet, vold og ondskap. ( Sal 37:9-10,38)

Hele jorden blir et paradis( Matt 5:5) Jehova skal gjøre et gjestebud for alle folk, et gjestebud med fete retter...med gammel vin, med fete, margfulle retter. Det skal være overflod av korn i landet, det skal bølge over åsene. Landet har gitt en grøde. herren, vår Gud har signet oss. ( Jes 25:6) ( Salme 72:16, 67:7)

Et universelt brorskap. Gud gjør ikke forskjell på folk. Men han tar imot enhver som frykter ham og gjør rett. ( Apg 10:34-35) Jeg så en skare så stor at ingen kunne telle den. av nasjoner og stammer, av alle folk og tungemål. De skal ikke lenger sulte eller tørste ( Åp 7:9,16) Fred mellom mennesker og dyr. ( Jes 11:6,55:25)Slutt på sykdom, aldring og død. ( Åp 21:3-4) Den time kommer da alle de som er i gravene skal høre hans røst. De skal komme fram. Havet gav nå sine døde tilbake og døden og dødsriket gav tilbake de døde som var der. ( Joh 5:28-29) Åp 20:13)
Undre deg ikke ikke over at jeg sa til dere: Dere må bli født på ny.. JOH 6.7
Når leste dere dette sist det på Rikets sal?
HÅKON L
#8. Postet 27.07.2022 av HÅKON L
Jorden er øde og tom i tusen år?? Er det Ellen Whrite lære?

Bibelen sier slik: Salme 72:3,7,8: Da skal fjellene gi folket fred og haugene rettferdighet. I hans dager skal rettferd gro og lykke og fred skal råde så lenge månen er til. Han skal herske fra hav til hav fra storelven til jordens ender.

Salme 46:9-10: Kom og se hva Jehova har gjort, han som gjør skremmende ting på jorden. Han gjør ende på krig over hele jorden.

Et godt sted å bo og gledebringende arbeid ( Jes 65:21-23)

Slutt på kriminalitet, vold og ondskap. ( Sal 37:9-10,38)

Hele jorden blir et paradis( Matt 5:5) Jehova skal gjøre et gjestebud for alle folk, et gjestebud med fete retter...med gammel vin, med fete, margfulle retter. Det skal være overflod av korn i landet, det skal bølge over åsene. Landet har gitt en grøde. herren, vår Gud har signet oss. ( Jes 25:6) ( Salme 72:16, 67:7)

Et universelt brorskap. Gud gjør ikke forskjell på folk. Men han tar imot enhver som frykter ham og gjør rett. ( Apg 10:34-35) Jeg så en skare så stor at ingen kunne telle den. av nasjoner og stammer, av alle folk og tungemål. De skal ikke lenger sulte eller tørste ( Åp 7:9,16) Fred mellom mennesker og dyr. ( Jes 11:6,55:25)Slutt på sykdom, aldring og død. ( Åp 21:3-4) Den time kommer da alle de som er i gravene skal høre hans røst. De skal komme fram. Havet gav nå sine døde tilbake og døden og dødsriket gav tilbake de døde som var der. ( Joh 5:28-29) Åp 20:13)
Det er etter de 1000år ved den nye Jorden må ikke glemme vers 14-15 i åp Kap 20
14 Så ble døden og dødsriket kastet i ildsjøen–og ildsjøen, det er den annen død. 15 Og om noen ikke var skrevet inn i livets bok, ble han kastet i ildsjøen. (Er menneskene utryddet fra Jorden er den da ikke øde?)Jeremia 4:19-26
Jeg så –19 Mitt indre, mitt indre!Jeg vrir meg i smerte. Å, mitt hjertes vegger!
Mitt hjerte stønner, jeg kan ikke tie. Jeg hører lyden av horn og hærrop. 20 Sammenbrudd på sammenbrudd blir meldt, ja, hele landet er herjet. Mine telt blir plutselig ødelagt, mine teltduker revner brått.
21 Hvor lenge må jeg se banneret og høre lyden av horn?
22 Ja, mitt folk er uforstandig, de kjenner ikke meg. De er uvettige sønner og skjønner ingen ting.
De forstår seg på å gjøre ondt, men har ikke vett til å gjøre det gode.
23 Jeg så på jorden – den var øde og tom, og på himmelen – dens lys var borte.
24 Jeg så på fjellene – de skalv, og alle haugene bevet.
25 Jeg så – det fantes ikke et menneske, og alle fugler under himmelen var fløyet.
26 Jeg så – det fruktbare land var blitt ørken, og alle byene var revet ned.
Det var Herren som hadde gjort det i sin brennende vrede.
compaq
#9. Postet 27.07.2022 av compaq
hei øst

Definisjon: Å bli født på ny innebærer å bli døpt i vann og avlet av Guds ånd og derved bli et barn av Gud med utsikter til å få del i Guds rike.( Joh 3:3-5) Jesus opplevde dette og det samme gjør de 144 000 som er hans medarvinger til det himmelske rike. Hvorfor er det nødvendig for noen kristne å bli født på ny. Gud har til hensikt å føre et begrenset antall trofaste mennesker sammen med Jesus kristus i det himmelske rike.

1.Peter 1:3-4: Lovet være Gud, vår Herre Jesus kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny og gitt oss et levende håp ved Jesu kristi oppstandelse fra de døde. Vi skal få en arv som aldri forgår og ikke flekkes til eller visner. Den er gjemt i himmelen for dere. De skal være Guds og kristi prester og herske med ham i tusen år. ( Åp 20:6)

Kan en person ha Guds ånd uten å være født på ny? Jehovas engel sa følgende om døperen Johannes: Helt fra mors liv skal han være fylt av Den Hellige Ånd. ( Luk 1:15) Senere sa Jesus: Blant dem som er født av kvinner, har det ikke stått fram noen større enn døperen Johannes. Men selv den minste i himmelriket er større enn han. Hvorfor. Fordi Johannes ikke ville komme til himmelen, derfor var det ikke nødvendig at han skulle bli født på ny. Fra døperen Johannes dager og like til nå( da Jesus sa dette) blir himmelriket stormet. (Matt 11:11-12)

Jehovas ånd kom over David og var med ham og den talte gjennom ham. ( 1.Sam 16:13) ( 2.Sam 23:2) men Bibelen sier ikke noe sted at han ble født på ny. Det var ikke nødvendig at David skulle bli født på ny, for, som apg 2:34 sier: David for ikke opp til himmelen. Troende mennesker i førkristen tid må derfor ha håp om et fullkomment liv et annet sted enn i himmelen. De rettferdige skal arve landet ( jorden) og alltid få bo i det. (Matt 5:5)
Anonym
#10. Postet 27.07.2022 av Anonym
hei øst

Definisjon: Å bli født på ny innebærer å bli døpt i vann og avlet av Guds ånd og derved bli et barn av Gud med utsikter til å få del i Guds rike.( Joh 3:3-5) Jesus opplevde dette og det samme gjør de 144 000 som er hans medarvinger til det himmelske rike. Hvorfor er det nødvendig for noen kristne å bli født på ny. Gud har til hensikt å føre et begrenset antall trofaste mennesker sammen med Jesus kristus i det himmelske rike.

1.Peter 1:3-4: Lovet være Gud, vår Herre Jesus kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny og gitt oss et levende håp ved Jesu kristi oppstandelse fra de døde. Vi skal få en arv som aldri forgår og ikke flekkes til eller visner. Den er gjemt i himmelen for dere. De skal være Guds og kristi prester og herske med ham i tusen år. ( Åp 20:6)

Kan en person ha Guds ånd uten å være født på ny? Jehovas engel sa følgende om døperen Johannes: Helt fra mors liv skal han være fylt av Den Hellige Ånd. ( Luk 1:15) Senere sa Jesus: Blant dem som er født av kvinner, har det ikke stått fram noen større enn døperen Johannes. Men selv den minste i himmelriket er større enn han. Hvorfor. Fordi Johannes ikke ville komme til himmelen, derfor var det ikke nødvendig at han skulle bli født på ny. Fra døperen Johannes dager og like til nå( da Jesus sa dette) blir himmelriket stormet. (Matt 11:11-12)

Jehovas ånd kom over David og var med ham og den talte gjennom ham. ( 1.Sam 16:13) ( 2.Sam 23:2) men Bibelen sier ikke noe sted at han ble født på ny. Det var ikke nødvendig at David skulle bli født på ny, for, som apg 2:34 sier: David for ikke opp til himmelen. Troende mennesker i førkristen tid må derfor ha håp om et fullkomment liv et annet sted enn i himmelen. De rettferdige skal arve landet ( jorden) og alltid få bo i det. (Matt 5:5)
Jesus er ikke Mikael, Guds engel, men Gud i kjøtt og blod. Heb 1.5 "til hvem av englene har han sagt......"
Joh 3.15 sier i sammenhengen rundt å bli født påny : for hver den som tror på han, skal ha evig liv.
1 Joh 4.2 sier:" På dette skal dere kjenne Guds Ånd: hver ånd som bekjenner at Jesus ER Kristus[Mressias], kommet i kjød, er av Gud.
3 Hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke er av Gud. Dette er Antikristens ånd........

Er du åpen for at JV ikke nødvendigvis er sant?
Om ikke, hva er det du egentlig vil?
Her kan du skrive en melding som vil vises for alle på KristenDate.no.
Skriv Skriv her Skriv i megafonen
annonseRadio 3:16