KristenDate på iOS og Android
Skriv en hilsen til alle på KristenDate.no
Skriv i megafonen
Skriv i megafonen

Forum >> Religion og tro >> Debatt


Anonym

Spiritual warfare - åndelig krigføring

Ideene om å kjempe mot det onde, er kjent for de fleste, særlig blant spirituelle og åndelige.

Kampen mot det onde har mange dimensjoner/ arenaer. En dimensjon er etikk og moral.
De etiske og moralske uttrykkene varierer for samfunnsgrupper, avhengig av filosofi, livssyn og kulturarv. De fleste snakker høyt om ondskap som gjenspeiler seg i kriminalitet og urettferdig behandling. Dette gir livsgrunnlag for utallige aviser, medier, advokater, dommere, konfliktråd osv. I ytterste konsekvens kan en påstå at kriminalitet og krig er det som holder samfunnsmaskineriet i gang.

Det betyr at det onde gir liv og muligheten til et godt liv for svært mange. Hvis verden hadde vært uten ondskap hadde vi ikke trengt politi, kriminalomsorg, militæret eller domstoler, for å nevne noen insitusjoner.

Hva med sykdom, ulykker og død? ...
Det som synes å være ondt gir arbeid og et meningsfylt liv til helsevesen, forsikringsselskaper og tilsammen nærmere halvparten av alle arbeidende i et helt samfunn.

Hvor mange har et arbeid som ikke er berørt av noe som er nevnt ovenfor?
Svaret må bli som allerede nevnt, at uten ondskap hadde det ikke vært mye rom for omsorg, velstand og uvikling.

Hittil har vi kun berørt ondskapen, slik den kommer til uttrykk på verst tenkelige måte. At fornærmede, pårørende, medier, politikere, domsoler osv. klager og kjemper mot den ondskapen som påføres av andre, er åpenbart.

Paradokset vi kan skimte av det vi har drøftet oss frem til, er at de som blir ressurssterk og framgangsrik i et samfunn, blir det på bekostning av andre. (Ingen har fremgang uten at noen andre har tilbakegang.) Det er noen som blir fattig, arbeidsledig, skadet, ufør og utestengt fra samfunnet. Mange (med onde tilbøyeligheter) har selv vært årsak til at de falt ut av samfunnet. Men noen er utsatt for ulykker, arbeidsledighet, sykdom, krig og kriminalitet, uten at de selv har skyld i saken. 

Problemet og utfordringen er at vi ikke reagerer på urettferdigheten og ondskapen før vi selv rammes av den. Da du og jeg hadde muligheten til å si eller gjøre noe mot ondskapen, tiet eller unnlot vi og si og gjøre noe.

Sannenlig, sannelig! Vi har muligheten til å ta parti med de svake og små mennesker i samfunnet, de som blir forraktet, uten at vi gjør det pga. ubehaget eller upopulariteten det påfører oss.
En dag er det for sent, da vil det gå som historien så mange ganger har vist oss.

Den største ondskapen er passiviteten og fortielsen, eller unnlatelsen av f.eks. å lese, be og kjempe for rettferdigheten og sannheten.
God pinse!
Viser side 1 av 2 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste
Åpne profilen til HÅKON L
Hvem søker vi råd hos?
2 kongbok kap 1 vers 1-4 les gjerne resten av kapittelet også
Elia varsler Ahasjas død 
1Moab gjorde opprør mot Israel etter Ahabs død. 
     2 Ahasja falt ut gjennom gittervinduet i sin loftssal i Samaria og ble hardt skadet. Da sendte han bud av sted og sa: «Gå og spør Baal-Sebub, guden i Ekron, om jeg vil overleve denne skaden.»  3 Men Herrens engel sa til Elia fra Tisjbe: «Stå opp og gå i møte med sendebudene fra kongen i Samaria og si til dem: Er det ingen Gud i Israel siden dere går for å rådspørre Baal-Sebub, guden i Ekron?  4 Derfor sier Herren: Du skal ikke stå opp fra den sengen du har lagt deg i. Du skal dø.» Så gikk Elia. 

"Denne fortellingen åpenbarer på en ganske slående måte Guds mishag mot dem som vender seg bort fra ham og søker til Satans redskaper. Kort tid før de begivenheter som er omtalt ovenfor, fant sted, hadde Israels rike skiftet herskere. Akab var falt under Guds straffedom og ble etterfulgt av Akasja, en verdiløs hersker som bare gjorde det som var ondt i Herrens øyne, gikk i sin fars og mors spor og ledet Israel til å synde. Han tjente Ba'al og tilba ham og vakte Herren, Israels Guds vrede, på samme måte som hans far Akab hadde gjort. Men Guds straffedommer rammet den opprørske konge for hans synd. En krig mot Moab og deretter det uhellet som truet hans eget liv, bekrefter Guds vrede mot Akasja.(veiledning til menigheten bind 2 s. 41)

(en parallel til i dag om vi går til sjamaner, spirutalister, åndemanere og lignende, men ikke går til vår Gud som er himmelen og jordens skaper og gir han ære. Er vi ikke da i samme fare som Akasja og få meldingen du skal dø, fordi du ikke søkte Gud om hjelp.)
Anonym
Tusen takk for svar! Veldig hyggelig innspill.

Jeg forstår ikke helt hva du mener, men ånden sier meg at det handler om begreper og ulikt begrepsinnhold.
Til orientering har jeg lagt wikipedia sin forklaring av begrepet "spiritual warfare" til grunn for det jeg skrev ovenfor. WikiPedia skriver bl.a. følgende:

Spiritual warfare is the Christian concept of fighting against the work of preternatural evil forces. It is based on the biblical belief in evil spirits, or demons, that are said to intervene in human affairs in various ways. 


Utover dette har jeg for forenklingens skyld benyttet begrepet "Spiritual warfare" tilnærmet synonymt med begrepet "åndskamp". Jeg er tilbøyelig til å være enig i at vi nordmenn kanskje ikke er fortrolig med begrepet Spiritual warfare, men jeg synes at det lyder bedre enn begrepet "åndskamp" (norsk oversettelse), som har en mer negativ klang.
Åpne profilen til HÅKON L
Tusen takk for svar! Veldig hyggelig innspill.

Jeg forstår ikke helt hva du mener, men ånden sier meg at det handler om begreper og ulikt begrepsinnhold.
Til orientering har jeg lagt wikipedia sin forklaring av begrepet "spiritual warfare" til grunn for det jeg skrev ovenfor. WikiPedia skriver bl.a. følgende:

Spiritual warfare is the Christian concept of fighting against the work of preternatural evil forces. It is based on the biblical belief in evil spirits, or demons, that are said to intervene in human affairs in various ways. 


Utover dette har jeg for forenklingens skyld nærmest benyttet begrepet "Spiritual warfare" synonymt med begrepet "åndskamp". Jeg er tilbøyelig til å være enig i at vi nordmenn kanskje ikke er fortrolig med begrepet Spiritual warfare, men jeg syntes uansett at det lød bedre enn begrepet "åndskamp", som har en mer negativ klang (i mine ører).Det kan vi gjøre ved å ta på Guds fulle rustning som det står skrevet om i Efeserne 6 vers 10-20
Anonym
Ja, nå er vi på samme bølgelengde:-)

Jeg kan legge til at når jeg taler om DHÅ tenker jeg på 3. trosartikkel om Den hellige ånd. I så måte handler det også litt om bindenøklene og tilgivelsen som kan gis på flere måter.

Nå har jeg sagt litt om teologien om Den hellige ånd, som var det første punkt i innledningen. Jeg har ikke lyst til å gå dypere inn i læren om DHÅ fordi det tar oppmerksomheten bort fra det du skrev nå til sist så treffende, og som var det optimale målet med innledningsinnlegget mitt:

"Det kan vi gjøre ved å ta på Guds fulle rustning som det står skrevet om i Efeserne 6 vers 10-20"


Det hadde vært fint å fremheve det du henviser til ved å gi noen eksempler på den praktiske åndskampen, både fra bibelen og fra dagens samfunn. Noe av hensikten med innledningsspørsmålet mitt om dette var å minne meg selv om hvordan denne åndskampen foregår i dagliglivet og om våpnene og rustningen vi i følge bibelen må ta på oss. 

  • Tenk på rekrutten og militæret. Ingen sender soldater i krigen uten at de har fått nødvendig opplæring.
  • Et annet bilde er gitaristen og musikeren. Ingen gitarist venter vel til etter konserten med å stemme instrumentene. Han/ hun må stemme instrumentene og de fleste øver også noe før konserten starter.
  • Et kjent bilde som bibelen bruker (muligens Paulus) er om idrettsutøveren. Det er bare den idrettsutøveren som øver og trener mest som seirer og vinner til slutt.

Skal ikke vi kristne minne hverandre om eksempler på denne åndskampen, og at vi ikke må gi opp når åndsmaktene truer med å ta troen og livet fra oss?
Åpne profilen til HÅKON L
for å forstå en åndskrigen må en også forstå fienden, bønn er nøkkelen til vårt forsvar. Her er et eksempel på hvordan fienden angriper:

Redskaper for Satans kraft
De hedenske oraklene har sitt motbilde i vår tids spiritistiske medier, nåtidens clairvoyanter og spåmenn. De mystiske røster som talte i Ekron og Endor, leder fremdeles menneskene vill med sin løgnaktige ord. Mørkets fyrste har bae vist seg i en ny skikkelse. Den hedenske gudsdyrkelses mysterier har blit erstattet med hemmelige sammenslutninger og seanser, de dystre og underlige ting som finnes hos vår tids trollmenn. De åpenbarelser de kommer med, blir grepet med begjær av tusener av mennesker som nekter å ta imot lys fra Guds ord eller fra hans Ånd. på samme tid som de omtaler oldtidens magikere med ringakt, ler den store bedrager triumferende når de bøyer seg for hans kunster i en annen form. Hans redskaper påstår fremdeles at de kan helbrede sykdommer. De mener at deres kraft kommer fra elektrisitet, magnetisme eller de såkalte "sympatiske legemidler" i virkeligheten er de bare rør som Satans elektriske strøm går gjennom. Med dette middel øver han sin trolldomsmakt over menneskers legemer og sjeler. (Veiledning til menigheten bind 2 s. 42)

2 samuel 22 vers 33 og 36-37
 33 Gud er mitt sterke vern,
     han gjør min ferd hel.
36 Du gir meg din frelse til skjold,
     bøyer deg ned og gjør meg stor.          
  37 Du baner vei for mine skritt,
        anklene mine vakler ikke.
salme 18 vers 31
 31 Guds vei er fullkommen, Herrens ord er rent.
      Han er et skjold for alle som søker tilflukt hos ham.
jes 59 vers 17 og 19 les gjerne versen før som taler om folkets likegyldighet til Gud
17 Han kledde seg i rettferd som brynje
   og satte frelsens hjelm på hodet.
   Han kledde seg i hevnens drakt
   og hyllet seg i
   lidenskapens kappe.
19 De skal frykte
   Herrens navn i vest
   og hans herlighet i øst.
   For den kommer som en veldig flom,
   Herrens ånd driver den fram.
Anonym
Takker så mye for eksemplet og håper at andre med annen kulturbakgrunn kan komme med sine erfaringer eller meninger om spirituelle åndskamper.
Åpne profilen til øst
Det er interessant at når Daniel stod opp imot "Fyrsten over Persia", så ba og fastet han. Han bekjente sine og deres synder. Han bandt ikke åndsmakter i øst og vest. Og Gud bønnhørte han.

Vær Gud undergitt, stå djevelen imot, og han skal fly fra dere.
Jak 4.7 fritt memorert.


Mvh
Åpne profilen til Andor
Det er en forferdelig åndskamp nå som følge av den russiske innvasjonen i Ukraina.Vi kristene kan være med og be for at Ukraina står i mot og vinner krigen. Dagen før krigen brøt ut drømte jeg at putin ville gi meg en slags hånd holdt kanon,jeg sa at jeg kunne betale for den,men han avfeide og bare ga meg den, og gikk. Da jeg våknet om morgenen tenkle jeg at dette var et tegn på at russland nå vil angripe,og det skjedde. Men jeg ber knall hardt for Ukraina skal stå i mot og vinne krigen. Har tenkt mye på den drømen i ettertid og at jeg ikke skulle ha tatt i mot.Mulig jeg ble svakere i bønn som følge av det ? Men jeg ba mye om at kolonen mot Kyiv skulle bli stanset,og det ble den.
Anonym
Det er en forferdelig åndskamp nå som følge av den russiske innvasjonen i Ukraina.Vi kristene kan være med og be for at Ukraina står i mot og vinner krigen. Dagen før krigen brøt ut kom putin så i en drøm til meg, og ville gi meg en slags hånd holdt kanon,jeg sa at jeg kunne betale for den,men han avfeide og bare ga meg den, og gikk. Da jeg våknet om morgenen tenkle jeg at dette var et tegn på at russland nå vil angripe,og det skjedde. Men jeg ber knall hardt for Ukraina skal stå i mot og vinne krigen. Har tenkt mye på den drømen i ettertid og at jeg ikke skulle ha tatt i mot.Mulig jeg ble svakere i bønn som følge av det ? Men jeg ba mye om at kolonen mot Kyiv skulle bli stanset,og det ble den.

Takk for delingen!
Veldig interessant å høre om drømmen og tolkningen.
Jeg tror at bønn fra mange er et åndsmektig virkemiddel som kan overvinne sterke åndsmakter.
Bønn er kjærlighetens sterkeste våpen. 
Anonym
Begrepene korsets teologi og korsets anstøt er beskrivende for tanker om at korset kan bli oss til nytte og frelse. Død kan føre til liv. Lovens bud slår oss ihjel, mens evangeliet frigjør osv.
Viser side 1 av 2 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste