KristenDate på iOS og Android
Leveritroen
Leveritroen sier: Mai er en fin måned :)
Skriv i megafonen

Forum >> Religion og tro >> Debatt


Åpne profilen til HÅKON L

spørsmål/svar


Does the Earth Belong to Satan? When was Christ Crucified? & More | 3ABN Bible Q & A (50:37min)

Noen spørsmål som blir stilt og besvart i videoen
1. Hører Jorden til Satan?
2. snakker romerne 3:28 om moseloven?
3. Kan badekar i hjemmet bli brukt til å døpe en eldre person?
4. Er vi frelst ved gjerninger eller ved tro?
5. Hvorfor sier skriften at vi skal kalle hans navn immanuel, men i livet til Jesus kaller ingen han immanuel, bare Jesus?
6. Bør kvinner dekke håret når de ber?
7. Når Jesus døde på korset, døde han den første eller den andre død?

Det blir besvart flere spørsmål i videoen

I denne tråden kan en stille spørsmål om det en lurer på i bibelen
Åpne profilen til Stigejacob
1. Ja, det er skrevet veldig klart. Mange steder, men les daniels bok, gjør det 100% klart om du ikke vet. 
3. Ja. Er ikke vannet eller stedet som gjør forskjellen, er personen som utfører dåpen.
4. Begge deler, holder ikke med en av dem
5. Navnet betyr ingenting, Guds sønn er kalt mange ting, han og Gud vedkjenner alle. Språket var arameisk på Jesu tid, det er skrevet i hebraiske bøker siden han var jødisk, men tekster er på andre språk. Vår norske bibel er fra den tyske tror jeg, og den kommer vel fra den greske bibelen, her er det brukt forskjellige navn på Guds sønn. Det er uviktige detaljer, det endrer ingen tro hva navnet er. Immanuel, Jehova, Yeshua, Jesus, bernt eller hva som helst, har ikke noe å si, du ber til ånden. Du ber til Guds sønn/stedfortreder som er allmektig og allvitende, som betyr at han vet du ber til ham.
6. Nei. De bør møte Gud anstendig, som menn også bør. Vi skal alle gjemme våre kjødelig attraktive deler til de vi elsker for livet og har forbund med, om vi er i forbund med noen. Dette gjelder menn også, selv om det ikke er beskrevet at vi må slutte å gå i singlet ute blant folk når vi er i forhold. Er beskrevet i andre vers, men jeg skjønner at fisker etter dette med å dekke seg til for kvinner, og det er bud, men hvor grensen går er ikke klart. Jeg leser det som å dekke til det hun viser til sin mann, og skjuler for sin familie, ikke håret, som hun viser til sin famile. Er felles for alle abrahamiske religiojner. og tolket veldig forskjellig, er islamsk å inkludere håret. Tror kristenfolket ble ferdig med den i 1950. Og påbudet gjelder mer enn å be, gjelder alltid. 
7. Hvorfor spør du slikt et spørsmål når du har så mye mer kunnskap om bibelen enn oss andre? Svaret er jo veldig enkelt der. 
Åpne profilen til HÅKON L

3. Ja. Er ikke vannet eller stedet som gjør forskjellen, er personen som utfører dåpen.

5. Navnet betyr ingenting, Guds sønn er kalt mange ting, han og Gud vedkjenner alle. Språket var arameisk på Jesu tid, det er skrevet i hebraiske bøker siden han var jødisk, men tekster er på andre språk. Vår norske bibel er fra den tyske tror jeg, og den kommer vel fra den greske bibelen, her er det brukt forskjellige navn på Guds sønn. Det er uviktige detaljer, det endrer ingen tro hva navnet er. Immanuel, Jehova, Yeshua, Jesus, bernt eller hva som helst, har ikke noe å si, du ber til ånden. Du ber til Guds sønn/stedfortreder som er allmektig og allvitende, som betyr at han vet du ber til ham.
 


Ja en kan døpes i badekar med neddykkelse.
Markus 10:38-39
38 Men Jesus sa til dem: «Dere vet ikke hva dere ber om. Kan dere drikke det begeret jeg drikker, eller bli døpt med den dåpen jeg døpes med?» 39 «Det kan vi», svarte de. Jesus sa til dem: «Det begeret jeg drikker, skal dere drikke, og den dåpen jeg døpes med, skal dere bli døpt med.

å døpes med vann er et bilde på frelse og en god samvittighet det kan en lese i 1pet kap 3: 20-21
(vi skal bli døpt på samme måte som Jesus. Jesus ble døpt med full neddykkelse i vann. deretter kommer den hellige ånd i form av en due og fadderens stemme fra himmelen og Han sa "dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede." 
i misjonsbefalingen står dette: 

Matteus 28: 18-20
«Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. 19 Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn 20 og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

Navn har betydning det utnevner karaktertrekk og identitet, navn kan også brukes til bønneløfter og til å forstå bildespråk i bibelen, for bibelen har en tendens til å forklare seg selv. Imannuel som betyr Gud med oss
Fra Abram (opphøyd far) til abraham et løfte fra Gud at Abraham skulle bli far til mange folk 

slik Gud var med Kristus kan han også være med oss når vi følger i Jesus Kristus fotspor.