KristenDate på iOS og Android
underveis
underveis sier: Hallo, kristendate!
Skriv i megafonen

Forum >> Religion og tro >> Debatt


Anonym

Tungetale. Et bevis på Guds Ånd ?

"Fenomenet som i dag kalles "tungetale" (ordet forekommer ikke i Bibelen), og som høres ut som tilsynelatende uforståelige lyder, hadde sin entrè i kristne kretser den 31. Desember i år 1900 på Bethel College i Topeha, Kansas, USA. Før denne tiden var det samme fenomenet godt kjent i visse afrikanske stammereligioner, besettelser, i transe-tilstander i orientalske innvielsesritualer og fra flere okkulte sekter i Brasil.

Men i Bethel College i 1900, begynte noen studenter å lage uforståelige lyder da pastor Charles Parham la sine hender på dem. Èn av studentene, Agna Ozman, dro senere til Los Angeles og videreførte den nye opplevelsen til ulike pinsemenigheter i byen, ved å legge hendene på menighetsmedlemmer. De tilstedeværende opplevde, at tungetalen ble kanalisert til andre ved berøring. 

Ifølge diverse leksika, regnes det idag med at ca. 300 millioner mennesker taler i "tunger." Fenomenet synes å være svært tverrkirkelig. I tillegg til pinserelaterte menigheter, taler nå flere og flere katolske prester og nonner i tunger. Denne påståtte "åndsgaven" har ingen preferanse for mottakerens tro, lære, ideologi eller liv. Ulike varianter av "kristendom" i tillegg til ren hedenskap og okkultisme, er ingen hindring for å bli bevilget gaven. Denne observasjonen har forundret selv endel utøvere av "tunger." Hvis "gaven" er et bevis på "åndsdåp," og selv mennesker som ikke har noe personlig forhold til Bibelens Gud og Den Hellige Ånd, både får og beholder "gaven," kjenner mange at alarmlysene begynner å blinke.


Noen spørsmål angående denne "gaven"

1.Hvor ble det av denne viktige evangeliserende nådegaven de 1900 årene fra apostlenes tid til begynnelsen av det forrige århundre?

2.Hvorfor var dette fenomenet godt utbredt i hedenske, okkulte og spiritistiske grupper, som alle kan vite var og er kontrollert av satan og demoniske ånder (falne engler), før det ble plantet inn i en karismatisk kristen gruppering?

3.Hvorfor indikerer ikke apostlene noe om at det skulle finnes to ulike tunge-gaver, èn språk-gave og èn ekstatisk? Bibelen kommuniserer som om det kun var èn gave, nemlig Åndens hjelp til mirakuløst å snakke i samt tyde et annet tungemål.

4.Hvorfor bruker Paulus ord som "tungemål," "språk i verden" og "utlending" når han skriver om denne gaven til menigheten i Korint?

5.Hvorfor er det flere bevis på at djevelen benytter seg av "tungetalen" til å forbanne Jesus og Gud, når den troende føler og tror at det er Guds Ånd som opererer?

6.Hvorfor ser vi i flere kristne miljøer, mange eksempler på at troende later som om de snakker i "tunger", ved å herme etter andre og at tolkning av tunger er produsert av tolkeren selv, siden ulike tolkere gir helt forskjellig oversettelse av samme tungetale ?

Tungetale (mensviventer.no)
Viser side 1 av 4 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste
Anonym
Æ va stor motstander av det,  og kjenner alle de argumentene. 

Men så ba jeg heller om å få dåpen i den Hellige Ånd. Og sang i tunger   så ja etter det fikk jeg flere nådegaver. 

Adventister og Jw,  og slik er død menneske religion.  Men der Ånden er,  er det frihet. Jeg takker Herren for at Han la det på mitt hjerte at jeg ikke skulle dra til Hedmark og besøke deg. Det var tidlig i min vandring med Han, og jeg kunne lett blitt fanget. 
Anonym
Dt er jo totalt umulig og lime inn her,men les første Korinter 12. Du tar fullstendig feil.


 
én får ulike slag av tungetale, og en annen kan tyde tungetale.  
Anonym
 Dt er jo totalt umulig og lime inn her,men les første Korinter 12. Du tar fullstendig feil.


 én får ulike slag av tungetale, og en annen kan tyde tungetale. Alt dette gjør den ene og samme Ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt slik han vil.Ulike slag av tungetale : (En person får forskjellige språk som han eller hu taler). Slik at f.eks en Tysker kan få tildelt språket Kinesisk og tale om evangeliet til en Kineser.

Tyde tungetale : (En person kan tyde språkene.) Hvis en Kineser hører en Tysker forkynne fra Bibelen, så vil Kineseren skjønne hva som blir sagt. 
Anonym
Hehe, ja der gikk du glipp av noe.:) 
Men det jeg sier er jo sant! Tunger er ikke noe å skimse av!

Hvorfor ser vi aldri nådegaver og demoner kastet ut hos adventister?


Når det gjelder dine helbredende krefter som du fristet meg med, så har jeg fått advarsler. 


"Vi må være så forankret og grunnfestet i tro at vi ikke skal bli bedratt selv ved Satans sterkeste mirakelarbeidende kraft. De syke vil synes å være helbredet. Satans agenter vil dukke opp og late som om de er Kristus. Tilsynelatende vil de gjøre Hans arbeid med å helbrede de syke. Djevelen har makt til å skape sykdom. Han trekker sin makt fra et individ, og se, han er vidunderlig helbredet. Vi kan ikke stole på den mirakelarbeidende kraften ved å helbrede de syke som bevis for å markere de levende Guds folk." 19LtMs, Ms 158, 1904, par. 12


Var ikke redd. Men fant ut at du forkynte at alle måtte fysisk omskjæres og at man måtte holde alle de de lovene som ble spikret på korset og samtidig avviste du Ellen som Herrens budbringer. Da ville jeg ikke dra, etter å ha lest advarselen over her. 
Anonym
Så du kaller Guds gjerninger for djevelens? Husker du hva Jesus advarte om?

Synd mot den Hellige Ånd.

Du bør være veeeeldig sikker på det du påstod nu.Samme gjelder deg. Du hevder at Herrens budskap som ble gitt til Ellen er fra Satan.

Jeg er klar over at det ikke er din egen kraft, men du burde teste ånden gjennom de tester Bibelen fremlegger. Hvis ånden får deg til å gå rundt og fortelle at alle troende må omskjære seg eller holde f.esk løvhyttefesten for å bli frelst, så er det på tide å studere Skriften mer nøye. Håper du vil finne ut av dette bror. Advarer i kjærlighet. 
Anonym
Jeg har ikke nevnt satan, men jeg tror ikke på hennes budskap nei. Det er ingenting midt i mellom. Enten er det fra Gud eller Satan. 
Anonym
Å desuten gjelder det om jeg kaller noe gjerninger i Ånden for djevelen! Har ikke hørt hun ha gjort noen gjerninger eller lært om det.

Hun fikk den profetiske nådegaven av Herren. Hun ga hele sitt liv til Herren og skrev mer enn 80 bøker, 200 flygeblader og 5000 tidsskriftartikler. Det er over 60 000 manuskriptsider av hennes skrifter. 
Anonym
Ok...men sjønner du ikke hva det farlige er,??

Den som spotter den Hellige Ånd får ikke tilgivelse.  Fordi de kalte Guds gjerninger av satan. Det var når Jesus kastet ut demoner. 

Det er ikke det samme som å ikke tro på en død dames budsksp


"Det finnes ingen som er så forherdet som dem som har avist barmhjertighetens innbydelse og trosset nådens Ånd. Den vanligste tilkjennegivelsen av synden mot den Hellige Ånd er å vedvarende nekte himmels oppfordring om å omvende seg. Hvert skritt i avvisningen av Kristus er et skritt mot avvisning av frelse og mot synden mot den Hellige Ånd."  -[DA 324.2]
Anonym
You dont get it, do you? Er vel omvendt. Den gjerning som Gud gjorde gjennom sin budbringer Ellen, ved å la Sitt budskap nå frem til sine barn, har du spottet og gjort til intet. Denne gjerningen som ble gjort av Gud gjennom sin Ånd, sier du da er av Satan. Tenk deg litt om Rockman.   
Anonym
Tungetale, ja. Jeg er ikke selv med i pinsebevegelsen og har aldri forstått meg på den emosjonelle biten av denne bevegelsen, men har lest litt av hvert.

Til 1:
Jeg vil anbefale å lese verker av David K Bernard, den nuværende lederen av UPC, for et svar fra dem som støtter tungetale. Hans historieverker (f.eks. A History of Christian Doctrine) er ganske lettleste. Det argumenteres her - som er standard for UPC-medlemmer - at tungetale var noe universelt i urkirken, men at den gradvis forsvant over tid, når hedensk påvirkning begynte å gjennomsyre kristendommen. Man ser imidlertid tungetale dukke opp igjen sporadisk i løpet av historien (han nevner bl.a. Wesley), før pinseånden endelig vendte tilbake i starten av 1900-tallet; man vendte tilbake til urkirken ved å tale i tunger.

Lenken du nevner henviser til Topeha i USA, men det var parellelle bevegelser samtidig i bl.a. Wales og India.

Hvis jeg ikke husker helt feil så argumenterte også pinsevennene i starten for at tungetalen viste at man nærmet seg endetiden.

Til 2:
Dette var standardkritikk mot tungetalebevegelsen og en hovedårsak til at pinsebevegelsen endte opp som en egen bevegelse. De etablerte kirkesamfunnene hevdet at tungetalen var fra djevelen og utstøtte de som talte i tunger (f.eks. VL), noe som medførte at tungetalere endte opp med å lage egne menigheter.

Denne kritikken er mindre vanlig i dag, da den andre bølgen av tungetale førte til at også de etablerte kirkesamfunnene, som lutheranere, anglikanere og katolikker aksepterte tungetale. OASE-bevegelsen (luthersk) er spesielt kjent i Norge, mens den karismatiske katolske bevegelsen er et par hundretalls millioner. Man kan dog fortsatt lese den gamle kritikken, at tungetale er demonisk, hos bl.a. David Cloud (independent fundamentalist baptist).

At noe tungetale er demonisk er fullt mulig, men neppe alt. En kritikk som spesielt reises av eks-medlemmer av karismatiske medlemmer er at de bare faked tungetale.

Til 3:
Historisk sett var de som talte tungetaler overbevist om at de talte faktiske språk. Dette endret seg imidlertid raskt når de forsøkte å misjonere med tungetale. Det viste seg fort at bl.a. innfødte kinesere forstod fint lite av de som mente de hadde tungetale på kinesisk.

Til 5:
Uviss på hvor godt argument dette er. Utfra samme tankegang er vanlig tale demonisk og fra djevelen, fordi folk banner og ikke-troende forbanner kristendommen gjennom f.eks. engelsk og norsk.
Viser side 1 av 4 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste