KristenDate på iOS og Android
Leveritroen
Leveritroen sier: Mai er en fin måned :)
Skriv i megafonen

Forum >> Religion og tro >> Debatt


Åpne profilen til HÅKON L

babylon


Babylon: Past, Present, and Future | Full Movie | Plain Truth Ministries (1t 20 min)
https://www.youtube.com/watch?v=b-kXwyTWkN8

Er en god video som viser arkeology, historie og betydningen av byen babylon

Egenskaper som kommer frem om babylon

1. Babylon er rik 
2. Babylon driver hor (hor kan også bety vike fra Guds sannhet og blande det med løgn.)
3. Babylons hersker er stolt og opphøyer seg selv som Gud
4. Babylon setter seg opp mot Gud(spotter Gud)
5. Babylon full av motbydelighet og urenhet


For hvem er som jeg? Hvem vil utfordre meg?
Og hvilken hyrde kan stå seg mot meg? (dette sier Gud i siste del av vers 44 i Jeremia kapitel 50)

Dette sier Kvinnen som representerer babylon, hun svarer på disse spørsmålene og sier Jeg er som deg, jeg utfordrer deg med min autoritet som er Søndag helligholdelse som er motsetning mot Guds sabbatshelligholdelse, Jeg er hyrden som samler hele Jorden til min autoritet.

åp16:3-6 3 I Ånden førte han meg ut i ødemarken. Og jeg så en kvinne sitte på et skarlagenrødt dyr som var overstrødd med navn som var en spott mot Gud. Det hadde sju hoder og ti horn.  4 Kvinnen var kledd i purpur og skarlagen og glitret av gull og edelstener og perler. I hånden holdt hun et gullbeger fylt av motbydelige ting og av all urenheten fra sitt horeri.  5 På pannen hennes sto skrevet et navn med hemmelig mening: «Babylon den store, mor til horene og til alt som er motbydelig på jorden.»  6 Og jeg så at kvinnen var beruset av blodet fra de hellige og fra Jesu vitner.

Viser side 1 av 3 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste
Åpne profilen til RockMan
Hun er Jerusalem 
Anonym
Endetids "Babylon" er systemet av frafalne kirker. Som ble startet opp av Den Romersk Katolske religion. Alle trossamfunn som er dannet, har en eller annen lære fra dette systemet, som ikke er fra Bibelen, men stammer fra hedenskap og mennesker uten inspirasjon fra Gud. Slik som Søndagen, Treenighetslæren, At sjelen er udødelig og at det er et evig brennende helvete etc. 


"Apostelmenighetens tro og lære kjempet for å overleve den mørke middelalder. Hedenske tradisjoner gled inn i kirken og forårsaket et lett påviselig frafall fra Bibelens sannheter. De trofaste som adlød Guds Ord, ble forfulgt. Mange titalls millioner ble myrdet av en frafallen kirke som utøvde både politisk og religiøs makt. Bibelen identifiserer, beskriver og advarer mot kirkesystemet som i mange århundrer systematisk og konsekvent har stått Guds sannheter imot. I Bibelens siste bok, bruker Gud mye plass (flere kapitler) til å beskrive og advare mot frafallet, symbolisert ved uttrykket Babylon."

"Vi ønsker ikke å angripe enkeltpersoner. Katolikker er like mye elsket av Gud som alle andre."

Det store frafallet (mensviventer.no)

"Hver den som begår overtredelser, og som ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. Den som blir i Kristi lære, har både Faderen og Sønnen." - 2. Johannes 1:9
Åpne profilen til RockMan
Babylon den store by, åndelig kalt sodoma,  DER HVOR VÅR HERRE BLE KORSFESTET.  
Åpne profilen til RockMan
den kvinnen som er nevnt i skriften og i Åpenbaringen er ingen ny kvinne.
Gud brukrer henne som et bilde , og hun er Jerusalem.

Svaret ligger der. Åpenbaringern 11. vers 8.
Der hvor deres Herre ble korsfestet. ( Jerusalem)

Åpenbaringen 17. vers 6. drukken av de Helliges blod var kvinnen, 
Jesus sa : Jerusalem , Jersusalem du som slår ihjel profetene og steiner dem som er sendt til deg.

For å ikke snakke om profeterne som skirver om henne (Jerusalem)

Helt enig i at katolikker er falsk, 
falsk religion er det overalt, Adventister og JW, Mormonere,basptister,osv osv..........
Åpne profilen til compaq
Den falske relgions verdensrike som omfatter alle religioner som har læresetninger og skikker som ikke er i overensstemmelse med den sanne tilbedelse av Jehova, den eneste sanne Gud. ( Joh 17:3) Etter vannflommen på Noahs tid fikk falsk religion sin begynnelse i Babel ( som senere ble kalt Babylon. ( 1.Mos 10:8-10) Med tiden ble babylonske religiøse læresetninger og skikker spredt til mange land. Babylon den store ble derfor et passende navn på falsk religion som et hele.

Den kan ikke være den gamle byen Babylon det siktes til. Åpenbaringen som omtaler Babylon den store, ble skrevet i slutten av det første århundre etter kristus og beskriver hvordan begivenhetene skulle utvikle seg helt fram til vår tid. The Encyclopedia Americana sier: Byen ( babylon) ble inntatt av perserne under kypros den store i 539 f.kr. Senere planla Alexander den store å gjøre babylon til hovedstad i sitt orientalske imperium men etter hans død mistet Babylon gradvis sin betydning. I dag er det bare ruiner igjen av byen og ingen bor der.

I Åpenbaringens symbolske språk omtales Babylon den store som en stor by som har kongedømme over mange konger. Åp 17:18) I likhet med en by skulle Babylon den store omfatte mange organisasjoner. I likhet med et kongedømme som hersker over mange konger, skulle byen ha et internasjonalt virkeområde. Det fortelles at den har nære forbindelser med politiske herskere og bidrar sterkt til forretningsfolks velstand mens den selv utgjør et tredje element som er blitt et tilholdssted for onde ånder og som forfølger profeter og hellige. ( Åp 18:2, 9-17, 24)

1.Mos 10:8-10: Nimrod... viste seg å være en mektig jeger i opposisjon til Jehova ....og begynnelsen til hans rike ble babel( senere ble kalt babylon) Dan 5:22-23: Og du, Belsasar ( Babylons konge) Du har opphøyet deg mot himmelens herre...Du priste dine guder av sølv og gull, kobber og jern, tre og stein, de som ikke ser eller hører eller skjønner noe. Men den Gud som har ditt liv i sin hånd og som rår for hele din lagnad, ham har du ikke æret. En gammel innskrift i kileskrift forteller: Alt i alt gis der i Babylon 53 templer for de store guder. 55 kapeller for Marduk, 300 kapeller for jordgudene, 600 for himmelgudene, 180 altere for gudinnen Ishtar, 180 for gudene Nergal og Adad og 12 andre altere for de forskjellige guder. Det er derfor rimelig at babylon den store sammenlignes med en by og med et verdensrike og er derfor ikke begrenset til en religiøs gruppe men omfatter alle religioner som er i opposisjon til Jehova, den sanne Gud.
Anonym
Hun er Jerusalem 

Babylon er blitt åpenbart som USA, Herren har avslørt den hemmeligheten gjennom de som har fått en proffetisk tjeneste.
Her har du en video av mange ang. babylon, jeg har ikke sett igjennom alle ...288 proffetier på spillelisten hennes kaldt babylon. Er godt mulig du finner en del svar der.

Men du vil gjerne ha svar på hva, i skriften? Der er mange proffetier på hva som skal skje med USA,(sjekkspillelisten)  landet skal jo bli ødelagt.New yourk og hovedstaden ivertfall. Det er vel der det meste av bissnissen er. Jeg synes åpenbaringen 18 og 19 stemmer godt med USA. Så har du jo hollywood, som har forpestet hele verden med alt dem har produsert der og hva dem har holdt på med der,med både barneoffring,satanisme,og alt en kan tenke seg av synd.Mange land har gjordt bissniss med USA,og tjent penger osv..
Åpne profilen til RockMan
Så forklar skriftene da ester...
Åpne profilen til RockMan
hvordan forklarer du det?
Åpne profilen til RockMan
At beiste er den romer katolske kirke er greit. Men den story by , Babylon den kvinnen er uten feil Jerusalem hvis vi lar skriften beskreive seg selv.
Åpne profilen til HÅKON L
Åp 11:1-12
jeg fikk nå et rør til å måle med, det var som en stav, og det ble sagt til meg: «Reis deg og mål Guds tempel og alteret og dem som tilber der!  2 Men forgården utenfor templet skal du ikke ta med, den skal du ikke måle; for den er overlatt til hedningene, og de skal tråkke den hellige by under fot i 42 måneder.  3 Men jeg vil sette mine to vitner, kledd i sørgetøy av sekk, til å profetere i 1260 dager.»  4 Dette er de to oliventrær og de to lysestaker som står foran jordens herre.  5 Og er det noen som vil skade dem, går det ild ut av munnen på dem og gjør ende på deres fiender. Ja, om noen vil skade dem, slik skal han dø!  6 De har makt til å lukke himmelen, så det ikke faller regn i den tiden de er profeter; og de har makt over vannet og kan gjøre det til blod, og makt til å slå jorden med alle slags plager, så ofte de vil.
     7 Men når de har fullført sitt vitnesbyrd, da skal dyret som stiger opp fra avgrunnen, føre krig mot dem, seire over dem og drepe dem.  8 Likene deres skal bli liggende på gaten i den store byen som åndelig talt kalles Sodoma og Egypt, der hvor deres Herre ble korsfestet.  9 Mennesker av mange folk og stammer og tungemål og nasjoner skal se dem ligge der i tre og en halv dag, og de skal ikke tillate noen å begrave dem. 10 Og de som bor på jorden, skal glede og fryde seg over deres skjebne og sende hverandre gaver. For disse to profetene hadde vært en stor plage for dem som bor på jorden.
    11 Men etter tre og en halv dag kom det livsånde fra Gud i dem; de reiste seg opp og stod på sine føtter, og de som så dem, ble grepet av stor frykt. 12 Da hørte de en høy røst fra himmelen som sa til dem: «Stig opp hit!» Og de steg opp til himmelen i en sky, midt for øynene på sine fiender.
(hendelsen skjer i de 1260 dager/år(der blir de to vitnene drept og begravd og satt til skue i 3 dag og en halv (3år og et halvt). Innenfor denne tidsperioden fikk De to vitnene makt til å fortære med ild deres motstandere som ønsket å skade dem. 
Salme 29:7 Herrens røst sprer flammende ild(med andre ord kan vitnene ses på som Guds ord. 2 oliventrær= GT og NT det samme er Lysestakene (salme 119:105 Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.) 
Likene til vitne ble liggende i et sted som fikk kallenavnet Sodoma og Egypt
Sodoma= byen med umoral som var en styggdom i Herrens øyne
Egypt= slaveri + synd et sted hvor de priser det jordiske(kontrast til Babylon stedet hvor religion i alle slags former finnes.)
De to vitnene ble drept liksom Kristus ble drept i Jerusalem på Golgata, for igjen å oppstå med Guds kraft. 
-fortsetter i neste innlegg

Viser side 1 av 3 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste