KristenDate på iOS og Android
Grønnte
Grønnte sier: Noen som er våken ?
Skriv i megafonen

Forum >> Religion og tro >> Debatt


Åpne profilen til Ester

Jesus kommer snart i skyen!

Men i de dager, etter den trengselen, skal solen bli formørket, og månen skal ikke gi sitt lys.
Stjernene på himmelen skal falle ned og himlenes krefter rokkes.
Da skal de se Menneskesønnen komme i skyene med stor kraft og herlighet.
Da skal Han sende ut sine engler og samle sine utvalgte fra de fire vindretninger, fra jordens ende til himmelens ende.
Markus 13, 24-27

"Og jeg så, og se! – en hvit sky, og på skyen satt En som lignet Menneskesønnen14,14 en menneskesønn. På sitt hode hadde Han en gullkrone og i sin hånd en skarp sigd.
15En annen engel kom ut av tempelet og ropte med høy røst til Ham som satt på skyen: «Sving sigden Din og høst inn, for innhøstingens time er kommet for Deg, for høsten på jorden er fullmoden.»
16Han som satt på skyen, svingte da sigden sin over jorden, og jorden ble høstet."
Åp 14, 14-16

"Da skal de se Menneskesønnen komme i en sky med kraft og stor herlighet"
Lukas 21,27

Jeg er av den oppfatnin at de frelste/Menigheten/bruden/ ikke skal være med på Guds vrede.
1 Tess 1, 9-10
9. Fo
Åpne profilen til Ester
Deler gjerne med dere denne viktige profetien som kom i forgårs, om opprykkelsen og vreden, og at vi er kommet til det 6 seglet i åpenbaringen.Herren står nå klar til å tømme ut sin vrede...Før de første bombene når USA (i krig) så gå vi frelste opp! Og kaos og vrede kommer over jorden etterpå.


Og la meg legge til, at er du ikke av den oppfatning at Jesus kommer i skyen før vreden, kan du gjerne ta det i din egen tråd. Dette er ikke tråden for teologi, hvor det skal diskuteres. Men mere en gledens tråd,hvor det skal deles og gledes til Herren kommer.
Åpne profilen til Ester
Her er en serie på til nå 7 deler hvor det er sammlet drømmer og visjoner som mennesker legger ut, som dem har fått fra Herren. Her opplever man å både å få bli med og bli latt tilbake, når han kommer i skyen.

Her har du Del 1

Hele spillelisten finner du her:

Åpne profilen til Ester
Wow,wow!...få med deg denne profetien!

Vi hadde blodmåne på fredag...tegn fra Herren!
Åpne profilen til Tangen
Bare til ettertanke når det gjelder blodmåner og forsåvidt solformørkelser. Profeten Joel, en noe undervurdert profet blant kristne (?), har dette å si om hva som skjer før Herrens dag kommer i kapittel 2 som utvilsomt handler om endetida: 

Joel 2,10 Jorden skjelver foran dem, og himmelen rister.
Sol og måne formørkes, og stjernene mister sin glans. 


Det har aldri så vidt jeg vet hendt i menneskehetens historie at både sol og måne, og i tillegg stjernene formørkes/mister sin glans fullstendig. Det er månen som skaper solformørkelser fordi den er i en fullkommen avstand mellom jorda og sola i forhold når den passerer midt i mellom. Fra vårt ståsted ser det da ut som om månen og sola er like store. Men hvis BÅDE sol og måne formørkes på èn gang, da må det skyldes noe helt annet. Som f.eks et ukjent himmellegeme, men også eventuelt at atmosfæren er så full av aske at disse bare blir som svake lys.