KristenDate på iOS og Android
Govenn
Govenn sier: Håper at alle her inne på KD får en fin dag i dag, selv om det ikke er fint vær
Skriv i megafonen

Forum >> Religion og tro >> Debatt


Åpne profilen til PåDenneKlippen

Kristus vår rettferdighet"Det er ved tro på Kristi blod at alle de troendes synder blir kansellert og Guds rettferdighet blir satt på deres plass til den troendes konto. For en vidunderlig transaksjon! For en manifestasjon av guddommelig kjærlighet og nåde. Her er en mann eller kvinne født i synd. Som Paulus sier, han eller hun er "fylt med all urettferdighet". Hans eller hennes arv av ondskap er den verste tenkelige. Hans eller hennes miljø er på de laveste dyp som er kjent for de ugudelige. På en eller annen måte, så når Guds kjærlighet som skinner fra Golgatas kors, denne mannen eller damens hjerte.

Han eller hun gir etter, omvender seg, bekjenner og ved tro hevder Kristus som sin Frelser. I det øyeblikket det er gjort, blir han eller hun akseptert som Guds barn. Hans eller hennes synder er alle tilgitt, hans eller hennes skyld er kansellert, han eller henne er gjort rede for rettferdig og står godkjent, berettiget, for den guddommelige lov. Og denne fantastiske, mirakuløse forandringen kan finne sted på en kort time.
Dette er rettferdighet ved tro."

Christ Our Righteousness A Study of the Principles of Righteousness by Faith as Set Forth in the Word of God and the Writings of the Spirit of Prophecy by Arthur G. Daniells Copyright 1941, Review and Herald Publishing Association.                                      
Viser side 1 av 2 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste
Åpne profilen til compaq
Jesus måtte dø for at vi skal få evig liv


Men dere skrev at Jesus skal komme synlig tilbake til jorden ?????
Åpne profilen til PåDenneKlippen
"Apostelen Paulus, etter å ha bevist at "alle har syndet og mangler Guds ære, siden ikke noe kjøtt blir rettferdiggjort for Ham av lovgjerninger", fortsetter han å si at vi er : "rettferdiggjort ufortjent av Hans nåde ved forløsningen, den som er i Kristus Jesus.  Ham stilte Gud fram som nådestol, ved troen, i Hans blod, for å vise sin rettferdighet, fordi Gud i sin tålmodighet hadde båret over med de synder som var gjort tidligere. Slik ville Han vise sin rettferdighet i den tiden som er nå, så Han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus." -Romerne 3:20, 23-26

"rettferdiggjort ufortjent" Hvordan ellers kan det være ? Siden en syndig manns beste innsats ikke har den minste effekt på å produsere rettferdighet, er det tydelig at den eneste måten den kan komme til ham på, er som en gave. Denne rettferdigheten er en gave som Paulus tydelig sier i Rom 5:17: "For om døden fikk herredømme ved den ene, ved denne enes fall, så skal da de som tar imot nådens overflod og rettferdighetens gave, desto mer ha liv og herske ved Den Ene, Jesus Kristus."

Det er fordi rettferdighet er en gave, at evig liv, som er rettferdighetens belønning, er Guds gave, gjennom Jesus vår Herre. Kristus har blitt fremsatt av Gud som den ene som tilgivelse for synder skal oppnås gjennom. Og denne tilgivelsen består ganske enkelt i erklæring om Hans rettferdighet (som er Guds rettferdighet) for deres forlatelse.

Gud, "som er rik på barmhjertighet" og som gleder seg i den, legger sin egen rettferdighet på synderen som tror på Jesus, som en erstatning for sine synder. Dette er en lønnsom utveksling for synderen, Og det er ikke noe tap for Gud, for Han er uendelig i hellighet, og forsyningen kan aldri bli redusert."

- Ellet J. Waggoner, Christ and His righteousness. 1892
Anonym
Anbefaler bøkene "Hellig og Feilfri for Gud" og "Fullstendig Frihet" av Åge Åleskjær. De gir deg en grunndig undervisning om rettferdiggjørelsen ut fra Bibelen. Bøkene kan du få tak i hos Hermon Forlag eller hos Oslo Kristne Senter.
Åpne profilen til compaq
Åge åleskjær predikanter , tilhenger av helvete og treenighetslære

Det er tydelig at det som blir sagt om Sheol og hades i bibelen, ikke støtter læren om et brennende helvete. Har den ikke gitt en fullstendig feilaktig framstilling av Gud? I sitt ord åpenbarer Jehova seg som kjærlighetens Gud. ( 1.Joh 4:8 ) Men læren om et brennende helvete bakvasker ham og anklager ham falskelig for å begå de verste grusomheter en kan tenke seg. De som forkynner læren om et brennende helvete gjør seg derfor skyldig i gudsbespottelse. Noen prester og predikanter kjenner kanskje ikke til hva bibelen lærer om dette, men det burde de gjøre.

Det kan ikke være noen tvil om at Jehova Guds mishag hviler over dem som forkynner falsk lære. Over troløse religiøse ledere i det gamle Israel felte han denne dom: Jeg har gjort eder foraktet og ringe i alt folkets øyne fordi I ikke akter på mine veier ( Malakias 2:9) Vi kan være sikker på at en lignende dom vil bli felt over falske religiøse lærere i vår tid. Bibelen viser at de politiske elementer i verden snart skal berøve dem deres stilling og innflytelse. ( Åp 17:15-18) Det kommer ikke til å gå bedre med dem som fortsetter å støtte religiøse systemer som forkynner løgner. Jesus kristus sa: Når en blind leder en blind, faller de begge i grøften. ( Matt 15:14)
Åpne profilen til compaq
Frykten for å bli pint, utgjør ikke det rette motiv for å tjene Gud. Jehova ønsker at vår tilbedelse skal være motivert av kjærlighet. Dette bør appellere til vårt hjerte.

Kunnskapen om at de jamrer seg og lider de frykteligste kvaler i flammende ild, men tvert imot er ubevisste og befinner seg i den døde menneskehets tause og livløse felles grav, kan fjerne en barriere som hindrer oss i å vise en slik kjærlighet til Gud.
Åpne profilen til PåDenneKlippen


Kunnskapen om at de jamrer seg og lider de frykteligste kvaler i flammende ild, men tvert imot er ubevisste og befinner seg i den døde menneskehets tause og livløse felles grav, kan fjerne en barriere som hindrer oss i å vise en slik kjærlighet til Gud.Amen. Her er vi enige. 

Hedensk filosofi får innpass i kirken.

"I århundrene som fulgte, innførte romerkirken stadig flere villfarelser. Endog før pavedømmet var blitt etablert, hadde hedenske filosofer vakt oppmerksomhet med sine teorier og øvd innflytelse i menigheten. Mange som angivelig var omvendt, holdt fremdeles fast på hedensk filosofi. Ikke alene fortsatte de selv å fordype seg i disse ideene, men prakket dem også inn på andre som et middel til å vinne større innflytelse blant hedningene. På den måten trengte farlige villfarelser inn i den kristne tro, først og fremst læren om menneskets medfødte udødelighet og bevisste tilstand i døden. På denne grunnvollen konstruerte romerkirken læren om bønn til helgener og tilbedelse av jomfru Maria. Dette er også kilden til den falske læren om evig pine for de ugudelige, som på et tidlig tidspunkt ble et av romerkirkens dogmer." - Mot Historiens Klimaks.

Alle burde lese denne boken :  
Mot Historiens Klimaks
Åpne profilen til compaq
romerriket ? katolske ? protestanter?


I det gamle Babylonia og Assyria blir underverden skildret som et sted fullt av redsler og forferdelig sterke og rasende guder og demoner hersker over den. ( The religion of Babylonia and Assyria) De første vitnesbyrd om flammene i kristenhetens helvete finner vi i religionen i det gamle Egypt. ( The book of the Dead )


Men denne gudsbespottelige læren har egentlig mye dypere røtter. Alle de oppfatninger som er forbundet med læren om et brennende pinested, bakvasker Gud og skriver seg fra ham som i første rekke har bakvasket Jehova Gud. ( Djevelen hvis navn betyr bakvasker fra ham som Jesus kristus kalte løgnens far. ( Joh 8:44)

Fork 9:5: De levende vet at de skal dø, men de døde vet slett ingen ting.
Anonym
romerriket ? katolske ? protestanter?


I det gamle Babylonia og Assyria blir underverden skildret som et sted fullt av redsler og forferdelig sterke og rasende guder og demoner hersker over den. ( The religion of Babylonia and Assyria) De første vitnesbyrd om flammene i kristenhetens helvete finner vi i religionen i det gamle Egypt. ( The book of the Dead )


Men denne gudsbespottelige læren har egentlig mye dypere røtter. Alle de oppfatninger som er forbundet med læren om et brennende pinested, bakvasker Gud og skriver seg fra ham som i første rekke har bakvasket Jehova Gud. ( Djevelen hvis navn betyr bakvasker fra ham som Jesus kristus kalte løgnens far. ( Joh 8:44)

Fork 9:5: De levende vet at de skal dø, men de døde vet slett ingen ting.Var det ikke nettopp katolikkene, protestantene protesterte imot. Hvordan i alle dager går det ann å putte dem i samme bås?
Men om du lurer på om helvete er varmt så les Mark 9.44. Fra en ekte bibel.
Åpne profilen til compaq
Det hebraiske ordet som noen oversettelser gjengir med helvete, er sheol. Den norske oversettelsen gjengir dette ordet med dødsriket, som også av mange blir oppfattet som et pinested. Det første stedet ordet dødsriket forekommer er i 1.Mosebok 37:35 hvor patriarken Jakob sier om josef, som han trodde var død; Med sorg må jeg fare ned til min sønn i dødsriket.

Den katolske oversettelsen Doway Version har ordet helvete , istedet for dødsriket. Jakob mente naturligvis ikke at han skulle bli forent med sin sønn på et pinested. Den sier I helvete. Det vil si i limbus, det sted hvor de rettferdiges sjeler ble mottatt før vår gjenløsers død.......mens utvilsomt det hvilested hvor han trodde hans sjel var.

Men bibelen omtaler aldri noe slikt sted som limbus. Den støtter heller ikke tanken om et spesielt hvilested for sjelen som om den skulle være noe som var fullstendig atskilt fra legemet.

Hva er så det helvete eller dødsriket hvor Jakob trodde han skulle bli forent med sin sønn. ? For å få det rette svaret på dette spørsmålet må vi få kjennskap til den rette betydning av grunntekstens ord, nemlig sheohl som blir translitterert sheol. Dette ordet som noen oversettelser også gjengir med graven, hulen, de døde oppholdssted og underverdenen forekommer 66 ganger i de 39 bøker som utgjør de hebraiske skrifter, men det blir aldri satt i forbindelse med liv, virksomhet eller pine. Det blir tvert imot ofte satt i forbindelse med død og uvirksomhet. Her er noen få eksempler:

Sal 6:6: For i døen kommer ingen deg i hu, hvem vil prise deg i dødsriket ( sheol)

Pred 9:10: Alt det din hånd er i stand til å gjøre med din kraft det skal du gjøre. For det finnes ikke gjerning eller klokskap eller kunnskap eller visdom i dødsriket (sheol) dit du går

Es 38:18-19: For ikke priser dødsriket ( sheol) deg ( Jehova) ikke lover døden deg, ikke venter de som farer ned i graven, på din trofasthet. De levende, de levende , de priser deg, som jeg idag.

Det er derfor tydelig at sheol er det sted som de døde kommer til. Sheol er ikke en enkelt grav men den døde menneskehets felles grav, hvor det ikke finnes noen bevisthet eller virksomhet.
Åpne profilen til Andor
Hvordan forklarer du Lasarus og den rike mannen da ? Merk at han har alle sanser når han er i pine.Lukas 16.

Lignelsen om den rike mannen og Lasarus
19 Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin og levde i fest og luksus dag etter dag. 20 Men utenfor porten hans lå det en fattig mann som het Lasarus, full av verkende sår. 21 Han ønsket bare å få mette seg med det som falt fra den rikes bord. Hundene kom til og med og slikket sårene hans.
   
22 Så døde den fattige, og englene bar ham til Abrahams fang. Den rike døde også og ble begravet. 23 Da han slo øynene opp i dødsriket, der han var i pine, så han Abraham langt borte og Lasarus tett inntil ham. 24 ‘Far Abraham’, ropte han, ‘ha barmhjertighet med meg og send Lasarus hit, så han kan dyppe fingertuppen i vann og svale tungen min. For jeg pines i denne flammen.’ 25 Men Abraham svarte: ‘Husk, mitt barn, at du fikk alt det gode mens du levde, og Lasarus fikk det vonde. Nå trøstes han her, mens du er i pine. 26 Dessuten er det lagt en dyp kløft mellom oss og dere, slik at de som vil komme herfra og over til dere, ikke skal kunne det, og ingen kan gå over fra dere til oss.’ 27 Da sa den rike: ‘Så ber jeg deg, far, at du sender ham 28 til mine fem brødre hjemme hos min far for å advare dem, så ikke de også skal komme til dette pinestedet.’ 29 Men Abraham sa: ‘De har Moses og profetene, de får høre på dem.’ 30 Han svarte: ‘Nei, far Abraham, men kommer det noen til dem fra de døde, vil de omvende seg.’ 31 Abraham sa: ‘Hører de ikke på Moses og profetene, lar de seg heller ikke overbevise om noen står opp fra de døde.’
Viser side 1 av 2 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste