KristenDate på iOS og Android
Boyda
Boyda sier: Til dere som ønsker at jeg skal legge dere til som venner. Jeg gjør ikke det.Søk heller å bli ekte venn.
Skriv i megafonen

Forum >> Religion og tro >> Debatt


Åpne profilen til compaq

FN-dyrets merke, villdyret

FN blir utsatt for press på grunn av de stadig vanskeligere forholdene i verden, vil de se mer nøkternt på situasjonen og ikke lenger la seg lede av følelser. De vil bli tvunget til å treffe drastiske, hjerteløse tiltak for å bevare sine politiske institusjoner, sin samfunnsordning og sitt økonomiske system. De vil bli klar over at den falske religions verdensrike utgjør en internasjonal hemsko, som på grunn av de babyloniske religiøse læresetninger og skikker ( Polygami, barnebrud, pedofil, homoseksuelle, kors, politikk/religion kan hindre dem i å gjennomføre sine krisetiltak.

De mange guder og gudinner som Babylon den store, den falske religions verdensrike, har tilbedt, vil ikke komme henne til hjelp og beskytte henne mot hennes tidligere lidenskapelige elskere. Hennes tidligere elskere, de politiske og militære elementer, vil bli klar over at hennes guder er hjelpeløse og at de ikke har makt til å frelse dem når prestene, predikantene, imam og andre religiøse ledere i den falske religions verdensrike ber for dem. De politiske og militære elementer vil føle seg bedratt, overlistet og ført bak lyset av den verdslige religion og vil miste sin respekt for den. De behøver ikke å bli kommunister for å hate skjøgen. De kan rett og slett bli radikale og på den måten samarbeide med den gudløse kommunisme om å rydde det hyklerske religiøse system av veien. De vil gi Babylon den store en slik behandling som enkelte skjøger i gammel tid fikk, de vil brenne henne opp med ild.( 1.Mos 38:24)

Vi kan forestille oss hva dette vil bety for Vatikanet og Peterskirken og for katedraler, kirker, moskeer, templer, synagoger og andre helligdommer og religiøse bygninger. Vi kan forestille oss hva dette vil bety for dem som iført praktfulle drakter gjør tjeneste i disse religiøse bygningene. Kristenheten må ikke tro at den kan unnfly fordi den trer fram for verden i kristi navn. Den har også, i likhet med sin mor, babylon den store spilt rollen som en religiøs skjøge. Den vennskap den har pleid med denne verdens politiske og militære elementer vil ikke være til noen hjelp for den. Den vil bli rystet når den finner at dette utuktige vennskap med denne verden har gjort den til Jehovas Guds fiende og kristi fiende. ( Jakob 4:4) ( Es 34:11-13) ( Åp 18: 2,8)
Viser side 1 av 2 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste
Åpne profilen til compaq
Guds engel sa følgende til apsotelen Johannes, som undret seg over det han så: Jeg vil si deg hemmeligheten med kvinnen og dyret som bærer henne og som har de sju hoder og de ti horn. Det dyr du så, var og er ikke og det skal stige opp av avgrunnen og fare bort til undergang og de som bor på jorden, de hvis navn ikke fra verdens grunnvoll ble lagt, er skrevet i livens bok, skal undre seg når de ser at dyret var og ikke er og skal komme igjen og dyret som var og ikke er, er selv den åttende og er tillike en av de sju ( utspringer fra de sju) og farer bort til undergang ( Åp 17:7-11)


Det symbolske dyret med sju hoder er et bilde på en åttende konge, det vil si på en åttende verdensmakt.
De sju verdensmakter: 1. Egypt 2. Assyria 3. Babylon 4. Medo-persia 5. Hellas 6. Romerriket 7. Den england angloamerikanske verdensmakt 8. FN

Denne verdensmakten ble til etter at hedningefolkenes tider hadde endt i 1914 og etter den første verdenskrig. Vår tids historie identifiserer denne åttende verdensmakt som den internasjonale organisasjon for mellomfolkelig fred og sikkerhet. Denne organisasjonen ble dannet i 1919 og trådte i virksomhet tidlig på året i 1920. Det var i første rekke den sjuende verdensmakt, den angloamerikanske verdensmakt som sto bak dannelsen av denne organisasjonen for mellomfolkelig fred og sikkerhet. ( Åp 13:11-15) Denne organisasjonen ble først kalt Folkeforbundet.

I 1939 da den annen verdenskrig brøt ut, gikk folkeforbundet ned i den dødlignende maktesløhets avgrunn. Etter at annen verdenskrig hadde endt, om sommeren i 1945 steg den åttende verdensmakt, som skulle skape mellomfolkelig fred og sikkerhet opp av den avgrunn den hadde vært i under krigen, noe som spesielt skyldtes den hjelp den fikk av den sjuende verdensmakt, dobbeltmakten England og Amerika. Den antok et nytt navn FN.
Åpne profilen til Andor
Tror nok dyret og dyrets merke vil komme i et land som ikke er demokratisk,vi i vesten er for humane til at dyret får den makten .Så jeg tror dyret og dyrets merke vil komme i kina med tiden.Se bare hvordan xi har utviklet hitler tendenser de siste årene.Og med frie tøyler med forskning på kunstig intelligens kan mye skje mot 2030.
Anonym
Mye symbolikk i Åp.
Er merket fysisk, eller bare et symbol på hvem vi tilhører?
Gud merker sine utvalgte også. Med et fysisk merke?
Hmmmm....
Åpne profilen til HÅKON L
"Det symbolske dyret med sju hoder er et bilde på en åttende konge, det vil si på en åttende verdensmakt.
De sju verdensmakter: 1. Egypt 2. Assyria 3. Babylon 4. Medo-persia 5. Hellas 6. Romerriket 7. Den england angloamerikanske verdensmakt 8. FN"vil endre litt på rekkefølgen i Daniel begynner det med babylon ved statuen og dyrene i daniel sju begynner også med babylon hadde vært merkelig å begynne med Egypt
Daniel er med til å forklare åpenbaringen. 


1. Babylon, 2 Medio-persia tok over etter babylon, 3. Grekenland tok over etter medio-persia, 4. Romerike/jernrike knuste alt de møte, kunne tape mindre slag men vant totallen, ved romerriket fall kom 10 stammer i 476 E.KR -538: 5. Romersk katolske kirkelige system fra 538-1798 tok knekken på vandalene, herullerne, øst goterne. etter det regjerte det og forandret tider og lover i en tid tider og en halv tid. ble gitt makt til å forfølge og overvinne de hellige og tale mot den høyeste. Paven utropte seg selv som guds stedfortreder og tok hans ære de overvant en rekke folk som tilba på sabbatten, f.eks vandaler, celtere.... 6. dyret som kom fra avgrunnen = ateistisk/kommunistisk system Gud er død tankegang. 7. Usa dyret som kom opp fra ødemarken. 8= romersk katolske kirkelige system som(det som var, men ikke er, og enda skal komme)  blir gitt makt ved USA der dyret fra ødemarken gir over makt til dyret fra havet, verden undret seg og fulgte det. Det er hva som er iferd med å skje disse tider.


Les Åp kap 13, kap 18, Daniel 2, daniel 7++
Daniel 7: 24 De ti hornene betyr at det skal stå fram ti konger fra dette riket. Og etter dem skal det stå fram enda en konge, som er forskjellig fra de andre. Han skal tvinge under seg tre konger.
Åpne profilen til BygdeKar
Dyret eller antikrist. Vil nok komme i midtøsten.. Eg trur nok at at det vil komme i Israel 
Husk at dyret/antikrist skal påstå at han er Jesus som har kommet tilbake. For at folk skal tru på han 
må han ha eit midtøstisk ytre.  
Åpne profilen til compaq
Representanter for verdens religioner støtter FN fredsår og framsa en babelsk forvirring.

FN har ikke løsningen fordi det er ikke han som har gitt hele menneskeheten liv som har gitt FN liv. Denne organisasjonens levetid blir kort for Gud har sagt at den går bort til intetgjørelse. De som har opprettet den og beundrer den, har ikke fått sitt navn skrevet i livets bokrull hos Gud.

Hvordan kan syndige dødelige mennesker, deriblant mange som spotteter Guds navn gjennom FN oppnå det som Gud har sagt at han skal utrette, ikke ved menneskelige midler men ved kristi rike. ( Dan 7:27) ( Åp 11:15

FN er i virkeligheten en bespottelig etterligning av Guds messianske rike med Guds fredfyrste, Jesus kristus som konge. Det skal ikke være noen ende på hans fyrstelige herredømme. Selv om FN skulle klare å få i stand en midlertid fred, ville det snart bli krig igjen. Det ligger i syndige menneskers natur. Deres navn er ikke fra verdens grunnleggelse blitt skrevet i livets bokrull. 

Jehovas rike himmels rike med krisus som konge skal opprette evig fred på jorden og også på grunnlag av kristi gjenløsningsoffer, oppreise de døde, både rettferdige og urettferdige som er i Guds minne. ( Joh 5:28-29)
Åpne profilen til compaq
hei håkon

Rart at du ikke nevner Egypt  ????


Første gang det ble stilt på den måten, av Farao i Egypt i det sekstende århundre før kristus, ble det sagt utfordrende og med forakt og han la til: at jeg skulle lytte til hans røst og la Israel ( Jakobs etterkommere) fare. Jeg kjenner ikke Jehova og jeg vil heller ikke la Israel fare. denne utfordringen førte til at Moses fikk høre disse trøstende ord: Farao vil ikke høre på deg og jeg vil legge min hånd på Egypt og føre mine hærer, mitt folk, Israels barn, ut av Egypts land ved store straffedommer. Og egypterne skal kjenne at jeg er Jehova når jeg rekker ut min hånd over Egypt og fører Israels barn ut fra dem.( 2.Mos 5:2 og 7:4-5)

I Bibelen blir Egypt brukt som et bilde i liten målestokk av hele verden i dag. Derfor blir det i disse ordene til Egypt gitt et profetisk varsel om at hele verden innen kort tid vil få vite og føle at den eneste sanne og levende Gud er han som har navnet Jehova og den vil den få vite på en måte som den ikke kommer til å synes om
Åpne profilen til Tangen
Compaq, han nevner Egypt som nummer 1. Alle disse rikene er riker som har undertrykt Israel fram til nummer 6, det tror jeg alle er enige om. Jeg er uenig med Håkon på slutten. I mitt hode ser rikene slik ut: 

1. Egypt.

2. Assyria.

3. Babylonia.

4. Medo-Persia.

5. Det greske/hellenske.

6. Romerriket.

7. Et gjenoppstått Romerrike, dels politisk, dels religiøst (Pavekirken).

8. Dyrets (Antikrists) rike hvor Pavekirken er tilintetgjort fordi den Falske profeten tas av dage. 
Åpne profilen til Andor
Tror nok de er inne på noe her,xi har beordret og fjerne alt som har med Kristendom og religion hele kina.Opprettet arbeidsleiere og stadig mer overvåkning.Samtidig som de ruster opp i et vannvittig tempo. USA har laget et krigs spill der de forsvarer Taiwan,de taper stort sett hver gang. 


https://www.gotquestions.org/China-end-times.html
Åpne profilen til Vestfolding
Det er svært få kristne som erkjenner at FN spiller en nøkkelrolle i johannes åpenbaring og forholdet til antikrist. Men jeg har et annet syn enn compaq på Babylonskjøgen. Babylon skjøgen viser til den nåværende økonomiske/Politiske og verdimessige tilstand som vi kaller kapitalisme og liberalisme. Det system som lenge har vært rådende, og som har skapt den enorme velstand. Dette samfunn hvor ugudelighet og penger florerer, vil møte sin undergang når dyret får all makt. Samtidig vil  mange religioner møte enorm motstand når babylon faller og byen står i brann. Ikke minst fordi disse religioner er uforenelig med de nye doktriner. De vil tvinges til å underkaste seg et nytt mindsett. Majoriteten av menigheter vil underkaste seg og tilpasse sin teologi, som de nå allerede gjør idag. Men hele samfunnet vil tvinges til å underkaste seg nye lærdommer og luciferiske doktriner. Det vil etter mitt syn være en form for moderne grønn sosialisme som vil ta fra mennesker frihet, ytringsfrihet, handelsfrihet også videre. Dette er de antikristelige krefter. Tilsynelatende representerer disse et fredsrike med fokus på miljø, bærekraftighet, rettferdighet, likeverd og humanisme. 
Viser side 1 av 2 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste