KristenDate på iOS og Android
Skriv en hilsen til alle på KristenDate.no
Skriv i megafonen
Skriv i megafonen

Forum >> Religion og tro >> Debatt


Åpne profilen til Ester

Elver i China har skiftet farge - De har fått en blodfarge

Kan det være bibelens profetier som kommer til syne for våre øyne?

Åpenbaringen 16:4-5 NB

4 Den tredje engelen tømte sin skål ut i elvene og vannkildene, og de ble til blod.5 Og jeg hørte vannenes engel si: Rettferdig er du fordi du har dømt slik, du som er og som var, du hellige. 6For blod av hellige og av profeter har de utøst, og blod ga du dem å drikke. De er det verd. 7Og jeg hørte alteret si: Ja, Herre Gud, du Allmektige. Sanne og rettferdige er dine dommer.
Åpne profilen til PåDenneKlippen


Kan det være bibelens profetier som kommer til syne for våre øyne?For at den tredje engel kan tømme ut sin skål, så må engel nummer 1 og 2 ha tømt ut sine skåler. Den første skålen (16:2) forklarer oss at de som har tatt Dyrets Merke vil få grusomme sår. Vi vet at nesten hele verden vil ta Dyrets Merke, og vi har ikke sett at hele verden har fått grusomme sår.......Merket har ennå ikke kommet. Men, de røde elvene i Kina kan jo være en påminnelse fra Herren at tiden nærmer seg. 
Åpne profilen til Ester

For at den tredje engel kan tømme ut sin skål, så må engel nummer 1 og 2 ha tømt ut sine skåler. Den første skålen (16:2) forklarer oss at de som har tatt Dyrets Merke vil få grusomme sår. Vi vet at nesten hele verden vil ta Dyrets Merke, og vi har ikke sett at hele verden har fått grusomme sår.......Merket har ennå ikke kommet. Men, de røde elvene i Kina kan jo være en påminnelse fra Herren at tiden nærmer seg. 


Ja,sår er det mange som har fått av vaksinen, og det blir nok mere av det...men havet er ikke blitt rød enda...men det kan være ett tegn på Guds dom over Kina, det er jo veldig mye som har foregått under jorden der...og dem har jo også et veldig stort biovåpen laboratorium. Man forventet at de ble tatt av den store flaumen der når de tre dammene kolapset. Samt hovedkvarteret til Bitcoin lå der...hvor elven går ut over sine bredder. Hører ikke så mye om det i media, det burde være forside stoff...største flommen i kina er vist ikke viktig for media i Norge.Med så mye ødeleggelser...
Åpne profilen til PåDenneKlippen


Ja,sår er det mange som har fått av vaksinen, og det blir nok mere av det...men havet er ikke blitt rød enda...men det kan være ett tegn på Guds dom over Kina, det er jo veldig mye som har foregått under jorden der..Det står jo i Bibelen (Johannes Åpenbaring 16:2) at alle som har dyrets merke vil få et ondt og grusomt sår. Ikke 2 av 10 og heller ikke 5 av 10, men alle.

Så vi venter fortsatt på at dyret vil sette sitt merke, deretter når alle mennesker har valgt, så kommer den første skålen med et ondt og grusomt sår. Deretter blir havet til blod og hver skapning i det dør. Så fortsetter Gud sine 7 siste plager/skåler. . .Verden og menneskene her høster hva de har sådd. 


Det jeg lurer fælt på er når merket vil bli satt. Kan det være noe med "klimakrisen" noen stor kommende natukatastrofe ? Vil det være 3 verdenskrig ? Noe stort vil det være, siden nesten hele verden tar imot merket som er Søndagshelligholdelse satt ved lov. 
Åpne profilen til Ester

Det står jo i Bibelen (Johannes Åpenbaring 16:2) at alle som har dyrets merke vil få et ondt og grusomt sår. Ikke 2 av 10 og heller ikke 5 av 10, men alle.

Så vi venter fortsatt på at dyret vil sette sitt merke, deretter når alle mennesker har valgt, så kommer den første skålen med et ondt og grusomt sår. Deretter blir havet til blod og hver skapning i det dør. Så fortsetter Gud sine 7 siste plager/skåler. . .Verden og menneskene her høster hva de har sådd. 


Det jeg lurer fælt på er når merket vil bli satt. Kan det være noe med "klimakrisen" noen stor kommende natukatastrofe ? Vil det være 3 verdenskrig ? Noe stort vil det være, siden nesten hele verden tar imot merket som er Søndagshelligholdelse satt ved lov. 


Hvor mange som har fått grusomme sår holdes i dag veldig hemmelig, men når det blir en greie,og folk begynne å snakke om det som mindreverdighetskompleks og at man dekker til med klær osv...da er det nok flere enn vi aner som har sår. Men dette er kanskje starten, der kommer jo flere vaksiner...og det er utviklet ett plaster som gir vaksine og merke samtidig. Det kan du handle med osv.Lagre info. Info er delt om det før her. Du vet sikkert hva jeg mener. Det er hva jeg tror er Dyrets merke...og vi er vitne idag til dyrets system rulles ut.Autoimune sykdommer og i og med at de vaksinerte avgir en forhøyet ikke-ioniserende stråling, og jeg vet at flere får sår av eksponering av  stråling,mange klør huden til blods, alt dette kommer av nedsatt imunsystem og forhøyede tungmetallverdier i kroppen. Vaksinen tar 25% av imunsystemet, ved første dose, 35% ved andre dose....og videre booster...så blir man raskt uten imunsystem, så såret eller sårene tror jeg kommer fra vaksinen. Men det er godt mulig at man må ha 6 vaksiner for at man skal være helt innlemmet i dyretssystem. Så det plasteret tror jeg kommer om ikke så lenge. Låvgivningen og masse rundt må være på plass... først.Kanskje i årsskifte...?Tror ikke merke har noe med søndag å gjøre. Men at det er noe som paven fikk til med sin soltilbedelse,det tror jeg på. "Pyramide-troen"=Illuminati. Er nok sikkert feil dag, å hvile på,men Hviledagen er jo for mennesket og ikke Gud.Så åket om å hvile på rett dag blir for meg lovtreldom. Og dette med skåler, 123 skåler skjer nok etter hverandre, men jeg tror at det ikke skjer kronologisk etter kapittler for eks...
Åpne profilen til Ester
Nå har også en liten del av dødehavet blitt rødt...

https://www.nowtheendbegins.com/israel-dead-sea-pool-turns-blood-red-sodom-gomorrah-moab-jordan-selah-petra/