KristenDate på iOS og Android
Boyda
Boyda sier: Til dere som ønsker at jeg skal legge dere til som venner. Jeg gjør ikke det.Søk heller å bli ekte venn.
Skriv i megafonen

Forum >> Politikk og samfunn >> Debatt


Åpne profilen til BygdeKar

STORTINGSVALGET 2021....

Skrevet 13 - 14 augut. 2021  

Vi er idag nøyaktig 1mnd frå Norges valg som i år skjer på 13 september.  For meg 
som frå førstegangs velger har eg stemt både KrF og Blankt. KrF just becase.. Men blankt 
for det er viktig å stemme uansett. Og viss man ikkje er nøyd med partia som stiller til valg og ikkje veit kva slags parti man skal velge så er det å stemme viktig. Og veit man ikkje kva man vil stemme så kan man stemme blankt. Og vise sin røyst på den måten. Ikkje sitt heime og la være å stemme. 
Enten du stemmer Høgre, Frp , Rødt, AP, Partiet De Kristne eller eit anna parti så er det viktig og nettopp stemme. Å la være å stemme er det samme som at du lar andre bestemme for deg.  Eg meinar at  Det er rett og slett ein borgarplikt å stemme ved eit valg. Bruk din røysterett /din stemmerett og stem.

I år synast eg det er ekstra viktig å stemme. Og at det å stemme anderledes enn kva man har gjort dei tidligare åra. Værtfall viss man vil ha forandring.  

Kva er dine kjernesaker ?  Og har du funnet ut kva du skal stemme ??
Viser side 1 av 12 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste
Åpne profilen til Karmøy85
Jeg vil helst ha en borgerlig regjering, har ikke så mye til overs for de rød-grønne.

hjertesaker er mange. Eldreomsorg, styrking av minstepensjon og bostøtte for de som trenger det. Trygge skoler, liker ikke alle skoler skal være så store nå. Økning av uføretrygd, tenker på de som har minstesatsen. Legge til rette for nettstudier, at ikke folk må flytte for å ta utdanning med mindre de vil. Styrke rettighetene når det kommer til BPA for de som har en skade eller sykdom. Legge til rette for småbedrifter. At vi tar vare på den kristne kulturarven.
Åpne profilen til BygdeKar
Eg ønsker at tenna skal inni kroppen.. For de tilhører jo en del av kroppen vår ikkje sant.  MEEN 
når det gjelder tannleger så tilhører de ikkje det. Tannlegen må man betale sjølv. Så og ha fine tenner er 
rett og slett en luksus.  Partiet som eg vil gje min stemme på vil nettopp dette.  Ha tenna inn under en egenandeltak. At tenna skal være en del av totale  helsetilbude.

Eg må sei at eg er gankse patriotisk av meg. Og at Noreg skal være sjølvstendig. Noreg skal bestemme over sine resurser og sin politikk sjølv. Og ikkje la noko annet land eller organ bestemme over oss.  Eg er FOR at Noreg skal fortsatt være en sjølvstendig stat.  Derfor er eg i mot EU.
Eg er i mot EU diriktiver som ACER , der liksom EU seie at vi ikkje klarer og ha kontroll på våre vannkraft og energi (strøm ) sjølv.  Seier man Ja til EU seier man Nei til en norsk suverinitet. 
Derfor er det for meg viktig at  partiet som får min stemme må seie NEI til EU, Nei til EØS..  

Eg er også en monarkist og Kongen er vår øverste overhode. Men den lovgivende og utøvende makt er gitt våre folkevalte på  Stortinget og Regjeringen. Der for er det viktig for meg at partiet som skal få min stemme må være FOR monarkiet.  

Eg er imot den urettferdige skattlegginga som foregår på vannkraft kontra vindkraft. Der Vindkraft blir favorisert. 
Eg synast det er viktig med en meir rettferdig skattlegging. Sjølv er eg imot Vindturbiner på norsk teriterium  enten det er på land eller til havs.  Vindtrubiner er ikkje en så kall grønn energi.  Solcellepaneler og  vannkraft er meir grønn enn det. 

Desuten er det viktig for meg at partiet som skal få min stemme skal være for at Noreg fortsatt 
skal være tufta på kristne grunnverdier.  At partiet støtter vår urbefolkning. Med deira urnorske 
mytologi.  Det er viktig at den norske kulturarven, tradisjoner og religion skal ivaretaes. 

Det er mange saker eg kunne tatt opp som er meir eller mindre viktig . Men dette er noko av dem  og eg har funnet mitt parti..... 

INP- Industri og Næringspartiet.  www.inpartiet.no 

Åpne profilen til Kenny2
.
Åpne profilen til August afternoon
Vanskelig å finne ut hvilken parti man har lyst til å stemme på..?
prøv gjerne denne Valgomaten..er med absolutt alle partier i dette valget.

Lykke til.

https://www.valgomaten.net/
Åpne profilen til Onkel blå
Da fikk jeg svart på spørsmålene i valgomaten, jeg fikk mest poeng på PDK.
Men siden jeg kjenner partiet så stemmer jeg ikke på det.
Anonym
Man finner aldri et parti hvor man er 100% enig i alt. Jeg er nok også på den borgerlige siden. Valget faller nok på Fremskrittspartiet denne gangen også. Er definitivt ikke enig med dem i alt, men de har vist handlekraft i Regjering og har et verdigrunnlag jeg kan støtte.

* De er for enkeltmenneskets frihet
* De støtter trosfrihet og ytringsfrihet
* De støtter Israel
* De har en skatte og avgiftspolitikk som er fornuftig
* De er for en miljø- og klimapolitikk som ikke bare handler om fine ord, men som består av tiltak som faktisk virker.
* De er IKKE imot innvandring, men vil at alle som kommer hit skal intereres og inkluderes i vårt norske frihetssamfunn.

Akkurat nå ser det ut som at det blir et regjeringsskifte, men det er VI som bestemmer det. Vil vi fortsatt ha en regjering som støtter kristne verdier og enkeltmenneskers frihet til å ta egne valg, må vi stemme på ett av de borgerlige partiene. Jeg tror det er best for landet om vi får et stort og handlekraftig FrP som sammen med Høyre kan utrette mye bra for landet.

Jeg er også tilhenger av at KrF skal bestå på Stortinget. Hadde de gjort som KD i Sverige, hadde de i dag kanskje hatt 6-8% oppslutning. Så de av dere som ikke kan stemme på FrP eller Høyre burde vurdere å stemme på KrF.

Noen vil sikkert stemme på PDK, men det er en bortkastet stemme i et Stortingsvalg. De vil ikke påvirke sammensetningen av Stortinget fordi de ikke vil klare å bli store nok. 

Uansett hvilket parti du måtte være mest enig med er det viktig å bruke stemmeretten. Godt valg!
Anonym
Jeg fikk ikke mest poeng på PDK, men jeg kommer til å stemme på dem likevel.

For meg er abortspørsmålet (livet starter ved unnfangelsen), og det jeg vil kalle "kjønnsgalskap",  de viktigste verdisakene.
Svært lite interessert i politikk og kjenner ikke partiet forøvrig.
Åpne profilen til BygdeKar
Vanskelig å finne ut hvilken parti man har lyst til å stemme på..?
prøv gjerne denne Valgomaten..er med absolutt alle partier i dette valget.

Lykke til.

https://www.valgomaten.net/Moro med valgomater.. :) Men ikkje gitt at man bør stemme på de man får opp .. :)  
Resultatet gir kanskje noko overraskelser for somme.  

Men man finner ikkje eit parti som man er 100% enig i om alt. Men det er viktig å finne 
dei sakene man synast er viktigast for deg. ..) 

 
Åpne profilen til Roy2
Jeg skal enten stemme blankt eller ikke stemme i det hele tatt. Har ikke sansen for politikere som er landssvikere! Poplitikere som presser på giftige og farlige såkalte Covid-19 vaksiner, skadelige ansiktsmasker og sosial avstand mot et virus som ikke finnes får ihvertfall ikke min stemme! Jeg er ikke en sadomasosist heller! Jeg tror at situasjonen i Norge er så alvorlig at dersom dette valget blir avlysgt på grunn av lockdown eller noe annet så vil det ALDRI mer bli tillat for det norske folk å stemme mer! Jeg tror heller aldri det vil bli mer 17.mai feiring i Norge! Denne makteliten er ikke interessert at det norske folk er patriotiske på 17. mai! Det kan se ut som om den satanske globalistiske makteliten strammer grepet mer og mer imot en naiv og godtroende befollkning!
Åpne profilen til Karmøy85
Fikk FrP på testen til August. Ikke mitt parti, men vil gjerne ha de med i regjering.
Viser side 1 av 12 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste