KristenDate på iOS og Android
Skriv en hilsen til alle på KristenDate.no
Skriv i megafonen
Skriv i megafonen

Forum >> Religion og tro >> Debatt


Åpne profilen til PåDenneKlippen

Motstanden mot Guds bud begynte i himmelen.

"Den aktive motstanden mot Guds lov begynte i himmelen med Lucifer, den vernende engelen. Satan bestemte seg for å bli den øverste i himmelens rådsforsamling og likestillet med Gud. Han begynte sin opprørsvirksomhet med englene som stod under hans ledelse, og han forsøkte å så misnøye hos dem. Han gikk frem på en så listig måte at mange av englene stilte seg på hans side før hans planer fullt ut var kjent.  

Det onde fortsatte å virke inntil misnøyen slo ut i åpent opprør. Det ble krig i himmelen, og Satan med alle som holdt med ham, ble fordrevet. Satan hadde kjempet om herredømmet i himmelen og hadde tapt. Gud kunne ikke lenger la ham beholde den ærefulle stilling han hadde hatt, og den ble tatt fra ham sammen med den del han hadde hatt i himmelens ledelse.

Siden den gang har Satan og hans hær av forbundsfeller vært Guds svorne fiender i denne verden. De fører en stadig kamp mot sannhet og rett. Satan har fortsatt med å gi menneskene det samme falske bilde av Kristus og av Gud som han først fremstilte for englene, og han har fått verden over på sin side. Selv såkalte kristne kirker har sluttet seg til ham som begynte frafallet.

Satan påstår at han er denne verdens fyrste, og det var i den egenskap han kom til Kristus med den siste av de tre store fristelser i ørkenen. "Så tok djevelen ham opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet og sa: Alt dette vil jeg gi deg, dersom du faller ned og tilber meg" (Matt 4,8.9)

I sin foruttilværelse i himmelen visste Kristus at tiden ville komme da Satans makt måtte bli imøtegått, og at han måtte bli beseiret dersom menneskene skulle bli frelst fra hans herredømme. Og da tiden kom, tok Guds Sønn av seg kongekronen og kongekappen og kledte sin guddom i menneskelighet, og Han kom til denne verden for å gå imot ondskapens fyrste og beseire ham.

For å kunne bli menneskets talsmann hos Faderen måtte Frelseren leve sitt liv på jorden under samme betingelser som alle andre mennesker, og godta den motgang og sorg og de fristelser som hører med. Som barnet i Betlehem ville Han bli ett med menneskeheten, og ved et fullkomment liv fra krybben til korset ville Han vise at mennesket ved et liv i omvendelse og tro på Ham, kunne bli forsonet med Gud. Han ville gi menneskene nåde, frelse og syndstilgivelse. Hvis de ville vende tilbake til lojaliteten mot Gud og ikke lenger overtre, ville de få tilgivelse.

De som vender om fra synd, og tar imot livets gave fra Guds Sønn, kan ikke bli overvunnet. Idet de ved tro får del i guddommelig natur, blir de Guds barn. De ber og de tror. I fristelsens og prøvens stund søker de den kraft Kristus døde for å kunne gi, og ved Hans nåde seirer de. Dette er noe alle syndere må kjenne til. De må vende om fra synd, tro på Kristi makt og ta imot denne kraft til frelse og til å bli bevart fra synd. Hvor takknemlige vi bør være for den gave Kristi eksempel er!

- På Fast Grunn. Bind 1  På fast grunn (norsk) (ellenwhite.no)
Viser side 1 av 3 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste
Anonym


Hvis du med"Guds lov" mener de 10 budene, så eksisterer ikke de i himmelen! Da er i tilfelle Ellen G White ikke "På fast grunn", men "På løs (leir-) grunn."
Åpne profilen til Andor
"Den aktive motstanden mot Guds lov begynte i himmelen med Lucifer, den vernende engelen. Satan bestemte seg for å bli den øverste i himmelens rådsforsamling og likestillet med Gud. Han begynte sin opprørsvirksomhet med englene som stod under hans ledelse, og han forsøkte å så misnøye hos dem. Han gikk frem på en så listig måte at mange av englene stilte seg på hans side før hans planer fullt ut var kjent.  

Det onde fortsatte å virke inntil misnøyen slo ut i åpent opprør. Det ble krig i himmelen, og Satan med alle som holdt med ham, ble fordrevet. Satan hadde kjempet om herredømmet i himmelen og hadde tapt. Gud kunne ikke lenger la ham beholde den ærefulle stilling han hadde hatt, og den ble tatt fra ham sammen med den del han hadde hatt i himmelens ledelse.

Siden den gang har Satan og hans hær av forbundsfeller vært Guds svorne fiender i denne verden. De fører en stadig kamp mot sannhet og rett. Satan har fortsatt med å gi menneskene det samme falske bilde av Kristus og av Gud som han først fremstilte for englene, og han har fått verden over på sin side. Selv såkalte kristne kirker har sluttet seg til ham som begynte frafallet.

Satan påstår at han er denne verdens fyrste, og det var i den egenskap han kom til Kristus med den siste av de tre store fristelser i ørkenen. "Så tok djevelen ham opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet og sa: Alt dette vil jeg gi deg, dersom du faller ned og tilber meg" (Matt 4,8.9)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Han er vel det til Jesus kommer tilbake.

Andre Korint 4.4.

For denne verdens gud har blindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde. 
Åpne profilen til HÅKON L
Les denne teksten pensjon Johannes åpenbaring kap 11 vers 19

19 Da ble Guds tempel i himmelen åpnet, og hans paktkiste kom til syne inne i tempelet. Og det kom lyn og drønn, tordenbrak og jordskjelv og store hagl.


(Jeg spør deg hva var inneholde i paktkisten i helligdommen?)


Hebreerne kap 8
Prestetjenesten i den himmelske helligdommen
1Hovedsaken i det vi taler om her, er dette: En slik øversteprest er det vi har, og han har satt seg på høyre side av Majestetens trone i himmelen.  2 Der gjør han tjeneste i helligdommen, den sanne telthelligdommen, som er reist av Herren selv og ikke av mennesker.
     3 Hver øversteprest blir innsatt for å bære fram gaver og offer. Derfor må også Kristus ha noe å bære fram.  4 Hvis han hadde vært på jorden nå, hadde han ikke vært prest, for her er det andre som bærer fram offergavene etter loven.  5 Men de gjør tjeneste i en helligdom som bare er en etterligning og en skygge av den himmelske. Det ser vi av ordet Moses fikk fra Gud da han skulle reise telthelligdommen: Se til at du gjør alt etter det forbildet som ble vist deg på fjellet.

2 mos kap 25 vers 8-9
 La dem reise en helligdom for meg, så vil jeg bo midt iblant dem.  9 Denne boligen og alt det som hører til i den, skal dere lage nøyaktig etter den modellen jeg viser deg.

(modell/etterligning av den Himmelske helligdom. Inneholdt etterlignings/modellen helligdommen 10 bud i paktkisten ja, da gjør også orginallen det siden etterligning er lagd lik som orginalen.)
Anonym
De som vender om fra synd, og tar imot livets gave fra Guds Sønn, kan ikke bli overvunnet. Idet de ved tro får del i guddommelig natur, blir de Guds . De ber og de tror. I fristelsens og prøvens stund søker de den kraft Kristus døde for å kunne gi, og ved Hans nåde seirer de. Dette er noe alle syndere må kjenne til. De må vende om fra synd, tro på Kristi makt og ta imot denne kraft til frelse og til å bli bevart fra synd. Hvor takknemlige vi bør være for den gave Kristi eksempel er!
- På Fast Grunn. Bind 1  På fast grunn (norsk) (ellenwhite.no)1. Om forsoningen:     https://itro.no/forsoningen/

2. En får ikke "livets gave fra Guds Sønn" ved å vende seg om fra synd. "Gaven" er frelsen, den blir gitt oss slik:

"Av nåde ER dere frelst, ved TRO.....det er en Guds GAVE, for at ikke noen skal rose seg (av egne hjerninger)" Ef. 2, 8-9.

3. "Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss MENS VI ENNÅ VAR SYNDERE." Rom. 5, 8.

4. Det er EVANGELIET som er Guds kraft til frelse for hver den som TROR, Rom. 1, 16-17....ikke "søke den kraft Kristus døde for å kunne gi", som du skriver....heller ikke "de må tro på Kristi makt!" NEI! De må tro på EVANGELIET!

På fast grunn: BIBELEN
Anonym


" For i  oppstandelsen VERKEN TAR DE TIL EKTE ELLER BLIR GITT TIL EKTE, men DE ER SOM ENGLENE I HIMMELEN." Matt. 22, 30. 

Da må vel både 4., 6. og 10. budet falle bort?
Anonym
Les denne teksten pensjon Johannes åpenbaring kap 11 vers 19

19 Da ble Guds tempel i himmelen åpnet, og hans paktkiste kom til syne inne i tempelet. Og det kom lyn og drønn, tordenbrak og jordskjelv og store hagl
.


(Jeg spør deg hva var inneholde i paktkisten i helligdommen?)

Du bør sannelig slutte å ta fram enkeltvers fra Bibelen UTEN Å LESE I HVILKEN SAMMENHENG DE STÅR I!!!
Har du forresten hørt om "jordskjelv" i himmelen?


Les fra vers fra vers 2 så ser du dette gjelder Tusenårsriket her på jord!

Jeg fatter ikke hva du holder på med! Det får da være grense til hva en kan tillate seg.
Åpne profilen til HÅKON L
det forskjellige ting vers 2 i kap 11 i åpbaringen handler om 42 månder 42*30=1260(ETTER JØDISK KALENDER)
VERS 3 1260 DAGER. De to vitnene er det gamle og det nye testamentet som er de to oliventrær og de 2 lysestakene foran livets herre 2vitnene=2Oliventrær=2Lysestaker foran Livets Herre(Jesus Kristus) det skulle profeteres 1260 dager en dag= 1år (4 Mos. 14,34. og i Esekiel 4,6.) Altså 1260 år går en til Daniel bok ser en når de 1260 årene skulle begynne her uttalt som(en tid tider og en halv tid) de begynte når de 3 Horn/rikene ble rykket bort av de 10, frem grodde det et lite horn som ble stort Romerske katolske kirkelig system fra 538-1798 (endens tid). da åpnet den lile boken i daniel 12 som skulle være forseglet til endens tid i åp 10. Fra 1798-1844 var boken åpnet og slukt ville svi i magen og søt i munnen. Det var den budskapet brant i hjertene på folk om at Jesus skulle komme igjen i først 1843 deretter etter korreksjon ved at år 0 eksisterer ikke. 1844 22 oktober. Når jesus ikke kom igjen kom den store skuffelsen. det står videre igjen skal det profeteres. (her kommer Ellen G white inn i bilde) sannheten om sabbaten kom frem ved at helligdommen igjen skulle få sin rett etter de 2300 dager aftener (2300år) jesus Kristus gikk fra det hellig i helligdom til det aller helligste i åp kap 11 vers 19 Da ble Guds tempel i himmelen åpnet, og hans paktkiste kom til syne inne i tempelet. Og det kom lyn og drønn, tordenbrak og jordskjelv og store hagl.
Anonym
EVENTYR! 
Åpne profilen til HÅKON L


" For i  oppstandelsen VERKEN TAR DE TIL EKTE ELLER BLIR GITT TIL EKTE, men DE ER SOM ENGLENE I HIMMELEN." Matt. 22, 30. 

Da må vel både 4., 6. og 10. budet falle bort?Argument uten virkning/hensikt er du i traffiken og bryter trafikkreglene kommer følgene til syne, men om du ikke bryter dem forsvinner ikke traffikreglene. Du lever bare ved dem. Selv om vi ikke tar til ekte forsvinner ikke budet en lever bare naturlig ved budet. 
Åpne profilen til PåDenneKlippen
"Gud åpenbarte seg ikke bare i ærefryktinngytende majestet som dommer og lovgiver, men også som den medlidende vokter over sitt folk. "Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av Egyptens land, av trellehuset." Han som de allerede kjente som sin leder og befrier som hadde ført dem ut av Egypt, som hadde åpnet vei for dem gjennom havet, tilintetgjort Farao og hans hær og dermed vist at Han stod over alle Egypts guder - kunngjorde nå Sin lov for dem.

Det var ikke utelukkende for Hebreernes skyld at loven ble kunngjort ved denne anledning. Gud æret dem ved å sette dem til voktere over Hans hellige lov. Men de skulle betrakte den som en hellig gave til hele verden. De ti bud passer for hele menneskeheten, de ble gitt som undervisning og veiledning for alle. Ti korte, omfattende og myndige bud innbefatter menneskenes plikt overfor Gud og deres medmennesker. De er alle bygget på det store, grunnleggende kjærlighersprinsipp: "Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv."' I tibudsloven er disse grunnprinsippene fremstilt i detalj og gjort anvendelige i menneskenes kår og livssituasjon"


- I Historiens Morgen.  effatha.dk/egwdb/no-bog.asp?bog=ihm-no
De ti bud :   De 10 Bud - YouTube
Viser side 1 av 3 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste