Radio 3,16
Agenda 3:16
Hybrid
Hybrid sier: Kjærlighet er medfølelse,forståelse og tilgivelse.Lag en vakker lørdag<3
Skriv i megafonen

Forum >> Religion og tro >> Debatt


Anonym

I Jesu blod er alle våre synder tilgitt - for alltid.

Som mennesker synder vi alle fortsatt. Vi sliter med det og føler oss skyldige på grunn av det. Slik gjør vi vår synd om til et problem med Gud. Det er dette perspektivet som driver denne forestillingne om at Gud er opprørt over oss på grunn av synd. Mange føler at Gud venter på unnskyldning fra oss, hvis ikke vil han straffe oss. Selv troende er syndbevisste for Gud, men slik bør det ikke være. 

Sannheten er at Jesus har betalt for syndene i hele verden: 

"Og han er en soning for våre synder, og ikke bare for våre, men for HELE VERDEN." 1. Joh. 2:2

Selv mennesker som forkaster Jesus har blitt tilgitt all sin synd. "Se der, Guds lam, som bærer VERDENS synd."

"For så har Gud elsket VERDEN at han gav sin Sønn, den enbårne..." Joh. 3:16.

Hvis Jesus sonet våre synder på korset, så har Jesu blod tilgitt både den synd vi har gjort, den synd vi gjør, og all synd vi kommer til å gjøre. Hvis ikke er korsfetelsen ved Jesu blod til ingen nytte. Da må Kristus i tilfelle korsfestes hver gang vi synder. Men i Hebreersbrevet står det at han "fullkomment" frelste oss. 

"Og hvor disse er blitt tilgitt, er det ikke lenger noe offer for synd." (Hebr. 10:18)

Synd er ikke problemet, problemet er vårt ikke-bibelske perspektiv på synden og effekten det har på vårt forhold til Gud.

"Etter han hadde sørget for rensing for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye." (Hebr. 1:3). 
Rensing er både en handling og et resultat. Dette betyr at Jesus tok bort våre synder så vel som renset oss fra skyld knyttet til vår synd, en gang for alltid: 

"19 .... For det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham (Kristus), 20 og ved ham FORLIKE ALLE TING MED SEG SELV DA HAN GJORDE FRED VED BLODET PÅ HANS KORS, - ved ham, enten det er PÅ JORDEN, eller de som er I HIMLENE.

20 Også dere, som FØR var fremmede og fiender av sinnelag, i deres ONDE gjerninger, OGSÅ DERE HAR GUD NÅ FORLIKT MED SEG SELV VED HANS KJØDS LEGEME VED DØDEN (på korset), FOR Å STILLE DERE FRAM HELLIGE OG ULASTELIGE FOR SITT ÅSYN, OM DERE BARE BLIR VED I TROEN..." (Kol. 1)

Det er altså IKKE VI som skal forlike oss med Gud, men GUD som forliker menneskene med SEG SELV ved Jesu blod! I dette blodet HAR VI FÅTT FORLØSNINGEN fra all synd:

"I HAM (Kristus) HAR VI FORLØSNINGEN ved hans blod, SYNDENES TILGIVELSE, etter HANS NÅDES RIKDOM." (Kol. 1)

Les gjerne mitt innlegg "LANGFREDAG:......" også. 
Anonym
Om Kain og Abel står det at Abel var sauegjeter (passet fårene), og at han tok det "førstefødte lam i flokken" og la på alteret, og Herren så Abel og hans offer. 

Abel hadde sannsynligvis blitt fortalt dette av Adam, sin far, som ifølge Paulus i Romerbrevet er et bilde på Kristus. Abel TRODDE altså sin (F)far. TROEN var det eneste som fikk ham til å legge fram dette offeret, lammet (bilde på Kristus), og offeret var til velbehag for Gud. 

I Kol. 1:20 sier Paulus det samme (sitert i innlegget): "om dere bare blir ved i TROEN":
"...også dere har Gud nå forlikt med SEG SELV, FOR Å STILLE DERE FRAM HELLIGE OG ULASTELIGE FOR SITT ÅSYN, OM DERE BARE BLIR VED I TROEN.."

Det som altså gjør oss både hellige og ulastelige for Guds åsyn, er at vi blir ved I TROEN på at Gud har forlikt oss med SEG SELV!  
Og har Gud forlikt oss MED SEG SELV, så kan han ikke gjøre det uten at ALL VÅR SYND er sonet for, for all tid! 
Dette gjorde han ved Jesu blod.

Derfor er det også meningsløst å be om at vi må få våre synder tilgitt PÅ NYTT. Da kan vi ikke tro på Jesu soningsoffer for oss på korset. Og det er dette noen vil få oss til å tro, jeg har selv ofte bedt om forlatelse PÅ NYTT for de synder jeg har gjort og gjør...men dette er en ubibelsk forestilling som tar bort korset kraft og Guds kraft i TROEN på Jesu blod. Dette bør vi være oppmerksomme på, samme hvor mye noen prøver å innbille oss noe annet, det fører bare til et uhyre vanskelig og tungt kristenliv for oss. 

"Så ER DET DA  INGEN FORDØMMELSE FOR DEN SOM ER I KRISTUS JESUS....han som FORDØMTE SYNDEN I KJØDET (vårt gamle syndige menneske)" Rom. 8:1-3. 

Synden i vårt kjød ER altså allerede FORDØMT av Kristus...det har allerede ved ham fått sin DOM! Da kan ikke synden PÅ NYTT dømme oss, når Kristus en gang for alltid selv har fordømt synden i kjødet.

Gle deg over dette...alt er bare av NÅDE ved TRO!   Hilsen pensjon
Anonym
At Gud har tilgitt VERDENS SYND (se innlegget) betyr ikke at alle får evig liv, det får bare de som tror på korset og Guds soningsverk ved Jesu blod. De andre vil gå fortapt og ikke få et liv i evighet og herlighet med Kristus.

Jesus sa jo:

"NÅ HOLDES DOM OVER DENNE VERDENS FYRSTE. NÅ SKAL DENNE VERDENS FYRSTE KASTES UT." (Joh. 12:31). 

Da må vi jo nesten tro at dette allerde har skjedd, eller så kan vi jo ikke tro på ham. 


Legg så merke til hva Jesus sier videre i neste vers:

" 32 Når jeg blir opphøyet fra jorden, SKAL JEG DRA ALLE TIL MEG. 33 Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle dø."

Litt av en lovnad i vers 32, spør du meg! I Ef. 2, 6 ser vi at også vi "er satt i himmelen med ham", så det Jesus sa er allerede oppfylt! Alle som tror på Kristus og korset blir satt i himmelen i samme stund de tror, frelseverket ligger klar på Golgata-verket, som ble utført for snart 2000 år siden.

Hilsen pensjon
Anonym
Søk gjerne med engelsk tekst på internett, skriv f.eks. "Christ has forgiven us all our sins forever", så vil du finne mange artikler og videoer på YouTube om dette. Det må være et fint påskebudkap å få! Alt av nåde og ikke som lønn for egne gjerninger, bare ved TRO.
Anonym
Her er annet viktig bibelord, som etter mitt syn nettopp viser at ved Kristi død og oppstandelse, har  ALLE  mennesker fått tilgitt sin synd:  

" 18 Altså, likesom en manns (Adams) overtredelse ble til fordømmelse for alle mennesker, SLIK BLIR OGSÅ EN MANNS (Kristi) RETTFERDIGE GJERNING TIL LIVSENS RETTFERDIGGJØRELSE FOR ALLE MENNESKER." Rom. 5. 

Dette betyr, etter mitt syn, at alle mennesker får rett til å leve ("livsens rettferdiggjørelse) selv om de er syndere. Men det står her ikke noe om at alle får evig liv, det får bare de som tror på Kristus og korset.  
Åpne profilen til Israel
Ja det er herlig å bli tilgitt og bli et Guds barn. HaleluYah!

Luke 24:46 And said unto them, Thus it is written, and thus it behoved Christ to suffer, and to rise from the dead the third day:
Luke 24:47 And that repentance and remission of sins should be preached in his name among all nations, beginning at Jerusalem.

Heb 5:9 And being made perfect, he became the author of eternal salvation unto all them that obey him;


1John 3:3 And every man that hath this hope in him purifieth himself, even as he is pure.
1John 3:4 Whosoever committeth sin transgresseth also the law: for sin is the transgression of the law.
1John 3:5 And ye know that he was manifested to take away our sins; and in him is no sin.
1John 3:6 Whosoever abideth in him sinneth not: whosoever sinneth hath not seen him, neither known him.
1John 3:7 Little children, let no man deceive you: he that doeth righteousness is righteous, even as he is righteous.
1John 3:8 He that committeth sin is of the devil; for the devil sinneth from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil.

HaleluYah!
Anonym

"Dere er skilt fra Kristus, dere som vil bli rettferdiggjort ved loven, dere er falt ut av nåden." Gal. 5, 4.

Uttal deg gjerne om Rom. 5, 18 slik jeg siterte i min forrige kommentar. Klarer du ikke det, hjelper det lite å sitere fra loven, selv om man til og med kaller seg "Israel". Da blir det kanskje mye skrål og lite ull. 
Åpne profilen til HÅKON L
Rommerne 5:18 må svares ut fra rommerne 5:12 der det snakkes om adam som førte verden til synden, selv om Eva spiste eplet først ble adam regnet ansvarlig når han spiste eplet for å lede menneskene ut til fall. Kristus vår gjennoppretter kom for å stadfeste loven ved sitt livs offer Matteus 5: 17-20 (kom ikke for å oppheve men stadfeste loven) Ved kristus alene gjennoprettet han det adam førte til fall. 


Jeg illustrer det slik loven var død for oss, men ble tilgitt ved blod. Uten blod skal ingenting tilgis. nå ble loven levende ved kristus som ga sitt blod ved korset. i den hellig ånds kraft kan vi skrive loven i våre hjerte for å leve til Guds ære. I egen kraft kan en ikke holde loven til full, men med åndens kraft kan en overholde loven ved at ånden omvender våre hjerte til å bli mer lik kristi karakter over tid.