Radio 3,16
Agenda 3:16
SandMan
SandMan sier: HalleluYah, en broder har motatt seglet på sin frelse med tungetalen! Disse tegn SKAL følge de som tror, Markus 16. 10 siste vers
Skriv i megafonen

Forum >> Religion og tro >> Debatt


Åpne profilen til PåDenneKlippen

Omvendelse. Avlagt det gamle menneske.

Sitater fra Bibelen og fra Herrens budbringer.

Før var vi ulydige mot Gud, men etter mottakelsen av Hans Ånd, ønsker vi å være lydige.

"Også dere gjorde Han levende, dere som var døde i deres overtredelser og synder, de som dere en gang vandret i, etter tids-ånden i denne verden, etter fyrsten over luftens makt, den ånd som nå er virksom i ulydighetens barn." - Efeserbrevet 2:1-2
 

"I disse levde også vi alle før i våre menneskelige lyster, og vi gjorde det som lystene og tankene ville. Vi var av naturen vredens barn, slik som de andre." - Efeserbrevet 2:3

"Ved dette er vi blitt skjenket de største og mest dyrebare løfter, for at dere gjennom dem skulle få del i guddommelig natur etter å ha flyktet unna fordervelsen som tilhører lysten i denne verden." - 2.Peter 1:4

"Dette sier og vitner jeg altså i Herren, at dere ikke lenger skal vandre slik som de andre hedningene vandrer, de som lever etter sitt sinns tomhet. De er blitt formørket i sin forstand og er fremmedgjort for livet i Gud, på grunn av uvitenheten som er i dem, ved sitt hjertes forherdelse." - Efeserbrevet 4:17-18

"da dere har avlagt det som hører til deres tidligere framferd, det gamle menneske, det som blir fordervet ved de forførende lyster, og får fornyelse i deres sinn ved Ånden." - Efeserbrevet 4:21-22

"Overgi derfor deres jordiske legemer til døden: hor, urenhet, syndig begjær, ond lyst og grådighet, som er avgudsdyrkelse. På grunn av disse ting kommer Guds vrede over ulydighetens barn. I disse syndene vandret dere selv før, da dere levde i dem." - Kolosserne 3:5-7

"Omvendelse betyr at vi er bedrøvet over synden og vender oss bort fra den. Vi vil ikke avstå fra synden før vi innser hvor avskyelig den er. Og før vi vender oss bort fra den av hele vårt hjerte, vil det ikke skje noen virkelig forandring i vårt liv." - Veien Til Kristus

"Helliggjørelsen er et fremadskridende verk. Vi oppnår den ikke på en time eller en dag for så å kunne holde den ved like uten noen særlig anstrengelse fra vår side." - Veiledning for Menigheten

Gammel natur og Ny natur - YouTube

Viser side 1 av 2 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste
Åpne profilen til PåDenneKlippen

Er vi villige til å ofre, avlegge, vende om, flykte fra våre syndige vaner ? Gud vil jo hjelpe oss, og vi må ikke glemme at Faderen ga Sin Sønn til døden, og Sønnen ga Sitt liv. De ofret jo alt! Er det da riktig av oss å ikke ville ofre for Faderen og Sønnen ?! Elsker vi lysten høyere enn Gud ?  Bibelen forklarer hvordan vi skal avstå fra synd. Synd er brudd på Guds bud. Mer her :

"Hvis dere elsker Meg, så hold Mine bud." - Johannes 14:15

"Men jeg sier: Vandre i Ånden, og dere skal slett ikke fullføre kjøttets begjær." - Galaterbrevet 5:16

"Den som skjuler sine overtredelser, skal det ikke gå godt, men den som bekjenner og vender seg fra dem, skal få barmhjertighet." Salomos Ordspråk 28.13

"Kjøttets gjerninger er åpenbare. De er: ekteskapsbrudd, hor, urenhet, skamløs utukt,avgudsdyrkelse, trolldom, hat, stridigheter, sjalusi, vrede, selvhevdelse, splittelser, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, umoralsk festing og andre slike gjerninger. Om disse gjerningene sier jeg dere nå på forhånd, slik som jeg også sa til dere tidligere, at de som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike." - Galaterbrevet 5:19-21

"Men ikle dere Herren Jesus Kristus, og lukk ikke opp for kjøttet, slik at lystene vekkes." - Romerbrevet 13:14

"Flykt også fra de ungdommelige lyster! Men jag etter rettferdighet, tro, kjærlighet og fred med dem som påkaller Herren ut fra et rent hjerte." - 2. Timoteus 2:22

"Derfor skal også vi, siden vi er omgitt av en så stor sky av vitner, legge av enhver byrde og synden som så lett fanger oss, og løpe med utholdenhet i den kampen som er lagt foran oss." - Hebreerbrevet 12:1

"Vi må overgi oss helt til Gud, for ellers vil Han aldri kunne forandre oss etter Sitt bilde. Vi er av natur fremmede for Gud. Den Hellige Ånd skildrer vår tilstand med disse ord: «Dere var en gang døde på grunn av deres misgjerninger og synder.» «Hvert hode er sykt og hvert hjerte svakt. Fra fot til hode er ingen ting helt.» Vi er fanget i djevelens snare og «må gjøre hans vilje» (Ef 2,1; Jes 1,5.6; 2 Tim 2,26). Gud ønsker å helbrede oss og sette oss i frihet, men fordi dette krever fullstendig forvandling, en fornyelse av hele vår natur, må vi overgi oss helt til Ham." - Veien Til Kristus.

Gammel natur og Ny natur - YouTube
 

Åpne profilen til PåDenneKlippen
Det er fler som forkynner dette. Hvis det er av interesse, se gjerne på denne videoen fra Bibelsk Tro :Hvor langt har vi kommet? - Joacim Fjeldstad - YouTube
Åpne profilen til Are94
Amen! bra samling av vers som forkynner om omvendelse fra synd og døde gjerninger. Var noe som frustrerte meg veldig på starten når jeg var kristen, hørte ikke snakk om omvendlse fra synd i det heletatt.. var "bare å tro" Ren logikk at vi må omvende oss fra synd og streve etter å leve et hellig og rent liv! Å Gud er trofast, Han vil ikke la oss bli fristet over evne og Han vil sørge for en vei ut! I tillegg så har Hans Sønn Jesus også blitt fristet på alle måter så Han kan hjelpe oss i møte med fristelser, for Han har overvunnet all synd! :) 
Åpne profilen til PåDenneKlippen
Amen! bra samling av vers som forkynner om omvendelse fra synd og døde gjerninger. Var noe som frustrerte meg veldig på starten når jeg var kristen, hørte ikke snakk om omvendlse fra synd i det heletatt.. var "bare å tro" Ren logikk at vi må omvende oss fra synd og streve etter å leve et hellig og rent liv! Å Gud er trofast, Han vil ikke la oss bli fristet over evne og Han vil sørge for en vei ut! I tillegg så har Hans Sønn Jesus også blitt fristet på alle måter så Han kan hjelpe oss i møte med fristelser, for Han har overvunnet all synd! :) Amen! Samme her Are, ganske sjokkerende at det er veldig få trosretninger som forkynner dette med omvendelse/helliggjørelsen. Men, alltid glad og se at det faktisk er andre som har sett hvordan Guds ord hele tiden forkynner det.  :)
Åpne profilen til Are94
Absolutt! Det første vi ser Jesus forkynne var jo Mat 4:17 Fra den tid begynte Jesus å forkynne: «Omvend dere, for Himlenes rike er kommet nær.» 
Åpne profilen til PåDenneKlippen
Ja. Og det siste Han forkynner i Matteus er "og lærer dem å holde alt det Jeg har befalt dere. Og se, Jeg er med dere alle dager inntil denne tidsalders ende.» Amen." 


Hans befaling er bl.a. å omvende oss. . . . . og Han er med oss og hjelper oss med dette. 
Åpne profilen til Are94
Akkurat! Vi må holde fast på den sunne lære som passer overens med Gudsfrykt! 2 Tim 4:3 For den tid kommer da de ikke skal holde ut den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de hope seg opp lærere, og det etter hva som klør dem i øret.
Anonym
GRATULERER FOLKENS! SOM HAR KLART Å AVLEGGE DET GAMLE MENNESKET!

SOM DE FØRSTE PÅ JORDEN!

Å forkynne dette er nok svært sekterisk, ja!

Ser DnK nå skal sette ned et utvalg som skal utarbeide forholdet mellom jødedom og kristendom, er vel på tide! 

Tror dere å begynne å lese både Mosebøkene og profetene, og mer til. 
Loven ble ikke gitt til hedningene, Salme 147:19-20...og salmisten utroper et "Hallelujah!" for det!

5. Mos. 28 handler bl.a. om de straffedommer som skal komme over Israel fordi de ikke klarte å holde loven, de skal bli ødelagt...og dette skal skje under den store trengsel for Jakob (Israel):

"45 Alle disse straffedommene skal komme over deg og forfølge deg og nå deg til du blir ødelagt, fordi du ikke hørte på Herren, din Guds røst, og ikke tok vare på hans bud og hans lover, som han gav deg (Israel).

46 De (budene) skal være ET TEGN og ET UNDER som skal henge ved deg og din ætt til evig (tidalderlig) tid."


Dette "tegn og under" vil bli åpenbart under den store trengsel for de av Israels barn som omvender seg da, Herren skal velsigne både dem så de klare å holde loven, både store og små og ikke trenger opplæring i den...og velsigne dem med landet som skal gi dem alt de trenger og mer til, så de blir et tegn og under for alle folk på jord slik at de forstår at Herren er Gud, og de vil komme strømmende til byen Sion. 

Vi troende hedniger ER ALLERDE satt i "hans elskede Sønns rike" Kol. 1:13 og ER allerde frelst kun ved TRO av NÅDE, UTEN GJERNINGER (som er lovgjerninger!), skapt til "GODE GJERNINGER" som slett ikke er LOVGJERNINGER (de/budene er "dødens tjeneste"! sier Paulus i 2. Kor. 3:7). 

Vi skal ikke følge det Jesus sa om budene til bare jødene, han var under loven sammen med jødene. 

Vi skal høre på hva Paulus forkynner "etter MITT evangelium" , som han fikk av Kristus sa han ble rykket opp i Ånden i den tredje himmel,  han er "hedningenes apostel" og fikk i "forvalteransvar å FULLFØRE GUDS ORD." Kol. 1, 25.  I samme kap. sier han også "la ingen røve seierskransen fra dere...", altså HAR vi fått den også!

Han sier også at "loven med budene og forskriftene er AVSKAFFET!" (Ef. 2:15) og "skyldbrevet, det som VAR skrevet med BUD, det som gikk oss (jødene, han var selv jøde) imot, idet han TOK DET BORT og NAGLET DET TIL KORSET!" (Kol. 2, 14). 

Klarer dere ikke se noe av dette og skille det Jesus sa bare til jødene fra Paulus sin forkynnelse etter "MITT evnagelium", så lager dere full forvirring og mange motsetninger i Guds ord,  slik Ellen G White gjør i full skala! 
Slik forkynning er i strid med Guds ord, og skaper et kristenliv i strev og møde! Men slik vil noen ha det, for "man må yte for å nyte", den frie nåde av tro blir for lettvindt, så tyr de til MOSES...i stedet for KRISTUS!
Åpne profilen til PåDenneKlippen
Akkurat! Vi må holde fast på den sunne lære som passer overens med Gudsfrykt! 2 Tim 4:3 For den tid kommer da de ikke skal holde ut den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de hope seg opp lærere, og det etter hva som klør dem i øret.Ja, enig med deg. Den tiden som Gud forteller oss om gjennom Timoteus, er her. Man ser at veldig få trossamfunn forkynner omvendelse / helliggjørelse, og det er mange her inne som angriper denne sannheten fra Gud. Desverre. Er som Gud sa, de vil ikke holde ut den sunne lære. 
Anonym
"Den sunne lære" var det som gjaldt den messianske jødedommen, da dette ble skrevet hadde de ikke Det Nye Testamentet, kun GT. 

Og du må heller ikke slå i bordet når det gjelder det gamle mennesket med sitat fra Ef. 4 :22, slik du gjør på megafonen,  som om dette er noe en klarer ved å holde budene, "dødens tjeneste" som Paulus kaller dem i 2. Kor. 3:7! For det er nemlig "lydighet mot budene!" du bare forkynner, noe som selv jødene ikke klarte!

Vi er nå ikledd det nye mennesket, som er Kristis kropp, hvor han er hodet.

"Det er Guds NÅDE ( OG IKKE LOVEN!!!) som opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er..." Titus 2:11-12.

Når Kritus både har korsfestet oss, dødet oss, gravlagt oss, TILINTETGJORT SYNDELEGEMET og reist oss opp med ham (Ef. 2, 6), slik Paulus lærer oss, så er ikke dette noe som har skjedd fysisk med oss så vårt fysiske legemet er forvandlet og NYTT, for "kjødets attrå KAN IKKE være Guds lov lydig" (Rom. 8, 6) og "kjøt og blod kan ikke arve Guds rike!" (1.Kor. 15: 50)

Du gjør ikke annet enn å skape motsetninger i Guds ord med din forvirrende og forvrengte forkynnelse!

Alt som Jesus sa, og de 12 jødiske apostlene sa og skrev, gjelder bare jødene, som har egne løfter vi troende hedninger ikke har, nemlig løftet om å få utdelt Ånden slik at ALLE kan holde loven (ifølge proftene), da har de "del i guddomelig natur" som Peter skriver om og først da gjelder "Se, ALT er blitt nytt, det gamle er forganget!" Da skal de også være prester på jord (2. Mos. 19:5 eller 6). Det vil først skje når Jesus omvender dem under den store trengsel! IKKE FØR! Hverken du eller jeg er prest! 

Når Paulus formaner oss til å "ikle dere det nye mennesket" så er det for vi skal "vandre verdig det kall vi er kalt til" da vi ER frelst av NÅDE ved TRO, UTEN (LOV-)GJERINGER!  
Å "vandre verdig" betyr at vi skal unngå synd, ikke lovbrudd, for vi har ingen lov! "For der det ikke er noen lov, tilregnes synden ikke" (Rom. 5, 13). 

Vårt syndelegeme fysisk sett er vi ikke kvitt, selv om Kristus ved korset har "tilintetgjort det". Det er en guddommelig" handlig vi ikke kan forstå som gjør at syndelegemet ikke er for Guds åsyn mer. Da kan heller synd vi måtte begå ta fra oss frelsen.  Det gjelder kun for jødene i tusenårsriket, hvor Hebreerbrevet skriver at den som har kommet til sannhets erkjennelse og synder, for ham var det bedre at han ble senket i havet med en kvernstein rundt halsen....og hvor der nettopp er nevnt den Kongelige Lov!
Skulle det ha vært slik for oss, så hadde nok både du og jeg lagt på havsens bunn nå! 
Viser side 1 av 2 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste