Radio 3,16
Agenda 3:16
Hybrid
Hybrid sier: Kjærlighet er medfølelse,forståelse og tilgivelse.Lag en vakker lørdag<3
Skriv i megafonen

Forum >> Religion og tro >> Debatt


Anonym

Bibelsk påskenøtt


Jesus sa: "Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus." Da må jo det være sant. 

Men på korset sto det skrevet:  "JØDENES konge."

Hvorfor sto det ikke også "ISRAELITTENES konge"?
For Paulus sier jo i Rom. 9, 4 at det er nettopp "israelittene"  som "tilhører barnekåret og herligheten og paktene og lovgivningen og gudstjenesten og løftene."

Selv har jeg i årevis ikke forstått hvorfor det "bare" sto "Jødenes konge" på korset. For noen dager siden mener jeg at jeg fant svaret på det i GT.  Svaret vil jeg komme tilbake til etter påske. I mellomtiden kan jo kanskje andre gi et svar på denne påskenøtten. 

Fortsatt God Påske!
Viser side 1 av 2 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste
Åpne profilen til Tangen

Jesus sa: "Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus." Da må jo det være sant. 

Men på korset sto det skrevet:  "JØDENES konge."

Hvorfor sto det ikke også "ISRAELITTENES konge"?
For Paulus sier jo i Rom. 9, 4 at det er nettopp "israelittene"  som "tilhører barnekåret og herligheten og paktene og lovgivningen og gudstjenesten og løftene."

Selv har jeg i årevis ikke forstått hvorfor det "bare" sto "Jødenes konge" på korset. For noen dager siden mener jeg at jeg fant svaret på det i GT.  Svaret vil jeg komme tilbake til etter påske. I mellomtiden kan jo kanskje andre gi et svar på denne påskenøtten. 

Fortsatt God Påske!Interessant sak det forsåvidt. 

Nå er det for det første slik at innskriften på korset (eller stauren, "stavros") høyst sannsynlig var ironisk ment. 
Jødene på Jesu tid bestod av elementer fra det gamle Juda, Benjamin, Simeon og Levi stammer i overveiende grad. Det fantes også et antall konverterte edomitter, både Herodes den store og Pontius Pilatus var av edomittisk herkomst. Men det var hele tida jødene/Juda som var det dominerende elementet, jfr. at f.eks Paulus kaller seg selv jøde samtidig som han også avslører at han stammet fra Benjamin stamme. 
Det er derfor ikke unaturlig at det skrives "jødenes konge" og ikke "Israelittenes konge". Jødene var og er utmerket klar over at de ikke utgjør hele Israel. De hadde derimot en forventning på Jesu tid om at en hersker skulle komme som gjenreiste riket. 

Det er også slik at Juda og Israel er delt etter delingen av riket etter Salomo. Gjenforeningen vil ikke skje før helt i begynnelsen av Tusenårsriket ifølge f.eks Esekiel. Men selv når dette skjer så vil Jesus faktisk ikke bli Israels konge, han vil bli verdenshersker! Han vil altså bli alle folks konge, "melech melochim" eller kongers konge. Den som vil bli konge over Israel til evig tid er en gjenoppstått David. Her er det viktig å ha tunga rett i munnen. 
Anonym
Tangen, kanskje ikke så enkelt som jeg trodde, dette med "jøde" og "israelitt". 

Paulus var jo jøde, men så sier han også i Rom. 11, 1 at han var "israelitt, av Abrahams ætt, av Benjamins stamme."
Åpne profilen til Tangen
Tangen, kanskje ikke så enkelt som jeg trodde, dette med "jøde" og "israelitt". 

Paulus var jo jøde, men så sier han også i Rom. 11, 1 at han var "israelitt, av Abrahams ætt, av Benjamins stamme."


Det er sant, det er faktisk et ganske komplisert spørsmål 

Jeg glemte å nevne at ikke absolutt alle fra de 10 stammene etter delingen ble bortført til Assyria eller andre steder i perioden 740-720 f.Kr. Det er bibelsk belegg for at noen ble værende, sannsynligvis fra lavere samfunnsklasser som trengtes i jordbruket mm. I 2. Krønikebok 30 f.eks som handler om Judakongen Hiskias religiøse reform står det om folk fra Efraim, Manasse, Sebulon og Asjer. Tidligere hadde også noen fra de 10 stammene sluttet seg til Juda-riket etter delingen fordi de ville ha en David-etterkommer som konge og ikke Jeroboam I. 

Levittene hadde hele tida en egen identitet innen Juda og det samme med Benjamin antakelig minst fram til 70 e.Kr. da romerne inntok og ødela Jerusalem etter opprøret. Man hadde tydeligvis ættelister, ellers kunne ikke Paulus vite sitt eget opphav. Det er ganske imponerende egentlig når man tenker over at fra Paulus og bakover til delingen av riket er det omlag 700 år, eller 4-500 år til Ester og Mordekai som var fra Benjamin også. Vi mennesker i Norge i dag kjenner knapt identiteten til våre egne oldeforeldre, enn si tipp- og tipp-tipp osv. 

Det finnes noen som mener at galileerne på Jesu tid i virkeligheten var benjaminitter, mens de i Judea og Samaria var jøder og andre grupperinger. Det er ingen tvil ut i fra NT at galileerne skilte seg ut fra resten, vi husker jo f.eks hvordan Peter ble avslørt pga. måten han snakket på (dialekt). Uansett bakgrunn er det i grunnen pussig at samtlige av disiplene var galileere unntatt Judas. Da han avslørte seg selv og en ny disippel kom til var han også galileer. Jeg tror sjelden på tilfeldigheter og særlig når det gjelder såpass mange mennesker.  
Judas derimot var høyst sannsynlig edomitt siden han som tilnavnet hans Ishkariot sier kom fra byen Karioth, "ish" betyr menneske. 
Åpne profilen til compaq
Pilatus setter opp en innskrift på pælen som lyder: Jesus, nasareeren, jødenes Konge. Han skriver tydeligvis ikke bare fordi han respekterer Jesus, men fordi han avskyr de jødiske prestene fordi de har presset ham til å uttale dødsdommen over Jesus. For at alle skal kunne lese innskriften skriver den på tre språk på hebraisk, på latin, det offisielle språket og på det greske fellesspråk.

Overprestene deriblant Kaifas og Annas blir bestyrtet. Denne positive kunngjøringen er et skår i deres seiersglede. derfor protesterer de: Skriv ikke Jødenes Konge. Pilatus er irritert over at han med  har latt seg bruke av prestene, så han svarer bestemt med forakt i stemmen: Det jeg har skrevet, har jeg skrevet.Prestene og en stor folkemengde samler seg nå på henrettelsesstedet og prestene prøver å komme med innvendinger mot det som står på innskriften. De gjentar det falske vitnesbyrd som ble avlagt tidligere i rettssaken som Sanhedrinet holdt. Det er derfor ikke overraskende at de som går forbi, begynner å håne Jessus. De rister på hodet og sier spottende: Du som skulle rive ned templet og bygge det opp på tre dager, frels deg selv. Hvis du er en Guds sønn, så stig ned fra torturpælen. Andre har han frelst, seg selv kan han ikke frelse sier overprestene og deres religiøse venner. Han er Israels konge, la ham nå stige ned fra torturpælen, så skal vi tro på ham. Han har satt sin lit til Gud, la nå ham redde ham hvis han vil ha ham for han har sagt: Jeg er Guds Sønn.

Soldatene lar seg rive med og gjør også narr av Jesus. Spottende tilbyr de ham sur vin. Øyensynlig holder de den like opp til de tørre leppene hans. Hvis du er Jødenes Konge, så frels deg selv sier de hålig. De to røverne som er pælfestet på hver side av Jesus, spotter ham også. Tenk på det. Det største menneske som noen gang har levd, ja, han som var sammen med Jehova Gud om å skape alle ting, må tåle så mye hån og spott.
Åpne profilen til compaq
har jeg knekt påskenøtt?
Åpne profilen til compaq
har jeg knekt påskenøtt
Åpne profilen til Tangen
har jeg knekt påskenøttSlutt å mase compaq. Pensjon kommer sikkert med fasitsvaret snart. Jeg er spent på hvem som vinner men tipper pensjon selv stikker av med seieren. Hva premien er? Det er selvsagt en boks med nøttepålegg 
Anonym

Slutt å mase compaq. Pensjon kommer sikkert med fasitsvaret snart. Jeg er spent på hvem som vinner men tipper pensjon selv stikker av med seieren. Hva premien er? Det er selvsagt en boks med nøttepålegg 
 Tangen! Den var igrunn "steika god"!  Det er vel kanskje "takk for sist"! Du er i alle fall ikke lett å målbinde!  Heldigvis har jeg god porsjon humor og nå fikk jeg meg en god latter! 
Åpne profilen til Tangen
Hehe, jeg innrømmer at jeg av og til er ganske teit 
Anonym


Selv har jeg i årevis ikke forstått hvorfor det "bare" sto "Jødenes konge" på korset. For noen dager siden mener jeg at jeg fant svaret på det i GT.  Svaret vil jeg komme tilbake til etter påske. I mellomtiden kan jo kanskje andre gi et svar på denne påskenøtten. 

Fortsatt God Påske!


(Utklippet er fra innlegget)

Til Compaq,  som utålmodig venter på et svar fra meg, så står det altså "etter påske" i innlegget jeg skrev, jeg tenkte da på påskedagene. Så i morgen skal jeg skrive hva jeg "mener" er svaret, men tror igrunn nå ikke det er rett, selv om Tangen allerede har utropt meg til vinner uten å vite hva jeg mener...han har kanskje profetiske evner .   

Jeg skrev også "mener" jeg fant svaret...det betyr ikke at jeg har det RETTE svaret, så angrer jo litt på at jeg i det hele tatt skrev innlegget, men var jo greit å se hva andre skrev. Og din forklaring er ikke uvanlig, har jeg skjønt etter å ha googlet litt etter engelsk-språklige artikler om dette. 
Viser side 1 av 2 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste