KristenDate på iOS og Android
Agenda 3:16
Skriv en hilsen til alle på KristenDate.no
Skriv i megafonen
Skriv i megafonen

Forum >> Religion og tro >> Debatt


Åpne profilen til Ester

Vel,vel,vel ser man det...paven flytter sin brikke..

...etter at Jødene nå roper på antikrist må komme...

https://www.nowtheendbegins.com/pope-francis-chrislam-prayer-service-ur-chaldees-one-world-religion-antichrist-jews-great-tribulation/
Åpne profilen til PåDenneKlippen

"og all verden undret seg over dyret og fulgte det." - Johannes Åpenbaring 13:3"Romerkirken har langsiktige planer og metoder. Den bruker alle midler for å utvide sin innflytelse og øke sin makt med tanke på en intens og avgjørende kamp for å vinne tilbake verdensherredømmet, så den kan gjenoppta forfølgelse og rive ned alt det som protestantismen har bygd opp.     

Katolisismen har fremgang på alle fronter. Legg merke til det stadig økende antall katolske kirker og kapeller i protestantiske land, og de populære katolske universiteter og seminarer i Amerika, som også mange protestanter søker til. Legg merke til hvordan seremonier får mer og mer plass i engelsk gudstjenesteliv, og hvordan mange der går over til katolisismen. Alt dette burde vekke bekymring hos dem som verdsetter evangeliets rene lære.

Protestanter har gjort seg til venns med den katolske kirke og favorisert den. De har inngått kompromisser og gjort innrømmelser som ikke minst katolikkene selv forundrer seg over. Folk lukker øynene for katolisismens sanne karakter og de farer som dens herredømme fører med seg. De må vekkes av søvne så de kan stå imot offensiven fra denne makten som er den største trussel mot borgerlig og religiøs frihet."

- Mot Historiens Klimaks, Kapittel 35. http://www.mothistoriensklimaks.no/mhk35.html