KristenDate på iOS og Android
Agenda 3:16
VOLVO
VOLVO sier: Jeg trur jeg må krype til Korset for og finne en med et annet kjønn det hvil si jente eller dame
Skriv i megafonen

Forum >> Religion og tro >> Debatt


Åpne profilen til pensjon

Hvorfor venter kristne på at "Dommen skal begynne med Guds hus"?


For det er jo dette som ofte blir forkynt. Kanskje ikke så rart. Men la oss se litt på det. 

I Luk. 21 legger Jesus ut om endetiden og sier bl.a. at "Men når dere ser Jerusalem omringet av krigshærer, da skal dere vite at byens ødeleggelse er nær. Da må dere som er i Judea flykte til fjells." 

Jesus kaller det "gjengjeldelsens dager, som det står skrevet" (i GT, bl.a. Jes. 64, 4  -  Jer. 46, 10 og Hos. 9, 7). 

I Luk. 21, 32 (i min Bibel) sier Jesus : "Sannelig sier jeg dere. Denne slekt skal ikke forgå før det er skjedd alt sammen".

Men går jeg inn på biblehub.com finner jeg ikke i en eneste bibel at det står "denne slekt"! I alle jeg slo opp i sto det:  "this generation" !!! 
Da vil Luk. 21, 32 lyde: " Sannelig sier jeg dere: Denne generasjonen skal ikke forgå før det er skjedd alt sammen."
Det blir en helt annen betydning!

1. Pet. 4, 17: "For tiden er kommet da DOMMEN skal begynne med GUDS HUS."
Peter stiler dette brevet til jødene i utlendighet, eller diasporaen. 

Hva er "Guds hus"? 

Som tolvåring sa Jesus at han var i " min Fars hus" da foreldrene fant ham i tempelet. Han sa også om dette tempelet, som apostlene hans så på med egne øyne:

"det skal ikke være igen stein på stein".

I år 70 ble tempelet totalt ødelagt  i dommen jødene fikk fordi de ikke ville ta imot Kristus, da var det gått ca en "generasjon", slik Luk. 21, 32 sier. 

At feil oversettelse i norske bibler er et alvorlig problem, kan vi bl.a. se her. Du kan selv undersøke på biblehub.com.
Søk eventuelt  også med engelsk tekst på internett angående 1. Pet. 4, 17 så vil du kanskje finne artikler om dette.
Inntil nylig var dette helt ukjent for meg.
Anonym
Fokus på trådens tema.

Fordi bibelen bare er delt i to: GT og NT, den gamle og den nye pakt.
Åpne profilen til pensjon
Ja, fokus på temaet, som er "Dommen skal begynne med Guds hus". Se innlegget. 
Åpne profilen til LS82
Det prinsippet/loven der er jo noe man ser om og om igjen i Guds Ord.  Gud bruker hedningefolk for å straffe et frafallent/lunkent Israel, men så når tukten er over så vender han seg mot det fordervede redskapet han brukte, eksempelvis Assyria, Babylon, og ikke minst Egypterne i forbindelse med utgangen av Egypt.  Det er mange vers som snakker om det. Jesaja 10:12 etc. 


Et annet parti i skriften som Peter bygger på der er jo selvfølgelig Ezekiel 9.  Spesifikt Ezekiel 9:6.