Agenda 3:16
Radio 316
Ellinor
Ellinor sier: Ønsker alle her på KD en fin helg :)
Skriv i megafonen

Forum >> Religion og tro >> Debatt


Åpne profilen til pensjon

"Apostelen Matteus var ikke kristen"

Overskriften må ikke misforståes, den er hentet fra en artikkel på Det Teologiske Faklutets nettside. Jeg siterer litt fra artikkelen her, uthevninger av tekst gjort av meg:

"Tradisjonelt har Matteusevangeliet blitt lest som en kristen tekst. Nå mener flere forskere at både det og flere tekster i Det Nye Testamentet er jødiske.

I 2015 kom boken om den jødiske Paulus. Nå kommer boken om den jødiske Matteus. Og flere bøker om andre nytestamentlige tekster er ventet....Du kan kalle det et paradigemskifte. Jo mere vi leser disse tekstene - ikke fra et kirkelig perspektiv, men fra et vitenskapelig  -  jo mer ser vi at de er jødiske, sier prodekan Anders Runesson ved universitetet i Oslo. 

Jesus-troende, riktignok, men like fullt jødiske, poenterer han. 

Runesson har redigert boken "Matthew within Judaism: Israel and the Nations in the First Gospel" sammen med sin nordamerikanske kollega Danile M. Gurtner. I alt 18 forskere fra ulike land har bidratt. 

Matteusevangeliet og Paulus brev har lenge vært tolket som kristne tekster. Paulus har blitt sett på som mannen som brøt med jødedommen og skapte kristendommen, en helt by religion. Både forskere, prester og mange i allmennheten har delt et slikt syn, ifølge Runesson. 

Men det kan være en misforståelse. 

Det er absolutt ikke slik at alle fagfolk er enige. Det finnes en debatt. Men det er en veldig sterk bevegelse som nå mener noe annet, sier Runesson......

Neste år kommer boken om den jødiske Johannes, og så kommer boken om Markus. Disse bøkene skrives av andre forskere. 


Også Lukasevangeliet og Apostelgjerningen arbeides det nå på bøker om, ifølge Runesson. "
(sitat slutt)Dette har vært mitt anliggende hele tiden her på KD. At vi ikke må blande messiansk judaisme med kristendom. Derfor gledelig for meg å lese denne artikkelen, som jeg ble gjort oppmerksom på i dag tidlig. 
Jeg regner også med at DnK med sin erstatningsteologi nå vil komme ut i hardt vær. 


Anbefaler alle, ikke minst de av dere som studerer ved bibelsskoler, å lese hele artikkelen. Det ser ut til at et paradigmeskifte er på gang, etter mitt syn på tide. Det var noe av det første jeg skrev her på KD, at vi må fjerne oss fra de gamle dogmene og kirkefedrene.

Man trenger ikke være forsker for å se at alle evangeliene, Apostelgjerningene og Paulus sine brev i samme periode...er jødiske/jødisk kristendom/messiansk judaisme...slik jeg har hevdet hele tiden her på KD, og ikke gjelder oss hedningkristne i dag,  men gledelig at i alle fall forskere nå ser dette.

I de siste tider skal kunnskapen bli stor, sa Jesus (eller Paulus?). Om det er med tanke på dette, vet ikke jeg, men gledelig er det i alle fall å lese ovennevnte artikkel. 

Link: 


https://www.tf.uio.no/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2020/matteus-ikke-kristen.html
Viser side 1 av 3 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste
Åpne profilen til pensjon
For den som måtte ha lest artikkelen så står der at de forskerne som jobbet med Matteusevangeliet var eksperter på dette. Her må en selvsagt være kritisk, selv om de er forskere. Er de spesialister på Matteusevangeliet, så er det slett ikke sikkert de er det generelt sett angående NT, vi bør ikke "kjøpe alt" fordi det er forskere som uttaler seg, selv om de også sannsynligvis er kristne. 

Bl.a. finner jeg det uriktig å påstå at Matteus ikke var kristen. Men å bruke uttrykket "kristne jøder" innebærer også at man tar bort en del av jødedommens identitet, nemlig at for dem var Kristus først og fremst Messias, mens for oss troende hedninger i dag er Kristus først og fremst bare Kristus, og ikke Messias. Husk at innskiften på Jesu kors var "Jødenes konge."

"Kristus" ble jo bare brukt om Jesus etter hans død. 

Kankje noen som har lest/kommer til å lese artikkelen har noen tanker om dette?

Kommer til å klargjøre hva jeg mener med min kommentar her litt senere, men delta gjerne i debatten.  
Åpne profilen til danst
Mitt inntrykk er at i dette paradigmeskiftet som du snakker om, er det veldig få lærde som tror på 1000 års riket. 
Åpne profilen til danst
De fleste er vel klar over at Messias og Kristus betyr det samme, Den Salvede. Hebraisk og gresk. Så ja Matteus var Kristen. Det som har skjedd er at våre kirkefedre har blitt inspirert av gresk filosofi, og det er det som er dagens "kristendom".
Åpne profilen til Onkel blå
Flott innlegg.

Kunne tro at du hørte Guds stemme for akkurat det du skriver her - er også Faderen sykt opptatt av.
Fantastisk å ha deg her på KD, måten du her rører ved Gud hjerte er jo bare fantastisk.

Alle burde bidratt på denne tråden og hvis de tok feil, så du bare fortalt dem hvor skapet skal stå.

Igjen Fantastisk pensjon
Åpne profilen til danst
nemlig at for dem var Den Salvede først og fremst Den Salvede, mens for oss troende hedninger i dag er Den Salvede først og fremst bare Den Salvede, og ikke Den Salvede. 

???!!!
Åpne profilen til pensjon
Mitt inntrykk er at i dette paradigmeskiftet som du snakker om, er det veldig få lærde som tror på 1000 års riket. 


Dette har du sannsynlivis rett i, for DnK med sin erstatningsteologi har jo hverken noe om endetiden eller 1000-årsriket. Selv tror jeg jeg på 1000-årsriket. 
Åpne profilen til pensjon
De fleste er vel klar over at Messias og Kristus betyr det samme, Den Salvede. Hebraisk og gresk. Så ja Matteus var Kristen. Det som har skjedd er at våre kirkefedre har blitt inspirert av gresk filosofi, og det er det som er dagens "kristendom".Er enig i at vi kan si at Matteus var kristen, men det begrepet alene utelukker etter mitt syn jødedommens egentlige identitet, med det mener jeg at de etter mitt syn er Guds utvalgte folk (bruker her da "jøde" som et uttrykk for Israel, noe som sikkert kan argumenteres mot). Etter mitt syn må vi da også i så fall kalle Matteus en Messiastroende-kristen-judaist. 
Etter mitt syn er ikke vi troende hedninger i dag ikke det....vi er bare kristne, altså Kristus-troende, selv om vi også anerkjenne Kristus som Messias, for all del.


Selvsagt er ikke de som idag mener de tilhører "det sanne Israel" enig i dette. Men jeg prøver da med mitt innlegg her og kommentarer som kommer, og ellers også, ved systematisk argumentasjon ut fra Bibelen å "forsvare" mitt syn, det vi med et fint ord kaller apologetikk. Jeg oppfordrer andre til å gjøre det samme, så det ikke bare blir "krangel", som det så lett blir blant kristne når de er uenige. Men at vi akseptere at det er ulike måter å forstå Bibelen på. Bare slik vil vi få en forhåpentligvis lærerik debatt, tror jeg. Vi har etter mitt syn så altfor lett å sette "piggene ut". Jeg synes derfor det er flott at du kommenterer her, for etter mitt syn får vi da fram ulike syn.

"Kristus" ble jo ikke brukt av noen jøder før hans død. At det er samme person er det jo ikke tvil i. Skal kommentere mer om dette senere. 

Slik jeg har forstått det var det bare konger i Israel som ble salvet,  og på Jesu kors var jo innskriften "Jødene konge"...så etter mitt syn er ikke "Kristus" den salvede kongen for oss troende hedninger i dag, men vil være "Jødenes konge" i 1000-årsriket. 
Om disse forskerne i artikkelen om Matteus tror på 1000-årsriket hadde vært svært interesaant å vite. 

At våre kirkefedre var inspirert av gresk filosofi og derfor er det dagens "kristendom", som du skriver, hadde jo vært greit om du forklarte litt nærmere, hvis ikke blir det bare en påstand og en mening, slik jeg ser det. Fint om du da ville argumentere litt for ditt syn om dette. Er vi ikke enige, så er det greit for meg. 
Åpne profilen til pensjon
???!!!


Dersom utklippet i din kommentar 5 var fra artikkelen om Matteus, så er jeg HELT ENIG i dine spørmålstegn og utropstegn!
Åpne profilen til pensjon
Kommentar 4 ser jeg ingen grunn til å kommentere. 
Åpne profilen til danst

At våre kirkefedre var inspirert av gresk filosofi og derfor er det dagens "kristendom", som du skriver, hadde jo vært greit om du forklarte litt nærmere, hvis ikke blir det bare en påstand og en mening, slik jeg ser det. Fint om du da ville argumentere litt for ditt syn om dette. Er vi ikke enige, så er det greit for meg. Det var ment som en påstand, men mitt inntrykk er at dette ligger egentlig i kortene i artikkelen som du henviser til. Som du sier selv, flere lærde i dette paradigmeskifte tror sannsynligvis ikke på 1000års riket da de har en erstatningslære. Hva tror du skjer hvis de beholder erstatningslæren men samtidig tolker Evangeliene og Paulus jødisk? Hvor blir det av "kristendommen" da? 
Viser side 1 av 3 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste