KristenDate på iOS og Android
Boyda
Boyda sier: Til dere som ønsker at jeg skal legge dere til som venner. Jeg gjør ikke det.Søk heller å bli ekte venn.
Skriv i megafonen

Forum >> Politikk og samfunn >> Debatt


Åpne profilen til Andor

Vi går i mot den store trengsel.

Det er nå meget stor sannsynlighet for krig USA og kina.Det vil helt klart utløse den store trengsel Jesus snakket om i Matteus 24.Anbefaler alle og preppe nok hermetikk og vann for minst 1 år,og rigge seg til i et rom helst i en kjeller da det garantert vil bli brukt atom våpen.Vi vil også vil få atom nedfall om det blir full atomkrig.
Men det er ikke bare Sørkina-havet kina lager strid,men også i Østkina-havet med Japan,og Taiwan, da kina har gjort det klart at de skal tilbake om så med makt.Det er også full strid mellom kina og India om en grenstvist der de nå ruster opp på begge sider av grensen militært.https://vgd.no/samfunn/politikk-internasjonal/tema/1814941/tittel/snart-krig-i-soer-kina-havet
Viser side 1 av 11 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste
Åpne profilen til Onkel blå
Rykter om krig og krig, det er ting som må skje og enden vil komme.
Matteus 24 handler om å ikke bli forført og vi skal heller ikke frykte.

Ikke dumt å ha litt ekstra mat. Min vurdering er å ha mat for noen uker, om det skulle skje noe. Her må de som mener at det går ann å høre Guds stemme, høre hva Ånden sier til menigheten i dag.

Vi går mot tøffere tider som og er Herlige tider med Herren.
Les bibelen, bli kjent med Gud. De som hører Hans stemme vil også vite Hans vilje for dagen.
Åpne profilen til Andor
Synet til den 90 år gamle kvinnen i Valdres
Tilrettelagt innledning og kommentarer av Lisa Kristiansen


Dette synet som den 90 år gamle kvinnen i Valdes hadde fått av Gud, - ble fortalt til Emanuel Minos i 1968.

Her blir det gjengitt som det ble nedtegnet (av Emanuel Minos). Og det blir delt inn i fire avsnitt eller bolker.

Synet
Den gamle kvinnen fortalte:

- Det var som et kart ble rullet opp foran meg. Jeg så det med mine naturlige øyne. På kartet var alle verdensdeler nedtegnet. Jeg merket meg Europa, Skandinavia og Norge. Det jeg fikk se var foreteelser som gjaldt tiden før Jesus kommer igjen, og den tredje verdenskrig bryter ut.

I
Før Jesus kommer igjen og den tredje verdenskrig bryter ut, blir det avspenning. Det blir en lang fredsperiode mellom stormaktene (+ Minos tilleggskommentar under en forkynnelse til dette punkt, - som jeg har hørt på en kassett: husk på at dette var i 1968 når den kalde krigen var på sitt høyeste). Folk kommer til å legge langsiktige planer. I vårt land blir det nedrustning, og vi blir igjen uforberedt som 9. april 1940. Den tredje verdenskrig begynner på en måte ingen har ventet, og fra et helt uventet hold.

II

Det blir et frafall uten sidestykke fra sann og ekte kristendom. Det blir stor lunkenhet blant de troende. De blir ikke lenger åpne og mottakelige for ransakende, budskap. Folk vil ikke så gjerne høre om synd og nåde, lov og evangelium, bot og bedring. En ny slags forkynnelse overtar talestolene. Det er å søke lykke, fremgang og materiell velstand. En slags lykkeforkynnelse griper om seg. Kirkene begynner å stå tomme. Det samme skjer med bedehusene og vekkelseslokalene. De troende vil ikke etterfølge Jesus på den smale Korsvegen. Underholdning, kunst og kulturaktiviteter overtar mer og mer plassen for vekkelse, nød, anger og botsmøter.

III

Det blir moraloppløsning som vi ikke har opplevd tidligere. Folk lever som gifte uten å være gift. (+ Minos sin kommentar: Den gang hadde vi ikke begrepet samboer. Så kvinnen uttrykte det på sin måte). Det blir stor urenhet før ekteskapet. Og det blir veldig utroskap i ekteskapet. Ja, selv i de kristne ekteskapene gjør utroskapen seg gjeldende, og blir oppløst. Perverse synder begynner også å gripe om seg. Og det blir til og med godtatt i kristne kretser.

Tv`en kommer til å spille stor rolle. Det blir mange tv-stasjoner (+ Minos sin tilleggskommentar: Den gang hadde vi ikke ordet kanaler og tv`en var akkurat kommet til Norge, - så den gamle kvinnen brukte ordet stasjoner, - etter det som ble brukt om radio). Tv`en blir full av vold. Volden blir underholdning for menneskene på denne tiden. Og den volden som folk ser på Tv, kommer til slutt å prege byer og bygder. Det blir også vist intime samlivsscener. De mest intime forhold som tilhører ekteskapet kommer åpenlyst til å bli vist på Tv. ( + Minos sin tilleggskommentar: Da bet ble sagt sa jeg et dette ikke var tillatt i offentlige sendinger. Vi hadde den gangen en varsomhetsplakat, som ikke tillot obscøne scener. Da sa hun med hevet røst: ”Den kommer de ikke til å bry seg om, når tiden er inne.”)
Åpne profilen til Andor
Fortsetter.IV

Folk fra fattige land strømmer til de rike landene. De kommer til Europa, til Skandinavia, og også til Norge. Det blir mange av dem. Og folk begynner å mislike dem, og de blir hårde imot dem. (+ Minos sin tilleggskommentar: Da hun sa det begynte hun å gråte). De blir mer og mer behandlet som jødene under krigen. Da er målet for våre synder fullt. Krigen bryter ut. Først som en liten konflikt, en ubetydelig konflikt. Men den slutter ikke. Den tiltar og brer seg. Til slutt utvikler det seg til en stor krig. Mot slutten av den store krigen blir fryktelige våpen tatt i bruk, bl.a. atomvåpen. Luft, jord og vann blir forgiftet og ødelagt. Folk fra de industrialiserte land, Amerika, Europa, Australia, Japan og andre liknende områder, må flykte. De kan ikke bo der lenger. De forsøker å komme til de fattigste land som har unngått det verste. Men de vil ikke være villige til å ta imot dem.
Anonym
Rykter om krig og krig, det er ting som må skje og enden vil komme.
Matteus 24 handler om å ikke bli forført og vi skal heller ikke frykte.

Ikke dumt å ha litt ekstra mat. Min vurdering er å ha mat for noen uker, om det skulle skje noe. Her må de som mener at det går ann å høre Guds stemme, høre hva Ånden sier til menigheten i dag.

Vi går mot tøffere tider som og er Herlige tider med Herren.
Les bibelen, bli kjent med Gud. De som hører Hans stemme vil også vite Hans vilje for dagen."Ikke DUMT å ha litt ektra mat...for noen uker, OM det skulle skje noe"! 

Hvorfor bare "noen uker", OnkelBlå? Skal den store trengsel bare vare noen uker????

Du mener jo du hører Guds stemme, holder du det bare for deg selv? Vil du ikke meddele menigheten hva den sier? Hva sier den, OnkelBlå? La oss få høre....for ikke alle fikk vel samme nådegavene???  
Anonym
Den store trengsel for JAKOB, står det i GT!
Jesus talte KUN til jødene, ikke til oss troende hedninger i dag.

Det blir ikke en global trengsel, det vil ramme først og fremst Israel og nærområdene rundt, de land som i gammel bibelsk tid påførte jødene sitt horeliv slik at hun ble som en skjøge.
Og så vil de som angriper Israel få sin dom DER og DA. 

Både "jorden" og "verden" er i flere sammenhenger i Bibelen feil oversatt. 

Amerika vil etter all sannsynlighet ikke være blant de land som angriper Israel, mener de som har grundig kunnskap i profetiene...så noen atomkrig mellom USA og Kina regner man som usannsynlig, det vil sannsynligvis bety den visse utslettelse for begge, de har ingen ting å vinne ved det, kun alt å tape, dette vet de nok selv best. 
Åpne profilen til Inia
Det er alvorlige og triste tider rundt oss.
Fikk en hustands brosjyre i posten hvor alle hustander oppfordres til å litt nødvendig forsyning i huset i tilfelle krise, men ikke bare mat det gjaldt også andre nødvndige ting som lommelykt, tykk vinterjakke, litt medisinsk utsyr, stearinlys og mange andre ting. Har man mulighet til det er det fint å ha litt ekstra til noen personer rundt oss som kanskje ikke har tatt oppfordringen nok på alvor og mangler både det ene og andre. Vi har kanskje alle noen i tankene som en dag kan trenge det.
Jeg har lest boken -Det har ringt for 3.gang- av Emanuel hvor bla. valdresprofetien er nevnt.
Jeg ble spesesielt berørt av profetien om umoralen siste linjeavsnitt i denne tråden i denne forbindelse.
Fordi det er det vi ser i dag og det har for lengst gått langt over streken.
Jeg så starten på dette på 80 tallet en gang og husker veldig godt at jeg tenkte hvordan kan de legge slikt på -den gang videokasseter- og forsto da at dette vil ha en påvirknig som ikke er bra.
Men, om man er rede er man også glad for denne tids avslutning selv om det også er lyspunkter i livet, bla.annet det vakre underfulle skapte i naturen.
Riktig som du skriver, men mange bor i storbyer. Vi ser at det er der det i disse dager er utrolig vanvittige ting som plutselig brer om seg.

Anonym
Den store trengsel for JAKOB, står det i GT!
Jesus talte KUN til jødene, ikke til oss troende hedninger i dag.

Det blir ikke en global trengsel, det vil ramme først og fremst Israel og nærområdene rundt, de land som i gammel bibelsk tid påførte jødene sitt horeliv slik at hun ble som en skjøge.
Og så vil de som angriper Israel få sin dom DER og DA. 

Både "jorden" og "verden" er i flere sammenhenger i Bibelen feil oversatt. 

Amerika vil etter all sannsynlighet ikke være blant de land som angriper Israel, mener de som har grundig kunnskap i profetiene...så noen atomkrig mellom USA og Kina regner man som usannsynlig, det vil sannsynligvis bety den visse utslettelse for begge, de har ingen ting å vinne ved det, kun alt å tape, dette vet de nok selv best. 


Hva sier bibelen om å legge til eller å trekke fra fra Skriften?
Åpne profilen til PåDenneKlippen


Det blir ikke en global trengsel, det vil ramme først og fremst Israel og nærområdene rundt, de land som i gammel bibelsk tid påførte jødene sitt horeliv slik at hun ble som en skjøge.
Og så vil de som angriper Israel få sin dom DER og DA. 


Er det noen som ikke vil at vi skal være klare for den store trengsel, så er det Satan og hans menneskelige slaver. Han vil ha oss i en lunken tilstand, drukken av vranglære og ikke klare for hva som kommer. Slik at man lett mister troen da ting begynner å skje.

"Når Han ( Jesus ) forlater helligdommen, brer mørket seg over menneskene på jorden. I denne forferdelige situasjonen må de rettferdige leve for Gud uten en Mellommann. De kreftene som har holdt de gudløse i tømme, blir fjernet, og djevelen får fullstendig kontroll over dem. Guds langmodighet er forbi. Verden har avvist Hans nåde, foraktet Hans kjærlighet og tråkket på Hans lov. De gudløse har krysset grensen for sin nådetid.

Guds Ånd som de hele tiden stod imot, er til sist dratt tilbake. Uten Guds nåde har de ingen beskyttelse mot den onde. Satan vil drive menneskene inn i den siste store ulykken. Når englene ikke lenger holder menneskenes fryktelige lidenskaper i sjakk, blir alle onde krefter sluppet løs. Hele verden vil oppleve en frykteligere ødeleggelse enn den som rammet det gamle Jerusalem.

En eneste engel hjemsøkte alle førstefødte i Egypt og fylte landet med sorg. Da David handlet mot Guds vilje og foretok folketelling, var det en engel som satte i verk den fryktelige ødeleggelsen på grunn av hans synd. De samme destruktive krefter som hellige engler gjør bruk av når Gud befaler, kan de onde englene også benytte når han tillater det. Det finnes krefter som er parat, og de venter bare på at Gud skal tillate dem å spre ødeleggelse overalt."- Mot Historiens Klimaks  http://www.mothistoriensklimaks.no
Åpne profilen til Onkel blå

"Ikke DUMT å ha litt ektra mat...for noen uker, OM det skulle skje noe"! 

Hvorfor bare "noen uker", OnkelBlå? Skal den store trengsel bare vare noen uker????

Du mener jo du hører Guds stemme, holder du det bare for deg selv? Vil du ikke meddele menigheten hva den sier? Hva sier den, OnkelBlå? La oss få høre....for ikke alle fikk vel samme nådegavene???  


Du har helt rett, jeg holder det for meg selv.
Det var noe jeg lærte av en som bare snakket i lignelser til folket.
Åpne profilen til Ester
Jeg har lagt ut at man må ha lager med mat, for det er varslet matmangel i hele 2021. Ikke bare mat,men ellers hva du måtte trenge når man ikke får importert fra utlandet noe, og når alle skal ha i landet,blir det raskt tomt. Erna har laget kriselager til 30 000mennesker...så det er ikke rare greiene. Så mat for ett år er en fordel, men nedlukkingen er planlagt å vare i 18 måneder. Vi vil få matkuponger,med det aller viktigeste kanskje. Men det blir det ikke noe overflod av, og man må klare seg uten det man er vant til å få tak i.

Profetier har gått ut,jeg har lagt inn under profetier og åpenbaringer.

Men vi som er frelste skal ikke gå igjennom den store trengsel. Vi blir rykket opp før den tid. For de som såg Gordon Tobiasen i helgenn Israels-møter på tv visjon la han frem skriftgrunnlaget som begrunner det. Søk det opp og få det med deg!Det er nå INGENTING som hindrer herren fra å komme å hente sin menighet nå!

Vi er i Noahs tid,hvor folk vil le av dem som forbereder seg, men det økonomiske krakket kommer,og matmangel kommer...vekkelse kommer og herren kommer å henter sine meget meget snart!
Viser side 1 av 11 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste