Agenda 3:16
Radio 316
ibly
ibly sier: Hei alle vakringer, ønsker dere en velsignet helg ;-)
Skriv i megafonen

Forum >> Religion og tro >> Debatt


Åpne profilen til Onkel blå

Vi kan noen ganger si kristne utsagn, som ikke er kristne


Har du opplevd noe som var nesten sant?
Viser side 1 av 2 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste
Åpne profilen til Ternak
Jeg er litt usikker på hvor du vil med dette. Hva mener du med bildet?
Åpne profilen til Hans1
Enig med Ternak

Og regner med du sitter på noen svar/ meninger på hva du vil frem til.


Men for å starte diskusjonen her så tenker jeg at sitatene her ikke har noen god sammenheng/ poeng opp mot med hverandre.
Nettopp fordi det første sitatet faktisk har et godt poeng for hvordan man bør leve kristenlivet

Mens det andre sitatet blir som å si at; fokusere på noe annet enn mat, så vil du glemme at du er sulten"

Ellers så kan jeg svare på spm ditt.
Ja jeg har opplevd noe som er nesten sant

Mvh 
Åpne profilen til Kenny
Det er jo kun en sammenligning med at om man bruker den første setningen, hva er da poenget med den andre setningen som alle burde forstå.

Hvorfor bruke to setninger istedenfor en. Ganske likt slikt de bruker i politikken i dag, hehe...
Åpne profilen til Onkel blå
Vi lever i en verden som er full av nesten sannheter, gode ideer som ikke samsvarer med Guds ord.

Forkynn evangeliet – om nødvendig med ord. sa Frans av Assisi en gang. Denne uttalsen var nok godt ment, som sikkert passet inn i en konkret hendelse. Men den er også veldig skummel, da den ikke har rot i Guds ord.

Kanskje det er bare meg Gud har trengt å justeres underveis. Der jeg trenger å kvitte meg med mine sannheter som ikke helt Guds sannheter.

For mange år siden så mente jeg at Gud var en ordens Gud, og at det stod i bibelen. Der tok jeg helt feil. Jeg møter stadig kristne som sier at Gud er en ordens Gud. Det står ikke skrevet noen plass(i bibelen) at Gud er en ordens Gud. Så hvorfor sier kristne ting som ikke står i skriften? Er det fordi de ikke leser så mye i bibelen?

Gud har en karakter av orden, men Han er en fredens Gud som er fullkommen.
Åpne profilen til Turco
Er utsagnet 'Gud er en ordens Gud' feil fordi det ikke står ordrett i Bibelen? Hvor i Bibelen får du oppfatningen at Han ikke er det? Han har skapt universet med urokkelige fysiske lover. Han ga en lov med bud og forskrifter til Israel. Han tar anstøt av kaotisk oppførsel. 
Åpne profilen til Øst
Er utsagnet 'Gud er en ordens Gud' feil fordi det ikke står ordrett i Bibelen? Hvor i Bibelen får du oppfatningen at Han ikke er det? Han har skapt universet med urokkelige fysiske lover. Han ga en lov med bud og forskrifter til Israel. Han tar anstøt av kaotisk oppførsel. 

Interessant nok var det 1 Kor 14,33"Gud er ikke en uordens Gud, men....", som fikk Newton til å se etter lovmessigheter i naturen. Ved hvilket han starta moderne vitenskap.
Videre kalte han alle hans oppdagelser for bønnesvar. Hvilket var en del.
Åpne profilen til Onkel blå
Er utsagnet 'Gud er en ordens Gud' feil fordi det ikke står ordrett i Bibelen? Hvor i Bibelen får du oppfatningen at Han ikke er det? Han har skapt universet med urokkelige fysiske lover. Han ga en lov med bud og forskrifter til Israel. Han tar anstøt av kaotisk oppførsel. 


Se på blomstene, der finner du ikke orden, og heller ikke uorden.

Det hadde sett litt rart ut om alle de røde blomstene alltid vokste sammen på rekke, og deretter kom alle de hvite blomstene på rad to. Så på rad tre, der kom bare de gule blomstene, fordi Gud er en ordens Gud.
Derfor vil det alltid bli nesten riktig å kalle Gud for noe Han ikke selv sier at Han er.

La oss derfor måle sannhet etter Guds ord.
Åpne profilen til Turco
Jeg ser poenget ditt. Men jeg tror kanskje du har en litt annen oppfatning av orden, enn hva Guds orden er. Eksemplet ditt om blomstene hadde vært orden på en måte, men ikke en som hadde noen særlig praktisk betydning. Det er et annet prinsipp f.eks jeg holder til som også ikke står ordrett i Bibelen, men kan forsatt finnes; det at Gud ikke gjør ting forgjeves. Han sier ikke ting fordi de høres bra ut, eller bare for å si det - Han har alltid en hensikt med hvert lille ord.

Jeg er enig med deg at alt som skal kalles absolutt sannhet må finnes i Bibelen. Men hvis det skal stå ordrett, så kan vi heller ikke si at "vi finner Guds ord i 'Bibelen'", siden ordet ikke finnes i teksten. Da er du fastlåst til å si 'skriftene' ambiguøst, ikke sant? 
Åpne profilen til Onkel blå
Jeg ser poenget ditt. Men jeg tror kanskje du har en litt annen oppfatning av orden, enn hva Guds orden er. Eksemplet ditt om blomstene hadde vært orden på en måte, men ikke en som hadde noen særlig praktisk betydning. Det er et annet prinsipp f.eks jeg holder til som også ikke står ordrett i Bibelen, men kan forsatt finnes; det at Gud ikke gjør ting forgjeves. Han sier ikke ting fordi de høres bra ut, eller bare for å si det - Han har alltid en hensikt med hvert lille ord.

Jeg er enig med deg at alt som skal kalles absolutt sannhet må finnes i Bibelen. Men hvis det skal stå ordrett, så kan vi heller ikke si at "vi finner Guds ord i 'Bibelen'", siden ordet ikke finnes i teksten. Da er du fastlåst til å si 'skriftene' ambiguøst, ikke sant? 


Vi kristne forholder oss til det skrevne ordet i bibelen, som også må åpenbares for oss.
Forholder vi oss bare til det skrevne ordet, og ikke åpenbaring da er vi ulydige og vil ikke forholde oss til det vi har lest.

Joh 10:27 Mine får hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg.

Alle som ble kristne, ble det ut fra at de hørte Jesus sin røst. Når Han kaller, så kaller Han hele oss til å skue inn i sitt Kongerike med alle sansene våres. Det vil høres skremmende ut for de som bare vil forholde seg til det skrevne ordet. Disiplene stod ikke opp og fortalte hva de hadde lest, nei de vitnet om at de hadde funnet "Messias".

Heb 5:14 Men fast føde er for de voksne, for dem som ved bruk har øvd sine sanser opp til å skille mellom godt og ondt.

Åpne profilen til Turco
Så du mener det finnes åpenbaring utenom det som står skrevet, enten i ord eller prinsipp? Hva tenker du på da? Stemmer du hører i hodet ditt? Syner? 
Viser side 1 av 2 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste